Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Rak jajnika – miejsce chirurgii zachowującej płodność – krytyczna analiza danych opartych na faktach Janina Markowska Radosław Mądry Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Chirurgia zachowująca płodność
Definiowana jako zachowanie co najmniej części jajnika i macicy Wpływa na zachowanie funkcji endokrynnej gonady Pozwala zachować body self image

3 Skala problemu

4 Skala problemu 0,15 % 2,5 % 1,17%

5 Skala problemu 0,15 % RAZEM 3,8 % 2,5 % 1,17%

6 Skala problemu

7 Skala problemu

8 Ciąże

9 4th European Congress Perspectives in Gynecologic Oncology
Barcelona

10 Ciąże Colombo N et all. Role of conservative surgery in ovarian cancer: the European experience. Int J Gynecol Cancer 2005 Schilder J et all. Outcome of reproductive age women with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecologic Oncology 2002

11 Ciąże Colombo N et all. Role of conservative surgery in ovarian cancer: the European experience. Int J Gynecol Cancer 2005 Schilder J et all. Outcome of reproductive age women with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecologic Oncology 2002

12 Ciąże Schilder J et all. Outcome of reproductive age women
with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecologic Oncology 2002

13 Ciąże Schilder J et all. Outcome of reproductive age women
with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecologic Oncology 2002

14 Wznowy i zgony

15 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
Berlin

16

17 Dane oparte na IV badaniach
Colombo N et all. Controversial issues in the management of early epithelial ovarian cancer: conservative surgery and role of adjuvant therapy. Gynecol Oncol 1994 Zanetta G et all. Conservative surgery for stage I ovarian carcinoma in women of childbearing age. Br J Obstet Gynaecol 1997 Schilder JM et all. Outcome of reproductive age women with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. Gynecol Oncol 2002 Morice P et al. Conservative treatment of epithelial ovarian Cancer: Results of a French multicenter study of the GCCLCC (Groupe des Chirurgiens de Centres de Lutte Contre le Cancer) and SFOG (SocieteFranc¸aise dOncologie Gyne´cologique). Human Reprod 2005

18 Dane oparte na IV badaniach
Dlaczego tylko te : Jednorodna grupa histologicznie z wyłączeniem guzów o złośliwości granicznej Pełne publikacje a nie wyłącznie abstrakty Właściwy nadzór po leczeniu i długi czas obserwacji

19 Dane oparte na IV badaniach
W ramach leczenia I rzutu chore miały usunięty jeden przydatek z wykonanym prawidłowym określeniem stopnia zaawansowania procesu chorobowego w jamie brzusznej: usunięciem sieci, pobraniem rozmazów, wycinków z otrzewnej, skrobaniem macicy oraz + wycięciem węzłów chłonnych

20 Wyniki Analizie poddano 166 chorych
Wznowy wystąpiły u 23 pacjentek (14%) Średni czas do wystąpienia wznowy wynosił 10 miesięcy (2–78).

21 Wyniki Wznowy wystąpiły jedynie w pozostałym jajniku u 8 chorych (34%)
w jajniku oraz poza nim u 9 chorych (w 8 przypadkach otrzewna w 1 węzły chłonne) poza miednicą u 6 chorych (1 przerzut do płuc, 1 przerzut do płuc + węzły chłonne, śledziona, węzły chłonne okołoaortalne oraz wątroba, CUN oraz ściana brzuch)

22 Wyniki Typu histologiczne a wznowa Mieszany 50% Jasnokomórkowy 28%
Surowiczy 19% Endometrioidalny 14% Śluzowy 10%

23 Wznowy Odsetek wznów w rakach w stopniu IA G1 jest równie niski jak w przypadku leczenia radykalnego (5%) U pacjentek w stopniu IA G2 rośnie znacząco do 25%.

24 Wyniki W stopniu IC do wznowy doszło u 14% pacjentek
Odsetek ten wydaję się być akceptowalny i porównywalny do leczenia radykalnego

25 Wyniki Chore w stopniu > I wg FIGO były grupą nieliczną (5 chorych)
Jednak u 3 z nich doszło do wznowy, a 2 chore zmarły Odsetek wznów i zgonów jest tu wysoki

26 Wyniki Autorzy sugerują że leczenie oszczędzające może być wykonywane jedynie zgodnie z kryteriami podobnymi do tych jakie 20 lat temu wyznaczył Di-Saia DiSaia PJ. Conservative management of the patient with early gynecologic cancer. CA Cancer J Clin 1989 Młoda bezdzietna pacjentka Stopień IA potwierdzony właściwym postępowaniem chirurgicznym Ścisły nadzór po operacyjny

27 Wyniki Nie należy zalecać zabiegów oszczędzających w przypadku raka jasnokomórkowego

28 Wyniki Nawet pomimo ścisłego nadzoru większość wykrytych wznów nie jest ograniczona do jajnika. Nawet w przypadku raka o stopniu IA nie udaje się to u połowy chorych.

29 Wyniki Jedynie w przypadku stopnia IA G1 75% (3/4) wznów jest ograniczona do pozostawionego jajnika W stopniu IA G2 ma to miejsce u 50% (4/8) chorych W stopniu > IC wznowa ograniczona jest do jajnika jedynie u 11% (1 of 9)

30 Przeżycia Zmarło 12 chorych (52,2%) Żyją z chorobą 2 chore (8,7%)
Żyje bez danych o stanie choroby 1 chora (4,3%) Żyje bez cech choroby 8 chorych (34,8%)

31 Przeżycia Miejsce wystąpienia wznowy znamiennie różnicuje szanse na przeżycie W przypadku wznowy poza zachowanym jajnikiem rokowanie jest złe (10 chorych zmarło a 2 żyją z przetrwałą chorobą) W przypadku chorych ze wznową ograniczoną do pozostawionego jajnika spośród 8 chorych zmarły jedynie 2 (25%) a 3 żyją bez cech choroby po leczeniu II rzutu. Okres obserwacji jest jednak krótki (<30 miesięcy)

32 Wyniki Autorzy uważają że ich analiza skłania do zalecania usunięcia pozostawionego przydatka po zakończeniu prokreacji.

33 Co zabrać do domu Leczenie oszczędzające w raku jajnika problemem rzadkim Należy je rozważać jedynie u młodych pragnących urodzić dziecko kobiet Ze stopnie IA G1 Nie należy go rekomendować w przydatku raków jasnokomórkowych Szansa na zajście w ciąże wynoszą od % Po urodzeniu dziecka należy rekomendować usunięcie pozostawionej gonady

34 Co zabrać do domu Ryzyko wznowy wynosi około 14%
W przypadku wznowy jest ona przyczyną zgonu ponad połowy chorych Pozostawiony jajnik jest w ponad 70% miejscem wystąpienia wznowy, jednak jedynie w 34% jednym miejscem tej wznowy Nawet bardzo ścisły nadzór nie zapobiega wystąpieniu wznowy poza pozostawionym jajnikiem


Pobierz ppt "Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google