Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The functional organization of mitochondrial genomes in human cells Marek Kudła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The functional organization of mitochondrial genomes in human cells Marek Kudła."— Zapis prezentacji:

1 The functional organization of mitochondrial genomes in human cells Marek Kudła

2

3 Plan prezentacji Przedstawienie tego, co właściwie zostało zbadane Wnioski autorów – ogólny model W jaki sposób otrzymano wyniki i jak je analizowano Moim celem jest również pokazanie tego jak czytać artykuły naukowe i się nie pogubić

4 Obiekt badań Jak uorganizowane jest ludzkie mtDNA Jego powiązania przestrzenne z aparatami transkrypcyjnym, translacyjnym, translokacyjnym i degradacji RNA Zachowanie mtDNA podczas podziału mitochondriów.

5

6 ~16.6 kb 22 tRNA molecules 2 rRNAs 13 mRNAs Both strands encode transcripts Dense packing Human mtDNA – organisation

7 Primary mitochondrial transcripts Policistronic transcripts Genes encoded by mtDNA lack regulatory sequences Common promotor region for transcripts from both strands In case of ATP6/8 and ND4/4L ORFs of two proteins are partially encoded by the same DNA sequence in different reading frame Human mtDNA – information expression

8 mtDNA uorganizowane jest w foci po ~8 cząsteczek. Foci związane są z błoną mitochondrialną.

9 Ogólny schemat idei integracji funkcji

10 Dlaczego to takie istotne? Współskładanie kompleksów mitochondrialnych zależy od białek mitochondrialnych i jądrowych

11 Współwystępowanie foci mtDNA i nowopowstałych transkryptów

12 S6 - białko rybosomalne z rybosomu cytoplazmatycznego NAC – chaperon cytoplazmatyczny uczestniczący w translokacji białka przez błony mt Tom22 – kompleks translokacyjny zewnętrznej błony

13 przesuwanie obrazów względem siebie dla każdej pozycji liczymy współczynnik korelacji Pearsona (-1, 1) -1 korelacja ujemna 0 brak korelacji 1 korelacja dodatnia obserwujemy rozkład współczynnika w zależności od dystansu przesunięcia W jaki sposób rzetelnie analizuje się takie obrazy? - propozycja

14 Współwystępowanie foci mtDNA i motoru kinezynowego motoru białkowego odpowiedzialnego za ruch mitochondriów po mikrotubulach.

15 Współwystępowanie jednostki oksydazy cytochromowej c, podjednostka 8 i mtDNA

16 Jeszcze raz dla przypomnienia: degradosom (Suv + egzonukleaza)

17 Wnioski mtDNA uorganizowane jest w foci po 6-10 cząsteczek foci występują w pobliżu miejsc podczepienia mt do szkieletu MT podziały mt odbywają się w pobliżu foci, ale nigdy nie dzielą foci foci występują w miejscach, gdzie lokalnie zmniejszona jest ilość kompleksów oddechowych, co może chronić mtDNA przed wolnymi rodnikami

18 Wnioski jeszcze istotniejsze... powstające transkrypty pozostają w pobliżu foci (czas półtrwania ~43 min.) po czym są degradowane (czas półtrwania ~45 min.) mitochondrialne jak i cytoplazmatyczne rybosomy lokalizują się w pobliżu foci również w pobliżu lokalizują się kompleksy odpowiedzialne za translokację białek przez błony mitochondrialne

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "The functional organization of mitochondrial genomes in human cells Marek Kudła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google