Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyplomant: Iks Iksinski Promotor: dr inż. Igrek Igregowski Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka /Elektrotechnika/Mechatronika Temat pracy dyplomowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyplomant: Iks Iksinski Promotor: dr inż. Igrek Igregowski Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka /Elektrotechnika/Mechatronika Temat pracy dyplomowej."— Zapis prezentacji:

1 Dyplomant: Iks Iksinski Promotor: dr inż. Igrek Igregowski Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka /Elektrotechnika/Mechatronika Temat pracy dyplomowej /projektu dyplomowego/ Home Area Network – niezbędny etap w rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych Seminarium dyplomowe - semestr zimowy/letni r. akad. 2012/13 Grupa: sala, budynek, dzień, godz. Wydział Elektryczny Strona tytułowa prezentacji

2 2 1.Temat i zakres pracy /projektu/. 2.Przegląd literatury - determinanty rozwoju systemu elektroenergetycznego. 3.Przewidywane sterowanie zapotrzebowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. 4.Przewidywane zmiany charakteru konsumentów energii elektrycznej - prosument. 5.Informatyczne powiązania prosumenta z otoczeniem. 6.Relacje HAN – domowej sieci komputerowej z systemem sterowania, regulacji oraz rozliczania mikrogeneracji i poboru mocy konsumenta. 7.Uwagi końcowe. PLAN PREZENTACJI

3 3 Temat: Home Area Network – niezbędny etap w rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Zakres 1.Przegląd literatury polskiej i zagranicznej. 2.Teoretyczne aspekty pracy – model matematyczny, konieczność uzupełnień. 3.Praktyczne aspekty pracy – ważność tematu we współczesnej technice i technologii. 4.Planowane pomiary i analizy. 5.Efekt końcowy pracy – wskazania aplikacyjne. Temat i zakres pracy /projektu/

4 Determinanty rozwoju systemu elektroenergetycznego 4 Trudności z budową nowych elektrowni zdolnych do ciągłej regulacji mocy czynnej i napięcia. Rozwój OZE – nieregulowane źródła o małej mocy przyłączane do sieci SN /wiatraki, biogaz – ok. 5 MW/ i nN /mikroźródła – ok. 5 kW/. Konsument zastępowany przez prosumenta / pro-ducer + con-sument/. Deficyt mocy pojawia się w szczytach zapotrzebowania, nadmiar – w dolinach nocnych.

5 5 Sterowanie zapotrzebowaniem mocy w systemie 00.20.40.60.81 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 doba Doba - Szczyt zimowy Zapotrzebowanie Sterowane zapotrzebowanie P, GW

6 Prosument 6 L1 L2 L3 licznik en. elektr. oswietlenie lodówka, pralka, kuchnia falownik mikroturbina bateria słoneczna odbiór 3 -fazowy turbina wiatrowa 3 - fazowa inne odbiorniki SEE

7 Informatyczne powiązania prosumenta z otoczeniem 7 Zal/wyl odbiorniki Licznik wody Wizualizacja Decyzje Regulowana Klimatyzacja Licznik enrgii - pomiary P,Q,U,I Regulowane oświetlenie Koncentrator Licznik ciepla Licznik gazu OSDtaryfy opłaty Własne źródła energii (ogniwa, mikroturbiny, fotowoltaika) Sprzedawca

8 HAN – domowa sieć komputerowa 8 Telewizor cyfrowy DSL Inteligentny licznik energii Modul Pomiarów Energii Modul Zarzadzania Energią Modul Sterowania Odbiornikami Lodówka, pralka, itp. Oświetlenie Klimatyzacja komputer personaln y

9 Uwagi końcowe 1.W najbliższych latach można oczekiwać wzrostu liczby prosumentów. 2.Domowe sieci komputerowe powinny umożliwiać sterowanie poborem mocy oraz generacją mikroźródeł u prosmunetów. 9

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Podziękowanie


Pobierz ppt "Dyplomant: Iks Iksinski Promotor: dr inż. Igrek Igregowski Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka /Elektrotechnika/Mechatronika Temat pracy dyplomowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google