Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Mateusz Goryca Wykład szósty 6 marca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Mateusz Goryca Wykład szósty 6 marca 2008."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Mateusz Goryca Wykład szósty 6 marca 2008

2 Z ostatniego wykładu Równowaga układu elektrostatycznego Równania Poissona i Laplacea Wnikanie pola do przewodnika Metoda obrazów I prawo Kirchhoffa, równanie ciągłości Prawo Ohma, ruch nośników w polu elektrycznym, ruchliwość, czas relaksacji

3 Jak mierzy ć opór? U I A V Błąd: amperomierz mierzy natężenie prądu płynącego przez woltomierz Błąd: woltomierz mierzy spadek napięcia na amperomierzu U I A V

4 Amperomierz i woltomierz Jeżeli mierniki spełniają prawo Ohma, jest kwestią umowy nazywanie ich amperomierzem lub woltomierzem W praktyce różnią się oporem, np. woltomierz rzędu M, amperomierz rzędu Czasem warto z tej dowolności skorzystać, na przykład przy pomiarze napięcia miernikiem uniwersalnym w elektrostatyce: Najczulsza skala natężenia prądu 200 A Na zakresie 2 V czułość prądowa 200 nA (10 M )

5 Jak mierzy ć mały opór? Cu źródło V A V A Usuwamy wpływ oporu kontaktów

6 Ł ą czenie oporów R1R1 R2R2 R1R1 R2R2 R = R 1 + R 2 R -1 = R R 2 -1 szeregowerównoległe

7 Dzielnik napi ę cia V R1R1 R2R2 zasilacz odbiornik (R) U we U wy Bez obciążenia Przy obciążeniu oporem R

8 Przewodnictwo materiałów Czym się różnią różne materiały? Przykłady: metal n rzędu m -3, czysta woda n rzędu m -3

9 Od czego zale ż y przewodnictwo? Od oświetlenia Generacja par elektron-dziura Od temperatury Zmiana ruchliwości (w metalu) lub koncentracji (w półprzewodniku)

10 W krysztale półprzewodnika

11 Struktura pasmowa Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne Energia Przerwa energetyczna Mała energia fotonu E = h Duża energia fotonu

12 Jak znale źć g ę sto ść pr ą du w o ś rodku? Równania na gęstość prądu i na natężenie pola elektrycznego mają tę samą formę. Jeśli prawo Ohma jest spełnione, oba wektory są do siebie proporcjonalne. Różne są źródła i warunki brzegowe.

13 Dioda półprzewodnikowa Nie spełnia prawa Ohma. W uproszczeniu: k = meV/K I U

14 Dioda półprzewodnikowa elektrony (typ n) dziury (typ p) - + I - +

15 Do ś wiadczenie Francka-Hertza James Franck b d Gustav Ludwig Hertz b d But Franck and Hertz have developed and refined Lenard's method so that it has become a tool for studying the structure of atoms, ions, molecules and groups of molecules. By means of this method and not least through the work of Franck and Hertz themselves, a great deal of material has been obtained concerning collisions between electrons and matter of different types. Although this material is important, even more important at the present time is the general finding that Bohr's hypotheses concerning the different states of the atom and the connexion between these states and radiation, have been shown to agree completely with reality. I E el

16 Wyładowanie wyzwalane naelektryzowan ą pałk ą ebonitow ą - -

17 Fotodioda lawinowa Obszar absorpcji Obszar wzmocnienia

18 Dioda reaguje na światło + – absorpcja fotonu generacja pary elektron-dziura

19 Dioda wysyła światło – + rekombinacja pary elektron-dziuraemisja fotonu


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Mateusz Goryca Wykład szósty 6 marca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google