Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do systemu UNIX

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do systemu UNIX"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do systemu UNIX
dr inż. Mariusz Kopeć pok. 216, D-10 tel (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

2 Program wykładów Podstawowe wiadomości o Uniksie
Rozpoczynamy pracę z systemem Gdzie szukać pomocy? Poznajemy podstawowe polecenia systemu Podstawy pracy w powłoce bash Poznajemy filtry Tworzymy własne skrypty Przetwarzamy pliki Programy komunikacyjne i narzędzia sieciowe (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

3 Początki UNIXa 1965 MULTICS (MIT+ AT&T Bell Labs + GE)
MULTiplexed Information and Computing Service AT&T Bell Labs wycofuje się z projektu; Ken Thompson i Dennis Ritchie (Bell Labs) pracując na własną rękę, tworzą w oparciu o idee MULTICSa nowy system UNICS, (UNiplexed Information and Computing Service), który implementują na PDP-7 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

4 Początki UNIXa, cd AT&T UNIX First Edition (11/3/1971) pierwsza oficjalna wersja systemu, zawierająca procesor tekstu, zaimplementowana na PDP-11 th Edition UNIX (3/73) pojawiły się potoki (pipes) i filtry oraz kompilator języka C. Jądro systemu napisane w asemblerze. th Edition UNIX (11/73) jądro systemu napisane w C. th Edition UNIX (V6 UNIX) pierwsza wersja systemu powszechnie dostępna poza Bell Labs. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

5 BSD UNIX Na skutek problemów prawnych AT&T nie mogło zarabiać na sprzedaży UNIXa – postanowiło więc udostępnić go uniwersytetom, gdzie system był dalej rozwijany. Bill Joy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wydaje pierwszą wersję Berkeley Software Distribution, znaną jako 1BSD. W następstwie otrzymania kontraktu DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Bill Joy tworzy w Berkeley kolejną dystrybucję: 4.1BSD. Powstaje 4.2BSD zawierająca TCP/IP. Rok wcześniej Bill Joy odchodzi, by stworzyć Sun Microsystems. Powstaje poprawiona wersja 4.3BSD. Powstaje ostatnia wersja z Berkeley: 4.4BSD. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

6 AT&T UNIX 1982 UNIX System Group (AT&T) wypuszcza System III UNIX.
UNIX System Development Labs (AT&T) wypuszcza System V UNIX Release 1 (SVR1). Powstaje System V UNIX Release 2 (SVR2). Pojawia się SVR3 zawierająca m.in. NFS (Network File System). UNIX System Labs (AT&T) wypuszcza SVR4.2. Novell kupuje USL od (AT&T) i wypuszcza SVR4.2MP. SCO (Santa Cruz Operation) kupuje Uniksa od Novella. Caldera (dystrybutor Linuxa) kupuje Uniksa od SCO. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

7 Inne wersje UNIXa (wybrane)
Komercyjne Xenix – Microsoft HP-UX – HP IRIX – SGI SunOS – Sun Unicos – CRAY UnixWare - SCO Ultrix – DEC AIX – IBM Mac OS X – Apple Solaris – Sun OpenServer – SCO ... Free 386/BSD – Bill Jolitz FreeBSD – Jordan Hubbard Minix – Andy Tannenbaum GNU – Richard Stallman NetBSD OpenBSD – Theo de Raadt Linux – Linus Torvalds (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

8 Linux Kernel Narzędzia (utilities) Dystrybucje
Linus Torvalds, Univ. Helsinki, 1991 właściwy LINUX to kernel Narzędzia (utilities) Głównie z Free Software Foundation GNU/Linux (GNU’s Not UNIX) Dystrybucje kernel + narzędzia + programy pomocnicze i instalacyjne Red Hat – najpopularniejszy pakiet dystrybucyjny Caldera OpenLinux – również w pakietach komercyjnych Debian – projekt całkowicie niekomercyjny SuSE – dystrybucja w języku niemieckim Mandrake – zbliżona do Red Hat; łatwa instalacja i konfiguracja (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

9 System operacyjny UNIX
System operacyjny – zespół programów pośredniczących pomiędzy użytkownikiem komputera a warstwą sprzętową (hardware), organizujący całość pracy komputera, a w szczególności: zarządzanie zasobami sprzętowymi; obsługę urządzeń wejścia-wyjścia; zarządzanie systemem plików; obsługę kont użytkowników i kontrolę dostępu. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

10 Warstwy systemu UNIX Powłoki, polecenia, aplikacje
Użytkownik Warstwa sprzętowa (hardware) (CPU, pamięć, dyski, terminale, sterowniki, ...) Interfejs warstwy sprzętowej Jądro systemu (kernel) (zarządzanie procesami, pamięcią, zasobami, ...) Interfejs wywołań systemowych Biblioteki systemowe (open, read, write, ...) Powłoki, polecenia, aplikacje Interfejs bibliotek (programy, kompilatory, interpretery, ...) Interfejs użytkownika (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

11 Zaczynamy pracę Rodzaje i uprawnienia użytkowników
superuser user Identyfikacja użytkownika username password Zmieniamy hasło polecenie passwd zasady doboru hasła (długość, zestaw znaków) Kończymy pracę exit logout (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

12 Nazwy i polecenia Nazwa Polecenie case sensitive
długość – zależna od implementacji (max. 255) zestaw znaków znaki alfanumeryczne [A-Z], [a-z], [0-9] inne znaki: znaki specjalne: `!$&*(){}[];”|’\<>?/spacja wprowadzanie znaku specjalnego, np.: Mój\ Plik Polecenie nazwa-polecenia opcje parametry opcje najczęściej poprzedza „-” parametry oddzielane spacjami przykład: ls -l (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

13 Rozwijanie nazw Rozwijanie nazw plików przez system:
znak * zastępuje dowolną grupę znaków, np.: *  plik1.dat plik2.dat test.out wyniki.dat wyniki.txt wyjątek: „.” na początku znak ? zastępuje jeden dowolny znak, np.: plik?.dat  plik1.dat plik2.dat nawias kwadratowy [] określa grupę znaków z której może być wybrany jeden znak, np.: [pt]*.*  plik1.dat plik2.dat test.out [p-t]*.*  plik1.dat plik2.dat test.out klamra {} podaje pasującą grupę znaków, np.: w*.{dat,txt}  wyniki.dat wyniki.txt (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

14 Pomoc on-line man whatis (man –f) apropos (man –k) info man passwd
whatis –h whatis passwd apropos (man –k) apropos –h apropos passwd info info –-usage info passwd (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

15 Zmiany danych użytkownika
Zmiana hasła passwd Zmiana danych osobistych użytkownika chfn Zmiana defaultowej powłoki (shell) użytkownika chsh (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

16 Przydatne informacje Informacje o systemie Kim jesteśmy w sieci?
uname -a Kim jesteśmy w sieci? hostname dnsdomainname Kim jesteśmy w systemie? whoami who am i (who mom likes) Kto pracuje w systemie? who w (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

17 System plików wszystko jest plikiem: struktura drzewa pliki zwykłe
katalogi (zawierają inne pliki) pliki urządzeń struktura drzewa wszystko zaczyna się od „/” (root – katalog główny) podkatalogi zawierają się w katalogach lub podkatalogach kolejne poziomy katalogów oddzielamy przez „/”, a nie przez „\” jak w Windows lub DOS katalog bieżący oznaczamy „.” katalog „rodzicielski” (parent directory) oznaczamy „..” każdy plik posiada pełną ścieżkę dostępu, np.: /home/jan/prog/program1.c (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

18 System plików - przykład
/ etc usr bin home lib dev jan ewa adam local dane prog program1.c (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

19 Operacje na katalogach
pwd wypisanie katalogu bieżącego > pwd /home/stud/kowalski ls wypisanie zawartości katalogu > ls (tu to samo co ls /home/stud/kowalski) plik1.dat prog.e testy > ls -a plik1.dat prog.e testy > ls –a * plik1.dat prog.e testy: . .. Zauważ: 1. * nie rozwija nazw . i .. 2. testy to katalog; listowana jest jego zawartość (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

20 Operacje na katalogach, cd
> ls –d * plik1.dat prog.e testy > ls -l -rw-r--r-- 1 kowalski stud 10 Oct plik1.dat -rwxr-xr-x 1 kowalski stud 445 Jul prog.e drwxr-xr-x 2 kowalski stud 4096 Jul testy mkdir utworzenie nowego katalogu > mkdir zajecia1;ls –d * plik1.dat prog.e testy zajecia1 > mkdir /home/stud/kowalski/zajecia1 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

21 Operacje na katalogach, cd
cd zmiana katalogu bieżącego > cd /usr/local;pwd /usr/local > cd ..;pwd /usr > cd;pwd /home/stud/kowalski > cd -;pwd /usr > cd ~/zajecia1;pwd /home/stud/kowalski/zajecia1 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

22 Operacje na katalogach, cd
rmdir usunięcie katalogu (pustego) > cd > rmdir zajecia1; ls plik1.dat prog.e testy > mkdir zajecia1 > mkdir zajecia1/zadanie1; ls zajecia1 zadanie1 > rmdir zajecia1 rmdir: `zajecia1’: Directory not empty Katalog nie jest pusty – trzeba inaczej: > rm –r zajecia1; ls plik1.dat prog.e testy Ostrożnie! (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

23 Prawa dostępu do pliku -rwxr--r-- 1 user group ... prog1.e
read wartość = 4 (r albo -) write wartość = 2 (w albo -) execute wartość = 1 (x albo -) -rwxr--r-- 1 user group ... prog1.e u g o others group user typ - zwykły plik d katalog ... mod tego pliku = 744 execute: zwykły plik – program, script katalog – wykonanie cd (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

24 Zmiana praw dostępu Zmiana modu chmod [-R] [kto]op[zezw][,...] plik
kto - grupa znaków ugoa: u – user g – group o – other a – all (a=ugo) op - operacja: + - dodaj zezwolenie - - odbierz zezwolenie = - zastąp zezwolenie zezw - typ zezwolenia: r – czytanie w – pisanie x – wykonanie (cd do katalogu) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

25 Zmiana praw dostępu, cd chmod [-R] kod_oktalny plik Przykłady:
chmod a+x plik1.e chmod o-w plik1.e chmod u=rw,go=r plik1.e chmod [-R] kod_oktalny plik kod_oktalny – suma kodów oktalnych w grupach: user - r=400 w=200 x=100 group - r=040 w=020 x=010 others - r=004 w=002 x=001 Przykłady: chmod 644 plik1.e chmod 777 plik1.e (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

26 Zmiana praw dostępu, cd Zmiana właściciela
chown [-R] user[:group] plik user – właściciel pliku group - właściciel grupowy opcja –R - zmiany rekurencyjne w podkatalogach Przykład: chown jan:stud plik1.e Ostrożnie! Zmiana właściciela grupowego chgrp [-R] group plik group - właściciel grupowy opcja –R - zmiany rekurencyjne w podkatalogach Przykład: chgrp stud plik1.e (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

27 Operacje na plikach Utworzenie pliku touch cat dowolny edytor, np. vi
> touch plik2.dat; ls –l plik2.dat -rwxr-xr-x 1 kowalski stud plik2.dat cat > cat > plik2.dat Linia1 wprowadzonego tekstu<Enter> Linia2 wprowadzonego tekstu<Enter> Ctrl-D > ls –l plik2.dat -rwxr-xr-x 1 kowalski stud plik2.dat dowolny edytor, np. vi > vi plik2.dat (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

28 Operacje na plikach, cd rm - usuwa jeden lub wiele plików (katalogów)
> rm plik usuwa plik > rm –r katalog usuwa rekurencyjnie katalog > rm –i * usuwa po potwierdzeniu cp - kopiuje pliki (katalogi) > cp plik1 plik2 kopiuje plik1 do plik2 > cp –R katalog1 katalog2 kopiuje rekurencyjnie katalog1 do katalog2 mv – przenosi lub przemianowuje pliki (katalogi) > mv plik1 plik2 przemianowuje plik1 na plik2 > mv plik1 katalog1 przenosi plik1 do katalogu1 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

29 Operacje na plikach, cd Wypisanie zawartości pliku
cat – wypisanie zawartości jednego lub kilku plików > cat plik2.dat Linia1 wprowadzonego tekstu Linia2 wprowadzonego tekstu more – wypisanie zawartości pliku strona po stronie > more plik3.dat less – wypisanie zawartości pliku strona po stronie > less plik3.dat tac – wypisanie zawartości pliku od końca > tac plik2.dat Linia2 wprowadzonego tekstu Linia1 wprowadzonego tekstu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

30 Operacje na plikach, cd Wypisanie fragmentu pliku
head – wypisanie początkowych linii pliku (plików) head plik1 pierwsze 10 linii pliku head –n plik1 plik2 pierwsze n linii każdego pliku tail – wypisanie końcowych linii pliku (plików) tail plik1 ostatnie 10 linii pliku tail –n plik1 ostatnie n linii pliku tail +n plik1 10 linii poczynając od n-tej linii Wypisanie zawartości pliku w kolumnach column – tworzenie tabeli column –t plik1 separatorem jest „biały znak” column –t –s: plik1 separatorem jest : (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

31 Operacje na plikach, cd Dzielenie plików
cut – wycina kolumny lub pola z pliku cut –c10-15 plik1 wypisuje znak z linii pliku cut –f3 –d\ plik1 wypisuje 3. pole z linii pliku csplit – dzieli plik na części csplit plik tworzy trzy pliki: xx00, xx01, xx02 zawierające linie: 1 do 9, 10 do 29, od 30 csplit plik1 /wz1/ /wz2/ tworzy trzy pliki: xx00 – od pierwszej linii, xx01 – od linii zawierającej wzorzec wz1 xx02 – od linii zawierającej wzorzec wz2 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

32 Operacje na plikach, cd Łączenie plików
cat – łączy kilka plików w jeden (konkatenacja) cat p1 p2 p3 łączy kolejno p1, p2, p3 paste – łączy równolegle linie plików paste plik1 plik2 wypisuje w jednej linii odpowiednie linie plików plik1 i plik2 join – łączy równolegle linie plików z polem łączącym Przykład: plik1: rok1 anna plik2: rok1 jan rok2 ewa rok3 tom > join plik1 plik2 rok1 anna jan (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

33 Operacje na plikach, cd Sortowanie plików i ich przetwarzanie
sort – sortuje jeden lub kilka plików (konkatenacja) sort plik1 sortuje plik1 sort –k 2 p1 p2 dołącza p2 do p1 a następnie sortuje wg pola 2 uniq – usuwa powtarzające się linie uniq plik1 uniq –t: -W2 plik1 bada tylko 2 pierwsze pola „:” jest separatorem pól comm – wypisuje takie same linie z dwóch plików comm plik1 plik2 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

34 Operacje na plikach, cd Porównywanie plików
cmp – porównuje dwa pliki lub ciągi bajtów cmp plik1 plik2 pokazuje pierwszą różnicę sdiff – wypisuje różnice między plikami sdiff -s p1 p2 wypisuje różniące się linie sdiff –i -s p1 p2 ignoruje wielkość liter diff3 – wypisuje różnice między trzema plikami diff3 p1 p2 p3 wypisuje różniące się linie (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

35 Ustalanie charakteru pliku
file – określenie charakteru pliku: > file ls.txt ls.txt: ASCII English text, ... > file /bin/ls /bin/ls: ELF 32-bit LSB executable, ... stat – wypisanie statusu pliku: > stat ls.txt File: „ls.txt” Size: 7132 Device: 851h/2129h Access: (0744/-rw-r—r-) Uid: (751/.) Gid: (700/.) Access: Tue Nov 4 14:02: Modify: Mon Oct 27 11:48: Change: Mon Oct 27 11:50: (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

36 Filtry Przetwarzają w określony sposób pliki wejściowe, np:
wyszukują wzorce sortują wycinają fragmenty linii edytują zliczają znaki, słowa, linie Działają zazwyczaj w trybie potokowym Potoki (pipes) – przesyłają wyjście jednego polecenia bezpośrednio na wejście następnego: polecenie1 | polecenie2 [ | polecenie3 ...] > ls -l | sort > cat ls.txt | head –n20 | wc (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

37 Filtry: wc (word count)
Wypisuje liczbę linii, słów, znaków w pliku wc [opcje] [plik] [...] wc ls.txt wypisuje liczbę linii, słów i znaków w ls.txt wc -l ls.txt wypisuje tylko liczbę linii w pliku ls.txt wc -w ls.txt wypisuje tylko liczbę słów w pliku ls.txt wc -c ls.txt wypisuje tylko liczbę znaków w pliku ls.txt wc -l *.txt wypisuje liczbę linii w każdym z plików o zakończeniu „.txt” oraz ich sumę wc jako filtr > ls –l /usr/games | wc –l 50 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

38 Filtry: grep Wyszukuje linie zawierające wzorzec
grep [opcje] wzór [plik ...] grep ‘wz’ * wypisuje linie zawierające łańcuch ‘wz’, poprzedzone nazwą pliku grep –v ‘wz’ * wypisuje linie nie zawierające łańcucha ‘wz’, poprzedzone nazwą pliku grep –c ‘wz’ * wypisuje tylko nazwy plików i liczby linii zawierających łańcuch ‘wz’ grep –inr ‘wz’ * wypisuje nazwy plików i numery linii zawierających ‘wz’ ignorując różnice wielkości liter. Badane są pliki w katalogu bieżącym i rekurencyjnie w podkatalogach. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

39 Filtry: grep – wzorce wzorzec – wyrażenie regularne: . dowolny znak
‘plik.a’  plik1a, plikaa12, ale nie plika \ następny znak nie jest traktowany jako specjalny ‘plik\.’  plik.12, plik., ale nie plik1 * zero lub więcej powtórzeń poprzedniego znaku ‘plik.*a’  plik.12a, plika123a, plik1a, ... [...] dowolny znak (jeden) z podanej listy [Pp]lik  Plik, plik, ... [^...] dowolny znak nie występujący na liście [^Pp]lik  klik, ale nie plik (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

40 Filtry: grep – wzorce, cd
^ początek linii ‘^plik’  plik1a, plikaa12, ale nie replika $ koniec linii ‘plik$’  nowyplik, ale nie plik1 \b łańcuch na krawędzi słowa ‘\bplik’  plik.12a, plika123a, ale nie replika ‘plik\b’  nowyplik \(...\) określenie podwyrażenia \(plik\)  plik jest pierwszym podwyrażeniem \n odwołanie do n-tego podwyrażenia \(plik\).*\1  plik.*plik (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

41 Filtry: grep Przykłady zaawansowanego użycia wzorców:
> grep –v ’^$’ ls.txt Wypisuje wszystkie niepuste linie > grep ’\(time\).*\1’ ls.txt Wypisuje wszystkie linie, w których „time” występuje więcej niż jeden raz > grep ’\btime\b’ ls.txt Wypisuje wszystkie linie, w których „time” występuje jako samodzielne słowo > file /etc | grep ’English text.*with’ Wypisuje z katalogu /etc nazwy plików zawierających tekst angielski z dodatkowymi atrybutami (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

42 Filtry: sed – edytor strumieni
Wykonuje ciąg poleceń edycyjnych na pliku sed [-e skrypt] [...] [-f plikskryptu] [...] plik skrypt – ciąg poleceń; może być kilka skryptów plikskryptu – plik zawierający skrypt; może być ich kilka Wybrane przykłady: > sed ’11,174d’ ls.txt Kasuje z pliku ls.txt linie > sed –n ’1,/Sort/p’ ls.txt Wypisuje z ls.txt tylko linie od 1 do zawierającej „Sort” > sed –n ’/file/p’ ls.txt Wypisuje z ls.txt tylko linie zawierające „file” (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

43 Filtry: sed – przykłady
> sed –n ’s/character/file/p’ ls.txt Zamienia w ls.txt „character” na „file” i wypisuje tylko linie w których dokonano zmian > sed –n –e’s/character/file/g’ \ ? –e’s/file/FILE/p’ ls.txt Zamienia w ls.txt „character” na „file” a następnie „file” na „FILE” i wypisuje linie w których dokonano drugiej zmiany > sed –n ’/mod/s/time/TIME/p’ ls.txt Zamienia „time” na „TIME” tylko w liniach zawierających „mod”, po czym wypisuje linie w których dokonano zmian > ls –1 /usr/games | sed –n ’/^[crw].*s$/p’ Wypisuje z katalogu /usr/games nazwy plików zaczynające się na „c” lub „r” lub „w”, a kończące się na „s”. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

44 Filtry: tr – zamienia znaki
Usuwa lub zamienia określone znaki innymi tr [opcje] zestaw1 [zestaw2] zestaw1 – znaki do usunięcia lub zastąpienia zestaw2 – znaki zastępujące odpowiednio znaki z zestawu1 Wybrane przykłady: tr –d eEoO < ls.txt | head Usuwa z pliku ls.txt znaki „e”, „E”, „o” i „O” tr ”[A-Z]” ”[a-z]” < ls.txt | head Wypisuje plik ls.txt zamieniając duże litery na małe ls –l /usr | tr –s ”[:space:]” Wypisuje zawartość katalogu /usr zastępując ciąg spacji jedną spacją echo J mpwf Vojy | tr B-z A-y ? (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

45 Filtry: awk (gawk) Przetwarza w określony sposób plik wejściowy
Polecenie to zostanie omówione dokładniej w dalszej części wykładów Przetwarza w określony sposób plik wejściowy gawk ’wzór {akcja}’ [plik] [...] Wybrane przykłady: > gawk ’/Andrzej/’ /etc/passwd Wypisuje z pliku /etc/passwd linie zawierające łańcuch „Andrzej” > cat /etc/passwd | gawk ’/^[m-s].*\/csh$/’ Wypisuje z pliku /etc/passwd linie użytkowników zaczynających się na litery od „m” do „s”, używających csh jako login shell (ale nie tcsh) > cat /etc/passwd | gawk –F: \ ? ’length($1)<7 {print $1,”\t”,$5}’ Wypisuje z pliku /etc/passwd pierwsze i piąte pole każdej linii, przyjmując za separator pól znak „:”. Pomiędzy polami wpisywany jest znak tabulacji. Wypisywanie następuje jeżeli pierwsze pole liczy mniej niż 7 znaków. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

46 Filtry: tee Kopiuje wejście na wyjście i dodatkowo do pliku
tee [-a] plik [...] -a – dołącz do istniejącego pliku Wybrane przykłady: cat ls.txt | tee kopia1 kopia2 | less Wypisuje na ekranie plik ls.txt (strona po stronie) i tworzy dwie kopie: kopia1 i kopia2 ls –l /usr/games | tee usr.games | wc Wypisuje ilość plików w katalogu /usr/games, którego zawartość zachowana zostaje w pliku usr.games who | sort | tee users Wypisuje posortowaną listę zalogowanych użytkowników i zachowuje ją w pliku users (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

47 Filtry: przykłady who | tr –s ”[:space:]” | cut –f5 –d’ ’ | sort Ciągi spacji na wyjściu komendy zamieniane są na jedną spację, następnie wycinane jest piąte pole z linii, przyjmując, że spacja jest separatorem. Posortowane wyjście wypisywane jest na ekran. ls –la /etc | grep ’^d’ | wc -l Wypisywana jest liczba podkatalogów w katalogu /etc. (Gdzie można sprawdzić czy jest poprawna?) cat /etc/passwd | column –s: -t | sort | less Lista zarejestrowanych w systemie użytkowników wypisywana jest strona po stronie w formie posortowanej tabeli. sort ls.txt | uniq | tee linie | wc -l Z posortowanego pliku ls.txt usuwane są powtarzające się kolejne linie, a wynik zapisywany jest w pliku „linie”. Na ekran wyświetlana jest ilość linii. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

48 Kompresja plików gzip – kompresja/dekompresja zawartości plików
gzip [opcje] [plik] [...] Wybrane przykłady: gzip ls.txt Kompresuje plik ls.txt, na którego miejsce tworzony jest ls.txt.gz. gzip –d ls.txt ( gunzip ls.txt) Dekompresuje plik ls.txt.gz, przywracając ls.txt. gzip –r * Kompresuje wszystkie pliki w bieżącym katalogu i w podkatalogach gzip –dr * ( gunzip –r *) Dekompresuje wszystkie pliki w bieżącym katalogu i w podkatalogach. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

49 Archiwizacja plików tar – archiwizuje i odtwarza pliki
tar [opcje] [plik] [...] -c tworzy nowe archiwum -r dodaje pliki do istniejącego archiwum -x wyciąga pliki z archiwum -f nazwa podaje nazwę archiwum -t listuje zawartość archiwum -v informuje o wykonywanych operacjach -z lub -j kompresja/dekompresja programem gzip lub bzip2 Wybrane przykłady: tar –cvf mojkatalog.tar * Tworzy archiwum mojkatalog.tar z bieżącego katalogu. tar –tvf mojkatalog.tar Listuje zawartość archiwum mojkatalog.tar. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

50 Wyszukiwanie plików find – wyszukuje pliki i (opcjonalnie) wykonuje na nich polecenia find [lista katalogów] [wyrażenie] lista katalogów: - lista nazw katalogów, które mają być przeszukiwane; - nazwy oddzielone spacjami; - jeżeli jej nie ma, przyjmowany jest katalog bieżący. wyrażenie: - określa kryterium poszukiwań; - składa się z wyrażeń pierwotnych zwracających wartość ”prawda” lub ”fałsz”; - wyrażenie pierwotne mogą być grupowane lub łączone za pomocą operatorów logicznych; - jeżeli dla danego pliku wyrażenie jest fałszem, operacja jest przerywana i następuje przejście do kolejnego pliku. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

51 Wyszukiwanie plików, cd
podstawowe wyrażenia pierwotne: -name plik prawda, jeżeli plik odpowiada nazwie bieżącej -user użytkownik prawda, jeżeli plik należy do użytkownika użytkownik -newer splik prawda, jeżeli plik jest nowszy niż splik -type c prawda, jeżeli plik jest typu c (b,c,d,p,f,l,s) -print prawda; wypisuje nazwę pliku -exec polecenie prawda jeżeli polecenie zwraca kod wyjścia 0; polecenie kończy się znakiem \; nazwa pliku jest reprezentowana przez {} (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

52 Wyszukiwanie plików, cd
operatory: \( ... \) grupowanie ! ... negacja -a (lub nic) koniunkcja -o alternatywa przykłady: find . –name ’*.cpp’ -print find . –atime +20 –exec rm {} \; find . \( -name ’*.[cf]’ –o –name ’*.old’ \) \ –atime –5 -print –exec cat {} \; find . –name ’*.cpp’ –size 512c rm {} \; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

53 Wyszukiwanie plików, cd
slocate – wyszukuje pliki w bazie danych systemu slocate [opcje] wzorzec_nazwy najważniejsze opcje: - i ignoruj różnice w wielkości liter; - e wypisuj tylko istniejące pliki (co spowalnia działanie); wzorzec_nazwy: - określa wzorzec nazwy wyszukiwanych plików; - uwaga: metaznaki ’*’, ’?’, ’[’ i ’]’ nie traktują w sposób specjalny znaków ’.’ i ’/’; - jeżeli wzorzec nazwy jest wyrażeniem prostym bez metaznaków, to zwracane nie są nazwy plików zgodne z podanym wyrażeniem, ale zawierające podane wyrażenie; przykład: slocate plik (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

54 Wyszukiwanie plików, cd
whereis – wyszukuje pliki binarne, źródłowe albo pliki manuala poleceń whereis [opcje] nazwa najważniejsze opcje: - b wypisuje tylko pliki binarne; - m wypisuje tylko pliki manuala; - s wypisuje tylko pliki źródłowe; - u wypisuje pliki nie należące do powyższych kategorii przykłady: whereis ls whereis –m l* whereis –m –u l* (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

55 Lokalizacja pliku polecenia
which – podaje pełną nazwę pliku, który zostanie wywołany w przypadku wykonywania polecenia o podanej nazwie which [-a] nazwa opcja -a: wypisuje wszystkie nazwy plików o podanej nazwie, które mogą zostać wykonane; przykłady: which test which –a te* which –a MojProg (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

56 Powłoki (shells) Podstawowe zadania powłoki:
interfejs między użytkownikiem a jądrem interpreter poleceń język programowania Najważniejsze rodzaje powłok: sh (Bourne shell) bash (Bourne again shell) csh (C shell) tcsh (C shell improved) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

57 Powłoki Co robi powłoka: wczytuje wejście (z pliku lub terminala)
dzieli wejście na słowa i operatory (tokeny) przetwarza tokeny na polecenia zamienia pewne tokeny (np. *) na odpowiednie listy (np. plików) dokonuje odpowiednich przekierowań strumieni i usuwa odpowiednie operatory i argumenty z listy wykonuje polecenie czeka na zakończenie polecenia (opcjonalnie) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

58 bash – znaki specjalne Niektóre znaki specjalne powłoki: metaznaki
| potok (pipe) <, > przekierowanie strumieni (, ) definiowanie podpowłoki ; koniec polecenia & wykonanie polecenia w tle blank spacja lub tabulator metaznaki nie muszą być otoczone przez blank (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

59 bash – znaki specjalne inne znaki specjalne:
# komentarz (działa do końca linii) \Enter kontynuacja w następnej linii anulowanie specjalnego znaczenia znaków: \ następny znak (poza Enter) nie ma specjalnego znaczenia, np: > mkdir Moje\ wyniki ’ ’ anuluje specjalne znaczenie znaków ” ” anuluje specjalne znaczenie znaków z wyjątkiem znaków ’$’, ’\’, ’`’ (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

60 bash - rozwinięcia rozwinięcie nawiasów klamrowych {}:
{a,b}  podstawiana jest lista a b : > echo {a,b}{a,b} aa ab ba bb rozwinięcie tyldy ~: ~  $HOME (katalog domowy użytkownika) > echo ~ /home/prac/mariusz ~aga  katalog domowy użytkownika aga > echo ~aga /home/stud/aga ~nic jeżeli wynikowy katalog nie istnieje to rozwinięcie nie jest przeprowadzane (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

61 bash - rozwinięcia rozwinięcie parametrów:
ustalam przykładowo wartość parametru par: > par=projekt ${par}  projekt (= $par) > echo ${par} projekt ${par:-słowo} jeżeli parametr par jest ustawiony to podstawiana jest jego wartość : > echo ${par:-~} projekt jeżeli nie, podstawiana jest wartość słowa, a parametr nie jest ustawiany: > echo ${rap:-~} /home/prac/mariusz (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

62 ${par:=słowo}. jeżeli parametr par nie jest ustawiony to
${par:=słowo} jeżeli parametr par nie jest ustawiony to podstawiana jest do niego wartość słowa: > echo $rap > echo ${rap:=~} /home/prac/mariusz > echo $rap /home/prac/mariusz ${par:+słowo} jeżeli parametr par nie jest ustawiony to rozwinięcie jest puste; jeśli jest ustawiony, rozwinięcie jest rozwinięciem słowa: > echo ${par:+~} /home/prac/mariusz > echo $par projekt (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

63 bash - podstawienia podstawienie poleceń:
$(polecenie) podstawiany jest wynik polecenia albo `polecenie` podstawiany jest wynik polecenia > echo ’Dlugosc pliku:’ \ > `cat ls.txt | wc –l` \ > ’linii’ Dlugosc pliku: 198 linii (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

64 bash - podstawienia podstawienie nazw plików: jak to działa?
* ciąg znaków (w tym pusty) nie zaczynający się od ’.’ ? jeden dowolny znak (ale nie ’.’ na początku) [...] jeden z wymienionych znaków [.-.] jeden znak z zakresu [!...] jeden znak z wyłączeniem wymienionych jak to działa? wynikiem podstawienia jest lista nazw plików z bieżącego katalogu, pasujących do podanego wzorca jeżeli lista taka jest pusta, podstawienie nie jest dokonywane (wynikiem jest sam wzorzec) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

65 bash - rozwinięcia rozwinięcie arytmetyczne: jak to działa? przykłady:
$(( wyrażenie )) jak to działa? wszystkie elementy wyrażenia podlegają rozwinięciu parametrów i podstawieniu poleceń wynikiem rozwinięcia jest wynik wyrażenia arytmetycznego przykłady: > echo $((2+5)) 7 > echo $((`ls –l | wc –l`+3)) 55 > echo $((`wc –l<ls.txt`>`ls –l|wc –l`)) 1 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

66 bash - rozwinięcia kolejność działań w rozwinięciu:
id++ id-- post-in/dekrementacja zmiennej ++id --id pre-in/dekrementacja zmiennej - + znak – lub + ! ~ negacja logiczna i binarna ** potęgowanie * / % mnożenie, dzielenie, modulo + - dodawanie i odejmowanie << >> przesunięcia bitowe < > <= >= porównania arytmetyczne == != równość i nierówność (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

67 bash - rozwinięcia kolejność działań, cd: & bitowe AND ^ bitowe XOR
| bitowe OR && logiczne AND || logiczne OR expr ? expr : expr wyrażenie warunkowe = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= przypisania expr1 , expr2 przecinek (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

68 bash - przekierowania przekierowanie strumieni: numery strumieni:
0 – standardowe wejście 1 – standardowe wyjście 2 – wyjście diagnostyczne (error) przekierowanie wejścia: <word przekierowanie wyjścia: >word przekierowanie wyjścia diagn.: 2>word łączne przekierowanie 1 i 2: >word 2>&1 Uwaga: >word 2>&1  2>&1 >word Operatory przekierowania (z zastrzeżeniem powyższej uwagi) mogą pojawić się w dowolnym miejscu linii polecenia, np.: > > ls.txt man ls (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

69 bash - przekierowania „here document”: > polecenie <<ogranicznik {nie „-”} > .... > ogranicznik Przykład: > cat <<moj_ogr > 1 linia tekstu > moj_ogr 1 linia tekstu Ogranicznik w linii polecenia nie musi być dosunięty : > cat << moj_ogr > 1 linia tekstu > moj_ogr 1 linia tekstu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

70 bash - przekierowania Znak ’-’ może być ogranicznikiem, jeżeli nie jest dosunięty do operatora przekierowania: > cat << > 1 linia tekstu > - 1 linia tekstu Znak ’-’ dosunięty do operatora daje osobny operator ’<<-’, którego działanie umożliwia wprowadzanie końcowego ogranicznika poprzedzonego znakami tabulacji: > cat <<- moj_ogr > 1 linia tekstu > moj_ogr 1 linia tekstu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

71 bash - przekierowania Jeżeli ogranicznik jest ujęty w apostrofy, to wprowadzane linie nie są rozwijane; w przeciwnym razie podlegają one rozwinięciu para-metrów, rozwinięciu arytmetycznemu i podstawieniu poleceń: > cat <<’moj_ogr’ > `whoami` > moj_ogr `whoami` > cat <<moj_ogr > `whoami` > moj_ogr mariusz ale Zagadka: co będzie wynikiem następującego polecenia: > <<- - cat - ls.txt > $((2+5)) > - 7 zawartość pliku ls.txt (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

72 bash - listy Lista – sekwencja poleceń (potoków) oddzielonych separatorami: ; & && || polecenie1 & polecenie2 polecenie1 wykonywane jest asynchronicznie (w tle) polecenie1 ; polecenie2 polecenie1 i polecenie2 wykonywane są sekwencyjnie polecenie1 && polecenie2 polecenie2 wykonywane jest tylko wtedy, gdy polecenie1 zwróci status 0 (zakończy się sukcesem) polecenie1 || polecenie2 polecenie2 wykonywane jest tylko wtedy, gdy polecenie1 zwróci status 0 (zakończy się błędem) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

73 bash – grupowanie poleceń
Grupowanie poleceń – lista wykonywana jest jako osobna całość przekierowanie strumieni może wówczas dotyczyć całej grupy (lista) tworzona jest podpowłoka w której lista jest wykonywana > (mkdir Test; cd Test) > pwd /home/prac/mariusz { lista; } lista jest wykonywana w bieżącej powłoce > { mkdir Test; cd Test; } > pwd /home/prac/mariusz/Test (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

74 bash - test Polecenie test test [wartość1] operator wartość2 albo
Zwraca wynik wyrażenia testującego test [wartość1] operator wartość2 albo [ [wartość1] operator wartość2] porównania liczbowe -gt większy od -lt mniejszy od -eq równy -ge większy lub równy -le mniejszy lub równy -ne różny od (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

75 bash - test przykład: wybrane operacje na plikach: przykład:
[ $zm –eq 1 ] zwraca 0 gdy wartość zmiennej ”zm” jest równa 1 wybrane operacje na plikach: -e plik plik istnieje -d plik plik istnieje i jest katalogiem -f plik plik istnieje i jest plikiem zwykłym -r plik plik istnieje i można go czytać -w plik plik istnieje i można do niego pisać -x plik istnieje i można go wykonać przykład: [ –f moj_plik ] zwraca 0 gdy ”moj_plik” istnieje i jest plikiem zwykłym (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

76 bash - test wybrane operacje na tekstach (stringach): przykłady:
string string ma niezerową długość -z string string ma zerową długość string1=string2 stringi 1 i 2 są równe string1==string2 to samo co powyżej string1!=string2 stringi 1 i 2 nie są równe string1<string2 string1 poprzedza leksykalnie string2 string1>string2 string2 poprzedza leksykalnie string1 przykłady: [ $odp = ”tak”] zmienna ”odp” ma wartość ”tak” [ $zmienna ] ”zmienna” ma niezerową długość [ -z $zmienna ] ”zmienna” ma zerową długość (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

77 bash - let Polecenie let let wyrażenie albo ((wyrażenie)) Przykłady:
Wykonuje operacje na wielkościach arytmetycznych let wyrażenie albo ((wyrażenie)) W wyrażeniach występują wartości lub zmienne numeryczne oraz operatory opisane w rozwinięciu arytmetycznym. Przykłady: > let n=n+1 > ((m=m+1)) > ((m>n)) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

78 bash - let Użyte zmienne nienumeryczne inicjowane są wartością 0
Odnosząc się do wartości zmiennej nie musimy poprzedzać jej znakiem ”$” > m=sto > ((m=m+1)) > echo $m 1 > unset m > ((m=m+1)) > echo $m 1 W konstrukcji (( ... )) w wyrażeniach mogą występować spacje: > (( m = m + 1 )) ok W konstrukcji let wyrażenia ze spacjami muszą być ujęte w cudzysłowy: > let m=m+1 ok > let ”m = m + 1” ok > let m = m + 1 błąd (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

79 bash - let W wyrażeniach można używać operatora przecinka:
> unset m > (( m = m+2, m++, m*=3 )) > echo $m 1 Jeżeli ostatnie wyrażenie ma wartość równą 0, to let zwraca 1, a w przeciwnym razie zwraca 0 > (( m = m+2, m++, m = 0 )) > echo $?  wypisuje kod powrotu 1 > (( m=2, m++, m*=2 )) > echo $?  wypisuje kod powrotu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

80 bash - pętle Konstrukcje pętli until while
Uwaga: syntaktyczny ’;’ może być zastąpiony przez znak nowej linii (/Enter) until until polecenia_testujące; do polecenia_do_wykonania; done polecenia_do_wykonania wykonywane są tak długo, dopóki polecenia_testujące zwracają zerowy kod powrotu while while polecenia_testujące; do polecenia_do_wykonania; done polecenia_do_wykonania wykonywane są tak długo, dopóki polecenia_testujące zwracają niezerowy kod powrotu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

81 bash - pętle Przykłady pętli until > m=5
> until [ $m –eq 0 ]; do > let m=m-1 > echo –n ”$m ” > done > m=5 > until ((m--=0)); do > echo –n ”$m ” > done (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

82 bash - pętle Przykłady pętli while > m=5
> while [ $m –gt 0 ]; do > let m=m-1 > echo –n ”$m ” > done > m=5 > while ((m-->0)); do > echo –n ”$m ” > done (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

83 bash - pętle for for nazwa [in słowo ...]; do polecenia_do_wykonania; done słowo jest rozwijane; polecenia_do_wykonania wykonywane są tak długo, dopóki nazwa odpowiada kolejnym elementom rozwinięcia; jeżeli [in słowo ...] nie pojawia się, porównuje się nazwę z kolejnymi parametrami pozycyjnymi for (( wyr1; wyr2; wyr3 )); do polecenia_do_wykonania; done wyrażenia wyr1, wyr2, wyr3 są wyrażeniami arytmetycznymi, a działanie pętli jest takie jak w C (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

84 bash - pętle Przykłady pętli for > for name in *.c; do
> echo ”Nazwa pliku: $name” > done > for name; do > echo ”Kolejny parametr: $name” > done > for ((n=0; n<5; n++)); do > echo ”N=$n” > done (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

85 bash – instrukcje warunkowe
Konstrukcje warunkowe Uwaga: syntaktyczny ’;’ może być zastąpiony przez znak nowej linii (/Enter) if if polecenia_testujące; then polecenia_do_wykonania; [elif inne_polecenia_testujące; then inne_polecenia_do_wykonania;] [else polecenia_alternatywne;] fi w zależności od wyniku poleceń testujących wykonywane są odpowiednie zestawy poleceń (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

86 bash – instrukcje warunkowe
case case słowo in [ [(] wzór [| wzór] ... ) polecenia ;; ... esac jeżeli słowo znajduje się na liście wzorów, to wykonywane są polecenia Przykład case $swiatlo in czerwone ) echo ”STOP” ;; zielone ) echo ”JAZDA” ;; default ) echo ”CZEKAJ” ;; esac (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

87 bash – parametry Parametry i zmienne powłoki
parametry – przechowują wartość (nazwę, liczbę, ...) parametry pozycyjne: np. $1, $9, ${12} kolejne parametry z linii wywołania polecenia parametry specjalne: $0 – nazwa powłoki lub wykonywanego skryptu $* – wszystkie parametry pozycyjne razem $# – ilość parametrów pozycyjnych Przykład: > cat mtest echo ’$1=’$1’ $2=’$2’ $0=’$0’ $#=’$#’ $*=’$* > . mtest Moj test $1=Moj $2=test $0=bash $#=2 $*=Moj test (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

88 bash - zmienne zmienne – nazwane parametry
przypisanie zmiennej wartości: zmienna1=wartość podczas przypisania dokonywane są wszystkie konieczne rozwinięcia do wartości zmiennej odwołujemy się następująco: $zmienna1 Przykład 1: > zmienna1=~ > echo $zmienna1 > /home/prac/mariusz Przykład 2: > i=5 > j=$i+2 > echo $((j)) 7 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

89 bash – zmienne powłoki zmienne powłoki (automatycznie ustawiane)
zmienne powłoki sh (są też w bash): HOME katalog domowy użytkownika IFS lista znaków-separatorów pól PATH lista katalogów, w których powłoka szuka programów do wykonania PS1 podstawowy znak zachęty powłoki (default: ’\s-\v\$’) PS2 drugi znak zachęty powłoki (default: ’> ’) Jak odczytać ich wartości? Na przykład: > echo $PATH (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

90 bash – zmienne powłoki zmienne powłoki bash (w sh ich nie było):
BASH_VERSION numer wersji wykonywanej powłoki bash HISTSIZE max. liczba pamiętanych poleceń (d: 500) HOSTNAME nazwa hosta HOSTTYPE typ maszyny MACHTYPE typ maszyny PROMPT_COMMAND polecenie wykonywane przed wypisaniem $PS1 PWD bieżący katalog UID identyfikator użytkownika (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

91 bash – wykonywanie poleceń
Jak powłoka znajduje polecenia do wykonania? 1. Jeżeli nazwa polecenia zawiera ’/’ to polecenie traktowane jest jako program i wykonywane we własnym środowisku. 2. Jeżeli nie, to wykonywana jest funkcja powłoki o tej nazwie (o ile istnieje). Wykonanie następuje w środowisku powłoki. 3. Jeżeli takiej funkcji nie ma, to wykonywane jest polecenie wbudowane powłoki (builtin) o tej nazwie. Wykonanie następuje w środowisku powłoki. 4. Jeżeli takiego polecenia nie ma, to program o podanej nazwie poszukiwany jest w katalogach podanych w PATH. Wykonanie następuje w osobnym środowisku. 5. Jeżeli znaleziony plik nie jest w formacie wykonywalnym, to traktowany jest jako skrypt powłoki. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

92 bash – funkcje powłoki Funkcje powłoki
grupują polecenia do późniejszego wykonania [function] nazwa () { lista polecen; } Przykład: > moja_funkcja () { > echo To jest moja funkcja > ls > ls –l | wc –l; } > moja_funkcja To jest moja funkcja ls.txt plik1.txt plik2.txt 3 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

93 bash – polecenia wbudowane
Polecenia wbudowane powłoki sh . polecenie [argumenty] wykonuje polecenie (program) w bieżącym środowisku cd [nazwa katalogu] zmienia bieżący katalog pwd [nazwa katalogu] wypisuje nazwę bieżącego katalogu exit [n] kończy pracę powłoki zwracając kod wyjścia n export [nazwa[=wartość]] przekazuje wielkość określoną przez nazwę (zmienną, funkcję powłoki) do środowisk procesów potomnych; jeżeli nazwy nie podano wypisuje eksportowane wielkości (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

94 bash – polecnia wbudowane
return [n] wyjście z funkcji powłoki z kodem n shift [n] przesunięcie parametrów pozycyjnych o n pozycji test wyrażenie lub [ wyrażenie ] zwraca wynik opracowania wyrażenia set [ -opcje ] [ -o opcje] [ argumenty ] ustawia lub kasuje atrybutu powłoki; set pokazuje zmienne unset [nazwa] usuwa ustawione wcześniej zmienne lub funkcje powłoki (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

95 bash – polecenia wbudowane
Polecenia wbudowane powłoki bash alias [nazwa[=wartość]] ustawia lub wypisuje aliasy unalias [nazwa] usuwa aliasy declare [nazwa[=wartość]] deklaruje zmienne i nadaje im wartość; wypisuje zmienne echo [argumenty] wypisuje argumenty oddzielając je blankami i kończąc \n enable [-n] [-p] [polecenie wbudowane] uaktywnia/deaktywuje/wypisuje polecenia wbudowane (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

96 bash – polecenia wbudowane
let wyrażenie [wyrażenie] wykonuje wyrażenie arytmetyczne logout [n] wyjście z powłoki logowania z kodem powrotu n printf format [argumenty] wypisuje argumenty zgodnie z formatem read [opcje] [nazwa ...] wczytuje linię ze standardowego wejścia type [nazwa] wskazuje jak interpretowana będzie nazwa jeśli zostanie podana jako nazwa polecenia (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

97 bash – polecenia wbudowane
shopt [opcje] wypisuje albo przełącza atrybuty powłoki ulimit [opcje] [limit] pokazuje albo ustawia limity powłoki help wyświetla informacje o poleceniach powłoki pushd katalog przechodzi do katalogu i zapisuje go na stosie popd zdejmuje nazwę katalogu ze stosu i wykonuje do niego cd dirs wypisuje stos katalogów (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

98 bash – sterowanie procesami
Polecenia sterowania procesami powłoki bash suspend (ctrl Z) zatrzymuje wykonanie procesu jobs wypisuje aktywne procesy bg nr_procesu np. %1 kontynuacja realizacji zatrzymanego procesu w tle ( jak &) fg nr_procesu np. %1 kontynuacja realizacji zatrzymanego kill [-s sygnał] nr_procesu lub pid przesyła sygnał do procesu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

99 bash - przykłady Przykłady rozwinięcia linii polecenia:
> echo ls p*.txt ls p1.txt pl1.txt pl2.txt plik1.txt plik2.txt p*.txt zastępowane jest odpowiednią listą plików > echo ls p{l,lik}*.txt ls pl1.txt pl2.txt plik1.txt plik2.txt rozwinięcie następuje w dwóch krokach: p{l,lik}*.txt -> pl*.txt plik*.txt -> ... > echo cat `whoami` ~ $((2+3)) {a,b}c p?.txt cat mariusz /home/prac/mariusz 5 ac bc p1.txt p2.txt przeprowadzane są wszystkie konieczne rozwinięcia (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

100 bash - skrypty Skrypty skrypt – sekwencja poleceń wykonywana przez interpreter (powłokę), zapisana jako samodzielny plik. wykonanie skryptu: bash plik_skryptu skrypt jest wykonywany w nowym otoczeniu . plik_skryptu skrypt jest wykonywany w bieżącym otoczeniu ./plik_skryptu skrypt jest wykonywany w nowym otoczeniu. Uwaga: plik_skryptu musi mieć mod pozwalający na wykonanie (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

101 bash - skrypty ustalenie programu wykonującego skrypt -
w pierwszej linii skryptu podawana jest nazwa programu wraz z pełną ścieżką dostępu: #!/bin/bash skrypt wykonany będzie przez bash #!/bin/csh skrypt wykonany będzie przez csh #!/bin/tcsh skrypt wykonany będzie przez tcsh mogą być też inne programy: #!/bin/sed -f skrypt wykonany będzie przez sed #!/usr/bin/perl skrypt wykonany będzie przez perl #!/usr/bin/less skrypt wykonany będzie przez less (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

102 bash - skrypty Przykłady skryptów
Skrypt z pętlą while, wypisujący ostatni podany parametr: #!/bin/bash parametry=”” while [ $# -gt 1 ]; do parametry=”$parametry $1” shift done ostatni_parametr=$1 echo $parametry echo $ostatni_parametr (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

103 bash - skrypty Skrypt z konstrukcją warunkową if #!/bin/bash
echo "Pytamy o plik $1" if [ -e $1 ]; then echo "Plik $1 istnieje"; if [ -d $1 ]; then echo "Plik $1 jest katalogiem"; else echo "Plik $1 nie jest katalogiem"; fi echo "Plik $1 nie istnieje"; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

104 bash - skrypty Skrypt z pętlą for #!/bin/bash
echo Rozwiniecie nazw plikow: * for ff in *; do if file $ff | grep text > /dev/null; then echo "Plik $ff jest plikiem tekstowym" fi done Skrypt wypisuje nazwy plików z bieżącego katalogu i informuje czy dany plik jest plikiem tekstowym Skrypt ten jest wywoływany bez parametrów (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

105 bash - skrypty Skrypt z pętlą while i konstrukcją case #!/bin/bash
while true; do echo –n ”Wypisac biezacy katalog? (y/n) ” read yn case $yn in y* | Y* ) ls –l . ; break ;; [nN]* ) echo ”pomijamy” ; break ;; q* ) exit ;; * ) echo ”Niezrozumiala odpowiedz” ;; esac done (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

106 bash - skrypty Skrypt z obliczeniami arytmetycznymi #!/bin/bash
a=0 b=0 c=0 d=0 while [ $a –le 4 ]; do echo $a $b $c $d a=$(($a + 1)) b=$((b + a)) d=$((c += a)) done W rozwinięciu arytmetycznym zmienna może być używana bez poprzedzającego znaku $ Wynikiem rozwinięcia arytmetycznego jest wartość w instrukcji przypisania (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

107 bash - skrypty Skrypt zaw_kat wykorzystujący instrukcję pustą
#!/bin/bash katalog=”$1” : ${katalog:=$HOME} echo ”Zawartosc katalogu $katalog:” ls –1 ”$katalog” Przykłady wykonania: > zaw_kat > Zawartosc katalogu /home/prac/mariusz ... > zaw_kat . > Zawartosc katalogu . ... (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

108 bash –konfiguracja Podstawy konfiguracji powłoki
Pliki konfiguracyjne dla login shell /etc/profile ~/.bash_profile ~/.bash_login ~/.profile ~/.bash_logout Pliki konfiguracyjne dla non-login shell /etc/bashrc ~/.bashrc (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

109 bash - konfiguracja Konfiguracja znaku zachęty PS1=’[\u@\h \w]\$’
znaczenie: \u nazwa użytkownika \h nazwa hosta \H pełna nazwa hosta (z domeną) \w bieżący katalog \s nazwa powłoki \t czas HH:MM:SS \A czas HH:MM \$ # dla roota, $ dla innych \! numer polecenia w zapisie historii \n newline \\ backslash (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

110 bash – skróty klawiaturowe
Niektóre przydatne kombinacje klawiszy edycja linii komend C-a przesunięcie kursora na początek linii C-e przesunięcie kursora na koniec linii C-l clear screen C-_ usuwanie wprowadzonych zmian (kolejne) A-r usunięcie wszystkich zmian poruszanie się po pliku historii A-< na początek pliku historii A-> na koniec pliku historii C-r szukanie wstecz w pliku historii C-s szukanie do przodu w pliku historii (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

111 bash – skróty klawiaturowe
uzupełnienia TAB uzupełnienia ogółem A-? wypisz możliwe uzupełnienia A-/ uzupełnienie nazwy pliku A-~ uzupełnienie nazwy użytkownika uzupełnienie nazwy hosta A-! uzupełnienie poleceń (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

112 bash – historia poleceń
Korzystanie z historii poleceń fc operuje na liście historii fc –l listuje ostatnio wykonane polecenia wraz z ich numerami z listy historii fc –l n1 n2 listuje polecenia o numerach od n1 do n2 fc n1 n2 wpisuje polecenia o numerach od n1 do n2 do edytora; po edycji polecenia są kolejno wykonywane. fc –s old=new wykonuje poprzednie polecenie po zastąpieniu old przez new (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

113 bash – historia poleceń
history operuje na liście i/lub pliku historii history [n] listuje [n] ostatnich pozycji z listy historii wraz z ich numerami; pozycje oznaczone ‘*’ zostały zmodyfikowane history -c kasuje listę historii history –d n kasuje pozycję n z listy historii history -a dołącza nowe pozycje (wprowadzone od początku bieżącej sesji bash) do pliku historii history -r wczytuje plik historii i dołącza jego zawartość do aktualnej listy historii (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

114 bash – historia poleceń
rozwinięcia historii !n linia n z listy historii !-n linia –n pozycji wstecz na liście historii !! poprzednia linia (to samo co ’!-1’) !string ostatnia linia zaczynająca się od string !?string ostatnia linia zawierająca string ^old^new^ powtarza ostatnie polecenie zastępując old przez new !n:p wypisuje linię n z listy historii, ale jej nie wykonuje (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

115 Zarządzanie procesami
Informacje o procesach top pokazuje aktywne procesy z czasie rzeczywistym Sterowanie zachowaniem programu: h lub ? help spacja odświeżenie ekranu f zmiana formatu wyświetlanych wyników n określenie ilości śledzonych procesów k przesłanie sygnału do procesu (kill) q quit (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

116 Zarządzanie procesami
14:22:12 up 12 days, 4:55, 23 users, load average: 1.31, 1.21, 1.18 219 processes: 217 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped CPU states: 0.4% user, 1.7% system, 49.8% nice, 48.7% idle Mem: K total, K used, K free, K buffers Swap: K total, K used, K free, K cache PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND 29203 mariusz R top 1 root S init ... PRI: priorytet procesu RSS: wykorzystywana pamięć fizyczna STAT: status procesu (Running, Sleeping, Zombie, Traced/sTopped) %CPU: procentowe wykorzystanie czasu CPU %MEM: procentowe wykorzystanie pamięci (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

117 Zarządzanie procesami
ps pokazuje aktywne procesy ps –ef wypisuje wszystkie procesy w formacie pełnym ps –fu user wypisuje wszystkie procesy użytkownika user ps a wypisuje wszystkie procesy (w tym innych użytkowników) skojarzone z terminalami ps –fNu user wypisuje wszystkie procesy użytkowników innych niż user (zwykle root) ps –C nazwa wypisuje wszystkie procesy związane z poleceniem o podanej nazwie (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

118 Zarządzanie procesami
pstree pokazuje działające procesy w formie drzewa pstree –a pokazuje działające procesy wraz z odpowiednimi argumentami linii poleceń pstree –h zaznacza rozjaśnieniem bieżący proces oraz jego ’przodków’ pstree –p wypisuje dodatkowo PID procesów (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

119 Zarządzanie procesami
kill przesyła sygnały do procesów kill –l wypisuje numery i nazwy wszystkich sygnałow kill –l n wypisuje nazwę sygnału o numerze n kill pid ... przesyła sygnał TERM (terminate) do procesów o podanych identyfikatorach pid kill –n pid przesyła sygnał o numerze n do procesu o podanym identyfikatorze pid Przykład: > kill – przesyła sygnał bezwarunkowego zakończenia procesu o pid 1213 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

120 Zarządzanie procesami
sleep opóźnia rozpoczęcie następnego procesu o podany interwał czasu sleep n[smhd] proces ”nic nie robi” (ale działa) przez n sekund. Dodany modyfikator [smhd] zmienia jednostki czasu: s – sekundy m – minuty h – godziny d - dni Przykład: > sleep 5s; ls polecenie ls zostanie wykonane po 5 sek. (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

121 Zarządzanie procesami
at wykonuje polecenie wprowadzone ze standardowego wejścia w określonym czasie at TIME rozpoczyna wykonanie polecenia o czasie TIME at –m TIME rozpoczyna wykonanie polecenia o czasie TIME i wysyła mail po zakończeniu działania polecenia Przykłady określenia czasu: HH:MM 10am Jul 31 1am tomorrow now + 3 weeks (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

122 Zarządzanie procesami
atq wypisuje zadania użytkownika oczekujące na rozpoczęcie wykonania atrm nr usuwa zadanie o numerze nr z kolejki Przykład: > at –m now + 1 hour <<+ > ls –l > + job 352 at :24 > atq :24 a mariusz > atrm 352 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

123 Zarządzanie procesami
batch rozpoczyna wykonanie zadania w tle kiedy obciążenie systemu na to pozwoli batch -m wysyła mail po zakończeniu zadania Przykład: > batch <<+ > ls –l > + job 353 at :39 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

124 Zarządzanie procesami
nohup wykonuje polecenie w sposób ”odporny na zawieszenia” nohup polec & wykonuje polecenie polec w tle, nawet jeśli polecenie to przesyła wyniki na wyjście standardowe lub diagnostyczne, które może zostać zamknięte (np. przez wylogowanie użytkownika) Uwaga: Wyjście kierowane jest na plik nohup.out lub $HOME/nohup.out Przykład: > nohup moj_program & (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

125 Przestrzeń dyskowa Informacje o wykorzystaniu przestrzeni dyskowej
du informuje o wykorzystaniu przestrzeni dyskowej du podaje dane dla bieżącego katalogu i jego podkatalogów du -a podaje dane dla wszystkich plików w bieżącym katalogu i jego podkatalogach du -s podaje tylko sumaryczne dane dla bieżącego katalogu i jego podkatalogów du -h podaje dane w kilo-, mega- i gigabajtach Przykład: > du –sh 1.5M . (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

126 Przestrzeń dyskowa df pokazuje wykorzystanie zamontowanych systemów plików df -l pokazuje tylko lokalne systemy plików df -T wypisuje dodatkowo typy zamontowanych systemów plików df –t typ podaje tylko dane dla określonego typu systemu plików df –x typ podaje dane z wyłączeniem określonego typu systemu plików df -h podaje dane w kilo-, mega- i gigabajtach (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

127 Przestrzeń dyskowa quota pokazuje wykorzystanie przestrzeni dyskowej oraz przyznane limity quota wypisuje dane dla bieżącego użytkownika quota –g wypisuje dane dla grup, do których należy bieżący użytkownik Przykład: > quota Disk quotas for user mariusz (uid 751): Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace /dev/sdb /dev/sdf (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

128 AWK trochę dokładniej Uruchomienie AWK (GAWK)
gawk ’program’ [plik_wejściowy] [...] > gawk ’BEGIN {print ”Hello World!”}’ > gawk ’{print}’ <<< ’Hello World!’ > gawk ’//’ <<< ’Hello World!’ > gawk <<< ’Hello World!’ To nie będzie działać! plik.awk: BEGIN {print ”Hello World!”} gawk -f plik_programu [plik_wejściowy] [...] > gawk –f plik.awk skrypt awk > #!/usr/bin/gawk -f > BEGIN {print ”Hello World!”} (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

129 AWK trochę dokładniej Program AWK ciąg poleceń w układzie
wzorzec {akcja} można pominąć wzorzec – akcja wykonywana dla wszystkich linii można pominąć akcję – akcja domyślna: print nie można pominąć jednocześnie akcji i wzorca można podawać ciąg poleceń separowanych znakami nowej linii: > gawk ’/time/ {print $1} > /size/ {print $2}’ plik_wejsciowy kontynuacja przez ’\’ działa nawet we wzorcach: > gawk ’/Dlugi wzorzec mozna\ > kontynuowac/ {print $0}’ plik_wejsciowy komentarz ’#’ działa do końca linii (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

130 AWK zmienne specjalne zmienne specjalne: $0 wczytany rekord
$n n-te pole rekordu NF liczba wczytanych pól NR liczba wczytanych rekordów FNR liczba rekordów wczytanych z bieżącego pliku FS separator pól RS separator rekordów OFS wyjściowy separator pól ORS wyjściowy separator rekordów FILENAME nazwa aktualnie przetwarzanego pliku ARGC liczba podanych parametrów pozycyjnych ARGV tablica parametrów pozycyjnych ENVIRON tablica przetrzymująca zmienne środowiskowe (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

131 AWK operacje wejścia/wyjścia
next przerywa obróbkę bieżącego rekordu i pobiera następny exit zatrzymuje przetwarzanie rekordów i przechodzi do END getline zm pobiera rekord i wstawia jego zawartość do zmiennej zm getline <plik pobiera rekord z pliku plik close(plik) zamyka plik – przy ponownym użyciu rekordy pobierane będą od początku pliku Uwaga: getline zwraca wartość 1 aż do napotkania końca pliku, kiedy zwraca 0 operacje wyjścia: print wypisuje cały rekord na standardowe wyjście print ”a” ”b” wypisuje ”a” i ”b” na standardowe wyjście print ”a”,”b” wypisuje ”a” i ”b” rozdzielone przez OFS print > plik wypisuje rekord do pliku plik printf(format, arg1...) wypisuje kolejne argumenty zgodnie z formatem (tak jak w języku C) (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

132 AWK operacje na tekście
length(str) zwraca liczbę znaków w str. Jeżeli nie podano argumentu, to zwraca liczbę znaków w $0; index(str1,str2) jeżeli str1 zawiera str2 to zwraca pozycję, na której go znaleziono. Jeżeli nie – zwraca 0; split(str,tab,zp) kopiuje pola ciągu str oddzielone znakami podziału zp do tablicy tab i zwraca liczbę jej elementów; substr(str,poz,dl) zwraca podciąg łańcucha str, zaczynający się na pozycji poz i o długości dl; match(str,wzór) poszukuje w ciągu str znaków pasujących do wzoru. Jeżeli je znajdzie – zwraca pozycję, jeżeli nie – zwraca 0; sub(wzór,zast,str) zamienia wzór na zast w ciągu str. Jeżeli str nie podano - przyjmuje $0; Zwraca ilość podstawień; gsub(wzór,zast,str) działa podobnie jak sub, ale globalnie: zamienia wszystkie wystąpienia, a nie tylko pierwsze; sprintf(format,arg...) działa podobnie jak printf, ale nie drukuje tylko zwraca utworzony ciąg; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

133 AWK operacje matematyczne
operacje na tekście, cd: toupper(str) zamienia wszystkie litery w str na duże; tolower(str) zamienia wszystkie litery w str na małe; operatory matematyczne ++ -- inkrementacja, dekrementacja; ^ potęgowanie; * / % mnożenie, dzielenie, modulo; + - dodawanie, odejmowanie; = *= /= %= += -= operatory przypisania funkcje matematyczne int(x) zwraca część całkowitą x; sqrt(x) zwraca pierwiastek kwadratowy x; sin(x), cos(x) funkcje trygonometryczne; log(x), exp(x) logarytm i eksponenta; rand(), srand(liczba) generatory liczb pseudolosowych; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

134 AWK operatory operatory porównania operatory logiczne
== != równy, nierówny; > >= większy, większy lub równy; < <= mniejszy, mniejszy lub równy; operatory logiczne ! && || negacja, koniunkcja, alternatywa; operatory poszukiwania wzoru str ~ regex dopasowuje ciąg str do wyrażenia regularnego regex; zwraca prawdę, jeżeli ciąg zawiera się w polu; str !~ regex negacja dopasowania; zwraca prawdę, jeżeli ciąg nie zawiera się w polu; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

135 AWK wzory wzory specjalne wzory zakresów zmienne i tablice
BEGIN wykonuje operacje przed rozpoczęciem przetwarzania danych; END wykonuje operacje po zakończeniu przetwarzania danych; wzory zakresów war1,war2 odnosi się do zakresu linii zaczynającego się od linii spełniającej warunek war1, a kończącego się na linii spełniającej warunek war2; zmienne i tablice zmienne nie są deklarowane; są inicjowane wartością 0 lub ”” w zależności od kontekstu, w którym zostały użyte; tablice tablice asocjacyjne – indeksowane nie są liczbami tylko napisami; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

136 AWK wyrażenia regularne
\ odbiera specjalne znaczenie następnemu znakowi; ^ dopasowuje początek stringu (nie koniecznie linii); $ dopasowuje koniec stringu (nie koniecznie linii); . dowolny znak, włączając w to ’\n’; [...] lista znaków – dowolny znak z listy; [^...] lista znaków – dowolny znak spoza listy; | operator alternatywy; (...) operator grupowania; * zero lub więcej wystąpień poprzedniego znaku; + jedno lub więcej wystąpień poprzedniego znaku; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

137 AWK wyrażenia regularne
wyrażenia regularne, cd ? zero lub jedno wystąpienie poprzedniego znaku; {n} powtórzenie poprzedniego wyrażenia n razy; {n,} powtórzenie co najmniej n razy; {,n} powtórzenie co najwyżej n razy; {m,n} powtórzenie od m do n razy; \w litera, cyfra lub ’_’; \W nie \w; \< pusty string na początku słowa; \> pusty string na końcu słowa; \B niepusty string na krawędzi słowa; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

138 AWK instrukcje instrukcja warunkowa if
if (warunek) instrukcja else instrukcja Przykłady: if (x % 2 == 0) print ”x jest parzyste” else print ”x jest nieparzyste” if (x % 2 == 0) print ”parzyste”; else print ”nieparzyste” if (x % 2 == 0) { print ”parzyste” print ”OK” } else print ”nieparzyste” (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

139 AWK instrukcje instrukcja while while (warunek) instrukcje Przykład:
while (i <= 3) { print $i i++ } }’ plik_wejsciowy Uwaga: przejścia do nowych linii nie są tu konieczne, (z wyjątkiem ciała instrukcji złożonej) ale zalecane (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

140 AWK instrukcje instrukcja do while do instrukcje while (warunek)
Przykład: awk ’{ i = 1 do { print $0 i++ } while (i <= 10) }’ plik_wejsciowy Uwaga: przejścia do nowych linii nie są tu konieczne, (z wyjątkiem ciała instrukcji złożonej) ale zalecane (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

141 AWK instrukcje instrukcja for
for (inicjalizacja; warunek; inkrementacja) Przykład: gawk ’{ for (i = 1; i <= 3; i++) print $i (i <= 10) }’ plik_wejsciowy for (index in tablica) index przyjmuje wartości kolejnych indeksów w tablicy Przykład: gawk ’BEGIN {t[”jeden”]=1; t[”dwa”]=2; t[”trzy”]=3 for (i in t) print i,t[i] }’ (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

142 AWK instrukcje instrukcja switch switch (wyrażenie) {
case wartość lub regex: instrukcje default: } Uwagi: wyrażenie dopasowywane może być do wartości numerycznej, stringu lub wyrażenia regularnego wykonanie instrukcji jest przerywane dopiero po napotkaniu: - końca instrukcji switch - jednej z instrukcji: break, continue, next, nextfile, exit (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

143 AWK instrukcje instrukcja switch, cd Przykład: switch (NR * 2 + 1) {
case 3: case ”11”: print NR – 1 break case /2[[:digit:]]+/: print NR default: print NR + 1 case –1: print NR * -1 } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

144 AWK instrukcje instrukcja break break
Przerywa wykonanie najbardziej wewnętrznej pętli Poza pętlami traktowana jest jako błąd (POSIX) Przykład: { n = $1 for (d=2; d*d<=n; d++) if (n%d == 0) break printf ”Najmniejszym podzieln. %d jest %d\n”,n,d else printf ”%d to liczba pierwsza\n”,n } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

145 AWK instrukcje instrukcja continue continue
Przerywa bieżący przebieg pętli i przechodzi do następnego Poza pętlami traktowana jest jako błąd (POSIX) Przykład: BEGIN { for (x=0; x<=20; x++) { if (x == 5) continue printf ”%d ”,x } print ”” (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

146 AWK instrukcje instrukcja next next
Przerywa przetwarzanie bieżącego rekordu i przechodzi do następnego; dalsza część akcji (w przeciwieństwie do skutku funkcji getline) nie jest realizowana Przykład: NF != 4 { err = sprintf(”%s:%d:NF != 4\n”,FILENAME,FNR) print err > ”/dev/stderr” next } Przetwarzanie rekordu zawierającego liczbę pól inną niż 4 zostanie przerwane, a na wyjście diagnostyczne wysłany zostanie komunikat o błędzie (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

147 AWK instrukcje instrukcja nextfile (w gawk) nextfile
Przerywa przetwarzanie bieżącego pliku i przechodzi do następnego podanego w linii polecenia Zmienia wartość zmiennej FILENAME, tak by odpowiadała nazwie kolejnego pliku Ustawia wartość zmiennej FNR=1 Przykład: NF != 4 { print ”%s nie ma 4 pol w rekordzie”,FILENAME nextfile } { akcje dla pliku o 4 polach w rekordzie (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

148 AWK instrukcje instrukcja exit exit [kod powrotu]
Przerywa przetwarzanie: - wykonane w bloku BEGIN lub po nim – przejście do bloku END - wykonane w bloku END – zakończenie przetwarzania Przykład: BEGIN { print ”Jestem w bloku BEGIN”; exit } NF == 6 { n++ } END { print ”Znaleziono”,n,”rekordow” } Program zostanie wykonany bez przetwarzania pliku wejściowego! (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

149 AWK tablice tablice asocjacyjne – indeksowane stringami, np.:
tab[”jeden”]=1 tab[”dwa”]=2 indeks w postaci numerycznej zamieniany jest na string, np.: tab[17]  tab[021]  tab[0x11] sprawdzenie, czy ind jest jednym z indeksów tablicy tab: ind in tab na przykład: if (ind in tab) usuwanie elementów tablicy: delete tab[i] usuwanie całej tablicy (gawk): delete tab Uwaga: usunięcie tablicy nie zmienia jej typu, tzn. jej nazwa nie może być dalej używana jako nazwa zwykłej zmiennej (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

150 AWK sortowanie tablic sortowanie po wartościach – asort
asort(tab) - zwraca liczbę elementów tablicy i indeksuje ją na nowo liczbami od 1 do n, sortując wg. wartości jej elementów asort(tab,cpy) - kopiuje tab do cpy, i działa dalej tak jak asort(cpy); tab pozostaje nienaruszone Przykład: BEGIN { tab[”jeden”]=”one” tab[”dwa”]=”two” tab[”trzy”]=”three” n = asort(tab,cpy) for (i in tab) print i,tab[i] for (i in cpy) print i,cpy[i] } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

151 AWK sortowanie tablic sortowanie po indeksach – asorti
asorti(tab) - zwraca liczbę elementów tablicy i indeksuje ją na nowo liczbami od 1 do n, sortując wg. wartości jej indeksów asorti(tab,cpy) - kopiuje tab do cpy, i działa dalej tak jak asorti(cpy); tab pozostaje nienaruszone Przykład: BEGIN { tab[”jeden”]=”one” tab[”dwa”]=”two” tab[”trzy”]=”three” n = asorti(tab,cpy) for (i in tab) print i,tab[i] for (i in cpy) print i,cpy[i] } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

152 AWK funkcje użytkownika
definiowanie funkcji użytkownika function nazwa(lista_parametrów) { ciało funkcji } lista parametrów zawiera argumenty oraz zmienne lokalne argumenty ustalane są na podstawie wywołania – pozostałe wielkości są zmiennymi lokalnymi zmienne lokalne są inicjowane stringami pustymi Przykład: function drukuj(m) { printf ”%6.3g\n”, m } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

153 AWK funkcje użytkownika
zwracanie wartości przez funkcje return [wyrażenie] polecenie return zwraca wynik wyrażenia jeżeli wyrażenie nie zostało podane, to zwracana wartość jest nieokreślona jeżeli return nie zostało użyte, to przyjmowane jest automatycznie na końcu definicji funkcji, a zwracana wartość jest nieokreślona Przykład: function srednia(tab,n,suma) { for (i in tab) {n++; suma+=tab[i]} return suma/n } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

154 AWK string i liczba typ wartości zmiennej (tekstowy lub numeryczny) ustalany jest dynamicznie i zależy od kontekstu zmienne tekstowe użyte w operacjach arytmetycznych mają wartość liczbową 0, np.: zero = ”zero”; x = 5 + zero; print x 5 zmienne (i stałe) ustawione w wyrażeniach obok siebie traktowane są jako tekstowe i podlegają konkatenacji, np.: m = 1; n = 2; print m n ” ” (m n + 5) 12 17 zmienne (i stałe) numeryczne są zmiennoprzecinkowe: print 3/4 0.75 (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

155 AWK komunikacja z procesami
gawk pozwala na tworzenie dwukierunkowych łączy z innymi procesami: BEGIN { command = ”read line; ls –l $line” print ”/usr/games” |& command while (command |& getline results) print ”>”,results } niekoniecznie na tej samej maszynie: BEGIN { Service = ”/inet/tcp/0/origin” \ ”.ftj.agh.edu.pl/daytime” Service |& getline print $0 close (Service) } (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

156 SED - uzupełnienia Przestrzeń wzorca (pattern space) Polecenia
dane wejściowe dla każdego polecenia; zazwyczaj (ale nie zawsze) kolejna linia tekstu; zmieniają ja polecenia: N, n, x, g, G; Polecenia # (comment) cała linia jest ignorowana d (delete) blokuje wypisanie linii na standardowe wyjście wykonanie startuje od początku skryptu D (delete the first part of the pattern space) usuwa wszystko aż do znaku ’\n’ z przestrzeni wzorca wykonanie startuje od początku skryptu z następną linią (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

157 SED - polecenia n (next) N (append Next line) a\ (append) i\ (insert)
do przestrzeni wzorca wpisywana jest zawartość następnej linii wykonywane będzie następne polecenie N (append Next line) do przestrzeni wzorca dopisywana jest zawartość następnej linii poprzedzona znakiem ’\n’ a\ (append) dodaje tekst za linią wskazaną przez adres, a jeśli go nie ma – za każdą przetwarzaną linią i\ (insert) dodaje tekst przed linią wskazaną przez adres, a jeśli go nie ma – przed każdą przetwarzaną linią c\ (change) zmienia bieżącą przestrzeń wzorca (linię) na tekst (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

158 SED - polecenia Uwagi do poleceń a\, i\, c\
polecenie musi stać w osobnej linii (albo być oddzielone ’;’) liczba wstawianych linii nie jest ograniczona kolejne linie, z wyjątkiem ostatniej, oddzielane są przez ’\’, np.: a\ linia 1\ linia 2\ ... linia n wprowadzając kolejne linie w linii polecenia musimy stosować wielokrotne opcje ’-e’, np.: sed –e’/wzor/{;i\’ –e’Linia wstawiana przed wzorem’\ -e’a\’ –e’1. linia wstawiana za wzorem\’ \ -e’2. linia wstawiana za wzorem’ –e’}’ (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

159 SED - polecenia s/RE/zastąpienie/[flagi] (substitute)
w liniach wskazanych przez adresy (albo we wszystkich) tekst pasujący do wyrażenia regularnego RE zastępowany jest przez zastąpienie; znaki ’/’ mogą być zastąpione przez dowolne inne znaki; w zastąpieniu wprowadzany jest surowy tekst, z wyjątkiem: & - zastępuje cały tekst dopasowany do RE \n (gdzie n jest cyfrą) – zastępuje n-tą grupę \(...\) \c (gdzie c nie jest cyfrą) – oznacza znak ’c’ flagi: brak – dokonywane jest tylko jedno zastąpienie g – dokonywane są wszystkie zastąpienia (global) n (gdzie n jest cyfrą) – dokonywane jest tylko n-te zastąpienie p – wypisuje przestrzeń wzorca po skutecznym zastąpieniu Uwaga: jeżeli zastąpienie zostało dokonane, ustawiana jest flaga wykorzystywana przez polecenie test; (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

160 SED - polecenia p (print) P (print first part of the pattern space)
przesyła określone linie na standardowe wyjście P (print first part of the pattern space) wypisuje z przestrzeni wzorca wszystko, aż do pierwszego ’\n’ l (list) działa podobnie jak p, ale wypisuje niektóre znaki specjalne w formie \c (np. \n, \t) w file (write to file) wypisuje określone linie do pliku file r file (read from file) wstawia zawartość pliku file po określonej linii (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

161 SED - polecenia h (hold pattern space) H (hold pattern space - append)
kopiuje przestrzeń wzorca do bufora, kasując jego zawartość H (hold pattern space - append) dodaje zawartość przestrzeni wzorca do końca bufora g (get) kopiuje zawartość bufora do przestrzeni wzorca, kasując jej dotychczasową zawartość G (get - append) dołącza zawartość bufora do przestrzeni wzorca x (exchange) wymienia zawartość bufora i przestrzeni wzorca (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

162 SED - polecenia !polecenie (negacja) {} (grupowanie) :etykieta
neguje specyfikację adresu polecenia {} (grupowanie) grupuje polecenia wykonywane dla określonej linii pierwsze polecenie może pojawić się zaraz po ’{’ ’}’ musi być w osobnej linii grupowanie może być zagnieżdżone :etykieta wstawia etykietę, do której mogą skakać polecenia branch i test betykieta (branch) wykonuje bezwarunkowy skok do etykiety jeżeli nie ma etykiety, skacze do końca skryptu (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

163 SED - polecenia tetykieta (test) y/lista1/lista2 (translate)
wykonuje skok do etykiety jeżeli polecenie substitute, działające na bieżącej przestrzeni adresowej ustawiło odpowiednią flagę flaga jest ustawiana po dokonanym podstawieniu flaga jest resetowana po wykonaniu instrukcji test flaga jest resetowana po wczytaniu nowej linii y/lista1/lista2 (translate) zamienia znaki listy1 odpowiednimi znakami listy2 listy 1 i 2 muszą być tej samej długości separatory ’/’ mogą być zastąpione innymi znakami = (number) wypisuje numer bieżącej linii q (quit) koniec działania sed (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

164 SED – przykłady skryptów
Zliczanie linii inputu #!/bin/sed –nf $= Emulacja polecenia head #!/bin/sed –f 10q Rozdzielanie linii tekstu pustymi liniami #!/bin/sed –f /^$/d;G Emulacja polecenia tail #!/bin/sed –f :a $q;N;11,$D;ba (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

165 SED – przykłady skryptów
Odwrócenie kolejności znaków w linii #!/bin/sed –f /./!b s/!/!!/g s/^/-!-/ s/$/-!-/ ta :a s/-!-\([^!]\|!!\)\(.*\)\([^!]\|!!\)-!-/\3-!-\2-!-\1/ s/-!-//g s/!!/!/g (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008

166 SED – przykłady skryptów
Emulacja polecenia tac #!/bin/sed -nf 1{h;b;} G;h ${g;p} (C) Mariusz Kopeć, WFiTJ AGH, 2008


Pobierz ppt "Wprowadzenie do systemu UNIX"

Podobne prezentacje


Reklamy Google