Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pico Wstęp do kontenerów IoC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pico Wstęp do kontenerów IoC"— Zapis prezentacji:

1 Pico Wstęp do kontenerów IoC

2 © Michał Małecki 2004 Plan prezentacji Wzorzec Inversion of Control (IoC) Wyszukiwanie zależności (Dependency Injection) PicoContainer Case Study Podsumowanie

3 © Michał Małecki 2004 Inversion of Control Wzorzec projektowy określający architekturę kontenerów komponentów Komponenty to klasy, zawierające konkretną funkcjonalność Kontener tworzy instancje komponentów, zapewnia im niezbędne usługi, zarządza ich cyklem życia Jakarta Avalon 1998r. Stefano Mazzocchi

4 © Michał Małecki 2004 Inversion of Control Kontener IoC Komponent Wymagana usługa

5 © Michał Małecki 2004 Zalety IoC Automatyczne zarządzanie cyklem życia komponentów Automatyczne rozwiązywanie zależności pomiędzy komponentami Bezbolesne testowanie komponentów Powiązanie interfejsów, a nie konkretnych implementacji

6 © Michał Małecki 2004 Wyszukiwanie zależności Komponenty wymagają usług, oferowanych przez inne komponenty Rodzaje wyszukiwania Dependency lookup Contructor Injection Setter injection

7 © Michał Małecki 2004 Dependency lookup Jakarta Avalon Każdy komponent musi implementować interfejs, którego metoda jest wykorzystywana do inicjowania Wada – komponent może istnieć jedynie wewnątrz danego kontenera

8 © Michał Małecki 2004 Dependency lookup - przykład class Komponent implements Service { public void service(ServiceManager sm) throws ServiceException { dependency = (Depend1) sm.lookup("idZależności"); } }

9 © Michał Małecki 2004 Contructor Injection Pico Komponenty (klasy) określają swoje zależności za pomocą parametrów konstruktora Komponenty spełniają wzorzec Dobrego Obywatela (są w stanie spójnym w momencie utworzenia) Uniemożliwiają wykorzystanie cyklicznych zależności Utrudniony auto-wire w porównaniu do setter injection

10 © Michał Małecki 2004 Contructor Injection - przykład class Komponent { public Komponent(Depend1 d){ dependency =d; } }

11 © Michał Małecki 2004 Setter injection Spring Zależności są określone przez metody setter, zgodne z JavaBean Pozwala na cykliczność zależności

12 © Michał Małecki 2004 Setter injection - przykład class Komponent { public Komponent(){ //bezparametrowy konstruktor JavaBean } public void setDependency(Depend1 d){ dependency = d; }

13 © Michał Małecki 2004 Pico I was expecting a paradigm shift and all I got was a lousy constructor!

14 © Michał Małecki 2004 Pico Czysty kontener IoC (<50kB jar) Brak wbudowanych usług rozwinięciem jest Nano, integrujący się m.in. z Hibernate, Struts Konfiguracja za pomocą api Nano - Groovy, Javascript, Beanshell oraz XML

15 © Michał Małecki 2004 org.picocontainer Interfejsy i wyjątki – uniezależnienie się od konkretnej implementacji Picocontainer – dostęp do zarejestrowanych komponentów MutablePicoContainer – zarządzanie komponentami (rejestrowanie, usuwanie) ComponentAdapter - obsługa pojedynczej instancji komponentu

16 © Michał Małecki 2004 Rejestrowanie komponentów Każdy komponent jest unikalnie identyfikowany przez identyfikator (obiekt bądź klasę) Komponent swoim identyfikatorem pico.registerComponentImplementation(Resource.class); Komponent & identyfikator pico.registerComponentImplementation("UDP", UDPCom.class); Komponent&identyfikator&lista parametrów pico.registerComponentImplementation("messenger", Messenger.class, new Parameter[] { new ComponentParameter("UDP"), new ConstantParameter("bar") });

17 © Michał Małecki 2004 Rejestrowanie komponentów Adapter – precyzyjnie określamy sposób tworzenia i obsługi komponentów pico.registerComponent( new SetterInjectionComponentAdapter( id", ThreadWorker.class, new Parameter[] { new ComponentParameter("Manager") })); Obiekt – gdy pico nie zarządza danym komponentem pico.registerComponentInstance(notManagableComponent);

18 © Michał Małecki 2004 Usługi Pico Najważniejszym elementem Pico, umożliwiającym rozszerzenia są Adaptery Nowe implementacje interfejsów PicoContainer i MutablePicoContainer Niestety znacznie uboższe w porównaniu do Spring

19 © Michał Małecki 2004 Case study Kontener danych (moduł Systemu Zarządzania Danymi): cztery rodzaje, różniące się sposobem przechowywania (pliki, taśmy, bd) wiele konfiguracji Aplikacja opracowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Cześć projektu PROGRESS -http://progress.psnc.pl

20 © Michał Małecki 2004 Case study - elementy Elementy: Komunikacja sieciowa SOAP Obsługa nośników trwałych XML, Berkeley Kontrola zajętości File.renameTo, fuser Zadania cykliczne (wątki)

21 © Michał Małecki 2004 Case study – podejście 1 Jedna klasa główna + 2 wątki Absolutnie nietestowalne Nieczytelne Możliwość dodania nowego rodzaju kontenera przez CnP

22 © Michał Małecki 2004 Case study – podejście 2 Rozbicie funkcjonalności na zbiór klas (komponenty bez kontenera) Znaczne poprawienie parametrów, rozszerzalności Wybór implementacji poszczególnych komponentów jest rozproszony po całej aplikacji Nadal problemy z testami jednostkowymi

23 © Michał Małecki 2004 Case study – podejście 3 Wdrożenie Pico w klasie głównej Konkretne komponenty są wybierane na podstawie konfiguracji w jednym miejscu (podczas rejestracji komponentów) Każdy komponent może być testowany automatycznie

24 © Michał Małecki 2004 Podsumowanie Malutki kontener znacznie poprawiający jakość budowanych aplikacji Porty – C#, PHP, Ruby Brak standardowych usług, oferowanych przez Spring

25 © Michał Małecki 2004 Odnośniki

26 © Michał Małecki 2004 Podsumowanie Pytania??


Pobierz ppt "Pico Wstęp do kontenerów IoC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google