Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytm kodowania arytmetycznego Algorytmy Kompresji Danych wykład 4 Roman Starosolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytm kodowania arytmetycznego Algorytmy Kompresji Danych wykład 4 Roman Starosolski."— Zapis prezentacji:

1 Algorytm kodowania arytmetycznego Algorytmy Kompresji Danych wykład 4 Roman Starosolski

2 Plan wykładu Historia kodowania arytmetycznego Idea kodowania arytmetycznego Koncepcja implementacji dla liczb o ograniczonej precyzji Wybrane algorytmy  MQ-Coder  Range-Coder  Szybki model dla kodera arytmetycznego

3 Historia kodowania arytmetycznego Historia  Shannon (1948) ― „Podstawowe twierdzenie...”, wzmianka o możliwości kodowania arytmetycznego  Elias (196x) ― dalsze prace  Jelinek (1968) ― dalsze prace  Rissanen i Pascoe (1976, niezależnie) ― idea implementacji w arytmetyce stałopozycyjnej  IBM (198x) ― algorytmy zorientowane na sprzętowe kodowanie alfabetu binarnego (w większości opatentowane)  Witten (1987) i inni ― implementacje programowe dla alfabetów binarnych i nie-binarnych

4 „Podstawowe twierdzenie Shannona o kodowaniu bezszumowym” (jedna z postaci twierdzenia, wg.: Drozdek: „Wprowadzenie do kompresji danych”) Dla bezpamięciowego źródła S o entropii H(S) możliwe jest przypisanie ciągom k symboli źródła, słów kodu przedrostkowego tak, że spełnione jest H(S) ≤ L k / k < H(S) + 1 / k  asymptotycznie, możliwe jest uzyskanie średniej długości kodu (w przeliczeniu na pojedynczy symbol) równej entropii źródła  optymalna długość słowa kodowego dla symbolu o prawdopodobieństwie p równa jest –log (p) (czyli autoinformacji dla tego symbolu)  można zbudować koder entropijny o efektywności bliskiej 100%

5 Idea kodowania arytmetycznego Cały ciąg zostanie zakodowany za pomocą jednej liczby rzeczywistej z lewostronnie domkniętego przedziału zawartego w przedziale [0, 1)  (Jeżeli długość ciągu nie jest znana dekoderowi, to należy ją przetransmitować, bądź uzupełnić alfabet źródła o symbol oznaczający koniec ciągu.) Zaczynamy od przedziału [0, 1) Czytając kolejne symbole ciągu zawężamy stopniowo początkowy przedział; dla kolejnego symbolu pobranego z ciągu  przedział dzieli się na lewostronnie domknięte podprzedziały o długościach wprost proporcjonalnych do prawdopodobieństw poszczególnych symboli alfabetu źródła  wybiera się przedział odpowiadający odczytanemu symbolowi. Wyprowadzamy dowolną liczbę z przedziału wyznaczonego dla ciągu

6 Przykład komdujemy ciąg abaca,  alfabet źródła to {a, b, c} Używamy stałego modelu danych  P(a)=0.6, P(b)=0.2, P(c)=0.2 Przyjmujemy, iż długość ciągu jest znana dekoderowi.

7 Zaczynamy od przedziału [0, 1). Dla kolejnego symbolu z ciągu odczytaliśmy a... przedział dzieli się na lewostronnie domknięte podprzedziały o długościach wprost proporcjonalnych do prawdopodobieństw poszczególnych symboli alfabetu źródła, a: [0, 0.6)b: [0.6, 0.8)c: [0.8, 1)... wybiera się przedział odpowiadający temu symbolowi. przedział dla ciągu a: [0, 0.6) 1 0 0.6 0.8 c b a 0 0.6

8 przedział dla ciągu a: [0, 0.6). Dla kolejnego symbolu z ciągu odczytaliśmy b... przedział dzieli się na lewostronnie domknięte podprzedziały o długościach wprost proporcjonalnych do prawdopodobieństw poszczególnych symboli alfabetu źródła, aa: [0, 0.36)ab: [0.36, 0.48)ac: [0.48, 0.6)... wybiera się przedział odpowiadający temu symbolowi. przedział dla ciągu ab: [0.36, 0.48) 1 0 0.6 0.8 c b a 0.48 0.36 0 0.48 c b a 0.6

9 przedział dla ciągu ab: [0.36, 0.48). Dla kolejnego symbolu z ciągu odczytaliśmy a... przedział dzieli się na lewostronnie domknięte podprzedziały o długościach wprost proporcjonalnych do prawdopodobieństw poszczególnych symboli alfabetu źródła, aba: [0.36, 0.432) abb: [0.432, 0.456) abc: [0.456, 0.48)... wybiera się przedział odpowiadający temu symbolowi. przedział dla ciągu aba: [0.36, 0.432) 1 0 0.6 0.8 c b a 0.48 0.36 0.432 0.456 c b a 0.432 0.36 0 0.48 c b a 0.6

10 ... po przetworzeniu całego ciągu abaca otrzymujemy przedział dla ciągu abaca: [0.4176, 0.432) Wyprowadzamy dowolną liczbę z przedziału wyznaczonego dla ciągu  np. 0.42  (a wiedząc, że liczba jest z [0, 1), wystarczy wyprowadzić znaczące cyfry mantysy: 42) 1 0 0.6 0.8 c b a 0.48 0.36 0.432 0.456 c b a 0.432 0.36 0.4032 0.4176 c b a 0.432 0.4176 0.42624 0.42912 c b a 0.42624 0.41760 0.36 0.48 c b a 0.6

11 Przedziału uzyskany po wykonaniu algorytmu  długość przedziału równa jest prawdopodobieństwu wygenerowania odczytanego ciągu  dla każdego możliwego ciągu o długości n symboli otrzymamy inny przedział przedziały te nie pokrywają się ich suma jest przedziałem [0, 1)  dla podprzedziału o długości p można znaleźć taką liczbę, że binarne zakodowanie jej mantysy wymagać będzie nie więcej niż  –log(p)  + 1 bitów

12 Dekodowanie Znając rozkład prawdopodobieństwa symboli alfabetu i długość ciągu,  pobieramy zakodowany ciąg, czyli kod 42 → liczba 0.42  zaczynamy od przedziału [0, 1)  cyklicznie, aż nie zdekodujemy ciągu o danej długości: analogicznie do kodowania, dzielimy przedział na podprzedziały dla wszystkich symboli alfabetu wybieramy podprzedział który zawiera liczbę 0.42 wyprowadzamy symbol odpowiadający temu podprzedziałowi 1 0 0.6 0.8 c b a 0.48 0.36 0.432 0.456 c b a 0.432 0.36 0.4032 0.4176 c b a 0.432 0.4176 0.42624 0.42912 c b a 0.42624 0.41760 0.36 0.48 c b a 0.6 0.42

13 Cechy kodowania arytmetycznego efektywność bliska 100%, asymptotycznie 100%  bez ograniczeń co do rozkładu prawdopodobieństwa symboli (ani co do rozmiaru alfabetu) niezależność kodera od modelu  można stosować różne modele probabilistyczne  można stosować wiele modeli nadaje się do algorytmów adaptacyjnych  (trzeba uzupełnić alfabet o symbol EOF) nie da się go zaimplementować wprost dla liczb o ograniczonej precyzji

14 Koncepcja implementacji dla liczb o ograniczonej precyzji Część cyfr liczby z wnętrza przedziału można wyprowadzać już w trakcie kodowania  gdy początkowe cyfry górnego i dolnego kresu przedziału są takie same, to takie będą również cyfry każdej liczby wewnątrz przedziału  można więc te cyfry wyprowadzić  (i odpowiednio przeskalować przedział aby korzystać z pełnej dostępnej dokładności) 1 0 0.6 0.8 c b a 0.48 0.36 0.432 0.456 c b a 0.432 0.36 0.4032 0.4176 c b a 0.432 0.4176 0.42624 0.42912 c b a 0.42624 0.41760 0.36 0.48 c b a 0.6

15 Koncepcja implementacji dla liczb o ograniczonej precyzji Model danych  model oparty o liczby całkowite zamiast prawdopodobieństw zlicza liczby wystąpień symboli  do wyznaczenia podprzedziału dla kolejnego symbolu wystarczy znać jego prawdopodobieństwo oraz łączne prawdopodobieństwo wszystkich symboli poprzedzających go w alfabecie  ponieważ łatwiej to robić w modelu, zazwyczaj to model wyznacza skumulowane prawdopodobieństwa P i = ∑ k i = 1 p i, gdzie p i to prawdopodobieństwo symbolu s i, tj. i-tego symbolu alfabetu; tu symbole numerujemy od 1

16 Koncepcja implementacji dla liczb o ograniczonej precyzji Reprezentacja przedziału  kresy pamiętamy na m-bitowych liczbach całkowitych, M = 2 m –1  przedziały traktujemy jako obustronnie domknięte, kres górny danego podprzedziału jest o 1 mniejszy od kresu dolnego następnego podprzedziału w przypadku skalowania przedziału trzeba zadbać aby powyższa własność została zachowana (po pomnożeniu kresów przez 2 odległość między nimi wzrośnie do 2) zaczynamy od przedziału [0, M], tj. [0000...0 i 1111...1] prawdopodobieństwo symbolu wyznaczone przez model nie może spowodować wyznaczenia przedziału o długości 0

17 Normalizacja podprzedziału zawartego całkowicie w górnej lub dolnej połówce przedziału [0, M]  wyprowadź 1 (górna), lub 0 (dolna) i przeskaluj  co zrobić gdy podprzedział zawiera środek przedziału [0, M]?

18 Normalizacja podprzedziału zawierającego środek przedziału [0, M]  koduj alfabet binarny, to nie będzie takich problemów (przy odpowiedniej normalizacji), albo  gdy długość podprzedziału będzie mniejsza od M/2 przeskaluj zliczaj przeskalowania, ale nie wyprowadzaj bitów

19 (na podstawie: A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 1999)  Kodujemy symbol s i (i-ty symbolu alfabetu), aktualny przedział to [L, R] bieżącyPrzedział = [ L + P i-1 (R – L + 1), L + P i (R – L + 1) ]  Normalizacja przedziału (gdy przedział jest mały wykonywana kilkakrotnie) while(1) if bieżącyPrzedział  [0, M/2] zwróc 0 i licznikBitów jedynek licznikBitów = 0 elseif bieżącyPrzedział  [M/2, M] zwróc 1 i licznikBitów zer licznikBitów = 0 odejmij M/2 od obu kresów bieżącegoPrzedziału elseif bieżącyPrzedział  [M/4, 3M/4] licznikBitów ++ // tylko tu możliwe przepełnienie odejmij M/4 od obu kresów bieżącegoPrzedziału else break endif pomnóż przez 2 oba kresy bieżącegoPrzedziału dodaj 1 do górnego kresu bieżącegoPrzedziału endwhile

20 (na podstawie: A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa, 1999)  Zakończenie kodowania (wyprowadź resztę „stanu” kodera arytmetycznego, czyli końcówkę rozwinięcia binarnego liczby z bieżącego przedeziału) licznikBitów ++ if kres dolny bieżącegoPrzedziału < M/4 zwróc 0 i licznikBitów jedynek else zwróc 1 i licznikBitów zer endif

21 Wybrane Implementacje Witten, Neal, Cleary (1987) (tzw. CACM, zasada działania pokazana na poprzednich slajdach) ftp://ftp.cpsc.ucalgary.ca/pub/projects/ar.cod/cacm-87.shar Moffat, Neal, Witten (1998) (udoskonalony CACM, bez dzielenia, mniej mnożeń, shift, +, –) http://www.cs.mu.oz.au/~alistair/arith_coder/ MQ Coder (binarny, opatentowany /IBM i in./, użyty w JBIG2, JPEG2000 i innych) Range Coder (szybki, prosty, alfabety wielosymbolowe) http://www.compressconsult.com/rangecoder/

22 Binarny koder arytmetyczny MQ Coder Kodujemy symbole alfabetu binarnego  bardzo proste modelowanie, nie trzeba liczyć prawdopodobieństwa kumulatywnego wystarczy szacować prawdopodobieństwo tylko jednego symbolu  bardzo proste kodowanie nowy symbol to zmiana tylko jednego kresu przedziału podprzedział o długości M/2 zawsze jest całkowicie zawarty w górnej lub dolnej połówce przedziału [0, M] (przy odpowiedniej normalizacji)

23 MQ Coder – dalsze uproszczenia normalizacja utrzymuje długość podprzedziału między 0.75 a 1.5, średnio 1.0  unikamy mnożenia; nowa długość podprzedziału dla prawdopodobieństwa p, to nie p * stara_długość, a po prostu p faktycznie kodujemy alfabet {MPS, LPS} – czyli bardziej i mniej prawdopodobny symbol; to, czy MPS to 0 czy 1 jest określa flaga uaktualniana po każdym symbolu  pojawienie się LPS to zawsze skalowanie i wyprowadzenie bitu  MPS może, ale nie musi powodować skalowania i wyprowadzania bitów model szacuje tylko prawdopodobieństwo LPS  jest ściśle powiązany z koderem i jest aktualizowany tylko w razie normalizacji  prawdopodobieństwo LPS pamiętane z niewielką precyzją (np. 7 bitów) precyzja jednocześnie odpowiada za adaptacyjność modelu (szybkość zapominania)  aktualizacja modelu również bez mnożeń, stablicowane prawdopodobieństwa po normalizacji wywołanej przez LPS/MPS (2 tablice indeksowane prawdopodobieństwem LPS)

24 MQ Coder bardzo szybki  dla większych alfabetów symbol kodowany jest jako ciąg bitów co nadal jest szybkie niewielkie wymagania pamięciowe  szczególnie istotne dla modelu; model dla kontekstu pamięta jedynie: prawdopodobieństwo LPS (np. 7 bitów) który bit jest LPS (1 bit) można stosować złożone modele z wielką liczbą kontekstów mimo uproszczeń, efektywność kodowania bliska 100%

25 Range Coder – koncepcja Martin (1979) Koncepcja opracowana niezależnie od klasycznego kodowania arytmetycznego  podział pewnego przedziału liczb analogicznie jak w kodowaniu arytmetycznym, ale przedział liczb całkowitych odpowiednio duży przedział, np. [0, 1000000] po przetworzeniu ciągu wyprowadzamy najbardziej znaczące cyfry pewnej liczby z wnętrza przedziału (nie wszystkie, wystarczające do jednoznacznego określenia przedziału)

26 Range Coder – realizacja Zakodowanie ciągów dłuższych niż bardzo krótkie, wymagałoby przedziału zbyt wielkiego by jego krańce reprezentować wprost jako liczby  używamy przedziału reprezentowalnego jako liczba o stałej precyzji w systemie n- arnym; gdy aktualna długość przedziału spada wyprowadzamy pokrywające się najbardziej znaczące cyfry kresów odpowiednio skalujemy przedział mnożąc jego kresy przez podstawę systemu liczbowego wygląda znajomo? Otrzymujemy koder podobny do kodera CACM  inna (szybsza) operacja normalizacji nadal nie trywialna, mogą wystąpić niedomiary, zliczmy je (analogia do licznikaBitów)  alfabet kodu to cyfra w systemie n-arnym n=256, a więc we/wy bajtowe, prostsze i szybsze niż bitowe w CACM precyzja podziału przedziału na podprzedziały typowo mniejsza niż np. w CACM Shindler: http://www.compressconsult.com/rangecoder (koder, dekoder, prosty model bezpamięciowy, przykłady)

27 Szybki model dla kodera arytmetycznego Potrzebne operacje  dla s i wyznacz P i-1  dla s i wyznacz p i  dla P i-1 wyznacz s i (dekodowanie) powyższe łatwe do zrealizowania, gdy potrafimy szybko wyznaczyć C i – łączną liczbę wystąpień symboli s x, x ≤ i  uaktualnij model (po przetworzeniu s i )  podziel liczniki w modelu (zwykle przez 2)

28 Struktura Fenwicka dla alfabetu n symboli, tablica T [0..n-1]  komórka o indeksie i zawiera sumę liczb wystąpień symboli od i – 2 j + 1 do i gdzie j to pozycja najmniej znaczącej jedynki w binarnie zakodowanym i np. i = 6 = 110 b, j = 1 2 j = i & – i

29 Struktura Fenwicka ii binarnie j2j2j suma liczników w T [i] 00000010 – 0 10001011 – 1 20010121 – 2 30011013 – 3 40100241 – 4 50101015 – 5 60110125 – 6 70111017 – 7 81000381 – 8 91001019 – 9 1010101209 – 10 1110110111 – 11 1211002409 – 12

30 Struktura Fenwicka Fenwick  złożoność pamięciowa: n  złożoność czasowa dla s i wyznacz P i-1 O(log 2 n) dla s i wyznacz p i O(1) dla P i-1 wyznacz s i O(log 2 n) uaktualnij modelO(log 2 n) podziel liczniki w modelu O(log 2 n)

31 Struktura Moffata W tablicy sumowanie „w przód”  złożoność pamięciowa: n (z sortowaniem 3n)  złożoność czasowa dla s i wyznacz P i-1 O(log 2 i) dla s i wyznacz p i O(1) dla P i-1 wyznacz s i O(log 2 i) uaktualnij modelO(log 2 i) podziel liczniki w modelu O(log 2 n) (w praktyce struktury podobnie szybkie, Moffata będzie szybsza gdy alfabet będzie naturalnie posortowany wg rosnących częstości występowania symboli)


Pobierz ppt "Algorytm kodowania arytmetycznego Algorytmy Kompresji Danych wykład 4 Roman Starosolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google