Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982

2 Zakres zastosowania W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji wobec osób, które nie ukończyły 18 lat, o czyny karalne popełnione przez nieletnich między 13 a 17 rokiem życia, w zakresie wykonywania już orzeczonych na podstawie ustawy środków wobec osób, które nie ukończyły 21 lat

3 Czyn karalny Jest to czyn wypełniający znamiona:
przestępstwa (kodeks karny), przestępstwa skarbowego (kodeks karny skarbowy), wykroczenia (kodeks wykroczeń)

4 Rodzaje środków znajdujących zastosowanie wobec nieletnich
Udzielenie upomnienia, Zobowiązanie do określonego postępowania, zwłaszcza do naprawienia szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, doi podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

5 Ustanowienia nadzoru odpowiednio rodziców lub opiekunów,
Ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego, Zastosowanie nadzoru kuratora, Skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu z tą organizacją lub instytucją, Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów,

6 Orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku popełnieniem czynu karalnego,
Orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim Zastosowanie innych środków zastrzeżonych w niniejszej ustawie

7 Art. 12 UoPN W razie stwierdzenia u nieletniego choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków sąd rodzinny może orzec umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeśli zachodzi potrzeba opieki sąd może orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku upośledzenia nieletniego w stopniu głębokim, gdy wymaga opieki - w domu pomocy społecznej


Pobierz ppt "Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982"

Podobne prezentacje


Reklamy Google