Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982

2 ZAKRES ZASTOSOWANIA  W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji wobec osób, które nie ukończyły 18 lat,  o czyny karalne popełnione przez nieletnich między 13 a 17 rokiem życia,  w zakresie wykonywania już orzeczonych na podstawie ustawy środków wobec osób, które nie ukończyły 21 lat

3 CZYN KARALNY  Jest to czyn wypełniający znamiona: -przestępstwa (kodeks karny), -przestępstwa skarbowego (kodeks karny skarbowy), -wykroczenia (kodeks wykroczeń)

4 RODZAJE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE WOBEC NIELETNICH  Udzielenie upomnienia,  Zobowiązanie do określonego postępowania, zwłaszcza do naprawienia szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, doi podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

5  Ustanowienia nadzoru odpowiednio rodziców lub opiekunów,  Ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,  Zastosowanie nadzoru kuratora,  Skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu z tą organizacją lub instytucją,  Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów,

6  Orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku popełnieniem czynu karalnego,  Orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim  Zastosowanie innych środków zastrzeżonych w niniejszej ustawie

7 ART. 12 UOPN  W razie stwierdzenia u nieletniego choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków sąd rodzinny może orzec umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeśli zachodzi potrzeba opieki sąd może orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w przypadku upośledzenia nieletniego w stopniu głębokim, gdy wymaga opieki - w domu pomocy społecznej


Pobierz ppt "USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982."

Podobne prezentacje


Reklamy Google