Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Michał Frąckiewicz Maciej Zygadło Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Eksploatacja podziemna Studia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Michał Frąckiewicz Maciej Zygadło Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Eksploatacja podziemna Studia."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Michał Frąckiewicz Maciej Zygadło Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Eksploatacja podziemna Studia stacjonarne Rok akademicki 2014/2015 Ewolucja i budowa Wszechświata. 1

2 Plan prezentacji 1.Wszechświat i kosmologia- definicje 2.Teorie ewolucji Wszechświata - Teoria stanu stacjonarnego - Teoria Wielkiego Wybuchu 3.Budowa Wszechświata - Galaktyki i obiekty w ich obrębie - Hierarchiczna budowa Wszechświata 4.Przyszłe losy Wszechświata 5.Podsumowanie 6.Bibliografia 2

3 Wszechświat Wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.Kosmologia W ściśle naukowym aspekcie kosmologia jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o strukturę i ewolucję Wszechświata. 3 Źródło: Jerzy Marek Kreiner: Astronomia z astrofizyką. PWN 1992. Źródło: Michał Heller, Ewolucja kosmosu i kosmologii

4 Rozszerzanie się Wszechświata w 1929 roku Edwin Hubble odkrył przesunięcie linii widmowych ku podczerwieni (zjawisko Dopplera), galaktyki oddalają się jednakowo we wszystkich kierunkach, Wszechświat ulega ciągłemu rozszerzaniu. 4 Źródło: fizyka.net.plŹródło: nso.pl

5 5

6 6

7 Dwie podstawowe teorie ewolucji Wszechświata Teoria stanu stacjonarnego Teoria stanu stacjonarnego - stworzona w 1948 jako alternatywa dla teorii Wielkiego Wybuchu. Głosi ona, że obraz Wszechświata jest niezależny nie tylko od położenia obserwatora w przestrzeni, lecz także od chwili, w jakiej dokonuje on obserwacji. 7 Źródło: sp12.miasto.zgierz.pl Źródło: naukawpolsce.pap.pl

8 Teoria Wielkiego Wybuchu 8 Źródło fizyka.net.pl

9 Teoria Wielkiego Wybuchu Według modelu Wielkiego Wybuchu Wszechświat wyłonił się z bardzo gęstego i gorącego stanu (na dole). Od tamtej pory sama przestrzeń rozszerzała się z biegiem czasu, odsuwając od siebie galaktyki. 9 Źródło: pl.wikipedia.org

10 10 Efekt Wielkiego Wybuchu - rozszerzanie się Wszechświata (animacja) Źródło: pl.wikipedia.org

11 Era Plancka era ta trwała od t = 0 do t = 10 -43 s, gęstość większa od 10 97 kg/m 3 występowała zdecydowana dominacja energii nad materią, Na zakończenie ery Plancka temperatura wynosiła 10 32 kelwinów. 11 Źródło: fizyka.net.pl

12 Era plazmy kwarkowo - gluonowej (hadronowa) era ta trwała od t = 10 -43 s do t = 10 -4 s, złamanie symetrii między oddziaływaniami, znaczące zmiany w chwili t = 10 -35 12

13 Era leptonowa era ta trwała od t = 10 -4 s do t = 10 s, wzrost znaczenia leptonów, powstaje tzw. tło neutrinowe, gęstość wynosi 10 4 kg/m 3 a temperatura 10 10 K. 13 Źródło: orokepal.pl

14 Era promieniowania era ta trwała od t = 10 s do t = 300 000 lat, Wszechświat wypełniony głównie fotonami z domieszką protonów i neutronów, oraz małymi ilościami helu, pod koniec ery gęstość wynosi 10 -19 kg/m 3 a temperatura 3000 K. 14 Źródło: orokepal.pl

15 Era gwiazdowa (galaktyczna) era ta trwa od t = 300 000 lat do dzisiaj, panowanie ciemności, aż do czasu pojawienia się pierwszych gwiazd, powstawanie galaktyk, początek dominacji siły grawitacji. 15 Źródło: orokepal.pl

16 Wybuch supernowej 16

17 Budowa wszechświata Galaktyka – widoczne skupisko materii, czyli zbiór miliardów gwiazd, gazu i pyłu utrzymywane w całości przez grawitację. Typy galaktyk: A.eliptyczne, B.spiralne, C.nieregularne. 17 Źródło: wiking.edu.pl A C B Źródło: pl.wikipedia.org Źródło: sfora.pl Źródło: fizyka.net.pl

18 Mniejsze obiekty w obrębie galaktyk: gwiazdy, planety, satelity, planety karłowate, planetoidy, meteoroidy, komety i inne. 18 Układ słoneczny Źródło: szkolacervantesa.pl

19 Hierarchiczna budowa Wszechświata Ziemia i inne planety -> Układ Planetarny wokół gwiazdy (słońca), Słońce i inne gwiazdy, materia międzygwiezdna -> galaktyka (Droga Mleczna), galaktyki -> grupy galaktyk (Lokalna Grupa Galaktyk) -> Lokalna Supergromada Galaktyk), supergromady łączą się między sobą, tworząc struktury podobne do sieci z prawie pustymi obszarami. 19 Źródło: fizyka.net.pl

20 Przyszłe losy Wszechświata. Możliwe 3 warianty: 1.gęstość materii Wszechświata jest mniejsza od gęstości krytycznej (Ω<1), 2.gęstość materii Wszechświata jest równa od gęstości krytycznej (Ω=1), 3.gęstość materii Wszechświata jest większa od gęstości krytycznej (Ω>1) 20 Źródło: fizyka.net.pl

21 Podsumowanie 1.Powstawanie Wszechświata – od etapów trwających krótki odcinek czasu do miliardów lat, 2.Galaktyka jako skupisko materii, 3.Hierarchia w budowie Wszechświata – od planety do supergromady, 4.Wszechświat wciąż się rozszerza, 5.Trzy warianty przyszłych losów Wszechświata – każdy zależny od gęstości krytycznej. 21

22 Bibliografia Jerzy Marek Kreiner: Astronomia z astrofizyką.,PWN 1992 Michał Heller, Ewolucja kosmosu i kosmologii Prezentacja Łukasz Daros, WFiS naukawpolsce.pap.pl fizyka.net.pl orokepal.pl minproc.pwr.wroc.pl wiking.edu.pl 22


Pobierz ppt "Opracował: Michał Frąckiewicz Maciej Zygadło Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Eksploatacja podziemna Studia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google