Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune."— Zapis prezentacji:

1 Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune Kuryłówka Autorzy: Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku pod opieką Edyty Ulman, nauczycielki języka francuskiego oraz Alfredy Grabowskiej -Błońskiej, nauczycielki języka niemieckiego.

2 Nasza szkoła Unsere Schule Notre e΄cole

3 Historia Leżajska Następny Poprzedni
Pierwsze wzmianki o osadzie Leżajsk pochodzą z XIII wieku. Pierwotnie Leżajsk był położony na nadsańskiej równinie, nieopodal ważnej przeprawy przez San. W 1397 roku, z woli króla Władysława Jagiełły, osada otrzymała prawa miejskie i nową nazwę: Krolowomyasto, czyli Królewskie Miasto. Jednak nazwa ta się nie przyjęła. Na przełomie XV i XVI wieku miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone w wyniku najazdu hord tatarskich. Ówczesny król, Zygmunt I postanowił przenieść je w bardziej bezpieczne miejsce, na brzegu doliny Sanu. Miasto zostało od nowa zbudowane, otrzymało nową nazwę: Leżajsk Zygmuntowski, jednak i ta nazwa się nie utrzymała i Leżajsk pozostał Leżajskiem. Natomiast pierwotne miejsce osady z biegiem czasu odżyło i nosi obecnie nazwę Stare Miasto. Następny Poprzedni

4 Die Geschichte von Leżajsk
Leżajsk gehört zu den ältesten Städten Südostpolens, die sich mit über 600-jährigen Geschichte brüsten können. Die Ursprünge der Stadt sind mit der urslawischen Burg verbunden, neben der, auf dem Gebiet des heutigen Dorfes Alte Stadt (Stare Miasto) eine kleine Siedlung gegründet wurde. Der königliche Dorf Leżajsk bekam 1397 Magdeburger Stadtrechte aus den Händen von Władysław Jagiełło. Das Gebiet der Lokalisation umfasste den eine Meile langen Raum an beiden Seiten des San-Flusses. Bei dieser Gelegenheit gab der Herrscher der Siedlung einen neuen Namen: Krolowomyesto, also die „Königliche Stadt“. Die einheimische Tradition erwies sich aber stärker als gedacht und alte Namen, unter anderen: Leżajsko, Lażeńsko oder Leżajsk wurden weiterhin benutzt und aufgeschrieben. Wersja niemiecka

5 L’histoire de Leżajsk Wersja francuska
Leżajsk est une ville de la voïvodie de Rzeszów qui se trouve dans la vallée du San au sud-est de la Pologne. Il a obtenu le statut de ville et les droits y liés en 1397 de la part du roi polonais Ladislas II Jagellon. Deux siècles après, le village appellé Lezensko, a été déplacé environ 5 km vers le sud-ouest par le roi Sigismond Ier le Vieux à cause des invasions des Tatars qui ont pillé puis brûlé entièrement la ville. La ville a reçu un nouveau nom : Lezensko Zygmuntowskie. On l’a entourée de remparts et d’une longue palissade de bois. L’ancien emplacement de la ville, au bord du San, s’appelle aujourd’hui Stare Miasto, ctd. La Vieille Ville. Wersja francuska

6 Bazylika oo. Bernardynów
Leżajsk znany jest przede wszystkim z zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, który jest niezwykle cennym zabytkiem architektury i miejscem szczególnego kultu religijnego. Zespół klasztorny w skład, którego wchodzi kościół i budynek klasztorny, powstał w ciągu XVII wieku. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii został wzniesiony z fundacji Łukasza Opalińskiego i jego żony Anny w miejscu gdzie objawiła się Matka Boska niejakiemu Tomaszowi Michałkowi. Bogato zdobiona wczesnobarokowa świątynia słynnie z cudownego obrazu i wspaniałych organów, zaliczanych do największych w Polsce. Warto też wspomnieć o Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, posiadającym przebogate zbiory głównie z dziedziny malarstwa i rzeźby religijnej.

7 Die Basilika und das Bernhardinerkloster
Das berühmteste Gebäude der Stadt Leżajsk ist die Basilika und das Bernhardinerkloster. Das Gotteshaus wurde an einem Platz errichtet, auf dem 1590 einem der Bewohner von Leżajsk, Tomasz Michałek die Gottesmutter mit dem Heiligen Joseph erschienen. An dem wunderbaren Platz baute man eine hölzerne St. Anna-Kapelle und dann 1598 eine hölzerne Kirche, zu der später Bernhardinerordensbrüder kamen. Das heutige monumentale Gotteshaus entstand in den Jahren 1618 bis 1628 aus der Stiftung von Łukasz und Anna Opaliński. Das großartigste Objekt der reichen Ausstattung der Basilika ist eine bekannte, im Bereich des drei Schiffe langen Chores verteilte Orgel. Die Orgel ist ein der wertvollsten Musikinstrumenten auf der ganzen Welt. Wersja niemiecka

8 La basilique et le monastère des bernardins
Leżajsk est connu surtout grâce à l’ensemble ecclésio-abbatial des bernardins. La basilique et le monastère des bernardins sont des monuments remarquables qui attirent beaucoup de visiteurs. L’ensemble abbatial a été construit au XVII e siècle. Le sanctuaire, fondé par Łukasz Opaliński et sa femme Anna, est édifié sur le lieu de l’apparition de la Vierge à Tomasz Michałek. L’église de la Renaissance tardive, ornée de peintures du baroque tardif, abrite un tableau miraculeux de Notre-Dame-de-la-Consolation et fameux orgue de la fin du XVIIe siècle, l’un des meilleurs de Pologne. Dans le monastère à côté de la basilique, on peut voir le musée des pères provinciaux bernardins possédant une riche collection de la peinture et de la sculpture religieuses. Wersja francuska

9 Galeria zdjęć Die Foto-Galerie La galerie des photos
Leżajsk

10 Bazylika i Klasztor Ojców Bernardynów
Die Basilika und Bernhardinerkloster in Leżajsk La basilique et le monastère des bernardins

11 Baszta przy klasztorze oo. Bernardynów
Eine Bastei neben Bernhardinerkloster Le beffroi du monastère des bernardins

12 Baszta Eine Bastei Le beffroi

13 Pomnik papieża Jana Pawła II Le monument du pape Jean Paul II
Ein Denkmal von Johannes Paul II. Le monument du pape Jean Paul II

14 Główne wejście do bazyliki
Haupteingang der Basilika L’entrée principale de la basilique

15 Leżajsk zimą Leżajsk im Winter Leżajsk en hiver

16 Rynek i rondo w Leżajsku
Der Marktplatz und Straßenkreuzung mit Kreisverkehr in Leżajsk Le marché et le rond-point à Leżajsk

17 Budynek Biblioteki Miejskiej po lewej, po prawej kościół filialny pw
Budynek Biblioteki Miejskiej po lewej, po prawej kościół filialny pw. Pana Jezusa Miłosiernego Das Gebäude der Staatsbibliothek links, rechts „Filialkirche des barmherzigen Jesus Christus“ L’édifice de la Bibliothèque Municipale à gauche, à droite l’église succursale de Jésus Miséricordieux

18 Wieża dzwonowa Turm - das Glockenturm La tour du clocher

19 „Żywy” herb Leżajska Les armoiries végétales de Leżajsk
Das „ aus Blumen gemachte”  Wappen von Leżajsk Les armoiries végétales de Leżajsk

20 Ratusz Das Rathaus L’hôtel de ville

21 Pomnik króla Władysława Jagiełły
Ein Denkmal von König Władysław Jagiełło Le monument du roi Ladislas Jagellon

22 Muzeum Ziemi Leżajskiej- Dworek Starościński
Museum von Leżajsk- Land, Landratslandgut Le Musée de la Terre de Leżajsk- Le petit manoir de staroste

23 Budynek Sądu Rejonowego
Das Gebäude von Kreisgericht L’édifice de la Cour de Justice de région

24 Budynek Banku Spółdzielczego
Das Gebäude von Genossenschaftsbank L’édifice de la Banque Coopérative

25 Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście
St. Andrzej-Bobola- Pfarrkirche in Stare Miasto L’église St-André Bobola à Stare Miasto

26 GMINA Die Gemeinde La Commune
Kuryłówka

27 L’église St-Nicolas à Kuryłówka
Kościół filialny pw. św. Mikołaja w Kuryłówce Filialkirche des heiligen Nikolaus in Kuryłówka L’église St-Nicolas à Kuryłówka

28 Kościół pw. św. Józefa w Kuryłówce L’église St-Joseph à Kuryłówka
Die Kirche des heiligen Josef in Kuryłówka L’église St-Joseph à Kuryłówka

29 Rzeka „ Złota” wpływająca do „Sanu”
Der Fluss „Złota” der in den „San Fluss” einläuft L’embouchure de la rivière „ Złota” dans „San”

30 Rzeka San Der San Fluss La rivière San

31 La submersion `”Ożanna”
Zalew Ożanna Stausee in Ożanna La submersion `”Ożanna”

32 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowicy Dużej
Die Kirche von heiligen Michael Erzengel in Dąbrowica Duża L’église St-Michel Archange à Dąbrowica Duża

33 Kapliczka św. Antoniego
Die Kapelle des heiligen Antonius Une petite chapelle St-Antoine

34 Rezerwat Przyrody Brzyska Wola
Naturschutzgebiet in Brzyska Wola Une réserve naturelle à Brzyska Wola

35 Die Kapelle von heiligem Hubert Une chapelle St- Hubert
Kaplica św. Huberta Die Kapelle von heiligem Hubert Une chapelle St- Hubert

36 Pomnik upamiętniający zamach partyzantów „Ojca Jana” na Qislingaw w dniu 1 sierpnia 1943 roku
Ein Denkmal von Attentat der Partisanen „des Vaters Johann“ die sie auf Qislingaw am 1. August 1943 verübt haben Un monument commémorant le lieu de l’attentat des partisans de „Père Jean” contre la vie de Qislingaw le 1er août 1943

37 Pomnik żołnierzom AK uczestnikom akcji „Burza” poległym na Zasaniu 29 czerwca 1944 r.
Ein Denkmal von AK- Soldaten, Teilnehmer der Aktion „Burza” die in Zasanie am 29. Juni 1944 gefallen sind Un monument des soldas AK participant à l’action „Burza”, morts à Zasanie le 29 juin 1944

38 Kaplica w Brzyskiej Woli
Die Kapelle in Brzyska Wola Une chapelle à Brzyska Wola

39 Edukacyjna Trasa Turystyczno Krajoznawcza
Dąbrowica-Słoboda Landeskundlich - Touristischer Weg „ Die Vergangenheitsspuren“ L’itinéraire touristique-chorographique „Les traces du passé  de Słoboda à Dąbrowica” "Śladami Przeszłości"

40 Kościół filialny w Dąbrowicy z II połowy XIX wieku
Filialkirche in Dąbrowica aus der zweiten Hälfte des XIX Jahrhunderts L’église succursale à Dąbrowica de la deuxième moitié du XIXe siècle

41 Kapliczka „ŚWIĘTOSZA”
Die Kapelle „ŚWIĘTOSZA” Une petite chapelle „ Świętosza”

42 Kapliczka z roku 1925 ufundowana przez rodzinę Fidyrko
Die Kapelle vom 1925, die von der Familie Fidyrko gestiftet wurde Une petite chapelle de l’an 1925 fondée par la famille Fidyrko

43 Krzyż przydrożny z roku 1905
Das Kreuz auf dem Weg vom 1905 Une croix du bord de la route de l’an 1905

44 Dziękujemy za uwagę Danke für Ihre Aufmerksamkeit Merci pour votre attention
Ende Fin


Pobierz ppt "Moje rodzinne strony Miasto Leżajsk i okolice Gminy Kuryłówka Meine Heimatstadt Leżajsk und Gemeinde Kuryłówka Ma ville natale Leżajsk et la commune."

Podobne prezentacje


Reklamy Google