Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody Paweł Polak (CKBI, WF UPJPII)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody Paweł Polak (CKBI, WF UPJPII)"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody Paweł Polak (CKBI, WF UPJPII)

2 Plan referatu 1.Wstęp: aktualne kierunki badań 2.Wybrane przykłady problemów badań historycznych i perspektywy badawcze a)Recepcja STW i OTW b)Debata wokół darwinizmu 3.Nowe narzędzia badań historycznych a)Federacja Bibliotek Cyfrowych b)Archiwum HiNT (Historia-Nauka-Technika) c)Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF 4.Zakończenie: misja CC dla nauki i filozofii polskiej

3 1. Aktualne kierunki badań Badania nad wpływem rewolucyjnych teorii naukowych recepcja teorii ewolucji recepcja teorii względności problem przypadku i przyczynowości (M. Smoluchowski, J. Metallmann) relacje nauka-wiara w czasie rewolucji naukowej

4 2. Wybrane przykłady problemów badań historycznych i perspektywy badawcze a)Recepcja STW i OTW na ziemiach polskich b)Debata wokół darwinizmu

5 2.a. Recepcja STW i OTW Stan badań: monografie Bronisława Średniawy (lata 80.) i przyczynki innych autorów Problem: prace ściśle historyczne, celowo nie podejmują analizy filozoficznej Monografie są dobrym przewodnikiem do pogłębionych studiów Nowsze badania nad recepcją teorii względności na świecie – nowe wątki badań i przewartościowania w historiografii (dot. zwłaszcza STW)

6 2.a. Recepcja STW i OTW Co pokazały badania? uzupełnienie spisu źródeł (np. prace Alfreda Denizota) uzupełnienia bibliografii literatury filozoficznej informacje o nieznanych odczytach związanych z teorią względności interesujące wczesne reakcje polskich neotomistów na teorię Einsteina (ks. Feliks Hortyński SJ)

7 2.a. Recepcja STW i OTW Co pokazały badania? (cd.) słabo zbadane wzmianki w czasopismach (zadanie do realizacji w najbliższej przyszłości) pomijany wpływ Poincarégo – zob. Mieczysław Wolfke, O dynamice elektronu, Wiadomości Matematyczne, XII (1908), s (temat w opracowaniu) konieczność zbadania lwowskiej polemiki wokół teorii względności (aktualnie w opracowaniu)

8 2.a. Recepcja STW i OTW Wnioski i perspektywy badawcze lwowskie środowisko filozoficzne nie ograniczało się ani do tzw. szkoły Lwowsko- Warszawskiej – konieczność przebadania poglądów zapomnianych myślicieli (rozpoczęte) filozofia mechaniki (do podjęcia w przyszłości) filozoficzne rozważania nad relacjami między techniką a wiedzą teoretyczną (jw.)

9 2.b. Debata wokół darwinizmu Problemy rozbieżności odnośnie wczesnej fazy recepcji (lata 60. i 70. XIX w.) konieczna kwerenda czasopism kościelnych (np. zbiór biblioteki UPJPII) konieczna kwerenda prasy (nieco lepiej znana niż w przypadku teorii względności, ale tylko szczątkowe opracowania historii w I poł. XX w.)

10 2.b. Debata wokół darwinizmu przykłady Ks. [dr] Wartenberg – autor pierwszego polskiego artykułu przeciw teorii Darwina odczyt w Poznaniu w 1866 r. O teoryi Darwina, Tygodnik Katolicki (Grodzisk Wielkopolski), (1866) Darwin, Przegląd Tygodniowy, (1867) teoria jest bezzasadna, aspołeczna i kacerska NB. 1.Imię autora występuje pod monogramami: T., F., M. (!) 2.W Historii Nauki Polskiej występuje pod błędnym nazwiskiem Wattenberg (!). 3.Prawdopodobnie był to ks. Feliks Wartenberg ( ) kanonista

11 2.b. Debata wokół darwinizmu przykłady Józef Szujski ( ) historyk, współtwórca krakowskiej szkoły historyków, stańczyk, publicysta, współzałożyciel Przegl. Polskiego. rozważania antropologiczne w związku rozwojem badań archeologicznych Przegl. Polski, r. II (1867) z. III, s Szujski wyraźnie mówi o tym, że chodzi mu o zastosowanie słynnej teorii Darwina do badań nad pierwostanem człowieka odrzucenie ewolucjonizmu w antropologii źródło informacji o ewolucjonizmie: prace biologa Carla Ernsta von Baera ( )

12 2.b. Debata wokół darwinizmu Perspektywy badania nad filozoficznymi poglądami lwowskich biologów: –Benedykt Dybowski –Józef Nusbaum i jego szkoła –Marian Raciborski (ewolucjonizm akceptowany przez abpa J. Bilczewskiego) ośrodek krakowski początki ekologii w Polsce (T. Garbowski prekursor ekologii zwierząt) filozoficzne podłoże ochrony przyrody przyczynowość i przypadek w biologii Laboratorium prof. Nasbauma - Lwów Od prawej: Iwanicki, Weigl, prof. Nusbaum, Czarski, Łuszewski (?), Hirschler, Bojarski

13 3. Nowe narzędzia badań historycznych a)Federacja Bibliotek Cyfrowych b)Archiwum HiNT (Historia-Nauka-Technika) c)Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

14 3.a. Federacja Bibliotek Cyfrowych Zbiory tworzone przez różne biblioteki (projekt rozproszony, obecnie 47 bibliotek) W projekcie uczestniczą katedry (np. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej UW) lub archiwa (np. Publiczne Archiwum Cyfrowe A. Osieckiej) Duża dynamika przyrostu zasobów: obecnie 326 tys. publikacji (w kwietniu 2009 przekroczono 200 tys.) Wiele prac rzadkich i trudno dostępnych Wyszukiwarka zasobów (indeksuje wszystkie zbiory)

15

16 3.b. Archiwum HiNT (Historia-Nauka- Technika) Katalog zdigitalizowanych zbiorów, który stanowi dobry przewodnik po literaturze przedmiotu. Niestety nie obejmuje wszystkich prac, mimo to jest interesującym narzędziem. dokumenty źródłowe (zwłaszcza polska klasyka naukowo- techniczna), ważniejsze publikacje referencyjne (bibliografie, słowniki i encyklopedie) ułatwiające odczytanie źródeł, opracowania historyczne, adresy godnych uwagi serwisów w sieci, które dotyczą polskiego piśmiennictwa naukowo-technicznego. (informacje ze strony WWW)

17

18 3.c. Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF Otwarte w 27 kwietnia 2009 r. (30GB danych). Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Zasoby –Szkoła Lwowsko-Warszawska Kazimierz Twardowski Janina i Tadeusz Kotarbińscy Stanisław Ossowski –Marginalia S.I. Witkiewicza –Archiwalia Mieczysława Wallisa –Nagrania audio (np. Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Maria Ossowska)

19

20 4. Zakończenie - misja CC dla nauki i filozofii polskiej Fundamentalny problem badań XX w. nadmiar informacji zawodzą klasyczne metody) Konieczność tworzenia archiwów cyfrowych Misja CC dla środowiska krakowskiego (i innych)

21 4. Zakończenie - misja CC dla nauki i filozofii polskiej 1.Komputerowe bazy bibliograficzne 2.Archiwum krakowskich naukowców i filozofów. 3.Archiwa tematyczne (np. historyczne prace dotyczące recepcji teorii ewolucji). 4.Archiwum skanów książek z marginaliami znanych uczonych (np. książki Mariana Smoluchowskiego). 5.Archiwum OBI (pierwszy krok został już uczyniony).


Pobierz ppt "Perspektywy badań nad historią polskiej filozofii przyrody Paweł Polak (CKBI, WF UPJPII)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google