Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOPOLOGIA SIECI LAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOPOLOGIA SIECI LAN."— Zapis prezentacji:

1 TOPOLOGIA SIECI LAN

2 Rodzaje sieci komputerowych
LAN lokalna sieć komputerowa. Jest to sieć zawierająca od 2 do około 100 komputerów połączonych ze sobą na małym obszarze geograficznym np. w jednym budynku WAN rozległa sieć komputerowa. Jest to sieć łącząca różne sieci LAN na większym obszarze geograficznym np. miasta (przykład: Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa) lub całego świata np. Internet.

3 1.Topologia gwiazdy

4 W topologii gwiazdy, centralny serwer kieruje strumieniem danych w sieci. Ruch pomiędzy komputerami i serwerem będzie stosunkowo mały. Głównymi zaletami są: Szybkość transmisji pomiędzy centralnym serwerem a terminalami jest stosunkowo niska, co pozwala na stosowanie do tego połączenia kabla ze skrętki telefonicznej o niskich parametrach.    Wadliwe działanie jednego z terminali nie ma wpływu na działanie pozostałej części sieci. Często jeden z komputerów jest używany jako serwer z dołączonymi do niego terminalami. Główną wadą tego typu topologii jest silna zależność działania sieci od sprawności centralnego serwem. Wolniejsze działanie serwem może spowodować, że cała sieć stanie się zbyt wolna. Również w przypadku awarii serwem, cała sieć przestaje działać.

5 2.Topologia pierścienia

6 W sieci o topologii pierścienia połączone ze sobą komputery tworzą pierścień. Aby komputer uzyskał dostęp do pierścienia, sygnał wywołania przechodzi kolejno poprzez komputery wzdłuż pierścienia, jak to ilustruje rysunek Komputer może przekazywać dane, jeśli przechwyci taki sygnał. Podobnie jak w sieci typu gwiazdy, każde połączenie między komputerami jest zasadniczo połączeniem typu punkt-punkt i może być zrealizowane za pomocą prawie dowolnego okablowania. Skrętka telefoniczna pozwala na uzyskanie szybkości transmisji sięgającej 16 Mbps, lecz dla zapewnienia większej niezawodności i większej szybkości transmisji stosowany jest zwykle kabel współosiowy lub kabel światłowodowy. Typowym rodzajem sieci pierścieniowej jest sieć IBM typu Token Ring. Główną zaletą sieci pierścieniowej jest to, że wszystkie umieszczone w nięj komputery mają jednakowe możliwości transmisji danych. Na nieszczęście występują także pewne problemy, a najpoważniejszy z nich jest związany z faktem, że jeżeli jeden z komputerów ulegnie awarii, to przestaje działać cała sieć.

7 3.Topologia magistrali

8 Sieć typu magistrali używa wielodostępowego sposobu transmisji
Sieć typu magistrali używa wielodostępowego sposobu transmisji. Wszystkie terminale w sieci używają wspólnej magistrali i wszystkie biorą udział w połączeniach. Dlatego w tym samym czasie tylko jeden z nich może realizować transmisję. Protokół dostępu określa, który z terminali ją realizuje. Podobnie jak w sieci pierścieniowej, pakiety danych zawierają adresy terminali nadawcy i odbiorcy. Każdy terminal monitoruje bezustannie magistralę i przechwytuje adresowane do niego ramki.         Kabel ze skrętki telefonicznej daje szybkość transmisji sięgającą 100 Mbps. Kable, współosiowy i światłowodowy, umożliwiają większą szybkość i większe odległości transmisji. Sieć typu magistrali jest lepszym rozwiązaniem od dwu pozostałych, ponieważ pozwala na stosunkowo wysoką szybkość transmisji. Poza tym awaria jednego terminalu nie wpływa na działanie pozostałej części sieci. Głównym niedostatkiem tej topologii jest to, że wymaga ona odpowiedniego protokołu sieciowego, do wykrywania kolizji, czyli koincydencji nadawania przez dwa terminale. Typowym przykładem sieci typu magistrala jest Ethernet 2.0.

9 4.Topologia drzewiasta


Pobierz ppt "TOPOLOGIA SIECI LAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google