Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System środków penalnych za wykroczenia skarbowe:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System środków penalnych za wykroczenia skarbowe:"— Zapis prezentacji:

1 System środków penalnych za wykroczenia skarbowe:
Mandat karny Kara Środki karne Środek zabezpieczający

2 System środków penalnych za wykroczenia skarbowe - c.d.
•Mandat karny (art. 138 k.k.s.): gotówkowy kredytowany • Nakłada finansowy lub niefinansowy organ postępowania przygotowawczego

3 System środków penalnych za wykroczenia skarbowe - c.d.
Kara grzywny określona kwotowo (art. 47 § 1 k.k.s.) Wymierza sąd

4 System środków penalnych za wykroczenia skarbowe - c.d.
Środki karne (art. 47 § 2 k.k.s.): - dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przepadek przedmiotów ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów • Wymierza sąd

5 System środków penalnych za wykroczenia skarbowe - c.d.
Środek zabezpieczający (art. 47 § 4 k.k.s.): przepadek przedmiotów (w razie wyłączenia ukarania sprawcy) • Stosuje sąd

6 System środków penalnych za przestępstwa skarbowe:
• Kary • Środki karne • Środki zabezpieczające - Wymierza je i stosuje sąd

7 Kary za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 1 k.k.s.):
Kara grzywny w stawkach dziennych Kara ograniczenia wolności Kara pozbawienia wolności

8 Środki karne za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 2 k.k.s.):
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Przepadek przedmiotów Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów Przepadek korzyści majątkowej Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej

9 Środki karne za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 2 k.k.s.) – c.d.
• Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska Podanie wyroku do publicznej wiadomości Pozbawienie praw publicznych Środki związane z poddaniem sprawcy próbie: - warunkowe umorzenie postępowania karnego - warunkowe zawieszenie wykonania kary - warunkowe zwolnienie

10 Środki zabezpieczające za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 3 k.k.s.) :
• Lecznicze: - umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w zakładzie psychiatrycznym (art. 94 § 1 k.k.), na czas z góry nieokreślony umieszczenie sprawcy o poczytalności ograniczonej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym stosującym szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art. 95 § 1 k.k.)

11 Lecznicze środki zabezpieczające za przestępstwa skarbowe – c.d.
- umieszczenie sprawcy skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności, uzależnionego od alkoholu lub innego środka odurzającego, w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego (art. 96 § 1 k.k.), przed wykonaniem kary na okres od 3 miesięcy do 2 lat (czas pobytu w zakładzie zalicza się na poczet kary pozbawienia wolności)

12 Lecznicze środki zabezpieczające za przestępstwa skarbowe – c.d.
skierowanie do placówki leczniczo- rehabilitacyjnej (art. 97 k.k.), na okres próby od 6 miesięcy do 2 lat, po pobycie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego

13 Środki zabezpieczające za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 3 k. k. s
Środki zabezpieczające za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 3 k.k.s.) – c.d. Administracyjne: przepadek przedmiotów zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej (na czas z góry nieokreślony) zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu (na czas z góry nieokreślony)

14 Podsumowanie systemu środków penalnych według k.k.s.:
Z analizy systemu środków penalnych w k.k.s. wyłania się wyraźnie model karania oparty na ustawowym priorytecie środków dolegliwości ekonomicznej, zupełnie w tej dziedzinie naturalny, albowiem dostosowany do charakteru deliktów skarbowych Zapewnienie państwu bardziej skutecznej ochrony jego interesów finansowych jest możliwe za pomocą środków dolegliwości ekonomicznej, bez konieczności uciekania się do kary pozbawienia wolności

15 Podsumowanie systemu środków penalnych według k.k.s. – c.d.
Z jednej strony świadczy o tym: - ustawowy priorytet kary grzywny - szczególna rola przepadku przedmiotów wraz z kompensacyjnym ściągnięciem jego równowartości pieniężnej - uzupełniający charakter przepadku korzyści majątkowej, przydatny w walce z przestępczością zorganizowaną i zawodową, również posiadający zabezpieczenie w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści

16 Podsumowanie systemu środków penalnych według k.k.s. – c.d.
Z drugiej strony, wskazuje na to: - wyjątkowy charakter kary pozbawienia wolności, traktowanej na zasadzie ultima ratio (kara pozbawienia wolności ma charakter ostateczny, tzn. ograniczony do wypadków, gdy inne formy reakcji nie mogą spełnić celów kary) - zupełnie nadzwyczajny charakter pozbawienia praw publicznych (z uwagi na fakultatywność jego stosowania i wymóg skazania na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności i to w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary)


Pobierz ppt "System środków penalnych za wykroczenia skarbowe:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google