Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja Wszechświata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja Wszechświata"— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja Wszechświata
Wykład 2

2 Program Wykładu Literatura www.if.pw.edu.pl/~wosinska/dydak
Modele Wszechświata Inflacja Początek Wszechświata a fizyka cząstek elementarnych Nukleosynteza Promieniowanie reliktowe Galaktyki Ewolucja gwiazd Supernowe Gwiazdy neutronowe Czarne dziury Kwazary Ciemna materia, ciemna energia ... J. Barrow, „Początek Wszechświata” F. Adams, G. Laughlin, „Ewolucja Wszechświata” D. Goldsmith, „Największa pomyłka Einsteina” R. Penrose, „Makroświat, mikroświat i ludzki umysł” S. Hawking, „Wszechświat w skorupce orzecha” K. Thorne, „Czarne diury i krzywizny czasu” A. Liddle, „An introduction to modern cosmology”

3 Koniec XIX wieku – (prawie) kompletny opis wszechświata
Hipoteza eteru – ośrodka, w którym rozchodzą się fale elektromagnetyczne. Doświadczenie Michelsona-Morleya (1987) - pomiar prędkości światła. Wynik: światło ma stałą prędkość niezależną od prędkości obserwatora!

4 1905 – Szczególna Teoria Względności:
Istotny jest tylko ruch względny Skoro nie można stwierdzić, że ktoś się porusza w przestrzeni, to pojęcie eteru zbędne Prawa fizyki są jednakowe w każdym układzie inercjalnym, w szczególności prędkość światła jest stała

5 Konsekwencje tych założeń:
Nie istnieje czas absolutny – każdy obserwator ma swój własny czas Długość w kierunku ruchu ulega skróceniu: Czas w układzie poruszającym się ulega wydłużeniu

6 Masa ciała poruszającego się wzrasta:
Masa i energia są równoważne: Żadne ciało o masie spoczynkowej większej od zera nie może osiągnąć prędkości światła

7 1915 – Ogólna Teoria Względności
Równoważność siły grawitacji i siły bezwładności w układzie nieinercjalnym Pole grawitacyjne równoważne zakrzywieniu czasoprzestrzeni Przestrzeń i czas dotąd uważane za pasywną scenę zdarzeń w istocie tworzą czasoprzestrzeń, która jest dynamicznym uczestnikiem wszystkich procesów.

8 Geometria Wszechświata
model: dwuwymiarowa płaszczyzna Geometria euklidesowa Suma kątów w trójkącie równa jest 1800 Linie równoległe nie przecinają się

9 Geometria Wszechświata
model: powierzchnia kuli- krzywizna dodatnia Geometria Riemanna Suma kątów w trójkącie równa jest większa niż 1800 Linie równoległe przecinają się (przykład:południki)

10 Geometria Wszechświata
Geometria Riemanna model: powierzchnia siodłowa- krzywizna ujemna Suma kątów w trójkącie równa jest mniejsza niż 1800 Linie równoległe rozchodzą się

11 Zakrzywienie czasoprzestrzeni oznacza, że najkrótszą linią łącząca dwa punkty jest linia krzywa – światło w pobliżu dużej masy nie porusza się po prostej! Doświadczalne potwierdzenie Ogólnej Teorii Względności: W 1919 r. zaobserwowano w czasie zaćmienia Słońca ugięcie promieni świetlnych biegnących od odległej gwiazdy. Gwiazda Słońce Obserwator Pozorne położenie gwiazdy

12 Równanie Friedmana opisujące globalną ewolucję Wszechświata
H - stała Hubble’a (v = H·r) G – stała grawitacji - gęstość materii Wszechświata c – prędkość światła k – zakrzywienie przestrzeni R – czynnik skali – mierzy średnie oddalenie dwóch punktów (np. gromad galaktyk)

13 Wszechświat zawsze będzie się rozszerzał
Jeśli k < 0 (krzywizna ujemna), to H będzie zawsze dodatnie. Jeśli k = 0 (Wszechświat płaski), to H będzie asymptotycznie malało do zera Wszechświat będzie się rozszerzał, ale coraz wolniej.

14 Gęstość odwrotnie proporcjonalna do objętości:
Jeśli k > 0 (krzywizna dodatnia): Gęstość odwrotnie proporcjonalna do objętości: Pierwszy wyraz maleje szybciej niż drugi – początkowo H2 jest dodatnie, ale w końcu spadnie do zera. Wszechświat przestanie się rozszerzać.

15 Gęstość krytyczna k – odpowiada wartości k = 0
Równanie Friedmana można przekształcić do postaci: Jeśli  > k , to k > 0, Jeśli  < k , to k < 0,

16 Jeśli wyznaczymy , odkryjemy przyszłość Wszechświata
Ten parametr wyznacza przyszłość Wszechświata  < 1  = 1  > 1 W miarę rozszerzania się Wszechświata maleje zarówno gęstość rzeczywista, jak i krytyczna. Stosunek tych gęstości  jest stały. Jeśli wyznaczymy , odkryjemy przyszłość Wszechświata

17 Einstein dodał do równania stałą kosmologiczną , aby „ratować” płaski i statyczny Wszechświat.
 - reprezentuje siłę odpychającą, równoważącą przyciąganie grawitacyjne – dzięki niej pojawia się rozwiązanie równania opisujące statyczny Wszechświat. W 1922 r. Aleksander Friedman znalazł wszystkie rozwiązania równania i wykazał, że nawet dodanie stałej kosmologicznej nie zapewni stałości Wszechświata. Einstein nazwał dodanie stałej kosmologicznej swoją największą pomyłką, jednak obecnie wcale nie jest oczywiste, że wynosi ona zero!

18 Odkrycie Hubble’a w 1929 r. rozstrzygnęło spór.
v = H·r Parametr (i jego zmiany w czasie) wyznacza wiek Wszechświata

19 Poznamy dzieje Wszechświata, jeśli wyznaczymy trzy parametry:

20 Pomiar stałej Hubble’a
Supernowe typu 1A stanowią doskonałe obiekty do pomiaru odległości galaktyk – „świece standardowe” Znamy dokładnie ich jasność absolutną. Jasność obserwowana wyznacza odległość. Prędkość ucieczki galaktyk wyznaczona z obserwowanego przesunięcia linii widmowych ku czerwieni.

21 Obecna wartość stałej Hubble’a:

22 Pomiar gęstości materii Wszechświata
Od gęstości zależy krzywizna Wszechświata Pomiar promieniowania świecących gwiazd i materii międzygwiazdowej –materia świetlista Pomiar zawartości lekkich pierwiastków powstałych w pierwszych 3 minutach po Wielkim Wybuchu - materia barionowa Pomiar oddziaływań grawitacyjnych – rotacja galaktyk - materia grawitacyjna

23 Obserwowana gęstość wydaje się być dużo mniejsza od gęstości krytycznej.
Ciemna materia?

24 Rotacja galaktyk – ciemna materia?
Obserwowana zależność Prawa dynamiki Newtona Galaktyki wirują szybciej niż pozwalają na to prawa dynamiki i grawitacji Muszą zawierać więcej materii niż widać!


Pobierz ppt "Ewolucja Wszechświata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google