Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA Praca z komputerem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA Praca z komputerem."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA Praca z komputerem

2

3 Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). . 2

4 Rozporządzenie określa wymagania bhp oraz ergonomii, a także wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, klawiaturę, drukarkę, siedzisko, stół, etc.

5 Pracodawca jest zobowiązany:
informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, Przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach.

6 Jedną z podstawowych zasad prawa pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia każdemu pracownikowi i w każdym przypadku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Brak środków finansowych na wymagane nakłady na bhp lub trudności w nabyciu zalecanych środków i urządzeń, nie zwalnia pracodawcy od tego obowiązku.

7 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
Regulacje prawne Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub 3

8 alternatywą jest wprowadzenie co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.

9 Akt ten dotyczy pracowników (w tym praktykantów i stażystów) użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

10 4

11 Stanowisko komputerowe
elementy podstawowe (monitor, klawiatura, stół, krzesło), elementy dodatkowe (uchwyt na dokumenty, podnóżek). Istnieje ogólna zasada, że wszystkie elementy powinny mieć jak najwięcej możliwości regulacji wysokości, kątów pochylenia i wzajemnego położenia. Umożliwia to właściwe ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb operatora. 9

12 Ergonomia - Praca z komputerem
Warunki środowiskowe Oświetlenie Stosowanie oświetlenia ogólnego Natężenie oświetlenia: PN = 500 lx, normy zagraniczne = lx Mikroklimat Zalecana temperatura powietrza wynosi odpowiednio: zima °C, lato °C 22 Ergonomia - Praca z komputerem

13 19

14 Hałas Zaleca się aby poziom dźwięku nie przekraczał 40-50 dB(A).
Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 50-65%. Hałas Zaleca się aby poziom dźwięku nie przekraczał dB(A).

15

16 21

17 Monitor powinien spełniać następujące wymagania:
znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy, 11

18 ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,
regulacja ustawienie monitora powinna umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej do 120o - po 60o w obu kierunkach.

19

20 Ergonomia - Praca z komputerem
12 Ergonomia - Praca z komputerem

21

22 20

23

24

25                                                                                                                                                                             

26

27 Krzesło powinno posiadać:
Siedzisko - krzesło Krzesło powinno posiadać: dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi. 16

28 regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.

29 17

30

31

32 Stół Stół musi być na tyle obszerny, aby zapewnić swobodę korzystania z usta-wionego na nim sprzętu kompute-rowego. Wysokość stołu powinna umożliwiać naturalne położenie rąk i umieszczenie nóg pod blatem oraz odpowiedni kąt obserwacji ekranu (górna krawędź ekranu nie może znajdować się powyżej oczu).

33 Zaleca się blaty matowe w jasnym kolorze.
Stół Zaleca się blaty matowe w jasnym kolorze. Jeżeli pracownik korzysta z dokumentów, powinno się go zaopatrzyć również w uchwyt na dokumenty, po-siadający regulację ustawienia wysokoś-ci, pochylenia oraz odległości.

34 Ergonomia - Praca z komputerem
Stół Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury. 14 Ergonomia - Praca z komputerem

35 Stół Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. Minimalne zalecane wymiary stołu to: szerokość blatu – 75 cm, głębokość blatu: pod klawiaturę – 30 cm, pod monitor – 45 cm.

36 15

37 10

38

39

40

41 Klawiatura Klawiatura powinien spełniać następujące wymagania:
stanowić osobny element wyposażenia stanowiska komputerowego, konstrukcja powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy, 13

42 Klawiatura posiadać możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0÷15°, powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne,

43 Klawiatura posiadać odpowiednią wysokość - przy spełnieniu warunku, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S...., licząc od płaszczyzny stołu nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury.

44 Film

45 Prezzentacja_klawiatura
18

46 Rodzaje klawiatur Najczęściej spotykane rodzaje to:
klawiatura tradycyjna klawiatura ergonomiczna Oprócz tego powstała również: klawiatura podświetlana klawiatura silikonowa klawiatura świetlna klawiatura wirtualna

47 Klawiatura tradycyjna

48

49 Klawiatura ergonomiczna
Klawiatury ergonomiczne są lepsze ze względu na naturalny układ dłoni uwzględniony przez producentów - dłonie i przedramiona znajdują się w tej samej linii. Jak wynika z badań są to też klawiatury bardziej efektywne - osoby korzystające z klawiatury dzielonej pisały dany tekst o 20% krócej i popełniały o 30% mniej błędów w stosunku do klawiatury klasycznej.

50 Doskonałym dodatkiem do klawiatury jest podkładka pod nadgarstki.
Klawiatura powinna być umieszczona dokładnie naprzeciw użytkownika, powinna być oddalona od brzegu stołu o 5 do 10 cm aby zapewnić nadgarstkom oparcie. Doskonałym dodatkiem do klawiatury jest podkładka pod nadgarstki.

51 Nachylenie klawiatury powinno się mieścić w granicach od 5 do 15° od poziomu i posiadać możliwość regulacji. Niedopuszczalne jest, aby klawiatura była zblokowana z monitorem lub trwale unieruchomiona na stole. Obowiązkowy jest długi kabel stwarzający możliwość dowolnego ustawienia klawiatury. Powierzchnia klawiszy powinna być wklęsła i kwadratowa o boku mm. Odległość między środkami sąsiednich klawiszy winna wynosić mm.

52 Siła oporu klawiszy przy wprowadzaniu znaków jest przede wszystkim sprawą indywidualnych upodobań użytkownika. Wartość siły wyzwalającej klawisze powinna być stała dla wszystkich klawiszy, a wartość tej siły winna się mieścić w przedziale 0,25 do 1,5 N. Znaki na klawiszach powinny być kontrastowe i niezbyt małe, nie mogą być mniejsze niż 2,5 mm. Powierzchnia klawiszy powinna być matowa o współczynniku odbicia światła od 0,4 do 0,6.

53

54

55

56

57 Klawiatura podświetlana

58

59 Klawiatura silikonowa
wykonana z elastycznego i wytrzymałego silikonu, łatwa do przenoszenia, dzięki płaskiemu ułożeniu na stole, eliminuje zmęczenie i napięcie nadgarstków, wodoodporna i pyłoszczelna, a także odporna na uszkodzenia mechaniczne, cicha.

60

61

62 Klawiatura świetlna Niewątpliwą rewolucją jest wprowadzenie na rynek klawiatury świetlnej. Klawiatura taka wyświetlana jest na dowolnej powierzchni. Głównym elementem urządzenia jest miniaturowy projektor, który może wyświetlić pełnowymiarową klawiaturę – np. na stole, a znaki wprowadza się, dotykając odpowiedniego "przycisku".

63

64

65 Wirtualna klawiatura Szwedzka firma Senseboard zaprezentowała produkt o nazwie Virtual Keyboard. "Klawiatura" ta ma postać dwóch pasków zakładanych na dłonie, w których umieszczono czujniki rozpoznające siły naprężenia mięśni i ruch palców.

66 Dzięki nim użytkownik może "udawać" wpisywanie tekstu za pomocą typowej klawiatury, a do pamięci komputera trafią informacje o "naciśniętych" klawiszach. Za prawidłową pracę urządzenia odpowiedzialny jest układ wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe, a do transmisji danych wykorzystano standard bezprzewodowy Bluetooth.

67

68

69 Zagrożenia Wśród chorób można wymienić: łokieć tenisisty,
zespół cieśni nadgarstka, zespół napięcia mięśni karku, zespół ucisku żyły podobojczykowej.

70 Rysunek przedstawiający miejsce narażone na szczególne uszkodzenia, związane z pisaniem na klawiaturze.

71 Objawy drętwienie, ból i kłucie kciuka, palca wskazującego, środowego ewentualnie palca serdecznego, często nasilające się w nocy, ból, który promieniuje z ręki poprzez przedramię i ramię do barku, osłabione czucie w palcach, nie zawsze dostrzegane przez chorego.

72 Zespół cieśni nadgarstka
Wielu naukowców przedstawiało badania wskazujące na to, że pisanie na komputerowej klawiaturze prowadzi do tzw. zespołu kanału nadgarstka (ang. carpal tunnel syndrome). Narażone na to schorzenie mają być głównie osoby zmuszone z przyczyn zawodowych do pisania na komputerze.

73 Z badań wynika, że prawdopodobieństwo zachorowania na to schorzenie podczas korzystania z komputera wynosi od 1,4 do 4,8%, a szanse na ponowne wystąpienie objawów u osób, które były chore wcześniej, około 5,5%. Zespół kanału nadgarstka objawia się drętwieniem dłoni i palców lub odruchem "strzepywania" ręki (poprawia to ukrwienie).

74 Łokieć tenisisty Powodem zmian zapalnych w ścięgnie może być nagły uraz lub wielokrotne, monotypowe ruchy przedramienia które wywołują mikropęknięcia włókien ścięgna, prowadząc do jego przekrwienia, co w rezultacie wywołuje ból. Ból zwykle zwiększa się podczas prostowania łokcia oraz nadgarstka. Dolegliwości występują u tenisistów podczas uderzeń grzbietem ręki oraz podczas czynności wymagających długiego utrzymywania nadgarstka w wyproście z licznymi ruchami palców (np. pisanie na klawiaturze, gra na pianinie).

75 Leczenie unieruchomienie i usztywnienie nadgar-stka, które zabezpiecza nerw przed uciskiem nie wykonywanie czynności i ruchów, które wywołują przeciążenie nadgarstka leki doustne dla zmniejszenia obrzęku ścięgien

76 Zapobieganie przed pracą zrób sobie rozgrzewkę ramienia, ręki i palców, nie zapominaj o częstych przerwach na rozluźnienie i odpoczynek ręki, postaraj się znaleźć alternatywne zadania aby zredukować powtarzalne ruchy nadgarstka, zmień lub zmodyfikuj swoją codzienną aktywność zarówno podczas pracy jaki i uprawiania hobby na mniej obciążającą nadgarstek, zmodyfikuj w miarę możliwości swoje otoczenie w pracy; zdrowe stanowisko komputerowe powinno się składać z regulowanego stołu i krzesła oraz podkładki pod nadgarstek.

77 Podsumowanie Klawiatura jest elementem stanowiska wpływającym zarówno na wydajność pracy, jak i na jej komfort. Przedstawione rozwiązania mają na celu ułatwienie wyboru najodpowiedniejszej opcji oraz uzmysłowienie jak ważne jest rozsądne dobieranie urządzeń codziennego użytku. Prezentacji nie należy traktować zbyt dosłownie i przystępować do wymiany urządzeń, lecz warto zastanowić się, jak zmienić warunki pracy na bardziej ergonomiczne.

78

79

80

81 Rozporządzenie zabrania dokonywania kontroli jakościowej i ilościowej pracownika bez jego wiedzy.
Jeżeli pracodawca nie zapewni właściwego stanu bhp, ponosi odpo-wiedzialność majątkową (kara grzywny) za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianą w art. 283 k.p.

82 Dolegliwości zdrowotne
Ból (głowy, pleców, karku, nadgarstków) Zapalenie (ścięgien, stawów) Obrzęk, opuchlizna (palców, dłoni, stawów) Mrowienie, drętwienie Osłabienie koordynacji ruchów

83 Dolegliwości zdrowotne
Zmęczenie Osłabienie mięsni Pieczenie oczu, rozmywanie się obrazu Rozdrażnienie

84

85 Aby zapobiec dolegliwością należy
Poprawnie ustawić stanowisko komputerowe Odpowiednio organizować pracę Przyjmować poprawną sylwetkę podczas pracy Regularnie korzystać z mikroprzerw i ćwiczeń relaksacyjnych Obniżyć czas pracy z komputerem

86 7

87 8

88


Pobierz ppt "PREZENTACJA Praca z komputerem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google