Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Telefonia przewodowa i inne systemy łączności przewodowej, zastosowanie, sprzęt i jego producenci ADAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Telefonia przewodowa i inne systemy łączności przewodowej, zastosowanie, sprzęt i jego producenci ADAM."— Zapis prezentacji:

1 Telefonia przewodowa i inne systemy łączności przewodowej, zastosowanie, sprzęt i jego producenci ADAM

2 Prawzorem telefonu był tzw. telefon nitkowy - rodzaj zabawki znanej w dawnych Chinach; rozmawiano na odległość za pomocą dwóch płaskich kubków i naprężonego pomiędzy nimi cienkiego sznurka. W 1667 eksperymentował z takim telefonem uczony angielski Robert Hooke ( , porozumiewając się na odległość 800 m. W 1861 roku niemiecki nauczyciel Johann Ph. Reis ( ) demonstrował we Frankfurcie nad Menem wynaleziony przez siebie telefon elektryczny przekazujący poprawnie regularne tony (muzykę), ale zniekształcający ludzką mowę. Twórcą praktycznego telefonu elektromagnetycznego był amerykański nauczyciel głuchoniemych Alexander Graham Bell ( ) - skonstruował go w 1876 roku wespół z Thomasem A. Watsonem i opatentował. Zademonstrowany publicznie w tym samym roku na Wystawie Stulecia w Filadelfii szybko się upowszechnił w USA i w Europie. Reklamowano go, przeprowadzając publiczne transmisje telefoniczne koncertów (m.in. w Warszawie w 1878 roku). Wkrótce telefon udoskonalono, wprowadzając do jego konstrukcji mikrofon węglowy, wynaleziony przez Thomasa A. Edisona ( ), a następnie jeszcze doskonalszy mikrofon proszkowy, stworzony przez amerykańskiego uczonego Davida E. Hughesa ( ). Już w 1878 roku powstała w New Haven (USA) pierwsza na świecie ręczna centrala telefoniczna skonstruowana przez Amerykanina Almona B. Strowgera. Uruchomiono ją w stanie Connecticut, łączyła 21 numerów, a hasło zgłoszenia po podniesieniu słuchawki brzmiało "Ahoj, ahoj". Prawzorem telefonu był tzw. telefon nitkowy - rodzaj zabawki znanej w dawnych Chinach; rozmawiano na odległość za pomocą dwóch płaskich kubków i naprężonego pomiędzy nimi cienkiego sznurka. W 1667 eksperymentował z takim telefonem uczony angielski Robert Hooke (1635 – 1702 ) porozumiewając się na odległość 800 m. W 1861 roku niemiecki nauczyciel Johann Ph. Reis ( ) demonstrował we Frankfurcie nad Menem wynaleziony przez siebie telefon elektryczny przekazujący poprawnie regularne tony (muzykę), ale zniekształcający ludzką mowę. Twórcą praktycznego telefonu elektromagnetycznego był amerykański nauczyciel głuchoniemych Alexander Graham Bell ( ) - skonstruował go w 1876 roku wespół z Thomasem A. Watsonem i opatentował. Zademonstrowany publicznie w tym samym roku na Wystawie Stulecia w Filadelfii szybko się upowszechnił w USA i w Europie. Reklamowano go, przeprowadzając publiczne transmisje telefoniczne koncertów (m.in. w Warszawie w 1878 roku). Wkrótce telefon udoskonalono, wprowadzając do jego konstrukcji mikrofon węglowy, wynaleziony przez Thomasa A. Edisona ( ), a następnie jeszcze doskonalszy mikrofon proszkowy, stworzony przez amerykańskiego uczonego Davida E. Hughesa ( ). Już w 1878 roku powstała w New Haven (USA) pierwsza na świecie ręczna centrala telefoniczna skonstruowana przez Amerykanina Almona B. Strowgera. Uruchomiono ją w stanie Connecticut, łączyła 21 numerów, a hasło zgłoszenia po podniesieniu słuchawki brzmiało "Ahoj, ahoj". 1. Rys historyczny Początki telefonii

3 II. Urządzenia końcowe APARATY TELEFONICZNE Aparat telefoniczny - aparat telekomunikacyjny stanowiący obustronne zakończenie łącza telefonicznego, służący do przesyłania dźwięków na odległość. Głównymi częściami aparatu telefonicznego są: mikrofon (przetwarzający dźwięki na sygnały elektryczne), głośnik (przetwarzający sygnały elektryczne na dźwięki), transformator, tarcza numerowa i dzwonek. W 1963r. do użytku weszły telefony z przyciskami, które prawie całkowicie wyparły z rynku aparaty telefoniczne z obrotową tarczą. Przykłady aparatów telefonicznych znaczących marek: SIEMENS PANASONIC W 1880r. uruchomiono pierwszą w USA budkę telefoniczną. Miała ona swojego kasjera, który inkasował opłatę za połączenie. ASCOM

4 Słuchawka telefoniczna: A) słuchawka, B) mikrofon, a) membrana, b) elektromagnes, c) cewka, d) membrana, e) granulki węglowe. Rys. 1. Poszczególne elementy słuchawki telefonicznej

5 Telefaks, telefonosymilograf, telekomunikacyjny aparat przetwórczy, będący połączeniem telefonu i faksu (symilografu). Posiada możliwość przekazywania na odległość dźwięków i nieruchomych obrazów. * Telefaksy * Modemy modem (s. ang. modulator + demodulator) tech., infor. urządzenie, które umożliwia przekaz i odbiór danych cyfrowych przesyłanych przez analogowe łącze telekomunikacyjne, np. linie telefoniczne. Modem, urządzenie pozwalające połączyć komputer z siecią Internet za pośrednictwem łącz telefonicznych. Jego praca polega na zamianie sygnału cyfrowego (danych komputerowych) na analogowy (sygnał telefoniczny) i odwrotnie. Modemy mogą być wewnętrzne (w postaci karty rozszerzeń) i zewnętrzne (urządzenie podłączane do komputera za pomocą złącza RS-232). Najważniejszym parametrem charakteryzującym modem jest jego szybkość transmisji (do 56 kbps).

6 III. Media transmisji przewodowej * Kable miedziane Telekomunikacyjne kable miedziane: U72 i U72 M Żyły:jednodrutowe, miedziane, ocynowane w izolacji z polietylenu litego Ośrodek: trzy pęczki dwudziestoczteroparowe (w układzie warstwowym), skręcone ze sobą. Ekran: U 72: taśma estrofolowa ułożona wzdłużnie z zakładką U 72M: wewnętrzny: taśma estrofolowa opleciona spiralnie na ośrodku środkowy: taśma AL-PET opleciona spiralnie na ośrodku zewnętrzny: oplot z ocynowanych drutów miedzianych drut miedziany ocynowany pod oplotem umożliwiający podłączenie ekranu Ośrodek: skręcony z czwórek ułożonych warstwowo Powłoka: polwinit oponowy (PVC) nić ripcord ułożona wzdłużnie pod powłoką ułatwiająca jej rozrywanie Zastosowanie kabla: Kable U 72 przeznaczone są do połączeń urządzeń: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przesyłu danych, pracujących w pomieszczeniach. Kable U 72M stosowane są do transmisji danych w technice ISDN. Kable produkowane są na rynek szwajcarski. Budowa kabla.

7 1.Izolowane żyły skręcone w czwórki 2.Taśma estrofolowa 3.Taśma AL-PET (tylko dla kabli U 72M) 4.Oplot z drutu (tylko dla kabli U 72M) 5.Żyła uziemiająca (tylko dla kabli U 72 M) 6.Nić na ripcord 7.Powłoka polwinitowa (PVC) Rys. 2. Przekrój kabla miedzianego Charakterystyka kabla: Kable U 72 wykonuje się z żył o średnicy drutu 0,5mm i 0,8mm, a kable U72 M z żył o średnicy drutu 0,6 mm, z izolacją z polietylenu litego. Kabel ma budowę czwórkową. Powłoka kabla wykonana jest z polwinitu oponowego (PVC). Kable U 72M posiadają dodatkowo ekran na ośrodku w postaci folii AL-PET i oplotu z ocynowanych drutów miedzianych, zmniejszający zakłócenia spowodowane wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

8 * Kable symetryczne Kable symetryczne składają się z dwóch przewodów, w których płynie prąd o takim samym natężeniu, ale o przeciwnym kierunku. Eliminuje to szumy i zakłócenia zewnętrzne. Przykład: skrętka (ang. twisted pair cable) – zbudowana z przewodów izolowanych. Dwa przewody są splecione i tworzą medium, którym mogą być przesyłane dane. Kabel jest złożony z pojedynczej pary przewodów lub z większej liczby par. Kable symetryczne UTP, FTP i S-FTP kategorii 5e, o paśmie przenoszenia 100MHz

9 * Kable koncentryczne Kable koncentryczne - medium transmisyjne, w którym prąd płynie przez przewód sygnałowy, a drugi przewód jest uziemieniem. Kable koncentryczne posiadają: Wysoką odporność na czynniki zewnętrzne Dużą trwałość Niskie tłumienności kabli Przykłady kabli koncentrycznych: Kabel koncentryczny 3 C 2V 75 Ohm Kabel koncentryczny 5 C 2V 75 Ohm Kabel koncentryczny RG 6 U 75 Ohm

10 * Kable optyczne * Światłowody jednomodowe są używane przez operatorów telekomunikacyjnych jako łącza dalekiego zasięgu we wszystkich środowiskach na lądzie i pod powierzchnią morza. Ponieważ nic nie porusza się szybciej niż światło, światłowód jest podstawowym nośnikiem transmisyjnym, zarówno dla łączy międzywęzłowych dalekiego zasięgu, jak i dla sieci lokalnych (LAN). Aby sprostać stawianym wyzwaniom wytarzane są kable optyczne jedno- i wielomodowe. * Światłowody wielomodowe mają zalety szczególnie cenne dla sieci LAN i instalacji w budynkach "inteligentnych" - zapewniają możliwość ekonomicznej obsługi szybkiej transmisji na nieduże odległości. Nowa generacja światłowodów zapewnia największe odległości transmisji w standardzie Gigabit Ethernet. Przykład kabla optycznego wielomodowego

11 * Centrale telefoniczne Zespół urządzeń zawierający łącznice telefoniczną, przełącznice, urządzenie zasilające, urządzenie badaniowo kontrolne. W zależności od sposobu dokonywania połączeń rozróżnia się: centrale telefoniczne z obsługą ręczną, półautomatyczne i automatyczne. W latach trzydziestych XX wieku powstały pierwsze telegraficzne sieci abonenckie (teleksowe). Pierwsze takie centrale były wyposażone w łącznice ręczne. Od 1933r. zaczęto stosować centrale automatyczne. Pierwsza została zautomatyzowana sieć telegraficzna w Niemczech. Łącznice ręczne

12 Wsp ó łczesne elektroniczne systemy PABX zaczęły wypełniać luk ę, kt ó ra pojawiła się między telefonicznymi centralkami abonenckimi obsługuj ą cymi jedynie poł ą czenia komutowane a zakładowymi sieciami komputerowymi z przełączaniem pakiet ó w, działaj ą cymi lokalnie lub przez Internet. Wprowadzone niedawno w centralkach PABX niezb ę dne wsparcie dla głosowej telefonii internetowej IP (VoIP), a także implementacja odpowiednich mechanizm ó w bezpiecze ń stwa w postaci zap ó r ogniowych (firewalls) przyczyniły si ę do znacznie wi ę kszego zainteresowania przedsi ę biorstw tym sposobem komunikacji i zwiększenia podaży centralek internetowych nazywanych teraz IP PABX. Nowoczesne centrale - PABX Szybkiemu rozwojowi nowych rozwiązań IP Centrex sprzyja gwałtowna podaż nowoczesnych modułowych centralek IP PABX o zróżnicowanej liczbie portów. Obecnie mogą one ekonomicznie obsłużyć od kilkunastu abonentów głosowych (SME, SOHO) w małych skupiskach, do kilkunastu tysięcy użytkowników w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Globalny koszt obsługi takich połączeń może obniżyć się nawet kilkakrotnie, zwykle z niezauważalnym pogorszeniem jakości.

13 Idea technologii ISDN (Integrated Services Digital Network) czyli cyfrowej sieci telefonicznej z integracją usług powstała w czasie gdy nie tylko dźwięk ale i grafikę oraz ruchomy obraz zaczęto zapisywać w zerojedynkowym języku komputerów, przetwarzać i przesyłać - najpierw w lokalnych sieciach komputerowych, a następnie telekomunikacyjnych na coraz większe odległości. Zbyt mała przepustowość klasycznych analogowych łączy telekomunikacyjnych i potrzeba zapewnienia kompatybilności sprzętu spowodowały opracowanie zaleceń standardu ISDN. Integracja usług w sieci ISDN oznacza wykorzystanie tych samych łączy i urządzeń technicznych do przenoszenia danych dowolnego typu, wymienianych między abonentami i systemami współpracującymi z siecią, a także daleko idące ujednolicenie zasad udostępniania użytkownikowi różnego typu informacji oraz standaryzację wykorzystywanych przez niego urządzeń. To umożliwia uzyskanie o wiele lepszej jakości połączeń, szybszej transmisji danych oraz wprowadzenia całej gamy usług, które dla abonentów analogowych nie są dostępne

14 Usługa ISDN daje abonentowi możliwość wyboru dwóch rodzajów dostępu: Dostęp podstawowy (2B+D), który umożliwia transmisję z prędkością 64 kbit/s lub 128 kbit/s. oraz Dostęp rozszerzony (30B +D), który umożliwia transmisję danych z prędkościami od 64 kbit/s do około 2 Mbit/s. Pozwala to na podłączenie centralki abonenckiej z trzydziestoma liniami miejskimi, a także umożliwia dołączenie urządzeń typu: mostki wideokonferencyjne bądż duże routery. Obsługa urządzeń ISDN jest prosta, natomiast zyskujemy szereg możliwości bardziej efektywnego wykorzystania dostępu do sieci telekomunikacyjnej. Dzięki ISDN mamy zapewnioną najwyższą jakość połączeń w systemie cyfrowym, ale także korzystamy min. z: znacznie szybszego przekazu (np. pliki komputerowe mogą być przesyłane 10-krotnie szybciej) możliwości przekazywania składów drukarskich możliwości zainstalowania na jednej linii ośmiu urządzeń typu fax, modem, telefon itp. ( do tej pory każde z tych urządzeń potrzebowało osobnej linii) a także korzystania na jednej linii z dwóch urządzeń równocześnie możliwości prowadzenia telekonferencji czy wideokonferencji szybkiego ( do 0,5 sek) wybierania numeru abonenta wyświetlania aktualnej informacji o opłacie za połączenie wyświetlania w trakcie już prowadzonej rozmowy informacji o następnym wywołaniu możliwości łączenia abonentów wideotelefonów

15 SDI jest usługą, którą wprowadziła w Polsce TP S.A., opiera się ona na HIS-ie (Home Internet Solution) wprowadzoną przez Ericssona. System składa się z terminala HIS-NT kt ó ry instaluje się u abonenta (przez coma DB-9) i urządzenia odpowiadającego za dostęp HIS-NAE kt ó re znajduje się w centrali. komunikacja odbywa się przez zwykłą linie telefoniczna, przez co nie trzeba prowadzić nowych kabli, lecz linia musi spełniać wymogi do zestawiania połączeń cyfrowych, (badanie przeprowadza się przed instalacją, podobnie jak w przypadku ISDNu). Prędkość transmisji wynosi ok kb/s, a podczas jednoczesnego korzystania z telefonu prędkość wynosi ok.. 70 kb/s. Terminal podłącza się do komputera, telefon do terminala (gniazdo RJ-11), linie telefoniczną podłącza się przez gniazdo RJ-45. Komputer rozpoznaje terminal jako zwykły modem analogowy, ustawienia sieci Dial-Up i TCP/IP są takie jak w zwykłych modemach, zamiast numeru z jakim ma się połączyć można podać dowolne cyfry,jako że urządzenie nigdzie nie dzwoni, lecz wymaga tego Windows.Jeżeli terminal ulegnie uszkodzeniu można jednak telefonować.

16 ALCATEL Firma ALCATEL jest jedną z najbardziej znaczących w produkcji kabli, centrali telefonicznych oraz różnego rodzaju urządzeń końcowych – takich jak aparaty telefoniczne, faksy itd..

17 SIEMENS Kompleksowe rozwiązania integrujące technologie informatyczne z telekomunikacyjnymi to odpowiedź Siemensa na oczekiwania klientów - firm dużych i małych, usługowych i produkcyjnych, z sektora publicznego i prywatnego.

18 DGT - POLSKA DGT istnieje na polskim rynku już 12 lat. Od początku swojej działalności szeroko monitoruje i analizuje zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Systematycznie inwestuje w rozwój potencjału intelektualnego, produkcyjnego i handlowego. Firma DGT w swojej ofercie posiada zarówno aparaty telefoniczne, modemy i faxmodemy jak i specjalistyczne centrale i serwery telekomunikacyjne


Pobierz ppt "Telefonia przewodowa i inne systemy łączności przewodowej, zastosowanie, sprzęt i jego producenci ADAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google