Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W
Podsumowanie pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Jeżewie za rok szkolny 2012/2013

2 CZYTELNICTWO (ŚREDNIA ILOŚĆ PRZECZYTANYCH KSIAŻEK)
Klasa Liczba uczniów Liczba przeczytanych książek Średnia I 12 54 4,5 II 17 76 III 16 158 10 IV 66 4 V 11 37 3 VI 24 72

3 Ogólna liczba przeczytanych książek – 463
Średnia – 5 książek na ucznia

4 1. Man Małgorzata - klasa III 21 książek
Najlepsi czytelnicy 1. Man Małgorzata - klasa III 21 książek

5 1. Cecelska Oliwia - klasa III 21 książek

6 2. Mazurowski Jakub - klasa III 19 książek

7 3. Dobies Wiktoria - klasa III 18 książek

8 4. Siemieńska Natalia - klasa III 17 książek

9 Obecność rodziców na zebraniach
Klasa Obecność rodziców na zebraniu ( %) 68 % I 95,4 % II 82,3 % III 85 % IV 86 % V 80 % VI 72 %

10 WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI
ŚREDNIA SZKOŁY 20,25 ŚREDNIA GMINY 20,85 ŚREDNIA POWIATU 22,41 ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA 25,22 ŚREDNIA KRAJU 24,03

11 Najlepiej sprawdzian napisali:
Bajson Klaudia – 34 pkt. Mazurowski Dominik, Adam- 31 pkt. Jankowska Agnieszka – 30 pkt. Ogrodniczak Milena – 30 pkt. Duszyński Michał – 29 pkt. Joachimowicz Kamil – 29 pkt. Karpińska Marlena – 29 pkt. Najsłabsze wyniki: 7 pkt.,9 pkt., 11 pkt., 12 pkt. Główne problemy: Czytanie, pisanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji.

12 Sprawdziany dyrektorskie
Klasa I Test z języka polskiego: średnia klasy: 4,0. Test z matematyki: średnia klasy: 3,70. Największe problemy sprawiały uczniom: czytanie, sprawność rachunkowa i liczenie, ale w szczególności tym, którzy są słabszymi uczniami.

13 Klasa II Test z języka polskiego: średnia ocen: 3,2.
Test z matematyki: średnia ocen: 3,6. Po analizie sprawdzianu stwierdzono, że najsłabiej wypadło: czytanie ze zrozumieniem, co spowodowane jest niechęcią uczniów do czytania, wypowiedzi uczniów w formie pisemnej, rozwiązywanie zadań złożonych z treścią. Średnia klasy drugiej wyszła niezbyt wysoka, ponieważ w klasie są uczniowie, którzy mają znaczne trudności w nauce i wolniej przyswajają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową i to było przyczyną zaniżenia średniej klasy.

14 Klasa III Test z języka polskiego: średnia klasy: 3,9.
Test z matematyki: średnia klasy: 4,1. Po analizie sprawdzianu stwierdzono, że najsłabiej wypadło: czytanie ze zrozumieniem, co spowodowane jest niechęcią uczniów do czytania, wypowiedzi uczniów w formie pisemnej, rozwiązywanie zadań złożonych z treścią. Sprawdzian z wychowania fizycznego obejmujący: skok w dal, bieg na 40m, rzut piłką lekarską, bieg z przewrotem i czworakowaniem. Największa sprawnością fizyczną wykazali się następujący uczniowie: Jakub Krajewski Jakub Ruciński Wiktoria Dobies Natalia Siemieńska Magda Rajkowska

15 Klasa IV Test kompetencji czwartoklasisty:
Średni wynik punktowy: 17,31/ 40 pkt. Najlepiej sprawdzian napisali: Klaudia Cecelska - 30 pkt. Kamil Sobczyński - 27 pkt. Martyna Olkowicz - 25 pkt. Dwoje uczniów uzyskało wynik 8 pkt. Największe trudności sprawiały uczniom: rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

16 Klasa IV Sprawdzian z religii
Średnia klasy: 3, 86. Najlepsi uczniowie: Tyburski Adrian Igielski Krystian Największe problemy sprawiła: Interpretacja fragmentów Pisma Świętego.

17 Klasa V Test kompetencji piątoklasisty:
Średni wynik punktowy: 17,54/ 40 pkt. Najlepiej sprawdzian napisali: Emilia Zielińska – 29 pkt. Joanna Krajewska – 25 pkt. Kamil Jabłoński- 23 pkt. Katarzyna Tyburska – 20 pkt. Najsłabsze wyniki w klasie: 8 pkt. i 10 pkt. Największe trudności sprawiały uczniom: rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

18 Analiza wyników klasyfikacji końcowej – rok szkolny 2012/2013
Klasa Ogółem Klasyfikowanych Ze stopniami celującymi Ze stopniami niedostatecznymi I 12 II 17 III 16 IV 9 V 11 VI 24 1 Razem 96 10 % 100 % 19,6 % 0 %

19 Średnia ocen szkoły = 4,16 4,39 Klasa Klasa IV Klasa V Klasa VI Razem
% Średnia ocen 5,0 i wyższa 4 - 2 6 11,8% Średnia ocen 4,75 i wyższa (świadectwo z wyróżnieniem) 7,8% Średnia ocen klasy 4,39 4,0 4,1 Średnia ocen szkoły = 4,16

20 Oceny zachowań uczniów
Ocena z zachowania Klasa I V Klasa V Klasa VI Razem % Wzorowe 4 1 23 28 55 Bardzo dobre 8 7 - 15 29 Dobre 3 14 Poprawne 2 Nieodpowiednie Naganne 16 11 24 51 100

21 Frekwencja uczniów

22 Uczniowie z najwyższą średnią w szkole:
Brodowska Julia 5,18 Cecelska Klaudia 5,18 Spiek Katarzyna 5,18 Sobczyński Kamil 5,0 Joachimowicz Kamil 5,0 Karpińska Marlena 5,0

23 Brodowska Julia 5,18

24 Cecelska Klaudia 5,18

25 Spiek Katarzyna 5,18

26 Sobczyński Kamil 5,0

27 Joachimowicz Kamil 5,0

28 Karpińska Marlena 5,0

29 Największe osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012/2013
Nazwisko i imię ucznia lub zespołu Rodzaj konkursu/nazwa Etap Miejsce Ogrodniczak Milena Konkurs wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej Powiatowy I 2. Brodowska Julia III 3. Rutecka Magdalena Międzyszkolny Konkurs Językowy „Ojczyzna – Polszczyzna” w Goleszynie II 4. Zielińska Emilia VIII

30 Nazwisko i imię ucznia lub zespołu
Rodzaj konkursu/nazwa Etap Miejsce 5. Chór szkolny i zespół instrumentalny Rejonowy Konkurs Kolęd w Rogozinie Rejonowy III 6. Chór szkolny i zespół instrumentalny Konkurs Muzyczny Zespołów Szkolnych w Płocku II 7. Joachimowicz Kamil Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej w Sierpcu Powiatowy 8. Joachimowicz Kamil Konkurs Piosenki Anglojęzycznej I 9. Spiek K. Brodowska J. Mistrzostwa Mazowsza UKS w tenisie stołowym dziewcząt Wojewódzki 10. Sobczyński K. Tyburski A. Mistrzostwa Mazowsza UKS w tenisie stołowym chłopców 11. Cendrowski D. Igielski K. Drużynowe Mistrzostwa Polski UKS tenis stołowy Ogólnopolski V

31 Nazwisko i imię ucznia lub zespołu
Rodzaj konkursu/nazwa Etap Miejsce 12. Brodowski J., Spiek K., Brzuziek M. Finały Wojewódzkiego MIMS w tenisie stołowym dziewcząt Wojewódzki IX 13. Cendrowski D., Igielski K., Tyburski A. Finały Wojewódzkiego MIMS w tenisie stołowym chłopców V 14. Cendrowski D., Igielski K., Tyburski A. Finał VII Ogólnopolskiego Memoriału im. Andrzeja Grubby Ogólnopolski 15. Brodowska J., Spiek K., Cecelska K. XI 16. Agata Serafińska Gminny konkurs z języka angielskiego Gminny I 17. Natalia Siemieńska II 18. Oliwia Cecelska III

32 Bezpiecznych i udanych wakacji


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W"

Podobne prezentacje


Reklamy Google