Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zarządzania parafią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zarządzania parafią"— Zapis prezentacji:

1 System zarządzania parafią
Projekt programistyczny System zarządzania parafią Informatyka SSI Studia Dzienne Rok 2009/2010 Semestr Letni Grupa GKiO 1 Skład podsekcji: Gąsiorowski Jacek Kruszy Damian Mazur Krzysztof Mośko Piotr Rychlik Paweł

2 Zarys środowiska projektu:
Narzędzie case: Enterprise Architect 7.5 Narzędzie wersjonujące: SVN Narzędzie pracy grupowej: Google Code Narzędzie deweloperskie: Visual Studio Professional Edition Baza danych: Microsoft SQL Server 2008 Biblioteka: NHibernate Zarządzanie zmianami: TortoiseSVN + Google Code Środowisko testowania: Wirtualna maszyna z Windowsem XP

3 Szczegółowy zarys środowiska:
Narzędzie case: Enterprise Architect 7.5 Narzędzie deweloperskie: Visual Studio Professional Edition Baza danych: Microsoft SQL Server 2008 Biblioteka: NHibernate Wybór narzędzi jest zdeterminowany ich dobrą znajomością z poprzednich projektów oraz laboratoriów (Programowanie Komputerów, Inżynieria Oprogramowania, Języki Asemblerowe, Systemy Operacyjne). Dzięki nabytemu doświadczeniu możliwe będzie efektywniejsze zorganizowanie pracy.

4 Szczegółowy zarys środowiska:
Rozmiar projektu wymusił ostrożność z odpowiednim doborem narzędzi, gdyż nieodpowiednia decyzja może spowodować niedotrzymanie terminu pracy. Z tego powodu ryzykowne byłoby użycie nowszych narzędzi (np. Visual Studio 2010), a poprzestanie na znanych rozwiązaniach, które dobrze się już sprawdziły nie obniża ani jakości, ani komfortu przy tworzeniu aplikacji.

5 Szczegółowy zarys środowiska:
Narzędzie wersjonujące: SVN Narzędzie pracy grupowej: Google Code Zarządzanie zmianami: TortoiseSVN + Google Code Wybór powyższych narzędzi związanych z porozumiewaniem się pomiędzy członkami zespołu jest uzasadniony brakiem kosztów związanych z założeniem tego typu repozytorium. Oczywiście wadą jest dostęp do naszego kodu osób z zewnątrz, które mogą wykorzystywać nasz kod we własnych celach.

6 Szczegółowy zarys środowiska:
Środowisko testowania: Wirtualna maszyna z Windowsem XP Chcąc zachować kompatybilność wstecz oraz świadomość tego, że przyszli użytkownicy aplikacji nie muszą korzystać z nowszych wersji systemu Windows (Vista, 7) zmusiła nas do wybrania systemu operacyjnego Windows XP. Mamy tym samym pewność, że na komputerach wszystkich członków zespołu projekt będzie wyglądał identycznie i nie będzie żadnych problemów z kompatybilnością podczas uruchamiania i testowania aplikacji. Virtual PC zapewnia, że żadne inne zaistalowane aplikacje na systemie operacyjnym nie będą miały wpływu na projekt.

7 Zwięzły opis rozwiązania:
Model interakcji realizującej wybrany przypadek użycia zapisany w postaci diagramów przebiegu i współdziałania zostanie przedstawiony na kilku następnych slajdach. Ze względu na mało skomplikowane przypadki użycia (używające 1-2 klas) postanowiliśmy przedstawić diagramy dla 5 przypadków użycia, które zostaną następnie zaimplementowane.

8 Zwięzły opis rozwiązania – I przypadek użycia:

9 Zwięzły opis rozwiązania – I przypadek użycia:

10 Zwięzły opis rozwiązania – II przypadek użycia:

11 Zwięzły opis rozwiązania – II przypadek użycia:

12 Zwięzły opis rozwiązania – III przypadek użycia:

13 Zwięzły opis rozwiązania – III przypadek użycia:

14 Zwięzły opis rozwiązania – IV przypadek użycia:

15 Zwięzły opis rozwiązania – IV przypadek użycia:

16 Zwięzły opis rozwiązania – V przypadek użycia:

17 Zwięzły opis rozwiązania – V przypadek użycia:

18 Zwięzły opis rozwiązania – podsumowanie:
Z przedstawionych powyżej diagramów współdziałania i diagramów sekwencji można wywnioskować, że użytkownik musi najpierw wybrać żądaną opcję aplikacji, wpisać dane, po czym następuje sprawdzenie zgodności danych lub wykonana jest zadana przez użytkownika czynność.

19 Podział prac z uwzględnieniem kontraktów, które wynikają z interfejsów i odpowiedzialności klas:
Podział prac zebrany jest w tabeli:

20 Podział prac z uwzględnieniem kontraktów, które wynikają z interfejsów i odpowiedzialności klas:
Opis poszczególnych klas zebrany jest na dwóch kolejnych slajdach: Family – klasa rodziny oprócz informacji o parafianach tworzących rodzinę zawiera dodatkowe informacje, takie jak: wspólny adres zamieszkania, datę ślubu rodziców itd. Klasa umożliwia podstawowe operacje na tablicy, takie jak: tworzenie rodziny, jej edycja oraz usuwanie. User – klasa użytkownik zawiera podstawowe informacje o użytkownikach systemu, takie jak: imię, nazwisko, adres oraz zakres dostępnych praw w systemie. Klasa ta będzie umożliwiać tworzenie, edytowanie oraz usuwanie użytkowników systemu przez administratora.

21 Podział prac z uwzględnieniem kontraktów, które wynikają z interfejsów i odpowiedzialności klas:
Parishioners – parafianie jest podstawową klasą systemu operującą na tabeli danych wszystkich parafian, zawierającą dużą ilość informacji o nich. Klasa będzie umożliwiać tworzenie, edytowanie i usuwanie wpisów o parafianach. Carol – klasa kolędy przechowuje informacje niezbędne przy ustalaniu kolędy rodzinnej, takie jak: data jej odbycia, u jakiej rodziny, kto w niej uczestniczył itd. Możliwe będzie dodawanie nowych kolęd, ich edycja oraz usuwanie. Intentions – klasa intencji mszalnych zawiera podstawowe dane o intencjach, takie jak: data, za co, od kogo itd. Klasa będzie umożliwiała dodawanie nowych intencji, edytowanie ich oraz usuwanie.

22 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "System zarządzania parafią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google