Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Kierunek: LOGISTYKA studia inżynierskie i magisterskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Kierunek: LOGISTYKA studia inżynierskie i magisterskie."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Kierunek: LOGISTYKA studia inżynierskie i magisterskie

2 Wydział Organizacji i Zarządzania Dlaczego warto studiować logistykę na Wydziale Organizacji i Zarządzania? -Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wykształcenie wyższe i otrzymuje dyplom na studiach I stopnia – inżyniera, na studiach II stopnia – magistra inżyniera. -Absolwent Logistyki ma zaszczyt otrzymać dyplom jednej z najlepszych technicznych uczelni w Polsce. -Przedmioty oferowane w ramach kierunku Logistyka są bardzo interesujące, a ich program stworzony jest w odpowiedzi na potrzeby rynku. -Program studiów na kierunku Logistyka różni się od tych oferowanych przez inne uczelnie nie techniczne, ponieważ studenci mają obok przedmiotów biznesowych również przedmioty techniczne.

3 Wydział Organizacji i Zarządzania Dlaczego warto studiować logistykę na Wydziale Organizacji i Zarządzania? -Program kształcenia na kierunku Logistyka dostarcza unikalnego połączenia wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów psychologicznych. -Treści programowe osadzone został w praktyce biznesowej i pozwalają na pełniejsze zrozumienie procesów zachodzących w systemie logistycznym przedsiębiorstw. -Zajęcia prowadzone są przez znakomitych wykładowców, posiadających szeroką wiedzę teoretyczną ale i duże doświadczenie praktyczne. -Wydział posiada dobrze wyposażone laboratoria umożliwiające prowadzanie badań i procesu dydaktycznego np.: systemy GIS, systemy informatyczne dla zarządzania projektami, utrzymania ruchu maszyn, prowadzenie symulacji procesów biznesowych..

4 Wydział Organizacji i Zarządzania Dlaczego warto studiować logistykę na Wydziale Organizacji i Zarządzania? -W trakcie studiów będą kształtowane postawy zawodowe cechujące się poszanowaniem zasad prawa, zasad moralności i etyki zawodowej. -Studenci mają zajęcia oraz odbywają praktyki w przedsiębiorstwach usług logistycznych i uczą się posługiwania specjalistycznymi programami komputerowymi. -Szansa wyjechania na studnia w zagranicznej uczelni (np. do Niemiec, Portugalii czy Hiszpanii) - Socrates Erasmus. -Warto pamiętać, że Politechnika Śląska jest bodaj największym w naszym regionie ośrodkiem życia studenckiego, co gwarantuje nie tylko bardzo dobre warunki studiowania, ale również niezłą zabawę przez cały rok, niezapomniane przeżycia i nowe przyjaźnie....

5 Wydział Organizacji i Zarządzania Czas trwania studiów Studia są prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym weekendowym. Studia I stopnia inżynierskie: stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów - 3,5 roku. Studia prowadzone są w Zabrzu i w Katowicach Studia II stopnia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry – 1,5 roku. Studia prowadzone są w Zabrzu

6 Wydział Organizacji i Zarządzania Specjalności Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier Specjalności na studiach I I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) - Menedżer Logistyki - Usługi Logistyczne Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier

7 Wydział Organizacji i Zarządzania Sylwetka absolwenta studia inżynierskie Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał wiedzę dotyczącą: nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska, podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów, rachunku kosztów, podstaw organizacji i zarządzania, modelowania struktur organizacyjnych, a także zarządzania operacyjnego i strategicznego Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi.

8 Wydział Organizacji i Zarządzania Sylwetka absolwenta studia inżynierskie Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących m.in. : projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową, praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.

9 Wydział Organizacji i Zarządzania Sylwetka absolwenta studia magisterskie W szeregu kompetencji posiadanych przez absolwentów kierunku logistyka na szczególną uwagę zasługują: poszerzona i pogłębiona wiedza z zakresu zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji, systemów informatycznych, badań operacyjnych, którą wykorzystuje do zrozumienia ekonomicznych, technicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w działalności logistycznej, nabycie umiejętności do pisania i prezentowania pracy badawczej, która jest wynikiem rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji systemów obszarze logistyki, analizy oraz oceny ryzyka i bezpieczeństwa w logistyce i produkcji,

10 Wydział Organizacji i Zarządzania Sylwetka absolwenta studia magisterskie W szeregu kompetencji posiadanych przez absolwentów kierunku logistyka na szczególną uwagę zasługują: poprawnie i zrozumiale formułowanie wypowiedzi na tematy związane z przeprowadzonymi analizami i syntezami uzyskanych wyników badań, pomiarów, eksperymentów, sprawozdań itp., a jednocześnie cechuje się zawodową umiejętnością do prowadzenia dokumentacji technicznej, opracowania procedur i formułowania poleceń, spostrzeżeń i wniosków, pogłębiona znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych języka obcego pozwalające na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu logistyki,

11 Wydział Organizacji i Zarządzania Sylwetka absolwenta studia magisterskie Absolwent studiów magisterskich będzie posiadał : umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w skali przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw, wiedzę i umiejętności dotyczących komunikacji i negocjacji oraz współpracy w grupie, wiedzę o najnowszych rozwiązaniach w zarządzaniu logistyką, ze szczególnym naciskiem na informatyzację przepływów informacji oraz kreowania nowych usług logistycznych,

12 Wydział Organizacji i Zarządzania Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo -dydaktyczną, spotkania z praktykami, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych, połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną poprzez realizację projektów badawczych, bardzo dobrze wyposażone laboratoria komputerowe, specjalistyczne laboratorium procesów transportowo - magazynowych, udział w konferencjach, seminariach i meetingach logistycznych, praktyki i współpracę z firmami logistycznymi, możliwość odbywania staży zagranicznych. Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

13 Wydział Organizacji i Zarządzania Prowadzone przedmioty Wybrane przedmioty studiów I stopnia Infrastruktura logistyczna Narzędzia informatyczne w logistyce Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyczna obsługa klienta Współczesne metody i instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem Planowanie i sterowanie produkcją Logistyka międzynarodowa Ekologistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Sieci logistyczne

14 Wydział Organizacji i Zarządzania Prowadzone przedmioty Wybrane przedmioty studiów II stopnia Marketing of logistics services Narzędzia i metody doskonalenia procesów logistycznych Regulacje prawne w logistyce Zaawansowane systemy informatyczne w logistyce Logistyka zwrotna Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu logistycznym Obsługa klienta na rynku TSL Rynek usług TSL Międzynarodowe centra logistyczne

15 Wydział Organizacji i Zarządzania Praktyki dyplomowe …….praca Obecni studenci kierunku Logistyka odbywają praktyki dyplomowe w takich przedsiębiorstwach jak: Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie m.in. w: firmach logistycznych firmach transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych centrach logistycznych firmach doradczych i konsultingowych Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

16 Wydział Organizacji i Zarządzania Europejskie Koło Logistyczne FENIKS Browary Tyskie Jesteśmy organizatorami corocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Logistycznej www.woiz.polsl.pl/eklfeniks Opiekun koła dr inż. Marzena Kramarz Jesteśmy młodymi ludźmi chcącymi przybliżyć sobie i innym zagadnienia i problemy związane z logistyką, a także zapoznawać się z najnowszymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie.

17 Wydział Organizacji i Zarządzania Życie studenckie coroczne rajdy młodych logistyków Góry to nasz żywioł Wędrówki z przyjaciółmi pozwalają w praktyce zrozumieć cele zarządzania logistycznego: Właściwi kumple, we właściwym miejscu i czasie we właściwej ilości i jakości a cała impreza po właściwych kosztach

18 Wydział Organizacji i Zarządzania Szczegółowe informacje Wszelkie informacje dotyczące kierunku Logistyka na studiach I i II stopnia można znaleźć na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/logistyka.aspx Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek Logistyka znajdują się na stronie Systemu Obsługi Rekrutacji www.rekrutacja.polsl.pl

19 Wydział Organizacji i Zarządzania Kontakt Instytut Zarządzania i Administracji Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki ul. Roosevelta 26 41-800 Zabrze Tel. (032) 277-74-07 Homepage: www.roz4.polsl.pl


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Kierunek: LOGISTYKA studia inżynierskie i magisterskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google