Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN - wprowadzenie Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN - wprowadzenie Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ."— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN - wprowadzenie Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ

2 FORTRAN - wprowadzenie2 Struktura programu fortranowskiego Program główny Podpr_1Podpr_2Podpr_11 Podpr_12 Podprogramy: SUBROUTINE FUNCTIONMODULE

3 FORTRAN - wprowadzenie3 Pliki FORTRANu I ETAP KOMPILACJI Plik źródłowe.for Plik półskompilowne.obj Pliki binarne.exe II ETAP KOMPILACJI Pliki półskompilowane (.obj), pliki biblioteczne (.lib) pliki biblioteczne (.lib)

4 FORTRAN - wprowadzenie4 Struktura pliku źródłowego nagłówek deklaracje komentarz instrukcje END ! tekst komentarza PROGRAM_nazwa FUNCTION_nazwa SUBROUTINE_nazwa REAL INTEGER

5 FORTRAN - wprowadzenie5 Podstawowe elementy języka FORTAN Nazwy - Znaki - alfabet fortranu 0 - 9, a …z, + - * / ( ). $, inne znaki ASCI Segmenty, zmienne, bloki wspólne pamięci (COMMON) Instrukcje Przypisania(podstawienia), sterujące - warunkowe (IF), pętli (DO), skoku, wywołania podprogramu (CALL) WE/WY, operacji na plikach, Deklaracje REAL, INTEGER, LOGICAL, COMPLEX CHARACTER (deklaracje typu) DIMENSION, PARAMETER, DATA, IMPLICIT, COMMON, EQUIVALENCE COMMON, EQUIVALENCE, DOUBLE PRECISION

6 FORTRAN - wprowadzenie6 Typy zmiennych i ich podstawowe deklaracje REAL[*n] INTEGER [*n] LOGICAL [*n] COMPLEX [*n] CHARACTER [*n] DIMENSION LOGICAL_l, logic COMPLEX_c,com1 CHARACTER_cr, cr1 DIMENSION_tabl2(3,20),y1(1000,2),p(5,100),y1,y(10), k(3,5),lc(10),cmp(30,20),chr(-3:5,10), tabl1(-2:5) przykłady REAL_a, x, x10m,j1, k INTEGER_i, m, fnn1 UWAGA! Znak _ oznacza spację [ ] oznacza, że ciąg znaków nie musi wystąpić

7 FORTRAN - wprowadzenie7 Typy wartości zmiennych rm1 = 3.403e38 rz1 = 1.175e-38 rm2 = 1.798e308 rz2 = 2.225e-308

8 FORTRAN - wprowadzenie8 Instrukcje podstawienia - wyrażenia Postać: zmienna=wyrażenie wyrażenia arytmetyczne logiczne tekstowe instrukcje Wyrażenie: wyr_pr1 op1 wyr_pr2 op2 wyr_pr3............ Wyrażenia proste:wartość wartość funkcji wyrażenia w nawiasach zmienna zmienna prosta, stała, elem. tablicy relacja(w wyrażeniach logicznych)

9 FORTRAN - wprowadzenie9 Wyrażenia arytmetyczne Operatory arytmetyczne: ** / * + Zapis wartości rzeczywistych i zespolonych:stałoprzecinkowy zmiennoprzecinkowy LOG(ABS((a*b-c*d)/(a*c-b*d)))*(SIN(a*a+b**2)+1)**(1. /3) Przykład

10 FORTRAN - wprowadzenie10 Instrukcje sterujące - instrukcje jeśli (IF) Postać 1 IF (wyr_logiczne) THEN instrukcje......... ELSE instrukcje........... ENDIF Postać 2 IF (wyr_logiczne) THEN instrukcje......... ENDIF T F T F Postać 3 IF (wyr_logiczne) instrukcja

11 FORTRAN - wprowadzenie11 Instrukcje sterujące - instrukcje skoku (GO TO) 1. Bezwarunkowe instrukcje skoku GO TO et Przykłady GO TO 20

12 FORTRAN - wprowadzenie12 Instrukcje sterujące - instrukcje pętli (DO) Postać 1 DO zm=wp, wk[, wsk] instrukcje................. ENDDO

13 FORTRAN - wprowadzenie13 Instrukcje działania na plikach OPEN (lista_specyfikatorów_OPEN) CLOSE (lista_specyfikatorów_CLOSE) REWIND (lista_specyfikatorów_REWIND) ENDFILE (lista_specyfikatorów_ ENDFILE) BACKSPACE (lista_specyfikatorów_ BACKSPACE) lub: REWIND npr ENDFILE npr BACKSPACE npr

14 FORTRAN - wprowadzenie14 Instrukcje działania na plikach Specyfikatory instrukcji CLOSE: [UNIT =] wyr_całk IOSTAT ERR STATUS KEEP DELETE Przykład: CLOSE (1)

15 FORTRAN - wprowadzenie15 Instrukcje WE/WY npr * WE/WY domyślne numer programowy WE/WY Przykłady: READ ([npr[, ] form]) [er1, er2,......]READ (4, *) a, b READ form [,er1, er2,......]READ *, a, b WRITE ([npr[, ]form]) [ew1, ew2,......]WRITE (5, *) a, b PRINT form [,ew1, ew2,......]PRINT *, a, b

16 FORTRAN - wprowadzenie16 Instrukcje WE/WY zmienna element tablicy tablica znakowa wartość (w tym znakowa) wyrażenie implikowana instrukcja DO Elementy listy WRITEElementy listy READ

17 FORTRAN - wprowadzenie17 Instrukcje WE/WY Implikowana instrukcja DO Postać: (el1, [el2,...], wsk = wp, wk, [wsk]) Przykłady: DIMENSION x(100) READ *, n READ *, (x(i), i=1, n) DIMENSION a(10, 10) READ *, n, m............................. WRITE (2,100) (j, j=1,m) WRITE (2,101) (i, (a(i, j), j=1, m), i=1, n) 100 FORMAT (????) 101 FORMAT (????)


Pobierz ppt "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN - wprowadzenie Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google