Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat zasobów LDAP Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat zasobów LDAP Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK."— Zapis prezentacji:

1 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat zasobów LDAP Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK

2 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Postać drzewa danych usługi ogólnopolskiej gałęzie organizacyjne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej jednostek lokalizacja danych typu „white pages” lokalizacja danych wspomagających autoryzację lokalizacja certyfikatów kluczy publicznych gałęzie domenowe odzwierciedlenie internetowej struktury domenowej lokalizacja danych uwierzytelniających lokalizacja danych o użytkownikach, urządzeniach sieciowych, serwerach, serwisach sieciowych synchronizacja zawartości informacyjnej obu drzew

3 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Drzewo organizacyjne Opcja 1 poziom 0: PL poziom 1: pełna nazwa jednostki, uwzględniająca polskie znaki diakrytyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Wrocławska poziom 2: jednostki ogólnouczelniane poziom 3: zakłady, zespoły, pracownie – zgodnie ze strukturą organizacyjną uczelni......itd. Opcja 2 drzewo organizacyjne w ramach domenowego: ou=people, dc=uni, dc=torun, dc=pl ou=organization, dc=uni, dc=torun, dc=pl

4 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Nazwy alternatywne obiektów Popularne nazwy instytucji / jednostek organizacyjnych Nazwy w innych językach o;lang-en ou;lang-en Znane skróty instytucji / jednostek organizacyjnych polskie i ew. w innych językach Popularne nazwy osób atrybut displayName powinien zawierać również nazwę popularną atrybut displayName odpowiednikiem plRDN Zaleca się utrzymywanie angielskojęzycznych nazw instytucji / jednostek organizacyjnych

5 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Translacja danych X.500 – LDAP (1) Zostaną wycofane polskie klasy obiektów i polskie atrybuty stosowane w projekcie X.500 (polishObject, newPolishObject, polishPerson, polishOrganizationalRole, polishOrganizationalUnit, polishOrganization oraz atrybuty pl*, polish*) Konwersja polskich atrybutów: plcn  cn;lang-pl plou  ou;lang-pl plo  o;lang-pl pll  l;lang-pl plsn  sn;lang-pl plDescription  description;lang-pl polishpostalAddress  postalAddress;lang-pl

6 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Translacja danych X.500 – LDAP (2) Konwersja polskich atrybutów c.d.: polishtitle  title;lang-pl plPosition  title;lang-pl plFunction  title;lang-pl plDegree  personalTitle;lang-pl plmgr  personalTitle;lang-pl plDescription  description;lang-pl ident (UMK)  employeeNumber plRDN  displayName;lang-pl

7 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Funkcje i tytuły zawodowe / naukowe osób personalTitle zgodnie z RFC 1274 tytuł stosowany przez osobę: The Personal Title attribute type specifies a personal title for a person. Examples of personal titles are "Ms", "Dr", "Prof" and "Rev". title zgodnie z RFC 2256 funkcja sprawowana przez osobę, stanowisko: This attribute contains the title, such as "Vice President", of a person in their organizational context. The "personalTitle„ attribute would be used for a person's title independent of their job function.

8 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Klasa eduPerson amerykańska inicjatywa stworzenia klasy obiektów opisującej osoby zgodnie z potrzebami środowiska akademickiego zestaw dodatkowych atrybutów, m.in. eduPersonAffiliation (student, pracownik, doktorant), eduPersonNickname, eduPersonOrgDN (wyróżniona nazwa instytucji związanej z pracownikiem), eduPersonOrgUnitDN (wyróżniona nazwa jednostki związanej z pracownikiem), eduPersonPrimaryAffiliation, eduPersonPrincipalName („sieciowy” identyfikator osoby, np. w postaci adresu e-mail) dokument eduPerson 1.5 SpecificationeduPerson 1.5 Specification

9 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Wykorzystanie klasy eduPerson eduPersonNickname – popularne imię osoby eduPersonOrgDN – instytucja, w której pracuje osoba eduPersonOrgUnitDN – jednostka organizacyjna instytucji, w której pracuje osoba eduPersonPrimaryOrgUnitDN – podstawowa jednostka organizacyjna instytucji, w której pracuje osoba eduPersonAffiliation – określenie przynależności osoby do grup eduPersonPrincipalName – identyfikator sieciowy (NetId) osoby o postaci user@domain, niepowtarzalny oryginalne zastosowanie – uwierzytelnianie/autoryzacja między instytucjami planowane zastosowanie – łącznik między drzewem organizacyjnym i domenowym eduPersonEntitlement – URI wskazujący zestaw uprawnień do konkretnych zasobów, np. URL kontraktu dotyczącego licencjonowanego oprogramowania

10 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Identyfikatory osób Rozróżnianie osób, użytkowników systemu Integracja identyfikatorów umożliwia konsolidację różnych systemów, m.in. w celu synchronizacji danych Własności identyfikatorów stopień czytelności, sposób generacji (centralny, lokalny), trwałość, dostępność relacje między różnymi identyfikatorami Rodzaje identyfikatorów uid, netid, account, e-mail identyfikator w systemie bibliotecznym identyfikatory osobowe: PESEL, ident. w bazie kadrowej itp. Dokument Internet2 pt. „Identifiers, Authentication, and Directories: Best Practices for Higher Education” opis istotnych aspektów zastosowania identyfikatorów w kontekście usługi katalogowej

11 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Informacje wspomagające autoryzację Lokalizacja użytkownika w grupie roboczej, zespole itp. Dwie możliwości: definicja grup jako wpisów w drzewie domenowym lub organizacyjnym klasa obiektów groupOfNames z core.schema, obowiązkowe atrybuty cn oraz member klasa obiektów groupOfUniqueNames z core.schema, obowiązkowe atrybuty cn oraz uniquemember klasa groupOfURLs z core.schema, obowiązkowy atrybut memberURL definicja atrybutów we wpisie dotyczącym osoby, np. eduPersonAffiliation

12 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Inne problemy i propozycje Atrybut associatedDomain zdefiniowany w ramach schematu Cosine w projekcie X.500 stosowany do wskazania w obiektach organization i organizationalUnit domeny związanej z instytucją / jednostką organizacyjną – takie obiekty dodatkowo należały do klasy domainRelatedObject propozycja: dodanie atrybutu associatedDomain (zdefiniowany w core.schema) do własnych klas pleduOrgUnit i pleduOrganization Atrybut labeledURI zdefiniowany w klasie labeledURIObject propozycja: dodanie klasy obiektów labeledURIObject dla wpisów dotyczących instytucji / jednostek organizacyjnych i stosowanie opcjonalnego atrybutu labeledURI do umieszczania adresu strony WWW

13 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat danych drzewa organizacyjnego (1) zgodny ze schematem stosowanym w projekcie OpenLDAP core.schema inetorgperson.schema rezygnacja z cosine.schema dodatkowo eduPerson.schema rozszerzenia własne projektu, m.in. definicja personalTitle i innych specyficznych atrybutów w pleduPerson.schema

14 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat danych drzewa organizacyjnego (2) opis własności związanych z infrastrukturą kluczy publicznych klasa certificationAuthority w core.schema atrybuty klasy inetOrgPerson klasy pkiUser i pkiCA zgodnie z RFC2587 ostatnie podejście: Internet-Draft, An LDAPv3 Schema for X.509 Certificates, draft-klasen-x509certificate-schemadraft-klasen-x509certificate-schema

15 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat danych drzewa domenowego (1) Schematy: core.schema, nis.schema, samba.schema Wpisy dotyczące domen klasa obiektów dcObject (core.schema) atrybut wymagany dc Wpisy dotyczące użytkowników klasa obiektów posixAccount oraz sambaAccount (samba.schema) atrybuty obowiązkowe dla klasy posixAccount: cn, uid, uidNumber, gidNumber, homeDirectory atrybuty opcjonalne dla klasy posixAccount: userPassword, loginShell, gecos, description atrybuty obowiązkowe dla klasy sambaAccount: uid, rid atrybuty opcjonalne dla klasy sambaAccount: cn, lmPassword, ntPassword, pwdLastSet, logonTime, logoffTime, kickoffTime, pwdCanChange, pwdMustChange, acctFlags, displayName, smbHome, homeDrive, scriptPath, profilePath, description, userWorkstations, primaryGroupID, domain

16 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat danych drzewa domenowego (2) Klasa obiektów account zdefiniowana w cosine.schema obowiązkowy atrybut userid (uid) atrybuty opcjonalne: description, seeAlso, localityName, organizationName, organizationalUnitName, host zbędna w drzewie domenowym, jeśli wpisy użytkowników będą powiązane z wpisami w drzewie organizacyjnym (eduPersonPrincipalName jako łącznik) Rozszerzenia dla potrzeb dystrybucji maili (misc.schema) Internet-Draft – LDAP Schema for Internet Mail Routing (draft-lachman-laser-ldap-mail-routing-02.txt), np. wykorzystywane w programie sendmail skonfigurowanym do współpracy z LDAP-em we wpisach użytkowników dodatkowo klasa obiektów inetLocalMailRecipient atrybuty: mailLocalAddress, mailHost, mailRoutingAddress

17 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Inne zastosowania drzewa domenowego Informacja wspomagająca działanie programu qmail umieszczana we wpisach użytkowników schemat qmail.schema klasa obiektów qmailUser obowiązkowe atrybuty: mail, uid atrybuty opcjonalne: m.in.mailMessageStore, homeDirectory, userPassword, mailAlternateAddress, qmailUID, qmailGID, mailQuota, mailHost, mailForwardingAddress, deliveryProgramPath, qmailDotMode, deliveryMode, mailReplyText, accountStatus, qmailAccountPurge Strefy domen DNS w LDAP-ie centralizacja źródła informacji DNS zgodnie z draft-miller-dns-ldap-schema-00 klasy obiektów: DNSZone, DNSRRSet, DNSServer atrybuty: DNIPZoneDomainName, DNIPSecondaryZone, DNIPSOASerial, DNIPRR, DNIPMACAddress

18 LDAP, Toruń, 03.07.2002 Rozproszona usługa katalogowa Przechowywanie informacji o innych serwerach LDAP Internet-Draft „Named Subordinate Reference in LDAP Directories” klasa obiektów referral (core.schema) Obowiązujący atrybut ref Ochrona danych umieszczanych we wpisach brak standardowego podejścia własne rozwiązania w projekcie OpenLDAP: klasa obiektów OpenLDAPacl atrybut OpenLDAPaci


Pobierz ppt "LDAP, Toruń, 03.07.2002 Schemat zasobów LDAP Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google