Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci rozległe WAN – standardy telekomunikacyjne - ciąg dalszy Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci rozległe WAN – standardy telekomunikacyjne - ciąg dalszy Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 10."— Zapis prezentacji:

1 Sieci rozległe WAN – standardy telekomunikacyjne - ciąg dalszy Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 10

2 Urządzenia transmisji Urządzenia komutowania obwodówUrządzenia komutowania pakietów Linie dzierżawione ISDN Switched 56 X.25 Frame Relay ATM (komutowanie komórek)

3 Warstwa 1 Warstwa 2.... Warstwa n Warstwa 1 Warstwa 2.... Warstwa n Sieć NadawcaOdbiorca Model warstwowy oprogramowania protokołów

4 Warstwa protokołów wysokiego poziomu Warstwa interfejsów sieciowych Protokół 1 Moduł IP Warstwa Internet Protocol Protokół 2Protokół 3 Interfejs 1Interfejs 2Interfejs 3 Podział koncepcyjnyOrganizacja oprogramowania Porównanie modelu warstwowego i obrazu organizacji wielu interfejsów sieciowych pod IP i wielu protokołów nad nim

5 inne... Warstwa IP Interfejs Nadawca Odbiorca inne... Warstwa IP Interfejs Sieć 1Sieć 2Sieć 3 Ścieżka wiadomości w Internecie od nadawcy do odbiorcy Komputery pośrednie przesyłają datagram tylko do warstwy oprogramowania IP

6 Programy użytkowe Reprezentacja danych Sesja Transport Sieć Łącze (interfejs sprzętowy) Połączenie przy pomocy fizycznego sprzętu 7 6 5 4 3 2 1 Warstwa Działanie Zależności oprogramowania protokołów. 7 -wartwowy model ISO

7 Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Sprzęt Warstwy koncepcyjne Obiekty przesyłane między warstwami Komunikaty lub strumienie Pakiety protokołów transportu Datagramy IP Ramka sieci fizycznej Cztery koncepcyjne warstwy oprogramowania TCP/IP i format obiektów przesyłanych między nimi

8 Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Węzeł A Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Węzeł B Sieć fizyczna Identyczny komunikat Identyczny pakiet Identyczny datagram Identyczna ramka n-ta warstwa w węźle B odbiera dokładnie te same obiekty, które wysłała n-ta warstwa węźle A Zasada podziału na warstwy

9 Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Węzeł A Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Węzeł B Sieć fizyczna 1 Identyczny komunikat Identyczny pakiet Intersieć Sieć fizyczna 2 Ruter Ident. datagram Ident. ramka

10 Transport Interfejs sieciowy Protokół 1 Moduł IP Intersieć Protokół 2Protokół 3 Interfejs 1Interfejs 2Interfejs 3 Podział koncepcyjnyOrganizacja oprogramowania Połączenia wewnątrzsieciowe Połączenie międzypunktowe (sieć wewnętrzna) Umiejscowienie protokołu bezpośrednich połączeń międzypunktowych, gdy IP traktuje ich zestaw jako pojedynczą sieć IP

11 Programy użytkowe Transport Intersieć Interfejs sieciowy Sprzęt Warstwa koncepcyjnaGranica Oprogramowanie poza systemem operacyjnym Oprogramowanie wewnątrz systemu operacyjnego Tylko adresy IP Adresy fizyczne Związek pomiędzy koncepcyjnym podziałem na warstwy a granicami dla systemu operacyjnego i adresami protokołów wysokiego poziomu

12 Moduł IPModuł ARPModuł RARP Demultipleksowanie na podstawie typu ramki Przybycie ramki Demultipleksowanie przychodzących ramek na podstawie pola typu znajdującego się w nagłówku ramki

13 Protokół ICMPProtokół UDPProtokół TCP Moduł IP Przybycie datagramu Demultipleksowanie w warstwie Internetu. Oprogramowanie IP wybiera odpowiednią procedurę obsługi na podstawie znajdującego się w nagłówku datagramu pola typu protokołu Protokół EGP

14 Standardy linii dzierżawionych T1 (w Europie E1): cyfrowe linie dzierżawione przepustowość 1,544 Mb/s (E1 - 2048 Mb/s) możliwość dzielenia na 24 (E1 - 32) niezależne kanały o szer. pasma 64 Kb/s a te na jeszcze mniejsze np. 9,6 Kb/s T3: przepustowość 44,736 Mb/s ISDN - cyfrowa sieć usług zintegrowanych - złącza stopnia podstawowego BRI przepustowość 144 Kb/s, format 2B+D - 2 kanały po 64 Kb/s + kanał kontrolny D 16 Kb/s - złącza stopnia głównego PRI udostępniane przez linie T1 1,544 Mb/s dzielenie na 23 kanały B 64 Kb/s i jeden kanał D 16 Kb/s

15 DTE (Ruter) DCE FDDI DCE DTE (Ruter ) DCE Sieć X.25 Elementy sieci X.25 DCE - przełącznik sieci X.25

16 DTE (Ruter ) Chmura X.25 Standard X.25 Zakres standardu X.25

17 Standard sieciowy X.25 - opracowany przez ITU-T ( Telecommunication Section of the International Tlecommunictaions Union ) - najstarszy, obecnie powoli wychodzi z użycia - komutacja pakietów - prędkość od 64 do 2048 kb/s - definiowany w 3 najniższych warstwach modelu OSI - nośnik głównie kablowy - system potwierdzeń ramek już na poziomie warstwy 2 - 100% gwarancja niezawodności dostarczenia danych

18 Cechy sieci w standardzie X.25 z przełączaniem pakietów: dokonywanie przekazów pakietowych w trybie połączeniowym; segmentacja sieci transmisyjnej za pomocą połączeń wirtualnych: trwałych typu PVC (Permanent Virtual Circuit) lub przełączanych SVC (Switched Virtual Circuit); duża redundancja i skuteczność połączeń, korekcją błędów; transmisja dwukierunkowa przez linie komutowane lub dedykowane; analogowy bądź cyfrowy przekaz danych (wyłącznie dane); ustalana długość pakietu (od 16 do 4096 bajtów) w konkretnej sieci X.25; sprawdzanie poprawności przekazu pakietu na całej trasie, co prowadzi do generowania opóźnień (latency) przez kolejne węzły sieciowe; prowadzenie transmisji synchronicznych i asynchronicznych; dobra odporność na zakłócenia istniejące w liniach przesyłowych; możliwość konwersji protokołów (kodów, formatu i szybkości); możliwość transmisji priorytetowych.

19 Warstwa 7 Warstwa 6 Warstwa 5 Warstwa 4 X.25/3 X.25/2 X.25/1 Warstwa 7 Warstwa 6 Warstwa 5 Warstwa 4 Protokół PLP (3) Protokół LAP-B X21, RS232, RS499, EIA 530 X.25/3 X.25/2 X.25/1 X.25/3 X.25/2 X.25/1 nośnik Węzły pośredniczące (DCE)

20 8 Flaga 01111110 AdresKontrola Zmienne Dane 16 Suma kontrolna Flaga 01111110 888 Struktura ramki protokołu X.25

21 3 typy ramek o różnych funkcjach: informacyjne (Information frame) - przenoszące komunikaty wyższego poziomu: kolejkowanie, sterowanie przepływem, informacje o błędach i powtórzeniach; zarządzające (Supervisory frame) - spełniające funkcje kontrolne: wznawianie i zawieszanie transmisji, raportowanie, przesyłanie statusów; nie numerowane (Unnumbered frame) - przekazujące informacje sterowania: ustanawianie łączy, likwidacja połączeń i raportowanie błędów. Ramki typu U-frame nie przenoszą żadnych numerów sekwencyjnych, a wyłącznie odpowiednie kody komend i odpowiedzi (do 32 kodów).

22 1 Q 1 D 1 0 1 1 4 Grupa 8 Kanał 3 Odb 3 Nad 1 0 Zmienne Dane 1 M Struktura pakietu protokołu X.25

23 Sieci standardu Switch 56 komutacja obwodów zestawianie połączeń bardzo podobne do sieci telefonicznej prędkość 64 Kb/s (przesyłanie danych to 56 Kb/s, a pozostałe 8 Kb/s wykorzystywane jest przez wywołania i sygnalizację) nośnik: skrętka dwużyłowa często wykorzystywane jako łącze rezerwowe dla łącz dzierżawionych

24 Frame Relay - szybsza odmiana komutowania pakietów X.25 - krótsze pakiety i mniej mechanizmów sprawdzania błędów - przesyłanie pakietów wyłącznie przez stałe kanały wirtualne (PVC) pomiędzy końcowymi routerami sieci. - punkty końcowe kanałów PVC są określane przez identyfikatory DLCI (Data Link Connection Identifiers) i mają przypisany umowny wskaźnik szybkości przesyłania informacji (CIR) przez sieć Frame Relay. - pary DLCI mają również przypisaną minimalną dostępną szerokość pasma, z możliwością czasowego przekroczenia tej granicy po spełnieniu określonych warunków. - sieci rozległe Frame Relay są budowane przez zapewnienie stałego połączenia między punktem roboczym a najbliższą centralą oferującą tę usługę. - w centrali dzierżawiona linia kończy się na przełączniku Frame Relay, który połączony jest w częściowe lub pełne oczka sieci z pozostałymi przełącznikami tego typu, tworzącymi komercyjną infrastrukturę Frame Relay danego operatora. - przełączniki Frame Relay są niewidoczne dla użytkowników oraz wykorzystywanych aplikacji. - podstawową zaleta protokołu Frame Relay to redukcja kosztów połączenia sieciowego lokacji rozproszonych geograficznie przez zminimalizowanie długości własnych połączeń, wymaganych do uzyskania dostępu. - przepustowość 1,544 Mbps, ze wskaźnikami CIR wykorzystywanymi do tworzenia logicznych połączeń z wieloma lokalizacjami, mających mniejszą szybkość transmisji.

25 DTE (Ruter ) Chmura Frame Relay UNI Zakres standardu X.25 Interfejs użytkownik - sieć łączący urządzenie końcowe ze standardem komunikacyjnym

26 DTE (Ruter ) przełączniki chmura Frame Relay FDDI Ethernet

27 Flagi pola flagowe wyznaczające początek i koniec ramki; Adres pole adresu, w którym na numer łącza logicznego DLCI przeznaczone jest 10 bitów; Dane pole zmiennej długości, zawierające przesyłane dane FCS suma kontrolna Format ramki Frame Relay 8 Flagi 16 Adres zmienne Dane 16 FCS 8 Flagi

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Sieci rozległe WAN – standardy telekomunikacyjne - ciąg dalszy Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google