Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY KOMUNIKACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY KOMUNIKACJI."— Zapis prezentacji:

1 METODY KOMUNIKACJI

2 KOMUNIKACJA PRZED WYNALEZIENIEM MOWY
Zanim człowiek opanował zdolność mowy porozumiewał się za pomocą gestów. Jest to również ważny element komunikacji w dzisiejszych czasach – znaki uniwersalne na cały świecie jak np. dłonie złożone do modlitwy, ręce wyrzucone w górę czy łapanie się za głowę. Innym istotnym elementem porozumiewania się jest także głos. Już sam jego ton dużo mówi o naszym nastroju. Doskonałym przykładem wykorzystania samego głosu są niemowlaki – pomimo tego, że nie potrafią mówić są w stani przekazać innym czego chcą. Tek samo było z prehistorycznym człowiekiem.

3 MOWA JAKO PODSTAWA KOMUNIKACJI
Ewolucja mózgu odróżniła człowieka od zwierząt doprowadziła do powstania rewolucyjnego sposobu komunikacji – mowy. Mowa, zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umożliwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Mowa nie jest jednak doskonała. Wypowiedziane słowo czy zdanie docierało tylko do osób znajdujących się w pobliżu mówiącego. Pamięć ludzka wraz z upływem czasu często ulegała zniekształceniu, istnieje także ograniczenie ilości informacji możliwych do zapamiętania przez jednostkę.

4 PREHISTORIA Niedoskonałości mowy prowadziły do prób stworzenia lepszego sposobu przekazywania informacji. Wszystkie te techniki opierały się na wspólnym elemencie – symbolach. Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowidła jaskiniowe. Te najwcześniejsze pochodzą sprzed lat.

5 PETROGLIFY Wydaję się, że od malowideł jest tylko krok do pierwszych symboli. Ale to krok ogromny zarówno w czasie jak i dla rozwoju intelektualnego. Są to wyryte w skale rysunki, forma przedliterackich symboli, mająca różne postacie zależnie od czasu i miejsca powstania. Ich symbolika miała głebokie znaczenie kulturowe i religijne dla tworzących je społeczeństw.

6 KOMUNIKACKA NA ODLEGŁOŚĆ – SYGNAŁY DYMNE
Jedną z ciekawszych metod wysyłania informacji spopularyzowaną przez Indian są sygnały dymne. Za pomocą ognisk i koców wysyłano do siebie informacje w postaci chmur dymu, których częstotliwość i wielkość oznaczała pewne słowa, które nie były możliwe do odczytania bez znajomości szyfru. Znaki dymne miały to do siebie, że były widoczne nawet z odległości kilku kilometrów.

7 KOMUNIKACJA NA ODLEGŁOŚĆ – SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Ludy pierwotne jak na przykład jaskiniowcy z okresu kredy posługiwali się dość ciekawa metodą służącą do przesyłania informacji. Była to metoda dźwiękowa. Polegała ona na rytmicznym wybijaniu dźwięków na specjalnych bębnach lub obciągniętych kawałkach skóry i kamieniach. Każdy dźwięk oraz jego ton oznaczały zupełnie co innego. Sygnały dźwiękowe są na przykład nadal stosowane przez niektóre plemiona afrykańskie, podczas działań wojennych. Informacje przesyłane za pomocą dźwięków mają dość prymitywną skalę danych. Jak widać informacje mogą być przekazywane nie tylko za pomocą głosu ale również za pomocą bębnów lub gwizdów. Wiele z tych metod pozostało do dziś.

8 PISMO - POCZĄTKI Symbole były prekursorem kolejnego wielkiego wynalazku – pisma. Nieco kontrowersyjne jest ustalenie dokładnej daty powstania pisma. Pierwsze piktogramy i ideogramy pojawiły się wkrótce po pierwszych petroglifach, bo juz w okolicach 9000 p.n.e., ale pismo powstało nie wcześniej niż w okolicach 5000 p.n.e. za najstarsze znane nam pismo uważa się sumeryjskie piktogramy z 3400 p.n.e. Mniej więcej w tym samym czasie wynalezione zostały też hieroglify i symbole proto-elamickie.

9 PIKTOGRAMY I PISMO PIKTOGRAFICZNE
Najstarszym podgatunkiem pisma są piktogramy, czyli pismo obrazkowe, w którym obrazy są symbolami tych zjawisk. Piktogramami posługiwały się ludy starożytne – prehistoryczni mieszkańcy Egiptu, Mezopotamii, Fenicji, Krety, Hiszpanii, Fancji. Z piktogramów składa się najstarszy system piśmienniczy i pismo piktograficzne. Schematyczne rysunki symbolizowały przedmioty, zwierzęta, osoby. Był to jednak niedoskonały sposób, ponieważ uniemożliwiał zapis czynności, imion itp.

10 IDEOGRAMY I PISMO IDEOGRAFICZNE
Kolejny krok w ewolucji zapisywania myśli stanowi ikonografia. Ideogramy mają na celu przedstawienie idei niezależnie od ich fonetycznej postaci. Pismo ideograficzne to jeden z najstarszych rodzajów pisma, z niego wywodzą się w większości współczesne systemy, alfabety. Ideograficznym pismem jest dziś np. hieroglificzne pismo chińskie.

11 PISMO KLINOWE Zostało stworzone w Mezopotamii ok. 3500r.p.n.e. przez Sumerów. Charakterystyczny kształt znaków, tzw. kliny, wiąże się z materiałem pisarskim (gliniane tabliczki, na których w miękkim materiale trzcinowym rylcem wyciskano znaki od lewej ku prawej). System sumeryjski przejęły inne ludy zachodniej Azji. Używali go, przystosowując do swego języka: Babilończycy, Asyryjczycy, Huryci, Hetyci, Urartyjczycy, Elamici z czasów Achemenidów (pismo alfabetyczno-sylabiczne).

12 HIEROGLIFY – Najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu.
Pismo to opiera się na 3 rodzajach hieroglifów: znakach fonetycznych (oznaczały od jednej do trzech spółgłosek), ideograficznych (“krzyż ankh” oznaczał “życie”, a “pióro” oznaczało “prawdę”) oraz determinatywach (poprzedzające słowa i określające klasę wyrazów. Np. wszystkie imiona bóstw były poprzedzane znakiem siedzącej figurki boga) Odpowiedni ich układ pozwala tworzyć domyślny lub precyzyjny układ zdania mówionego. Nazwa hieroglify obejmuje również inne pisma o charakterze obrazkowym: hetyckie, kreteńskie, Majów, Azteków.

13 PISMA FONETYCZNO-SYLABICZNE
System sylabiczny wydaje się bardziej logiczny i prostszy od alfabetu, i dlatego też był częściej stosowany. Jednak pismo sylabiczne musi posiadać znacznie więcej symboli niż alfabet dlatego też są one o wiele trudniejsze do nauki niż pisma alfabetyczne i stanowią podobnie ślepą uliczkę w ewolucji pisma jak ideogramy. Pisma fonetyczne-sylabiczne (sylabariusze) to takie zespoły symboli fonetycznych, w których poszczególne znaki są znakami samogłosek lub sylab, połączonych tak by przekazywały słowo mówione.

14 ALFABET Jego nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta. Jest to najpopularniejszy system zapisu mowy. Fonetyczny system pisma, w którym każdy znak (zwany literą) odpowiada zasadniczo jednemu dźwiękowi – głosce (samogłosce lub spółgłosce). Alfabety dzielą się na: linearne (każda następna litera w słowie zapisywana jest w jednej linii z literą poprzedzającą; jak w alfabecie łacińskim), nielinearne (samodzielne litery, składające się na jedną sylabę, układane są w grupy tworzące kwadraty, a dopiero sylaby zapisywane są w jednej linii, jedna po drugiej; jedynym żywym przykładem jest alfabet koreański czyli hangul).

15 KODY I SZYFRY Wraz z rozwojem języków powstały też kody.
Pierwsze wzmianki o kryptografii pochodzą już ze starożytności. Można stwierdzić, że szyfrowanie powstało równocześnie z wynalezieniem pisma. Niektóre kody przeznaczone byty do szyfrowania informacji inne jednak – jak kod Morse’a czy Baudota - miały na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji na odległość. Ogromny przełomem w dziedzinie kryptografii przychodzi w XX w. za sprawą legendarnej Enigmy oraz Maszyny Szyfrującej Lorenza.

16 POCZTA W połączeniu z technologią wytwarzania coraz to praktyczniejszych materiałów piśmienniczych pismo umożliwiło także przysyłanie wiadomości na dalsze odległości. Najstarsze informacje o istniejącym systemie kurierskim pochodzą z Egiptu 2400 p.n.e W 1874 na potrzeby międzynarodowej koordynacji systemu pocztowego została stworzona najstarsza organizacja międzynarodowa – Międzynarodowy Związek Pocztowy. Poczta podróżowała różnymi sposobami. Od gołębi pocztowych, kurierów na koniach i psich zaprzęgach, po balony, statki i łodzie podwodne, kolej, samochody i samoloty.

17 TELEGRAF Wynalazek elektryczności oznaczał nowa erę w technikach komunikacji, tworząc możliwość prawie natychmiastowej komunikacji na dłuższe odległości. Telegraf igiełkowy skonstruowali w 1833 roku uczeni niemieccy Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazcę, Sir Charlesa Wheatstone'a oraz Sir Williama Fothergilla Cooke'a. W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracował pierwszy amerykański telegraf, który był oparty na dużo prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse'a.

18 GAZETY Razem z telegrafem gwałtownie zaczęły rozwijać się gazety, które mogły oferować swoim czytelnikom wiadomości już nie sprzed kilku dni, ale sprzed kilkunastu godzin. Prasa jest jednym z najstarszych środków masowego przekazu, a jej początkowe fazy stwierdzono jeszcze w II wieku p.n.e w Chinach, czy też w Europie Prawdziwy rozwój prasy datuje się na wiek XVI-XVIII, kiedy to po wynalezieniu druku zaobserwowano dynamiczny rozwój prasy - powstawanie periodyków czy magazynów. Dopiero w XIX wieku prasa zaliczona została oficjalnie do mass mediów. To wtedy na świecie po raz pierwszy zaczęto używać określenia ‘globalna wioska’. Jest to forma komunikacji, która cieszy się dużą popularnością w dzisiejszych czasach.

19 TELEFON Telefon jest starszy od telegrafu tylko o dekadę – Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon w W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzował Amerykanin Aleksander Bell, popularnie lecz błędnie uznawany za wynalazcę tego urządzenia. Meucii wytoczył proces o plagiat, przerwany jednak przez jego śmierć w 1896 roku. Już w dwa lata od prezentacji powstały pierwsze linie telefoniczne w Stanach Zjednoczonych i Europie. W 1878 roku, czyli stosunkowo szybko po samym wynalezieniu telefonu, powstała pierwsza na świecie centrala telefoniczna. Była to ręczna centrala i znajdowała się w USA, w New Haven i pozwalała na połączenie ze sobą 21 aparatów.

20 RADIO Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Jego badania nad elektrycznością, a także fascynacja odkryciem przez Hertza fal elektromagnetycznych zaowocowały odkryciami w dziedzinie przesyłu informacji na odległość przy użyciu fal radiowych. Pretendentem do tego był również Nikola Tesla, ale to Marconi pierwszy uzyskał patent. Pierwsza publiczna rozgłośnia radiowa rozpoczęła pracę w Pittsburghu (USA) w 1920 roku, w tym samym czasie pojawiły się w sprzedaży pierwsze wytwarzane fabrycznie odbiorniki radiowe. Stały program zaczęto emitować w USA i Francji w 1921 roku.W Polsce stałe audycje radiowe rozpoczęto nadawać od 1926 roku.

21 KOMPUTER Pomimo że mechaniczne maszyny liczące istniały od wielu stuleci, komputery w sensie współczesnym pojawiły się dopiero w połowie XX wieku, gdy zbudowano pierwsze komputery elektroniczne. Miały one rozmiary sporych pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż współczesne komputery osobiste. Wzmianki o tym, które z wymyślonych urządzeń można nazwać jako pierwszy na świecie komputer są nieprecyzyjne. Miano to przypisuje się skonstruowanemu przez Konrada Zuse w 1941 roku pierwszej w pełni programowo sterowanej maszynie cyfrowej Z3, pracującej na przekaź-nikach. Znaczenie komputerów dla komunikacji gwałtownie wzrosło w drugiej połowie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.

22 TELEWIZJA Pierwsze eksperymenty z przesyłaniem obrazów na odległość są niewiele późniejsze od wynalazku radia – już w 1884 Paul Gottlieb Nipkow opatentował pierwszy system elektromechanicznego przesyłania obrazu. Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia 1928 roku. W dniu 3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła się transmisja telewizyjna w kolorze. Prawdziwą popularność telewizja uzyskała po II wojnie światowej. Duże zmiany w jakości odbioru wprowadziła telewizja cyfrowa. Postęp technologii powoduje że zwykły telewizor staje się multimedialnym centrum integrującym różne usługi takie jak telewizja, Internet, video czy telefon.

23 INTERNET Historia Internetu zaczyna się 29 października 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) zainstalowano pierwsze węzły sieci ARPANET – bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu. Już dzisiaj w Internecie znajduje się większość informacji. Niektóre z nich istnieją dziś wyłącznie na sieci – np. Wikipedia, największa dziś encyklopedia, nie ma swojej ‘rzeczywistej’ wersji, istnieje tylko w przestrzeni elektronicznej. Podobnie unikalne narzędzia takie jak wyszukiwarki internetowe (np. Google) Dzięki łatwości kopiowania materiału i braku centralizacji, Internet to także najbezpieczniejsze archiwum, w którym raz wprowadzonej i powielonej w kilku miejscach informacji nie grozi niebezpieczeństwo zniszczenia czy zwykłej degradacji w czasie.

24 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Portale społecznościowe są w dzisiejszym świecie niezwykle popularne. Społeczności zrzeszające ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach, czy też innych łączących elementach są w pewnym sensie znakiem rozpoznawalnym współczesności. Historia pierwszego portalu społecznościowego – Classmate.com - sięga lat 90. XX wieku. Stworzony został on przez Randy’ego Conradsa. Jednym z największych fenomenów jest Facebook - ogromny portal społecznościowy, skupiający osoby z całego świata założony przez Marka Ellioat Zuckerberga.

25 Źródła http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do-Internetu-744
https://www.google.pl/search?q=znaki+dymne&client=opera&hs=lmE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WI2EUpXvC-GR4ASy-oHYBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=862#q=petroglify&tbm=isch&imgdii=_


Pobierz ppt "METODY KOMUNIKACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google