Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

We kindly invite you to watch our presentation about.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "We kindly invite you to watch our presentation about."— Zapis prezentacji:

1 We kindly invite you to watch our presentation about

2 "Stonehenge" name comes from the Old English words: stan- stone, heng- surround. Nazwa “Stonehenge” pochodzi od słów z języka staroangielskiego: stan-kamień, heng-otaczać.

3 Megalith is located in the country of Wiltshire in southern England. Megalit położony jest w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii.

4 Most likely, he was associated with cult of the Moon- woman and the Sun- a man. Najprawdopodobniej był związany z kultem księżyca- kobieta i słońca- mężczyzna.

5 This object is listed as a UNESCO World Heritage site. Objekt jest wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco.

6 The first patr from the avenue into the vertebrae is Hell Stone. Pierwszym elementem na drodze z alei do wnętrza kręgów jest Hell Stone. Inside the shaft of the cretaceous geoid, tere exotic- looking blue Stones that is Bluestones. Wewnątrz niego znajduje się pierścień egzotycznie wyglądających, błękitnych kamieni czyli Bluestones. For the interior of Stonehenge Leeds yet manumental horseshoe of trilithon and a samll horseshoe consisting of Bluestones. Do samego wnętrza prowadzi jeszcze monumentalna podkowa złożona z trylitów i mała podkowa złożona z Bluestones.

7 In the center of Stonehenge is Altar Stone. W samym centrum Sotnehenge znajduje się Altar Stone. Horseshoe axis oletermines the olivertion from wihich the Sun vises in the Longest Day of the year, the summer solstice. Oś podkowy wyznacza kierunek, z którego wschodzi słońce w najdłuższym dniu w roku, podczas letniego przesilenia.

8

9 Stonegenge is oriented North- East, South- West. Stonehenge jest ukierunkowane północnowschodnio – południowozachodnio.

10 Some people think that Stonehenge probably was butli immediately and in such forms has survived to this Day, but this is not true. Niektórzy ludzie myślą, że Stonehenge prawdopodobnie zbudowano od razu tak jak jest dzisiaj, ale to nie jest prawda.

11

12

13

14

15

16

17

18 Presentation Performed:  Karolina Dubiel  Marcelina Guzek  Majka Konikowska  Katarzyna Pietrzak


Pobierz ppt "We kindly invite you to watch our presentation about."

Podobne prezentacje


Reklamy Google