Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune Kuryłówka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune Kuryłówka."— Zapis prezentacji:

1

2 Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune Kuryłówka Autorzy: Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku pod opieką Edyty Ulman, nauczycielki języka francuskiego oraz Alfredy Grabowskiej -Błońskiej, nauczycielki języka niemieckiego.

3 Nasza szkoła Unsere Schule Notre e΄cole

4 Historia Leżajska Pierwsze wzmianki o osadzie Leżajsk pochodzą z XIII wieku. Pierwotnie Leżajsk był położony na nadsańskiej równinie, nieopodal ważnej przeprawy przez San. W 1397 roku, z woli króla Władysława Jagiełły, osada otrzymała prawa miejskie i nową nazwę: Krolowomyasto, czyli Królewskie Miasto. Jednak nazwa ta się nie przyjęła. Na przełomie XV i XVI wieku miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone w wyniku najazdu hord tatarskich. Ówczesny król, Zygmunt I postanowił przenieść je w bardziej bezpieczne miejsce, na brzegu doliny Sanu. Miasto zostało od nowa zbudowane, otrzymało nową nazwę: Leżajsk Zygmuntowski, jednak i ta nazwa się nie utrzymała i Leżajsk pozostał Leżajskiem. Natomiast pierwotne miejsce osady z biegiem czasu odżyło i nosi obecnie nazwę Stare Miasto. Poprzedni Następny

5 Die Geschichte von Leżajsk Leżajsk gehört zu den ältesten Städten Südostpolens, die sich mit über 600-jährigen Geschichte brüsten können. Die Ursprünge der Stadt sind mit der urslawischen Burg verbunden, neben der, auf dem Gebiet des heutigen Dorfes Alte Stadt (Stare Miasto) eine kleine Siedlung gegründet wurde. Der königliche Dorf Leżajsk bekam 1397 Magdeburger Stadtrechte aus den Händen von Władysław Jagiełło. Das Gebiet der Lokalisation umfasste den eine Meile langen Raum an beiden Seiten des San-Flusses. Bei dieser Gelegenheit gab der Herrscher der Siedlung einen neuen Namen: Krolowomyesto, also die Königliche Stadt. Die einheimische Tradition erwies sich aber stärker als gedacht und alte Namen, unter anderen: Leżajsko, Lażeńsko oder Leżajsk wurden weiterhin benutzt und aufgeschrieben. Wersja niemiecka

6 Lhistoire de Leżajsk Leżajsk est une ville de la voïvodie de Rzeszów qui se trouve dans la vallée du San au sud-est de la Pologne. Il a obtenu le statut de ville et les droits y liés en 1397 de la part du roi polonais Ladislas II Jagellon. Deux siècles après, le village appellé Lezensko, a été déplacé environ 5 km vers le sud- ouest par le roi Sigismond Ier le Vieux à cause des invasions des Tatars qui ont pillé puis brûlé entièrement la ville. La ville a reçu un nouveau nom : Lezensko Zygmuntowskie. On la entourée de remparts et dune longue palissade de bois. Lancien emplacement de la ville, au bord du San, sappelle aujourdhui Stare Miasto, ctd. La Vieille Ville. Wersja francuska

7 Bazylika oo. Bernardynów Leżajsk znany jest przede wszystkim z zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, który jest niezwykle cennym zabytkiem architektury i miejscem szczególnego kultu religijnego. Zespół klasztorny w skład, którego wchodzi kościół i budynek klasztorny, powstał w ciągu XVII wieku. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii został wzniesiony z fundacji Łukasza Opalińskiego i jego żony Anny w miejscu gdzie objawiła się Matka Boska niejakiemu Tomaszowi Michałkowi. Bogato zdobiona wczesnobarokowa świątynia słynnie z cudownego obrazu i wspaniałych organów, zaliczanych do największych w Polsce. Warto też wspomnieć o Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, posiadającym przebogate zbiory głównie z dziedziny malarstwa i rzeźby religijnej.

8 Die Basilika und das Bernhardinerkloster Das berühmteste Gebäude der Stadt Leżajsk ist die Basilika und das Bernhardinerkloster. Das Gotteshaus wurde an einem Platz errichtet, auf dem 1590 einem der Bewohner von Leżajsk, Tomasz Michałek die Gottesmutter mit dem Heiligen Joseph erschienen. An dem wunderbaren Platz baute man eine hölzerne St. Anna- Kapelle und dann 1598 eine hölzerne Kirche, zu der später Bernhardinerordensbrüder kamen. Das heutige monumentale Gotteshaus entstand in den Jahren 1618 bis 1628 aus der Stiftung von Łukasz und Anna Opaliński. Das großartigste Objekt der reichen Ausstattung der Basilika ist eine bekannte, im Bereich des drei Schiffe langen Chores verteilte Orgel. Die Orgel ist ein der wertvollsten Musikinstrumenten auf der ganzen Welt. Wersja niemiecka

9 La basilique et le monastère des bernardins Leżajsk est connu surtout grâce à lensemble ecclésio-abbatial des bernardins. La basilique et le monastère des bernardins sont des monuments remarquables qui attirent beaucoup de visiteurs. Lensemble abbatial a été construit au XVII e siècle. Le sanctuaire, fondé par Łukasz Opaliński et sa femme Anna, est édifié sur le lieu de lapparition de la Vierge à Tomasz Michałek. Léglise de la Renaissance tardive, ornée de peintures du baroque tardif, abrite un tableau miraculeux de Notre-Dame- de-la-Consolation et fameux orgue de la fin du XVIIe siècle, lun des meilleurs de Pologne. Dans le monastère à côté de la basilique, on peut voir le musée des pères provinciaux bernardins possédant une riche collection de la peinture et de la sculpture religieuses. Wersja francuska

10 Galeria zdjęć Die Foto-Galerie La galerie des photos

11 Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów Die Basilika und Bernhardinerkloster in Leżajsk La basilique et le monastère des bernardins

12 Baszta przy klasztorze oo. Bernardynów Eine Bastei neben Bernhardinerkloster Le beffroi du monastère des bernardins

13 Baszta Eine Bastei Le beffroi

14 Pomnik papieża Jana Pawła II Ein Denkmal von Johannes Paul II. Le monument du pape Jean Paul II

15 Główne wejście do bazyliki Haupteingang der Basilika Lentrée principale de la basilique

16 Leżajsk zimą Leżajsk im Winter Leżajsk en hiver

17 Rynek i rondo w Leżajsku Der Marktplatz und Straßenkreuzung mit Kreisverkehr in Leżajsk Le marché et le rond-point à Leżajsk

18 Budynek Biblioteki Miejskiej po lewej, po prawej kościół filialny pw. Pana Jezusa Miłosiernego Das Gebäude der Staatsbibliothek links, rechts Filialkirche des barmherzigen Jesus Christus Lédifice de la Bibliothèque Municipale à gauche, à droite léglise succursale de Jésus Miséricordieux

19 Wieża dzwonowa Turm - das Glockenturm La tour du clocher

20 Żywy herb Leżajska Das aus Blumen gemachte Wappen von Leżajsk Les armoiries végétales de Leżajsk

21 Ratusz Das Rathaus Lhôtel de ville

22 Pomnik króla Władysława Jagiełły Ein Denkmal von König Władysław Jagiełło Le monument du roi Ladislas Jagellon

23 Muzeum Ziemi Leżajskiej- Dworek Starościński Museum von Leżajsk- Land, Landratslandgut Le Musée de la Terre de Leżajsk- Le petit manoir de staroste

24 Budynek Sądu Rejonowego Das Gebäude von Kreisgericht Lédifice de la Cour de Justice de région

25 Budynek Banku Spółdzielczego Das Gebäude von Genossenschaftsbank Lédifice de la Banque Coopérative

26 Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście St. Andrzej-Bobola- Pfarrkirche in Stare Miasto Léglise St-André Bobola à Stare Miasto

27 GMINA Die Gemeinde La Commune

28 Kościół filialny pw. św. Mikołaja w Kuryłówce Filialkirche des heiligen Nikolaus in Kuryłówka Léglise St-Nicolas à Kuryłówka

29 Kościół pw. św. Józefa w Kuryłówce Die Kirche des heiligen Josef in Kuryłówka Léglise St-Joseph à Kuryłówka

30 Rzeka Złota wpływająca do Sanu Der Fluss Złota der in den San Fluss einläuft Lembouchure de la rivière Złota dans San

31 Rzeka San Der San Fluss La rivière San

32 Zalew Ożanna Stausee in Ożanna La submersion `Ożanna

33 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowicy Dużej Die Kirche von heiligen Michael Erzengel in Dąbrowica Duża Léglise St-Michel Archange à Dąbrowica Duża

34 Kapliczka św. Antoniego Die Kapelle des heiligen Antonius Une petite chapelle St-Antoine

35 Rezerwat Przyrody Brzyska Wola Naturschutzgebiet in Brzyska Wola Une réserve naturelle à Brzyska Wola

36 Kaplica św. Huberta Die Kapelle von heiligem Hubert Une chapelle St- Hubert

37 Pomnik upamiętniający zamach partyzantów Ojca Jana na Qislingaw w dniu 1 sierpnia 1943 roku Ein Denkmal von Attentat der Partisanen des Vaters Johann die sie auf Qislingaw am 1. August 1943 verübt haben Un monument commémorant le lieu de lattentat des partisans de Père Jean contre la vie de Qislingaw le 1er août 1943

38 Pomnik żołnierzom AK uczestnikom akcji Burza poległym na Zasaniu 29 czerwca 1944 r. Ein Denkmal von AK- Soldaten, Teilnehmer der AktionBurza die in Zasanie am 29. Juni 1944 gefallen sind Un monument des soldas AK participant à lactionBurza, morts à Zasanie le 29 juin 1944

39 Kaplica w Brzyskiej Woli Die Kapelle in Brzyska Wola Une chapelle à Brzyska Wola

40 Edukacyjna Trasa Turystyczno Krajoznawcza Dąbrowica-Słoboda Landeskundlich - Touristischer Weg Die Vergangenheitsspuren Die Vergangenheitsspuren Litinéraire touristique-chorographique Les traces du passé de Słoboda à Dąbrowica

41 Kościół filialny w Dąbrowicy z II połowy XIX wieku Filialkirche in Dąbrowica aus der zweiten Hälfte des XIX Jahrhunderts Léglise succursale à Dąbrowica de la deuxième moitié du XIXe siècle

42 Kapliczka ŚWIĘTOSZA Die Kapelle ŚWIĘTOSZA Une petite chapelle Świętosza

43 Kapliczka z roku 1925 ufundowana przez rodzinę Fidyrko Die Kapelle vom 1925, die von der Familie Fidyrko gestiftet wurde Une petite chapelle de lan 1925 fondée par la famille Fidyrko

44 Krzyż przydrożny z roku 1905 Das Kreuz auf dem Weg vom 1905 Une croix du bord de la route de lan 1905

45 Dziękujemy za uwagę Danke für Ihre Aufmerksamkeit Merci pour votre attention Ende Fin


Pobierz ppt "Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune Kuryłówka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google