Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji"— Zapis prezentacji:

1 Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji
Opiekun specjalności: Prof. Roman Słowiński Informatyka procesów decyzyjnych

2 Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji (ISWD)
Studia w zakresie projektowania i implementacji systemów ukierunkowanych na wspomaganie decyzji w: projektowaniu zarządzaniu logistyce medycynie ...

3 Cel ogólny Szczególną uwagę poświęca się przetwarzaniu danych w wiedzę (modele decyzyjne), a wiedzy w zalecane decyzje Inteligencja Dane Wiedza Zalecenia

4 Modele decyzyjne Inteligentne wspomaganie decyzji oparte jest na modelach: badań operacyjnych sztucznej inteligencji zastosowanych w ramach nowych schematów obliczeniowych z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i kognitywistycznej o procesach zachodzących w umyśle człowieka Z badań operacyjnych czerpie doświadczenia optymalizacyjne Ze sztucznej inteligencji wykorzystuje odkrywanie wiedzy z danych (liczbowych, symbolicznych, tekstowych, obrazowych i dźwiękowych)

5 Schematy obliczeniowe
Wykorzystuje nowe schematy obliczeniowe: granularne (granular computing) elastyczne (soft computing) symboliczne (computing with words)  ewolucyjne (evolutionary computing) naturalne (natural computing) (Hasła te są wyjaśnione na następnej stronie)

6 Granular computing processing of complex information entities called "information granules", which arise in the process of abstraction of data and derivation of knowledge from information Soft computing a collection of new computational techniques in computer science, artificial intelligence, machine learning, and many applied and engineering areas where one tries to study, model, and analyze very complex phenomena that more precise scientific tools of the past were not quite capable of their low cost, analytic, and complete solution Computing with words in computing with words and perceptions (CWP), the objects of computation are words, perceptions, and propositions drawn from a natural language Evolutionary computing in computer science evolutionary computation is a subfield of artificial intelligence (more particularly computational intelligence) involving combinatorial optimization problems Natural computing the field of research that, based on or inspired by nature, allows the development of new computational tools (in software, hardware or ‘wetware’) for problem solving, leads to the synthesis of natural patterns, behaviors and organisms, and may result in the design of novel computing systems that use natural media to compute

7 Cel praktyczny Tworzenie aktywnych systemów informatycznych, które cechuje umiejętność uczenia się i adaptacji Wspomaganie rzeczywistych procesów decyzyjnych nowoczesnymi metodami i technologiami informatycznymi Symulacja i analiza działania systemów rzeczywistych

8 Technologie informatyczne
Narzędzia, techniki i technologie języki i platformy programowania (Java/C#, .NET,...) zaawansowane bazy danych, hurtownie danych i aktywne bazy danych (Oracle, SAS…) narzędzia inżynierii oprogramowania (Select Enterprise, ArgoUML, Subversion…) technologie internetowe (CORBA, SOAP…) solwery (GAMS, LINDO, Frontline Premium) środowiska symulacyjne (Repast, StarLogo, …)

9 Technologie informatyczne
Otoczenie sprzętowe internet i intranet (sieci tradycyjne i bezprzewodowe, …) urządzenia mobilne (PDA, tablety, telefony komórkowe, …) multimedia (kamery cyfrowe, przetworniki A/C, ...) urządzenia Virtual Reality

10 Program ISWD

11 Program ISWD Semestr VII Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
Aktywne bazy danych Technologie programistyczne

12 Program ISWD Semestr VIII Odkrywanie wiedzy i kompresja danych
Wielokryterialne wspomaganie decyzji Modelowanie i metaheurystyki Rozpoznawanie obrazów Projektowanie i wytwarzanie SWD – aplikacje lokalne Przedmiot obieralny

13 Program ISWD Semestr IX Przetwarzanie dźwięku i rozpoznawanie mowy
Obliczenia i systemy inspirowane biologicznie Eksploracja zasobów Internetu Obliczenia elastyczne i granularne Projektowanie i wytwarzanie SWD – systemy internetowe i mobilne Przedmiot obieralny

14 Program ISWD Semestr X Seminarium dyplomowe

15 Zalecane przedmioty obieralne
Psychologia poznawcza (semestr VIII) Multimedialne interfejsy użytkownika (semestr IX)

16 Współpraca międzynarodowa
Program i kompetencje absolwentów zostały oficjalnie uznane za równoważne względem odpowiedniej specjalności na Uniwersytecie Paryskim – Dauphine Autorzy prac dyplomowych ocenionych na 5.0 i napisanych w języku francuskim lub angielskim mogą ubiegać się o uznanie swojego dyplomu przez Uniwersytet Paryski Staże w Paryżu na Uniwersytecie Dauphine i na Politechnice w belgijskim Mons finansowane z programu Unii Europejskiej SOCRATES‑ERASMUS w ostatnim semestrze studiów dla 6 wyróżniających się studentów ISWD

17 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Medycyna i telemedycyna System Mobile Emergency Triage wspomagający wstępne rozpoznanie pacjentów z różnymi typami ostrego bólu Portal Telemedycyna Wielkopolska wspomagający telekonsultacje pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi

18 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Logistyka i planowanie tras Planowanie rozmieszczenia centrów dystrybucji dla Cussons Polska S.A. oraz przyporządkowanie obsługiwanych regionów do poszczególnych centrów w celu minimalizacji kosztów Planowanie tras pojazdów dla Euroad uwzględniających preferencje klientów, korzystanie z zewnętrznej floty pojazdów oraz zarządzanie pozwoleniami na transport w krajach europejskich

19 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Nawigacja satelitarna System NaviExpert służący do planowania tras przejazdu i nawigacji satelitarnej działający na telefonach komórkowych, pozwalający na uwzględnianie dynamicznie zmieniających się warunków drogowych (korki, wypadki, utrudnienia w ruchu, …)

20 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Zarządzanie pracownikami Przewidywanie obciążenie i planowanie zatrudnienia w centrum dystrybucyjnym Philips Lighting Poland S.A. w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników podczas okresów intensywnego ruchu

21 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Analiza satysfakcji klientów Analiza satysfakcji głównych klientów Philips Lighting w celu wykrycia możliwych zagrożeń i możliwości poprawy satysfakcji i wskazania najbardziej odpowiednich strategii postępowania Improvement from Low to Medium or High satisfaction Improvement from Low or Medium to High satisfaction Deterioration from High or Medium to Low satisfaction Deterioration from High to Medium or Low satisfaction Threats of deterioration of satisfaction Opportunities for improvement of satisfaction

22 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Prognozowanie sprzedaży i produkcji Prognozowanie sprzedaży i produkcji Philips Lighting w celu przewidzenia zmieniającego się okresowo zapotrzebowania i dostosowania się do niego

23 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Planowanie finansowania System WRZOS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wspomagający rozdział środków Funduszu Pracy na różne formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych Rejonowych Urzędach Pracy

24 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Eksploracja tekstu i zasobów Internetu System Carrot2 pozwalający na grupowanie wyników i ich hierarchiczną prezentację oraz przystosowany do analizy tekstu w języku polskim

25 Przykłady obszarów zastosowań ISWD
Symulacja form życia Framsticks Uproszczony, realistyczny model życia Pozwala na badanie procesów ewolucji osobników i populacji oraz procesów poznawczych Dostarcza danych i obserwacji niedostępnych dla biologów; jest stosowany w robotyce Wykorzystywany w laboratoriach na całym świecie (Utrecht, Lozanna, New Jersey, …)

26 Informacje i programy Strona WWW zakładu: http://idss.cs.put.poznan.pl
Strona WWW wydziału:


Pobierz ppt "Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google