Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lista zadań nr 3. Zadanie 1 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.1. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 220.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lista zadań nr 3. Zadanie 1 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.1. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 220."— Zapis prezentacji:

1 Lista zadań nr 3

2 Zadanie 1 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.1. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 220 k, RC = 1 k, RE = 510, EC = 10 V, UBE = 0,6 V, b = 100.

3

4 Zadanie 2 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.2. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 133 k, RC = 1,8 k, EC = 10 V, UBE = 0,6 V, b = 100.

5

6 Zadanie 3 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.3. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 15 k, RB2 = 8,2 k, RC = 820, RE = 510, EC = 10 V, UBE = 0,6 V, b = 100.

7 To jest tożsame z (Rb = Rb1||Rb2, a Ub=URb2):

8

9 Zadanie 4 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.4. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 100 k, RC = 8,2 k, RE = 10 k, ±EC = 12 V, UBE = 0,6 V, b = 200.

10

11 Zadanie 5 Oszacuj punkt pracy tranzystora (IDQ, UDSQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.5. Do obliczeń należy przyjąć: RD = 5 k, RS = 1 k, RG = 1 M, ED = 10 V, IDSS = 4 mA, Up = -2 V.

12 jeżeli założymy, ż e I D =I S i I G =0 to, więc mamy równanie kwadratowe: Wstawiając dane, otrzymujemy:

13 Rozwiązujemy równanie kwadratowe i otrzymujemy 2 prawdopodobne wyniki: Z warunku, że U GS >U P odrzucamy wynik 2, więc Sprawdzenie z PSPICE

14 Zadanie 6 Oszacuj punkt pracy tranzystora (IDQ, UDSQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.6. Do obliczeń należy przyjąć: RD = 2 k, RS = 500, RG1 = RG2 = RG3 = 1 M, ED = 12 V, IDSS = 4,5 mA, Up = 3 V.

15 jeżeli założymy, że I D =I S i I G =0 to, czyli otrzymujemy równanie:

16 Wstawiamy dane z zadania: I rozwiązując równanie otrzymujemy: Z warunku, że U GS >0 odrzucamy wynik 1, więc

17 Zadanie 7 Oszacuj punkty pracy tranzystorów (ICQ, UCEQ) pracujących w układzie wzmacniacza z rys.7. Do obliczeń należy przyjąć: RC1 = 10 k, RC2 = 5 k, RE1 = 5 k, RE2 = 6,1 k, RF = 100 k, EC = 18 V, UBE1 = UBE2 = 0,6 V, b1 = b2 = 100.

18 A jeśli tak, to

19 Zadanie 8 Oszacuj punkty pracy tranzystorów (ICQ, UCEQ) pracujących w układzie wzmacniacza z rys.8. Do obliczeń należy przyjąć: RC1 = 15 k, RC2 = 5 k, RE2 = 1,2 k, RF = 100 k, EC = 18 V, UBE1 = UBE2 = 0,6 V, b1 = b2 = 100.

20

21 Zadanie 9 Narysuj małosygnałowe schematy zastępcze układów wzmacniacza z rysunku 9 w zakresie częstotliwości średnich, niskich i wysokich.

22 9a Model tranzystora npn w układzie WE.

23 wcz. wcz z twierdzeniem Millera:

24 9b Model tranzystora npn w układzie WC.

25 Wcz dla WC

26 9c Model tranzystora npn w układzie WB. Wcz dla WB

27 Zadanie 10 Narysuj małosygnałowe schematy zastępcze układów wzmacniacza z rysunku 10 w zakresie czestotliwości średnich.

28 10a Model tranzystora MOSFET w układzie WS

29 10b Model tranzystora MOSFET w układzie WD

30 10c Model tranzystora MOSFET w układzie WG

31 Zadanie 11 Oszacuj parametry zastępcze małosygnałowych modeli zastępczych tranzystora bipolarnego pracującego w punkcie pracy ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V. Do obliczeń przyjąć UA = 100 V. a) model typu hybryd p; b) model typu macierz h; c) model typu macierz y.

32 Dla modelu hybryd pi: Kondunktancja wyjściowa: Kondunktancja wejściowa Transkonduktancja zwrotna: Pojemności: Transkonduktancja:

33 Dla modelu h:

34 Dla modelu Y: Dla danych z zadania: Hybryd pi:

35 Model h: Model Y:

36 Zadanie 12 Oszacuj skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z rys.9a. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 56 k, RB2 = 20 k, RC = 6,8 k, RE = 3,3 k, Rg = 1 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

37 Punkt pracy tranzystora z treści zadania: ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V. Obliczamy wartości parametrów modelu: - można pominąć (w treści nie ma nic o U EY ) Na podstawie schematu zastępczego można wyznaczyć wzmocnienie napięciowe skuteczne:

38 Obliczamy U1 pomijając rbb, jest to wartość mała więc w porównaniu z k można ją pominąć. Stąd: Obliczamy Ku:, gdzie gce można pominąć.

39 Wstawiając dane otrzymujemy: Więc

40 Zadanie 13 Oszacuj skuteczne wzmocnienie prądowe wzmacniacza z rys.9a. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 56 k, RB2 = 20 k, RC = 6,8 k, RE = 3,3 k, Rg = 1 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

41

42 Ki można wyrazić wzorem:

43 Podstawiając otrzymujemy (gce pomijamy):

44 Zadanie 14 Oszacuj rezystancje wejściową oraz wyjściową wzmacniacza z rys.9a. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 56 k, RB2 = 20 k, RC = 6,8 k, RE = 3,3 k, Rg = 1 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

45

46 Dla modelu hybryd pi: Jak widać na rysunku: jeżeli pomijamy gce.

47 Zadanie 15 Oszacuj dolną częstotliwość graniczną układu wzmacniacza z rys.9a. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 56 k, RB2 = 20 k, RC = 6,8 k, RE = 3,3 k, C1 = 1 F, C2 = 1 F, CE = 100 F, Rg = 1 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

48 Częstotliwość graniczna dolna wyraża się wzorem:

49

50 Zadanie 16 Oszacuj górną częstotliwość graniczną układu wzmacniacza z rys.9a. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 56 k, RB2 = 20 k, RC = 6,8 k, RE = 3,3 k, Cbc = 4,5 pF, fT = 150 MHz, Rg = 1 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

51 Obliczamy wartości parametrów modelu: Do danych z zadania: Ku z zadania 12:

52 Więc:

53 Zadanie 17 Oszacuj skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z rys.9b. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 570 k, RB2 = 3,9 M, RE = 10 k, Rg = 5 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

54

55 Obliczamy wartości parametrów modelu: Na podstawie schematu zastępczego można wyznaczyć wzmocnienie napięciowe skuteczne: Pomijamy rbb, jest to wartość mała więc w porównaniu z k można pominąć. - można pominąć (w treści nie ma nic o UEY)

56 Obliczamy Ku:

57 gce można pominąć. Obliczmy Rwe: Wstawiając dane otrzymujemy:

58 Zadanie 18 Oszacuj skuteczne wzmocnienie prądowe wzmacniacza z rys.9b. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 570 k, RB2 = 3,9 M, RE = 10 k, Rg = 5 k, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

59

60

61 Czyli

62 Zadanie 19 Oszacuj rezystancje wejsciowa oraz wyjsciowa wzmacniacza z rys.9b. Do obliczen naley przyjac: RB1 = 570 kW, RB2 = 3,9 MW, RE = 10 kW, Rg = 5 kW, Robc = 10 kW, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 5 V.

63

64

65

66 Zadanie 20 Oszacuj skuteczne wzmocnienie napięciowe wzmacniacza z rys.9c. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 100 k, RB2 = 20 k, RC = 500, RE = 1 k, Rg = 20, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 10 V.

67

68

69 Zadanie 21 Oszacuj skuteczne wzmocnienie prądowe wzmacniacza z rys.9c. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 100 k, RB2 = 20 k, RC = 500, RE = 1 k, Rg = 20, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 10 V.

70

71

72

73 Zadanie 22 Oszacuj rezystancję wejściową oraz wyjściową wzmacniacza z rys.9c. Do obliczeń należy przyjąć: RB1 = 100 k, RB2 = 20 k, RC = 500, RE = 1 k, Rg = 20, Robc = 10 k, b = 200, punkt pracy tranzystora ICQ = 1 mA, UCEQ = 10 V.

74

75 Zadanie 23 Oszacuj parametry robocze (kUsk, RWE, RWY) układu wzmacniacza z rys.10a. Do obliczeń należy przyjąć: RG1 = 1 M, RG2 = 1 M, RD = 5 k, RS = 500, Rg = 5 k, Robc = 10 k, gm = 2 mS, gds = 15 S.

76

77

78 Zadanie 24 Oszacuj parametry robocze (kUsk, RWE, RWY) układu wzmacniacza z rys.10b. Do obliczeń należy przyjąć: RG1 = 1 M, RG2 = 1 M, RS = 5 k, Rg = 5 k, Robc = 10 k, gm = 2 mS, gds = 15 S.

79

80

81 Zadanie 25 Oszacuj parametry robocze (kUsk, RWE, RWY) układu wzmacniacza z rys.10c. Do obliczeń należy przyjąć: RG1 = 1 M, RG2 = 1 M, RD = 5 k, RS = 500, Rg = 5 k, Robc = 10 k, gm = 2 mS, gds = 15 S.

82

83


Pobierz ppt "Lista zadań nr 3. Zadanie 1 Oszacuj punkt pracy tranzystora (ICQ, UCEQ) pracującego w układzie wzmacniacza z rys.1. Do obliczeń należy przyjąć: RB = 220."

Podobne prezentacje


Reklamy Google