Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYM JEST KOMUNIKACJA? KOMUNIKACJA: proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami lub grupami. Nośnikami danych mogą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYM JEST KOMUNIKACJA? KOMUNIKACJA: proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami lub grupami. Nośnikami danych mogą."— Zapis prezentacji:

1

2 CZYM JEST KOMUNIKACJA? KOMUNIKACJA: proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami lub grupami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe.

3 _______________________________________
RODZAJE KOMUNIKACJI: językowa międzykulturowa społeczna symboliczna werbalna niewerbalna interpersonalna _______________________________________

4 KOMUNIKACJA NA PRZESTRZENI WIEKÓW

5 lat p.n.e. - MOWA Wypowiedziane słowo czy zdanie docierało tylko do osób znajdujących się w pobliżu mówiącego. Komunikacja przy pomocy głosu, bądź sygnałów migowych, na odległości większe niż kilometr była praktycznie niemożliwa. Pamięć ludzka wraz z upływem czasu często ulegała zniekształceniu, istnieje także ograniczenie ilości informacji możliwych do zapamiętania przez jednostkę.

6 p.n.e – PIERWSZE SYMBOLE Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowidła jaskiniowe. Prawdopodobnie stosowano również ułożone w stosy kamienie, symbole wyryte w drewnie czy ziemi, węzły na sznurach, karby na drzewie, tatuaże, herby, proporce, pieczęcie.

7 3300 p.n.e. - PISMO Zamknięty zbiór symboli, wyrażających dźwięki fonetyczne bądź pojęcia, umożliwił przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomości i stanowił ‘graficzny zapis mowy’. PIKTOGRAMY pismo obrazkowe, w którym obrazy lub schematyczne rysunki przedmiotów są symbolami tych zjawisk. Symbole te nie przedstawiają dźwięków mowy – jest to alfabet semantyczny (od gr. sema, znak), a nie fonetyczny.

8 IDEOGRAMY mają na celu przedstawienie idei. Podczas gdy piktogram przedstawiający koło zawsze przedstawia przedmiot o okrągłym kształcie, np. słońce, tak kolisty ideogram może oznaczać ‘gorąco’, ‘światło’, ‘dzień’. Z czasem ideogramy coraz bardziej odchodziły od ‘zwykłych obrazków’ i ewoluowały w stronę bardziej abstrakcyjnych symboli. Najstarszy system pisma, sumeryjskie pismo klinowe, jest przykładem pisma ideograficznego.

9 PISMA ANALITYCZNE PISMA FONETYCZNE egipskie hieroglify
stanowi fazę przejściową pomiędzy pismem czysto ideograficznym, a pismem czysto fonetycznym. słowa zbudowane z symboli połączonych w różne kombinacje. a) fonetyczne-sylabiczne (sylabariusze)- zespoły symboli fonetycznych, w których poszczególne znaki są znakami samogłosek lub sylab, połączonych tak by przekazywały słowo mówione. egipskie hieroglify sylabariusz babiloński, minojski pismo Kreteńczyków b) fonetyczno-alfabetyczny- początkowo tylko spółgłoski miały swoje fonemy, z czasem włączeno samogłosek. pismo Hetytów alfabet fenicki, starogrecki, rzymski, łaciński

10 KODY, SYGNAŁY OPTYCZNE I DŹWIĘKOWE, KURIERZY
Wraz z rozwojem języków powstały też kody. Niektóre kody przeznaczone były do szyfrowania informacji i te nazywamy szyframi, inne jednak – jak kod Morse’a czy Baudota - miały na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji na odległość, poprzez zmniejszenie liczby znaków jakie muszą być przesłane. Wiele kultur stosowało sygnały wzrokowe, oparte na dymie i ogniu (ognisko było przykrywane koszem lub matą i odsłaniane, w ciągu dnia wypuszczając w różnych odstępach czasu smugi dymu, a w nocy dając migające światło) oraz sygnały dźwiękowe- rogi, bębny. Najbardziej zaawansowane kultury budowały niekiedy wieże sygnałowe, jak Chiny na Wielkim Murze. Specyficznym rodzajem wież sygnałowych są do dziś używane latarnie morskie. „Poczta” podróżowała różnymi sposobami. Od gołębi pocztowych, kurierów na koniach, wielbłądach, psich zaprzęgach, rydwanach. Rozwój tego sposobu przesyłania wiadomości dał początek systemowi pocztowemu.

11 EWOLUCJA NARZĘDZI DO PISANIA
kamienne rylce organiczne farby ptasie pióra maczane w atramencie gliniane tabliczki papirus (3000 p.n.e.) papier (100 n.e.) PRASA DRUKARSKA  … za wynalazcę maszyny do druku uważany jest Johann Gutenberg. Druk umożliwił tańsze i szybsze wytwarzanie książek i innych publikacji.

12 HELIOGRAF, SEMAFOR, TELEGRAF
Heliograf (400 r. p.n.e.)- urządzenie działające na zasadzie odbijania promieni świetlnych przez lustra. Semafor (1790 r. p.n.e.)- ‘optycznego telegrafu’. Czas transmisji przeciętnej wiadomości (36 znaki) na odległość 192km wynosił 32 minut. Telegraf (1838)- wynalazek elektryczności oznaczał nowa erę w technikach komunikacji, tworząc możliwość prawie natychmiastowej (praktycznie z prędkością światła) komunikacji na dłuższe odległości.

13 TELEFON Pierwsze przenośne aparaty telefoniczne zaczęły być wykorzystywane przez wojsko i policję w latach 50. XX wieku w USA i w Szwecji, a od lat 90. przenośne, bezprzewodowe telefony komórkowe stają się coraz popularniejsze, jako przedmioty codziennego użytku. Modele najnowszej generacji są w stanie przesyłać także inne niż głos rodzaje informacji – m.in. wiadomości tekstowe, graficzne, pliki komputerowe, itp, a także łączyć się z Internetem.

14 1896- RADIO Pierwsza transmisja radiowa miała miejsce w 1906, pierwsza transmisja wiadomości to rok 1920, pierwsze regularne transmisje o charakterze rozrywkowym rozpoczęły się dwa lata później, w W latach 60. wynalazek tranzystora doprowadził do powstania pierwszych przenośnych odbiorników radiowych. Specyficzne właściwości fal radiowych powodują, że urządzenia radiowe są też wykorzystywane zarówno jako urządzenia lokalizujące. Wynalazek radaru to logiczne rozwinięcie możliwości radia.

15 1897- KOMPUTER Pierwsze komputery miały istotne ograniczenie, gdyż dana maszyna mogła wykonywać tylko te konkretne i nieliczne operacje, do jakich została zaprojektowana od podstaw. Znacząca rewolucja w świecie komputerów nastąpiła w 1941, kiedy powstał pierwszy komputer, który mógł wykonywać każde zaprogramowane mu zadanie. Od tej pory komputer umożliwiał coraz łatwiejszy dostęp, bardziej skomplikowane i szybkie operacje na informacji. Komputery bez wątpienia przyczyniły się do zwiększenia tempa postępu naukowego. Znaczenie komputerów dla komunikacji gwałtownie wzrosło w drugiej połowie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.

16 PRZYSZŁOŚĆ KOMUNIKACJI:
?


Pobierz ppt "CZYM JEST KOMUNIKACJA? KOMUNIKACJA: proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami lub grupami. Nośnikami danych mogą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google