Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.NET i Bazy Danych Projekt: Wadim Grasza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".NET i Bazy Danych Projekt: Wadim Grasza."— Zapis prezentacji:

1 .NET i Bazy Danych Projekt: Wadim Grasza

2 ODBC Open DataBase Connectivity Dostęp do danych w dowolnym DBMS
Biblioteka odbc32.dll Sterowniki dostarczane przez producentów DBMS Komunikacja m.in. z: MS SQL Server Oracle Visual Fox Pro Bazy MS Access

3 OLE DB Rozwinięcie idei ODBC
W teorii dostęp do dowolnych danych, nie tylko relacyjnych DBMS Idea OLE DB: Data providers przechowują i udostępniają dane Data consumers mogą korzystać z danych Service components przetwarzają dane Interfejsem dla programisty jest ADO

4 ADO = ActiveX Data Objects
Obiektowy interfejs dostępu do danych w modelu COM Prostota i spójność Popularność dzięki powstałym komponentom do RAD Kolejny krok: ADO.NET

5 ADO.NET Znacznie uproszczony dostęp do DBMS
Ujednolicenie dostępu do danych dla całej platformy .NET i wszystkich DBMS Interfejsy wyspecjalizowane: Sql… Odbc… Interfejs ogólny: OleDb…

6 Nawiązywanie połączenia z bazą danych
Zainicjowanie odpowiedniego obiektu SqlConnection, OleDbConnection, OdbcConnection Przekazanie ConnectionString do konstruktora Rodzaj dostawcy protokołu OleDB: Provider Nazwa serwera: Server Nazwa bazy danych: Database Nazwa użytkownika: User ID Hasło: Pwd Przykład: „Server=(local);Database=Test;User ID=sa;Pwd=abcd”

7 Nawiązywanie połączenia
Przykład 1 Nawiązywanie połączenia

8 Pasywna wymiana danych
Model: Zapytanie => wynik Każde zapytanie niezależne Do pasywnej wymiany danych służy obiekt: SqlCommand, OleDbCommand, OdbcCommand Obiekt może wykonać polecenie i zwrócić: Zbiór rekordów Wartość skalarną Pusty zbiór wyników

9 Przykład 2 Zapytania

10 Lokalne struktury danych
Zakres danych Struktury danych Powiadamianie o zmianach Wielodostęp

11 Lokalne struktury danych
Przykład 3 Lokalne struktury danych

12 Transakcje Transakcja gwarantuje niepodzielność wykonania ciągu operacji W ADO.NET: SqlTransaction, OdbcTransaction, OleDbTransaction

13 Przykład 4 Transakcje

14 Typ DataSet Może przechowywać dane z relacyjnych baz danych
DataSet przechowuje dane w kolekcji DataTable, które odpowiadają tabelom z serwera DataTable ma kolekcje elementów typu DataRow i DataColumn: DataRow zawiera pojedynczą krotkę tabeli DataColumn zawiera informacje o kolumnie

15 Przykład 5 DataSet

16 Aktywna wymiana danych
DataAdapter zawiera m.in. metody: Fill służącą do wypełnienia parametru danymi Update służącą do aktualizacji danych na serwerze poprzez wysłanie odpowiednich zapytań do serwera dla zmienionych rekordów Q: Skąd DataAdapter wie, jakich zapytań użyć? A: Programista sam definiuje odpowiednie zapytania ustawiając wartości atrybutów InsertCommand, DeleteCommand, UpdateCommand. W wyjątkowych przypadkach, gdy polecenie SELECT zawiera tylko jedną tabelę, można skorzystać z obiektu SqlCommandBuilder, który na podstawie polecenia SELECT generuje odpowiednie wartości tych atrybutów.

17 Przykład 6 DataAdapter

18 Przykład 7 CommandBuilder

19 Automatyczne wiązanie danych z komponentami wizualnymi
Platforma .NET pozwala w bardzo prosty sposób wiązać dane z elementami wizualnymi aplikacji Sposoby tworzenia powiązań takie same jak sposoby projektowania aplikacji Proceduralne Za pomocą wizualnych narzędzi (Visual Studio)

20 Proceduralne wiązanie komponentów
Przykład 8 Proceduralne wiązanie komponentów

21 Przykład 9 (do utworzenia)
Wizualne wiązanie komponentów (Visual Studio)

22 Pytania?

23 Bibliografia Wiktor Zychla „Windows oczami programisty”
MSDN2 Library:

24 Wadim Grasza wadim.grasza@gmail.com
Dziękuję za uwagę Wadim Grasza


Pobierz ppt ".NET i Bazy Danych Projekt: Wadim Grasza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google