Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dysleksja i dysortografia Diagnoza i sposoby rozpoznawania Czas realizacji projektu: ok. 30 minut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dysleksja i dysortografia Diagnoza i sposoby rozpoznawania Czas realizacji projektu: ok. 30 minut."— Zapis prezentacji:

1

2 Dysleksja i dysortografia Diagnoza i sposoby rozpoznawania Czas realizacji projektu: ok. 30 minut.

3 Dysleksja Dysleksja zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo. zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.

4 Dysleksja Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilku- kilkunastu procent populacji. Nie jest to choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym. występuje w różnym nasileniu u kilku- kilkunastu procent populacji. Nie jest to choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym.

5 Powinna w tym pomóc terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne). Im wcześniej terapia się zacznie, Im wcześniej terapia się zacznie, tym lepiej dla dziecka.

6 Dysleksja to termin stosowany zwykle w stosunku do osób dorosłych, a przynajmniej nastolatków. W przypadku dzieci poniżej dziesiątego roku życia mówimy raczej o dysleksji rozwojowej. Dysleksja rozwojowa może - choć nie musi - przekształcić się w dysleksję.

7 Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń: Dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści. Używanie terminu "dysleksja" do określenia kłopotów z czytaniem zwiększa bałagan w terminologii, jednak tak się niezbyt szczęśliwie przyjęło. Dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści. Używanie terminu "dysleksja" do określenia kłopotów z czytaniem zwiększa bałagan w terminologii, jednak tak się niezbyt szczęśliwie przyjęło. Dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii. Dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.

8 Czy moje dziecko jest dyslektykiem? Jak rozpoznać dysleksję u dziecka?

9 Jak rozpoznać trudności z czytaniem u gimnazjalisty? Po pierwsze sięgnij pamięcią do okresu, gdy Twoje dziecko uczyło się czytać. Odpowiedz na pytania: 1.Czy długo głoskowało wyrazy (miało kłopoty z łączeniem głosek w wyraz)? 2. Czy odczytywało wyrazy, skupiając się na samym ich odczytaniu? 3. Czy kończąc klasę I szkoły podstawowej nie opanowało płynnego czytania? Jak czyta teraz? 1. Nie chce głośno czytać? 2. Przeraża je sama myśl o przeczytaniu grubej książki? 3. Twierdzi, że książki to nuda?

10 Jak rozpoznać dysgrafię? Obejrzyj zeszyt swojego dziecka. A oto jak wygląda zeszyt dysgrafika: zwykle nieco wymięty i niezbyt estetyczny; pismo często nie daje się odczytać; litery kanciaste, często o zmienionym kształcie, źle łączone, często wychodzą poza liniaturę.

11 Dysgraficy zwykle piszą powoli. Dysgraficy zwykle piszą powoli. Częstą przyczyną dysgrafii jest nieprawidłowy sposób trzymania długopisu.

12

13 Jak rozpoznać problemy dyslektyczno - dysortograficzne w pisaniu? Błędy występują często, a nie sporadycznie. Błędy występują często, a nie sporadycznie. Dziecko popełnia błędy typu: Dziecko popełnia błędy typu: zamiany liter podobnych graficznie p-b, b-d, m-n, a-o, a-ą w-m; zamiany liter podobnych graficznie p-b, b-d, m-n, a-o, a-ą w-m; mylenie głosek dżwięcznych i bezdżwięcznych p-b (babka - bapka), g-k (kogut - kokut); mylenie głosek dżwięcznych i bezdżwięcznych p-b (babka - bapka), g-k (kogut - kokut); różnicowanie zmiękczeń np. ś-si (siano - śano), ć-ci (ćma - cima); różnicowanie zmiękczeń np. ś-si (siano - śano), ć-ci (ćma - cima); przestawianie liter w wyrazie; przestawianie liter w wyrazie; gubienie lub dodawanie liter; gubienie lub dodawanie liter; ortografia (różnicowanie pisowni u-ó, rz-ż, ch-h, ortografia (różnicowanie pisowni u-ó, rz-ż, ch-h, pisownia łączno-rozdzielna itp.).

14

15 Elementy diagnozy: Wywiad z rodzicami - dostarcza informacji dotyczących rozwoju dziecka od najwcześniejszego okresu życia, warunków rozwoju, kariery szkolnej, motywacji do nauki, stanu zdrowia np. wad wzroku, słuchu. Badanie psychologiczne - ustala poziom rozwoju umysłowego, poziom rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych zaangażowanych w procesy czytania i pisania, takich jak percepcja i pamięć wzrokowa, słuchowa, motoryka. Badanie pedagogiczne - obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania oraz szczegółową analizę błędów w pisaniu i czytaniu.

16 Rozporządzenie MEN z dnia roku Rozporządzenie MEN z dnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

17 Rozdział 2 § 6 punkt 1 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

18 Rozdział 4 § 32 punkt 1 Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

19 Rozdział 5 § 44 punkt 1 Absolwenci z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

20 Jak rozpoznać dysleksję??? - wyraźna rozbieżność między poziomem czytania a rezultatami w nauce innych przedmiotów ( na niekorzyść czytania); - wyraźna rozbieżność między poziomem rozwoju umysłowego a poziomem czytania; - często występujące błędy w pisaniu, niekiedy obniżony poziom graficzny pisma; - trudności w opanowaniu języków obcych; - zaburzenia w rozwoju mowy, artykulacji; - zaburzenia rozwoju ruchowego, sprawności manualnej; - współwystępujące z trudnościami w czytaniu i pisaniu objawy nerwowości i zaburzenia zachowania;

21 Ważne! Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się, których skutki można znacznie zniwelować, a często zlikwidować poprzez pracę reedukacyjną. Zaniedbane problemy dyslektyczne odbijają się na rozwoju umysłowym Zaniedbane problemy dyslektyczne odbijają się na rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka. O dysleksji mówimy tylko wówczas, gdy są to wybiórcze problemy O dysleksji mówimy tylko wówczas, gdy są to wybiórcze problemy w uczeniu się (obejmujące głównie czytanie i pisanie), a ogólny rozwój umysłowy dziecka nie odbiega od normy. Badanie pod kątem dysleksji wykonywane w poradni Badanie pod kątem dysleksji wykonywane w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i nie wymaga skierowania ze szkoły. Adres rejonowej poradni można uzyskać w szkole. Adres rejonowej poradni można uzyskać w szkole.

22 Światełko w tunelu dla dyslektyków Auguste Rodin ( ) słynny rzeżbiarz w dzieciństwie postrzegany był jako idiota i absolutnie niezdolny. Przez całe życie nie mógł opanować wiedzy z zakresu ortografii i arytmetyki. mógł opanować wiedzy z zakresu ortografii i arytmetyki. Thomas Alva Edison ( ) światowej sławy naukowiec, Thomas Alva Edison ( ) światowej sławy naukowiec, fizyki wynalazca, nigdy nie przyswoił sobie ortografii, miał też problemy z arytmetyką. Winston Churchill ( ) wielki angielski polityk, historyk, Winston Churchill ( ) wielki angielski polityk, historyk, w szkole był chłopcem, któremu ciągle się coś nie udawało. W swoich wspomnieniach napisał: "...czas szkoły to czas ciemności, czarna dziura na mapie mojej życiowej podróży". dziura na mapie mojej życiowej podróży". Albert Einstein ( ) jeden z największych uczonych XX w., Albert Einstein ( ) jeden z największych uczonych XX w., miał wielkie trudności w nauce czytania. Zaczął czytać, mając 9 lat. Trudności z pisaniem miał zawsze.

23 Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotował mgr Maciej Polanowski


Pobierz ppt "Dysleksja i dysortografia Diagnoza i sposoby rozpoznawania Czas realizacji projektu: ok. 30 minut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google