Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Generatory LC Generator WzmacniaczYLYL YGYG YLYL Zasilanie IGIG 7.1. Wstęp Rys.7.1.1. Wzmacniacze a generatory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Generatory LC Generator WzmacniaczYLYL YGYG YLYL Zasilanie IGIG 7.1. Wstęp Rys.7.1.1. Wzmacniacze a generatory."— Zapis prezentacji:

1 7. Generatory LC Generator WzmacniaczYLYL YGYG YLYL Zasilanie IGIG 7.1. Wstęp Rys.7.1.1. Wzmacniacze a generatory

2 7.2.Klasyfikacja generatorów Podział ze względu na kształt drgań : - generatory drgań sinusoidalnych, - generatory drgań niesinusoidalnych (prostokątnych, trójkątnych, impulsowych) a) ze względu na stawiane im wymagania : - generatory częstotliwości (duża stałość częstotliwości, bez konieczności dbania o ich sprawność energetyczną), - generatory mocy (duża moc wyjściowa, duża sprawność), b) ze względu na rozwiązania układowe i sposób pracy elementu aktywnego - generatory sprzężeniowe (generatory LC, RC, układy ze stabilizacją piezo- elektryczną), w których element aktywny objęty jest pętlą dodatniego sprzę- żenia zwrotnego, - generatory dwójnikowe (generatory z elementami o ujemnej rezystancji) Podział generatorów sinusoidalnych :

3 7.3. Parametry generatorów : - bezwzględna niestałość częstotliwości gdzie : f 0 - częstotliwość na początku obserwacji, f(t) - częstotliwość w chwili t obserwacji. - względna niestałość częstotliwości - średnia niestałość częstotliwości w okresie T

4 7.4.Warunki generacji drgań generatorów sprzężeniowych EGEG K YLYL U1U1 β Σ U2U2 UzUz U2U2 Rys.7.4.1.Generator jako układ ze sprzężeniem zwrotnym

5 (7.4.1) (7.4.2) (7.4.3) (7.4.4)

6 (7.4.5) (7.4.6)

7 0 U1U1 U2U2 S 0 U1U1 U2U2 S 0 U1U1 U2U2 S Rys.7.4.2. Wzbudzanie się drgań w generatorze (a) miękkie (b) twarde (c) Z automatyczną polaryzacją

8 K YLYL β X3X3 X1X1 X2X2 T 7.5. Warunki generacji w generatorach trójpunktowych z tranzystorem unipolarnym Rys.7.5.1. Ogólny schemat generatora trójpunktowego

9 YLYL β M L 1 -M L 2 -M K C K YLYL β L C1C1 C2C2 Generator Colpittsa YLYL β C L1L1 L2L2 K Generator Hartleya YLYL β M K C Generator Meissnera Rys.7.5.2. Praktyczne realizacje schematu generatora trójpunktowego

10 X3X3 X2X2 X1X1 G0G0 X3X3 X2X2 X1X1 G 0 X 1 + X 2 +X 3 = 0 G 0 = ? 7.5.1. Uwzględnienie strat w obwodzie LC w generatorach trójpunktowych Rys. 7.5. 1.1. Transformacja rezystancji strat obwodu LC (7.5. 1.1. ) (7.5. 1.2. ) (7.5. 1.3. )

11 K GLGL β X3X3 X1X1 X2X2 UGSUGS g DS gmUGSgmUGS G 0 /m 2 Rys. 7.5. 1.1. Schemat generatora trójpunktowego z transformowaną rezystancją strat obwodu LC

12 K GLGL β X3X3 X1X1 X2X2 U 1 = U GS g DS gmUGSgmUGS G 0 /m 2 U2U2 U2U2 UzUz 7.5. 1.2. Schemat generatora trójpunktowego z rezystancją strat obwodu LC przeniesioną do obciążenia

13 (7.5. 1.4. ) (7.5. 1.5. ) (7.5. 1.6. )

14 (7.5. 1.7. ) (7.5. 1.8. ) (7.5. 1.9. )

15 7.5.2. Generatory Colpitssa i Hartleya Warunek amplitudy dla generatora Colpitssa Warunek amplitudy dla generatora Hartleya (7.5. 2.1. ) (7.5. 2.2. )

16 Warunek fazy dla generatora Colpitssa Warunek fazy dla generatora Hartleya (7.5. 2.3. ) (7.5. 2.4. )

17 7.5.3. Warunki generacji w generatorach trójpunktowych z tranzystorem bipolarnym (s.110) K YLYL β X3X3 X1X1 X2X2 T G0G0 Rys. 7.5.3.1. Generator trójpunktowy z tranzystorem bipolarnym

18 K GLGL β X3X3 X1X1 X2X2 UBEUBE g CE gmUBEgmUBE G 0 = G 0 /m 2 g we Rys. 7.5.3.2. Schemat zastępczy generatora trójpunktowego z tranzystorem bipolarnym

19 K GLGL β X3X3 X1X1 X2X2 UBEUBE g CE gmUBEgmUBE G 0 = G 0 /m 2 g we = g we /(m 1 ) 2 Rys. 7.5.3.3. Generator trójpunktowy z transformowaną konduktancją wejściową tranzystora bipolarnego

20 K GLGL β X3X3 X1X1 X2X2 UBEUBE g CE gmUBEgmUBE G 0 = G 0 /m 2 g we = g we /(m 1 ) 2 U2U2 Rys. 7.5.3.4. Generator trójpunktowy z tranzystorem bipolarnym i transformowanymi kondunktancjami do obciążenia

21 (7.5. 3.1. ) (7.5. 3.2. ) (7.5. 3.3. ) (7.5. 3.4. ) (7.5. 3.5. )

22 7.6. Generatory Meissnera, Clappa G L p 2 2 β M K C n1n1 n U2U2 UzUz p1p1 G0G0 p 1 =U z /U 2 = n 1 /np 2 =U L /U 2 = n 2 /n Rys. 7.6.1. Schemat generatora Meissnera z tranzystorem unipolarnym i Kühna-Hutha

23 Tranzystor unipolarny Tranzystor bipolarny Tranzystor unipolarny Tranzystor bipolarny (7.6. 1 ) (7.6. 2 ) (7.6. 3 ) (7.6. 4 ) (7.6. 5 ) (7.6. 6 ) (7.6. 7 )

24 Rys. 7.6.2. Generator Clappa Rys.7.6.3.Generator Kühna-Hutha YLYL β C L1L1 L2L2 K C1C1 C2C2 L z1 L z2 YLYL β L C1C1 C2C2 C3C3 K LzLz

25 7.7. Zasilanie generatorów LC Typowe układy zasilania generatorów LC : -szeregowe, -równolegle przez dławik w.cz., -zasilanie od strony emitera lub źródła tranzystora W układzie zasilania szeregowego, składowa stała prądu zasilania tranzystora płynie przez cewkę obwodu rezonansowego. W układzie zasilania równoległego, składowa stała prądu zasilania tranzystora nie płynie przez cewkę obwodu rezonansowego, lecz przez dodatkowy element - dławik w.cz. Ten rodzaj zasilania jest szczególnie preferowany w generatorach dużej mocy.

26 L2L2 L1L1 C CbCb R B2 R B1 +V CC Rys. 7.7.1. Zasilanie szeregowe generatora Hartleya

27 L2L2 L1L1 C C b2 R B2 R B1 +V CC Rys. 7.7.2. Zasilanie równoległe generatora Hartleya C b1 LDLD Dławik w.cz.

28 L2L2 L1L1 C CeCe RERE R B1 -V EE Rys. 7.7.3. Zasilanie od strony emitera generatora Hartleya CbCb R B2

29 7.8. Poprawka liniowa i poprawka nieliniowa częstotliwości Liniową poprawką częstotliwości nazywamy odchylenie generowanej częstotliwości f 0 spowodowane oddziaływaniem obciążenia, strat elementów układu oraz elementów pasożytniczych zaburzających bilans mocy urojonej w układzie oraz zmianę przesunięcia fazy sygnału zwrotnego względem fazy sygnału wyjściowego. Poprawka ta występuje we wszystkich typach generatorów. Na przykład dla generatora Colpittsa mamy : gdzie (7.8.1) (7.8.2)

30 Nieliniową poprawką częstotliwości nazywamy odchylenie generowanej częstotliwości f 0 spowodowane obecnością częstotliwości harmonicznych w przebiegu wyjściowym generatora, będących efektem nieliniowości elementu aktywnego. Występowanie częstotliwości harmonicznych spowodowane nieliniowościami elementu aktywnego narusza bilans mocy biernych. W związku z czym częstotliwość podstawowa musi zmaleć tak, aby dla częstotliwości podstawowej obwód miał charakter indukcyjny. Na przykład dla generatora Colpittsa nieliniowa poprawka częstotliwości wynosi : (7.8.3)

31 7.9. Generatory kwarcowe X L CSCS RSRS COCO Rys. 7.9.1. Schemat zastępczy kwarcu 7.9.1. Wstęp (7.9.1.1) (7.9.1.2)

32 7.9.2. Układy generatorów kwarcowych, w których kwarc pracuje jako zastępcza indukcyjność L Z YLYL β LZLZ C1C1 C2C2 K Układ Colpitssa-Piercea YLYL β C LZLZ L2L2 K Układ Hartleya-Piercea Rys. 7.9.2.1. Układy generatorów kwarcowych

33 Układ Colpitssa-Piercea CMOS U WY CMOS E SS 10 MOhm 100 kOhm C 1 (30pF)C 2 (30pF) Rys. 7.9.2.2. Układ generatora kwarcowego z układami bramkowymi

34 7.9.3. Układy generatorów kwarcowych, w których kwarc pracuje jako selektywny element sprzęgający U WY 7.9.3.2. Generator Buttlera-Colpitssa 7.9..3.3. Generator Buttlera-Hartleya Rys. 7.9.3.1. Generatory kwarcowe w tzw. układach aperiodycznych


Pobierz ppt "7. Generatory LC Generator WzmacniaczYLYL YGYG YLYL Zasilanie IGIG 7.1. Wstęp Rys.7.1.1. Wzmacniacze a generatory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google