Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program `TaskCalc.sce` generuje dwa pliki wynikowe :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program `TaskCalc.sce` generuje dwa pliki wynikowe :"— Zapis prezentacji:

1 Program `TaskCalc.sce` generuje dwa pliki wynikowe :
Wykorzystanie plików wynikowych wygenerowanych przez program `TaskCalc.sce Program `TaskCalc.sce` generuje dwa pliki wynikowe : Plik zawierający wzory po podstawieniu zmiennych przez ich uprzednio wyliczone wartości Plik zawierający wszystkie wzory zarówno z pliku ‘deklaratywnego’ jak i z pliku zawierającego wzory ‘rozwiązujące’ Drugi z tych plików zawiera typową składnię : Wielkość ( zmienna ) + znak równości + wyrażenie opisujące tę wielkość

2 Pliki wynikowe wygenerowane podczas przykładowej sesji instruktażowej
Wolumin w stacji D nie ma etykiety. Numer seryjny woluminu: BC92-6C4E Katalog: D:\dydakta\akustyka\Decybel\Manual : wodol_1.txt : wodol_2.m 2 plik(ów) bajtów 0 katalog(ów) 90˙965˙037˙056 bajtów wolnych

3 Plik z wyliczeniami poszczególnych wielkości ( plik ‘Wodol_1.txt’ )
30 10^(-12) 2 3 6 9 200 * log10 ( 200 / 2 ) * log10 ( 4 * * 200 ^2 ) 1.000D-12 * 10 ^( / 10 ) sqrt ( 2^2 + 3^2 ) sqrt ( 2^2 + 6^2 ) sqrt ( 2^2 + 9^2 ) Plik ten zawiera wyłącznie „wyrażenia prawostronne” już po podstawieniu zamiast zmiennych wyliczonych wartości tych zmiennych

4 Plik zbiorczy zawierające wszelkie możliwe wzory ( plik ‘Wodol_2.m’ )
L2 = L * log10 ( r1 / 2 ) Lw = L * log10 ( 4 * pi * r1 ^2 ) Wa = Wo * 10 ^( Lw / 10 ) r3 = sqrt ( r2^2 + l1^2 ) r4 = sqrt ( r2^2 + l2^2 ) r5 = sqrt ( r2^2 + l3^2 ) Lr = 10 ( 2 * ( Wa / ( 4 * pi * r2^2 ) + Wa / ( 4 * pi * r3^2 ) + Wa / ( 4 * pi * r4^2 ) + Wa / ( 4 * pi * r5^2 ) ) / Io ) Plikowi temu równie dobrze można nadać rozszerzenie `SCE` ( tj. przemianować go na `Wodol_2.sce` ) ; jednak wówczas należałoby wszelkie zapisy `pi` zamienić na `%pi` ( tj. zgodnie z konwencją programu `Scilab` )

5 Otworzenie pliku `Wodol_1.txt` w edytorze NoteTab ( etap 1 )
Plik otwiera się w identyczny sposób, jak w innych edytorach ASC

6 Otwarcie pliku `Wodol_1.txt` w edytorze NoteTab ( etap 2 )
W okienku wyboru wpisujemy nazwę pliku : `Wodol_1.txt`

7 Ekran edytora NoteTab po załadowaniu pliku `Wodol_1.txt`
Każdy z wczytanych wierszy zawiera albo liczbę w postaci jawnej albo wyrażenie arytmetyczne dające się łatwo wyliczyć ( bo zawierające wyłacznie liczby i operatory działań lub nazwy funkcji `standartowych` )

8 Zaznaczenie najbardziej rozbudowanego wiersza
Dla przykładu zaznaczono wiersz ‘najbardziej skomplikowany’ ( pod względem rachunkowym )

9 Wybranie opcji kalkulatora w edytorze NoteTab
Na listwie głównej ( górnej ) edytora NoteTab wybieramy przycisk ‘Tools’, a następnie podopcję `Calculate Expression`.

10 Wynik zadziałania wbudowanego kalkulatora edytora NoteTab
Wynik (za)działania kalkulatora ukazuje się w nowo utworzonym okienku „tymczasowym”.

11 Wykonanie obliczeń zawartych w drugim z plików wynikowych przez program FreeMat
Program o nazwie FreeMat jest jednym z wielu darmowych odpowiedników ( zamienników ) pakietu Matlab ; pliki wykonywalne ( skrypty ) mają rozszerzenie „.M” ( podobnie jak w przypadku oryginalnego Matlaba ) ; stałą pi zapisuje się również jako pi ( identycznie jak w oryginalnym Matlabie ). Wprowadzenie do programu `FreeMat` ( wykonujące obliczenia zawarte w drugim z plików wynikowych )

12 Wczytanie pliku z danymi do programu FreeMat ( etap 1 )
W przypadku programu FreeMat plik – skrypt zawierający wzory do przeliczenia po prostu „otwiera się” ( opcja ‘Open’ )

13 Wczytanie pliku z danymi do programu `FreeMat` ( etap 2 )
W okienku wyboru wpisujemy ( przykładową ) nazwę pliku `Wodol_2.m`

14 Pojawienie się okienka wewnętrznego „edytora-kalkulatora”
Plik – skrypt ze zestawem wzorów do obliczeń możemy poddać dodatkowej ( „korekcyjnej” ) edycji w otworzonym module

15 Wybór opcji obliczeń Na listwie głównej ( górnej ) programu `FreeMat` wybieramy przycisk `Debug`, a następnie podopcję `Execute Current Buffer`

16 Wynik obliczeń przeprowadzonych w środowisku programu `FreeMat`
Wynik obliczeń pokazuje się na ekranie głównym programu FreeMat ( podobnie jak w przypadku programów Matlab czy Scilab )


Pobierz ppt "Program `TaskCalc.sce` generuje dwa pliki wynikowe :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google