Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Styczeń 2012. Klasyfikacja uczniów (I półrocze): Oceny postępów uczniów w nauce: Ocena klasa CelującyBardzo dobry dobryDostate- czny Dopuszcza- jący Średnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Styczeń 2012. Klasyfikacja uczniów (I półrocze): Oceny postępów uczniów w nauce: Ocena klasa CelującyBardzo dobry dobryDostate- czny Dopuszcza- jący Średnia."— Zapis prezentacji:

1 styczeń 2012

2 Klasyfikacja uczniów (I półrocze): Oceny postępów uczniów w nauce: Ocena klasa CelującyBardzo dobry dobryDostate- czny Dopuszcza- jący Średnia klasy I - IIIOcena opisowa IV083652354,27 V0476814 3,92 VI5293410 3,95 Razem: 515916747294,17

3 Oceny zachowania: Ocena klasa wzoroweBardzo dobre dobrepoprawneNieodpo- wiednie naganne I - IIIOcena opisowa IV6631 -- V7511 2 - VI4051 1 - Razem 171193 3 -

4 Frekwencja w roku szkolnym 2011/2012 (I półrocze): Klasa % obec ności IIIIIIIVVVI ŚREDNIA KLASY 9 1,1 % Szymon Czorniak Joanna Piosek 9 7,1 % Julia Knapczyk Maciej Kubacka Martyna Moniak Damian Waresiak 9 7,0 % Mateusz Biel Jakub Knapczyk Kamil Solawa Klaudia Solawa 96,8 % Knapczyk Ala Kulawiak B Mastela K Kapuściak M Pawlak J Wyrwa D 9 4,5 % Smutek Dawid Stercuła Mariola Kulawiak Wiktoria 95,3 % Kinga Kowalczyk Kamil Płaciak Katarzyna Solawa ŚREDNIA SZKOŁY 9 5,3 %

5 WYNIKI SPRAWDZIANÓW KLASY VI OD 2003 DO 2011 ROKU

6 WYNIKI SPRAWDZIANÓW KLASY VI na tle gminy, powiatu, województwa od 2006 – 2011 r.

7 WYNIKI SPRAWDZIANÓW KLASY VI

8 Raport z ewaluacji Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. - Analizuje się wyniki sprawdzianu. Głównym celem tej ewaluacji jest podniesienie wyników sprawdzianu po klasie VI.

9 W celu zebrania informacji zespół nauczycieli zastosował następujące metody: analiza sprawdzianów ankieta dla nauczycieli ankieta dla uczniów kl. VI ankieta dla rodziców uczniów kl.VI W ankiecie skierowanej do nauczycieli wzięło udział 12 nauczycieli uczących w klasach 0-VI. Ankieta dla uczniów klasy VI została przeprowadzona w szkole, wzięło w niej udział 100% uczniów. Natomiast trzecia ankieta była skierowana do rodziców uczniów klasy VI. Tutaj również 100% rodziców wypełniło ankietę.

10 Zapytano uczniów i rodziców o poziom nauki w naszej szkole na tle innych znanych im szkół. 72% rodziców i 54% uczniów ocenia naszą szkołę na poziomie dobrym. 18% rodziców i 9% uczniów ocenia poziom szkoły jako przeciętny. Wyk.1. Poziom szkoły wg uczniów i rodziców.

11 Część rodziców uważa, że wyniki naszych uczniów są dobre, ponad połowa jako przeciętne a niewielka część z nich określa jako niskie. Zgodnie rodzice i uczniowie uważają, że szkoła dobrze przygotowuje szóstoklasistów do sprawdzianu zewnętrznego. Co więcej większość uczniów stwierdza, że sprawdzian jest dobrą formą zbadania wiedzy i umiejętności dlatego chcą go napisać jak najlepiej. Zarówno uczniowie jak i rodzice zgodnie wskazują, że w miarę wartościowa nagroda rzeczowa lub wpis do złotej księgi i wyróżnienie na forum szkoły zwiększyłoby motywację uczniów do osiągnięcia wyższego wyniku na sprawdzianie kompetencyjnym.

12 Według rodziców przyczyną niskich wyników jest to, że ich dzieci nie rozwijają wiedzy szkolnej we własnym zakresie. Jednak uczniowie są świadomi tego, że zbyt mało czasu poświęcają na naukę. Rozwijanie wiedzy szkolnej we własnym zakresie przez uczniów kl.VI.

13

14 Podsumowanie: Wyniki sprawdzianu zewnętrznego są niskie, ponieważ uczniowie mają niską motywację do osiągnięcia wyższych wyników na sprawdzianie, uczniowie nie czują się odpowiedzialni za wizerunek szkoły oraz nie rozwijają wiedzy szkolnej we własnym zakresie. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet wszyscy nauczyciele i prawie wszyscy rodzice czują się odpowiedzialni za wizerunek naszej szkoły. Niestety większość uczniów klasy VI nie są świadomi odpowiedzialności za swoją szkołę.

15 Mocne strony szkołySłabe strony szkoły nauczyciele czują się odpowiedzialni za wynik egzaminu, w tym celu prowadzone są zajęcia dodatkowe wspomagające uczniów w zdobywaniu wymaganej wiedzy nauczyciele dokonują analizy prac uczniów i podejmują odpowiednie kroki, aby pracować nad słabymi obszarami Wszyscy rodzice uważają, że szkoła dobrze przygotowuje uczniów do spr. zew. Prawie wszyscy uczniowie uważają, że szkoła pomaga dobrze przygotować się im do spr. Część uczniów nie zna wyników sprawdzianu Większość uczniów nie czuje się odpowiedzialnymi za wizerunek szkoły Znaczna część rodziców uznaję, że dzieci nie rozwijają wiedzy szkolnej we własnym zakresie WNIOSKI

16 W celu podniesienia wyników sprawdzianu po kl.VI postawiono : Przedstawić wyniki sprawdzianu rodzicom klas IV-VI z lat ubiegłych na najbliższym spotkaniu z rodzicami oraz uczniom klas IV-VI. Wzbudzić poczucie odpowiedzialności za wizerunek naszej szkoły u wszystkich uczniów Zwiększyć motywację za dobre wyniki ze sprawdzianu kompetencyjnego poprzez wartościowe dla uczniów nagrody. Stosować częstsze krótkie kartkówki, które będą się opierać na sprawdzaniu/ulepszaniu danej umiejętności.

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Styczeń 2012. Klasyfikacja uczniów (I półrocze): Oceny postępów uczniów w nauce: Ocena klasa CelującyBardzo dobry dobryDostate- czny Dopuszcza- jący Średnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google