Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naród tworzą ludzie honoru…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naród tworzą ludzie honoru…"— Zapis prezentacji:

1 Naród tworzą ludzie honoru…

2 Gen. August Emil Fieldorf

3 August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur
August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zamordowany 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE, kawaler Orderu Orła Białego.

4 Historia Fieldorfa Generał urodził się 20 marca 1895 w Krakowie. Tamże ukończył szkołę męską im. św. Mikołaja, a następnie I Męskie Seminarium. W 1910 wstąpił do Strzelca, którego pełnoprawnym członkiem został w Ukończył w nim szkołę podoficerską. 6 sierpnia 1914 zgłosił się na ochotnika do formowanej I Brygady Legionów. Wraz z nimi wyruszył na front rosyjski, gdzie służył w randze zastępcy dowódcy plutonu piechoty. W 1916 został awansowany do stopnia sierżanta, a w 1917 skierowany do szkoły oficerskiej. Od listopada 1918 w szeregach Wojska Polskiego, początkowo jako dowódca plutonu, a od marca 1919 dowódca kompanii CKM. W latach uczestniczył w kampanii wileńskiej. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w wyzwalaniu Dyneburga, Żytomierza i w wyprawie kijowskiej. Po wojnie pozostał w służbie czynnej. W 1928 został awansowany na majora i przeniesiony do służby w 1. Pułku Piechoty Legionów na stanowisku dowódcy batalionu. W 1935 został przeniesiony na stanowisko dowódcy samodzielnego batalionu granicznego "Troki" w pułku KOP "Wilno". W 1935 r. powierzono mu dowództwo Samodzielnego baonu Korpusu Ochrony Pogranicza "Troki". W rok później został awansowany do stopnia podpułkownika. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej mianowany dowódcą 51. Pułku Strzelców Kresowych, w ramach 21. Dywizji WP (dowodził nim w czasie kampanii wrześniowej 1939). W wojnie obronnej przeszedł cały szlak bojowy 12 Dywizji Piechoty. Po jej rozbiciu w nocy z 8 na 9 września przebił się w cywilnym ubraniu do rodzinnego Krakowa. Stamtąd spróbował przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy słowackiej i internowany w październiku W kilka tygodni później zbiegł z obozu internowania i przez Węgry przedostał się na zachód, gdzie zgłosił się do tworzącej się polskiej armii. We Francji ukończył kursy sztabowe i został awansowany na pułkownika w maju 1940 roku. We wrześniu tego roku jako pierwszy emisariusz został przerzucony do kraju. Początkowo działał w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 w Wilnie i Białymstoku. W sierpniu 1942 został mianowany dowódcą Kedywu KG AK. Służbę na tym stanowisku pełnił do lipca 1944, gdy został mianowany zastępcą dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Na krótko przed upadkiem powstania warszawskiego, rozkazem Naczelnego Wodza Kazimierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 awansowany na stopień generała brygady i mianowany na stanowisko Naczelnego Komendanta organizacji NIE, kadrowego odłamu Armii Krajowej przygotowanego do działań w warunkach sowieckiej okupacji

5 Emil Fieldorf, 1914 r.

6 Album legionowy Emila Fieldorfa

7 Album z I Brygady Legionów

8 Album legionowy

9 Album legionowy

10 Album legionowy

11 Album legionowy

12 Album legionowy

13 Z żoną Janiną w 1919 r.

14

15 Wilno 1923 r. Fieldorf z żoną Janiną i córką Krystyną

16 Emil Fieldorf z żoną Janiną i córkami, Krystyną i Marią

17 Fieldorf z córkami w ogrodzie

18 Paryż – 1931 r.

19 Francja 1932 r. – prawdopodobnie zebranie filomatów

20 Troki 1936 r. – łowienie ryb na łódce

21 Troki 1936 r. – na łódkach

22 1938 r. – społeczeństwo brzeżańskie wita powracającego z manewrów Emila Fieldorfa

23 August Emil Fieldorf ”Nil” z córką Krystyną
Maria Fieldorf w czasie okupacji niemieckiej

24 Żołnierz Polski Walczącej

25 Gen. Emil Fieldorf (Walenty Gdanicki) po powrocie z łagru w ZSRR, Warszawa, październik 1947 r.

26 Gen. Emil Fieldorf (Walenty Gdanicki) po powrocie z łagru w ZSRR, Warszawa, październik 1947 r.

27 Łódź r.

28 1950 – ślub cywilny Krystyny z Marianem

29 7 marca 1945 został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki i nierozpoznany został zesłany do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu kary, w październiku 1947 powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. Przebywał następnie w Warszawie i Krakowie, a w końcu osiadł w Łodzi. W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 ujawnił się. 10 listopada 1950 został aresztowany w Łodzi przez UB. Przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP na ul. Koszykowej. Później przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej. Pomimo tortur Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Wkrótce został przeniesiony do więzienia UB przy ul. Rakowieckiej i oskarżony przez prokurator Helenę Wolińską o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Po sfingowanym procesie został 16 kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy przez sędzię Marię Gurowską na karę śmierci przez powieszenie. W wydaniu tego wyroku wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. 20 października 1952 Sąd Najwyższy w składzie: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Bohater…

30

31 Tak ostatnie chwile spędzone z mężem wspomina żona generała - Janina Fieldorf:
"Za swoją działalność w AK, za wierną służbę Ojczyźnie, on - człowiek o najwyższych wartościach ideowych - zostaje skazany na śmierć. Szukam ratunku. Kołaczę do ludzi, którzy, moim zdaniem, mogliby mi wskazać drogę do tych najwyższych czynników. Piszę do siostry tego kata, Dzierżyńskiego, ażeby zechciała mi pomóc. Ta pani, Kojałłowiczowa, staruszka, przysłała mi niezwłocznie bardzo pozytywną opinię o Emilu i prośbę, aby sąd przychylił się do jej prośby i zechciał złagodzić swój wyrok. Wszystko na próżno. Dnia drugiego lutego w 1953 roku ostatni raz widziałam Emila. Był smutny, serce mi pękało z bólu i rozpaczy. Wiedział o wyroku. Przyprowadził go jakiś starszy, bardziej ludzki, strażnik. Wprowadził Emila przed kraty, spojrzał na mnie wymownie i odszedł. Po raz pierwszy zostaliśmy sami. Wtedy Emil powiedział: "Czy wiesz dlaczego mnie skazali? - Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę! Zabraniam tego". Powiedziałam - "Domyślam się, ale ja nie tracę nadziei, walczę o ciebie jeszcze". Rozpytywał potem o wszystkich, zwłaszcza interesował się Zosią. Opowiadałam mu, jak sobie radzimy. Potem przyszedł strażnik, oświadczył, że widzenie skończone, Emil wyszedł. Głowę miał pochyloną, ręce w kieszeniach i ani się obejrzał na mnie."

32 Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953 o godz
Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Ciało Emila Fieldorfa potajemnie pochowano w nieznanym do dziś miejscu. W lipcu 1958 roku Generalna Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo z powodu braku dowodów winy. W roku 1972 na symbolicznym grobie gen. Emila Fieldorfa postawiono pomnik. W 1989 roku został zrehabilitowany ("zarzucanej mu zbrodni nie popełnił"). Winni zbrodni nie zostali ukarani lipca 2006 prezydent Polski Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie gen. Augusta Emila Fieldorfa Orderem Orła Białego.

33 "Nil" generał August Emil Fieldorf rok wydania 2010

34 Generał Fieldorf ”Nil”. Fakty, dokumenty, relacje

35 Ordery Emila Augusta Fieldorfa
Krzyż za Wilno (1920) Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (1923) Złoty Krzyż Zasługi (1929) Krzyż Niepodległości (1932)

36 Ordery Emila Augusta Fieldorfa
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia1937 Krzyż Walecznych 6 - krotnie Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari Order Orła Białego (2006)

37 Symboliczny nagrobek Augusta Emila Fieldorfa ”Nila” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

38 Pomnik Augusta Emila Fieldorfa

39 Świętej pamięci pani Maria Fieldorf Czarska

40 Maria Fieldorf Czarska ze zdjęciem swojego ojca Emila Augusta Fieldorfa

41 Generał Brygady August Emil Fieldorf ”NIL” – moneta kolekcjonerska: Ag 925, nakład: egzemplarzy, średnica: 32 mm, waga: 14,14 g

42 Sztandar szkoły


Pobierz ppt "Naród tworzą ludzie honoru…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google