Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia naturalna pewnego Uniwersum i Homo Sapiens Sapiens GENEZIS – POWSTANIE UNIWERSUM Dobiesław Nazimek Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia naturalna pewnego Uniwersum i Homo Sapiens Sapiens GENEZIS – POWSTANIE UNIWERSUM Dobiesław Nazimek Katedra."— Zapis prezentacji:

1 Historia naturalna pewnego Uniwersum i Homo Sapiens Sapiens GENEZIS – POWSTANIE UNIWERSUM Dobiesław Nazimek e-mail: dobieslaw.nazimek@up.lublin.pl Katedra Energetyki i Pojazdów, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

2 Przesłanki...

3 Przesłanki czyli co z tym światłem...

4 Przesłanki... W 1964 r. Arno Penzias i Robert Wilson odkryli promieniowanie tła. Widmo promieniowania tła zgadza się z widmem promieniowania ciała doskonale czarnego. Wyniki COBE T = (2,725 0,002) K 1992 r. sonda kosmiczna COBE 2006

5 Model standardowy

6 Taki był początek..... 10 -43 sekundy – dziesięciowymiarowy wszechświat rozpada się na cztero- i sześciowymiarowy. Sześciowymiarowy wszechświat zapada się do rozmiaru 10 -32 centymetra. Czterowymiarowy wszechświat rozszerza się gwałtownie. Temperatura wynosi 10 32 kelwinów, gęstość 10 97 kg/m 3. 10 -43 sekundy – dziesięciowymiarowy wszechświat rozpada się na cztero- i sześciowymiarowy. Sześciowymiarowy wszechświat zapada się do rozmiaru 10 -32 centymetra. Czterowymiarowy wszechświat rozszerza się gwałtownie. Temperatura wynosi 10 32 kelwinów, gęstość 10 97 kg/m 3. 10 -35 sekundy – siła GUT (Grand Unified Theory) rozpada się; silne oddziaływanie nie jest już zjednoczone z elektrosłabym. Mały fragment większego wszechświata rozszerza się 10 50 razy, stając się ostatecznie naszym widzialnym Uniwersum. Pojawiają się kwarki i antykwarki. Dzięki złamaniu symetrii między materią i antymaterią powstaje więcej kwarków niż antykwarków. Na każde 30 miliardów utworzonych wówczas antycząstek pojawiało się jednocześnie 30 miliardów i jedna cząstka. 10 -35 sekundy – siła GUT (Grand Unified Theory) rozpada się; silne oddziaływanie nie jest już zjednoczone z elektrosłabym. Mały fragment większego wszechświata rozszerza się 10 50 razy, stając się ostatecznie naszym widzialnym Uniwersum. Pojawiają się kwarki i antykwarki. Dzięki złamaniu symetrii między materią i antymaterią powstaje więcej kwarków niż antykwarków. Na każde 30 miliardów utworzonych wówczas antycząstek pojawiało się jednocześnie 30 miliardów i jedna cząstka. 10 -9 sekundy – temperatura wynosi teraz 10 15 kelwinów i rozpada się symetria elektrosłaba. 10 -9 sekundy – temperatura wynosi teraz 10 15 kelwinów i rozpada się symetria elektrosłaba. 10 -3 sekundy – kwarki zaczynają łączyć się w neutrony i protony. Temperatura wynosi około 10 14 kelwinów. 10 -3 sekundy – kwarki zaczynają łączyć się w neutrony i protony. Temperatura wynosi około 10 14 kelwinów. 3 minuty – protony i neutrony łączą się w stabilne jądra atomowe. Energia przypadkowych zderzeń nie jest już wystarczająco duża, aby rozbijać powstające jądra atomowe. Jednak przestrzeń jest ciągle nieprzeźroczysta dla neutrin. Gdy temperatura spadła do 10 10 kelwinów, przestrzeń stałą się przeźroczysta dla neutrin. Oddzielają się one od materii i do dziś pozostają we wszechświecie w postaci cząstek swobodnych. Po 10 sekundach od Wielkiego Wybuchu rozpoczęła się synteza jąder helu i deuteru oraz śladowych ilości litu. W 500 sekund od chwili zero gęstość i temperatura Wszechświata spada na tyle, że kończy się era pierwotnej nukleosyntezy. Materia składa się z mniej niż 25% helu, 75% wodoru, 10 -3 % deuteru i śladowych ilości litu. Materia pozostaje w stanie całkowitej jonizacji. 3 minuty – protony i neutrony łączą się w stabilne jądra atomowe. Energia przypadkowych zderzeń nie jest już wystarczająco duża, aby rozbijać powstające jądra atomowe. Jednak przestrzeń jest ciągle nieprzeźroczysta dla neutrin. Gdy temperatura spadła do 10 10 kelwinów, przestrzeń stałą się przeźroczysta dla neutrin. Oddzielają się one od materii i do dziś pozostają we wszechświecie w postaci cząstek swobodnych. Po 10 sekundach od Wielkiego Wybuchu rozpoczęła się synteza jąder helu i deuteru oraz śladowych ilości litu. W 500 sekund od chwili zero gęstość i temperatura Wszechświata spada na tyle, że kończy się era pierwotnej nukleosyntezy. Materia składa się z mniej niż 25% helu, 75% wodoru, 10 -3 % deuteru i śladowych ilości litu. Materia pozostaje w stanie całkowitej jonizacji. 300 tysięcy lat (10 13 sekund) – era promienista. Temperatura ośrodka obniża się do kilku tysięcy kelwinów. Jądra atomowe otaczają się elektronami. Następuje rozdzielenie materii od promieniowania. Promieniowanie i materia zaczynają ewoluować odrębnie. Era ta to dominacja materii nad promieniowaniem. Promieniowanie w wyniku ekspansji zmniejszało swoją temperaturę tak, że dzisiaj temperatura promieniowania tła (promieniowanie reliktowe) ma wartość zaledwie 2.7 K. 300 tysięcy lat (10 13 sekund) – era promienista. Temperatura ośrodka obniża się do kilku tysięcy kelwinów. Jądra atomowe otaczają się elektronami. Następuje rozdzielenie materii od promieniowania. Promieniowanie i materia zaczynają ewoluować odrębnie. Era ta to dominacja materii nad promieniowaniem. Promieniowanie w wyniku ekspansji zmniejszało swoją temperaturę tak, że dzisiaj temperatura promieniowania tła (promieniowanie reliktowe) ma wartość zaledwie 2.7 K. Około 1 mld lat po wybuchu – z chmur zimnego wodoru i helu wykształcają się protogalaktyki. Zaczyna się era galaktyczna, powstaje pierwszy Wszechświat, całkowicie abiogenny, złożony w zasadzie jedynie z trzech pierwiastków, wodoru, helu i deuteru (no i oczywiście śladów litu). Około 1 mld lat po wybuchu – z chmur zimnego wodoru i helu wykształcają się protogalaktyki. Zaczyna się era galaktyczna, powstaje pierwszy Wszechświat, całkowicie abiogenny, złożony w zasadzie jedynie z trzech pierwiastków, wodoru, helu i deuteru (no i oczywiście śladów litu).

7 Ewolucja Uniwersum

8 Na początku był wodór....

9 Gwiazdy umierają....

10 Po wybuchu supernowej pulsar lub czarna dziura

11 Powody powstawania colapsara....

12 Za dużo węgla za mało berylu..... H Fe C Masa atomowa Rozpowszechnienie

13 Hybrydyzacja - unikalne właściwości atomu węgla

14 Kolebka gwiazd i systemów planetarnych

15 Tworzy się Słoneczne Imperium...

16 Imperium Słońca dzisiaj

17 Dalej niż daleko.... Pluton i Charon

18 Chmura Oorta

19 A może kreacja Uniwersum.....jest też procesem ewolucyjnym? Ale co wybuchło i dlaczego? Czyli Wszechświat inflacyjny – próba poszukiwania nowej teorii pochodzenia Uniwersum

20 Wstydliwy problem płaskości.... - czyli stosunek rzeczywistej gęstości materii w Uniwersum do gęstości krytycznej - czyli stosunek rzeczywistej gęstości materii w Uniwersum do gęstości krytycznej Uniwersum wydaje się płaskieUniwersum wydaje się płaskie A to znaczy, że już w sekundę po Wielkim Wybuchu musiała zawierać się pomiędzy: 0.999999999999999 a 1.000000000000001!!A to znaczy, że już w sekundę po Wielkim Wybuchu musiała zawierać się pomiędzy: 0.999999999999999 a 1.000000000000001!! Wynik badania promieniowania reliktowego (2003):

21 Suma kątów w trójkącie równa jest 180 0 Linie równoległe nie przecinają się Geometria Uniwersum

22 Ω = 1 Wszechświat płaskiΩ = 1 Wszechświat płaski Ω>1 Wszechświat zamkniętyΩ>1 Wszechświat zamknięty Ω<1 Wszechświat otwartyΩ<1 Wszechświat otwarty < 1 > 1 = 1

23 Geometria Uniwersum

24 Ekspansja Uniwersum

25 jasność Ekspansja Uniwersum

26 W 1979 roku Alan Guth zaproponował teorię Wszechświata inflacyjnego, która mówiła, że Wszechświat prawie na samym początku swego istnienia przeszedł fazę wykładniczej (niezwykle szybkiej) ekspansji, podczas której powiększył swe rozmiary przynajmniej 1025 razy w czasie szacowanym na 10-30 sekundy. Wszechświat na początku cechowały tzw. pola Higgsa o zerowych wartościach i bardzo wysokich gęstościach energii. Ze spadkiem temperatury pola te nie zmniejszały gęstości energii, tylko trwały w tym stanie względnie długo. Były w stanie tzw. przechłodzenia. Nosi on nazwę fałszywej próżni. Ze względu na ujemne ciśnienie, które ją cechuje, wywiera ona też wewnętrznie ujemną siłę grawitacyjną na siebie. Wskutek tego odpychania grawitacyjnego nastąpiło gwałtowne rozdęcie wczesnego Wszechświata – inflacja. Po czasie 10-30 s fałszywa próżnia zamieniała się w zwykłą próżnię o małych gęstościach energii i niezerowych polach Higgsa. Dalsza ekspansja była już taka, jaką przewiduje standardowy model Big Bangu. Inflacja Uniwersum......

27 Problem próżni kwantowej

28 Dwie teorie

29 Problem próżni kwantowej i spontaniczne łamanie symetrii

30 Problem płaskości znika Jeśli miała miejsce inflacja, problem płaskości znika. W trakcie inflacji wpływ grawitacji zostaje odwrócony. Omega, zamiast oddalać się od jedności zbliża się do tej wartości. Po stu czasach podwojenia różnica pomiędzy wartością Ω a 1 zmniejsza się o czynnik 10 60. Tak więc początkowa wartość Ω, przed inflacją, może być w zasadzie dowolna.... Jeśli miała miejsce inflacja, problem płaskości znika. W trakcie inflacji wpływ grawitacji zostaje odwrócony. Omega, zamiast oddalać się od jedności zbliża się do tej wartości. Po stu czasach podwojenia różnica pomiędzy wartością Ω a 1 zmniejsza się o czynnik 10 60. Tak więc początkowa wartość Ω, przed inflacją, może być w zasadzie dowolna....

31 Teoria a obserwacje i konsekwencje....

32 Stała Hubblea a wiek Uniwersum

33 Czy nasze Uniwersum jest najbardziej prawdopodobne? Pr = 10 -287 ! Żyjemy w jakimś zupełnie nieprawdopodobnym Wszechświecie !!! Ale może on musi taki być aby mogło powstać w nim życie ?

34 Nowa teoria n-bran – czyli wieczne i powtarzalne Uniwersum... i Big Bang Nowa teoria n-bran – czyli wieczne i powtarzalne Uniwersum... i Big Bang M-teoria jedna z potencjalnych teorii wszystkiego, czyli teorii opisującej w uniwersalny, spójny sposób prawa fizyki. Została wymyślona w 1995 roku przez Edwarda Wittena. Jej powstanie, zwane drugą rewolucją superstrunową, wywołało spory fizyków z powodu nieznanej możliwości jej eksperymentalnego sprawdzenia.

35 Erozja teorii....

36 Jeden z najbardziej znanych i najbardziej wstydliwych dla współczesnej fizyki problemów. Ciemna energia jest hipotetyczną formą energii, która wypełnia cały Wszechświat. Posiada niezwykłe właściwości, takie jak np. ujemne ciśnienie. W odróżnieniu od ciemnej materii, ciemna energia miałaby być rozłożona w całej przestrzeni jednorodnie. Oddziaływanie ciemnej energii musi mieć charakter odpychający, gdyż inaczej, wpływałaby dynamicznie na widoczną materię. Tymczasem - żadnego takiego wpływu nie zaobserwowano. Znane nam współcześnie zasady mechaniki i fizyki nie pozwalają wyjaśnić niektórych zjawisk zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Przede wszystkim tego, iż nie wiemy dlaczego łączna gęstość pierwiastków chemicznych i ciemnej materii we Wszechświecie stanowi zaledwie około jednej czwartej wartości postulowanej przez większość teoretyków (tzw. gęstości krytycznej). Dlatego naukowcy badający Wszechświat musieli wprowadzić dodatkową energię, której wkład wyrównałby brakujące trzy czwarte całkowitej gęstości energii.

37 Erozja teorii.... Żeby sprawę uczynić jeszcze bardziej zagadkową, mniej więcej w tym samym czasie inna grupa, kierowana przez Aleksandra Kashlinskyego z NASA, doniosła o jeszcze bardziej sensacyjnym odkryciu. Analizując ruch już nie galaktyk, lecz całych galaktycznych gromad, naukowcy zauważyli, że poruszają się one w kierunku bardzo zbliżonym do otrzymanego przez grupę Watkinsa. Według nich, ruch gromad galaktycznych na przestrzeni do co najmniej 1,5 mld lat świetlnych odbywa się z prędkością ok. 2–3 mln km/godz. Dodatkowo, nie stwierdzili, aby ruch ten wykazywał tendencję do zaniku, co sugeruje, że może odbywać się także dalej, w rejonach przez Kashlinskyego nieobserwowanych. Jest to odkrycie zupełnie zaskakujące, ponieważ w ramach obecnie przyjętych poglądów na naturę Wszechświata taki wielkoskalowy ruch nie ma prawa istnieć! Tak więc, o ile ruch potwierdzony przez grupę Watkinsa jeszcze mieści się w ramach standardowego, ogólnie przyjętego modelu kosmologicznego, o tyle już poruszające się gromady galaktyczne w odległości 1,5 mld lat świetlnych są zupełnie nie do pomyślenia. Po prostu ten ruch w ogóle nie powinien mieć miejsca, gdyż istniejące struktury w naszym Wszechświecie nie mogą czegoś podobnego swoim przyciąganiem grawitacyjnym wygenerować. Co więcej, najnowsze badania ogłoszone w The Astrophysical Journal Letters sugerują, że mamy dowody, iż ruch ten sięga swoim zakresem niemalże dwukrotnie dalej niż początkowo sądzono. – Nawet w odległości 2,5 mld lat świetlnych – mówi Kashlinsky, który uważa, że najprawdopodobniej odbywa się on wszędzie w widocznym dla nas Wszechświecie.

38 A jak to się skończy.... Za 100 mld lat umrą wszystkie gwiazdy w Galaktykach....

39 Trzy scenariusze końca Uniwersum.... W ostatnim akordzie trwania Uniwersum, gdzieś przed 10 -32 sekundy, przed ostatecznym kolapsem, wyłoni się nasz bratni sześciowymiarowy Wszechświat, aby dać znowu 10-cio wymiarową strukturę. Ta, nie będąc trwała, załamie się i otworzy się znowu tunel czasoprzestrzenny, powodując Wielki Wybuch..... W ostatnim akordzie trwania Uniwersum, gdzieś przed 10 -32 sekundy, przed ostatecznym kolapsem, wyłoni się nasz bratni sześciowymiarowy Wszechświat, aby dać znowu 10-cio wymiarową strukturę. Ta, nie będąc trwała, załamie się i otworzy się znowu tunel czasoprzestrzenny, powodując Wielki Wybuch..... Raz rozpoczęta inflacja nigdy nie zanika, tak więc po 4 mld lat trwania Uniwersum pojawiła się siła, którą można utożsamiać z antygrawitacją i Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Kiedyś rozbiegną się wszystkie galaktyki i gwiazdy a Uniwersum będzie pustą i czarną przestrzenią, aż do momentu, gdy przetuneluje do niego mały pęcherzyk próżni kwantowej...... pojawi się 10-cio wymiarowa struktura. Ta, nie będąc trwała, załamie się i otworzy się znowu tunel czasoprzestrzenny, powodując Wielki Wybuch..... Jeżeli ciemna energia przezwycięży grawitację, to.... może nastąpić Wielkie Rozdarcie i wówczas umrze również materia... I to już będzie prawdziwy i nieuchronny koniec Uniwersum. Najgorsze jest to, że nie potrafimy określić kiedy to nastąpi... jeżeli nastąpi.... Jeżeli ciemna energia przezwycięży grawitację, to.... może nastąpić Wielkie Rozdarcie i wówczas umrze również materia... I to już będzie prawdziwy i nieuchronny koniec Uniwersum. Najgorsze jest to, że nie potrafimy określić kiedy to nastąpi... jeżeli nastąpi....

40 Czekając na pytania... Czekając na pytania...

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Historia naturalna pewnego Uniwersum i Homo Sapiens Sapiens GENEZIS – POWSTANIE UNIWERSUM Dobiesław Nazimek Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google