Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci X.25 standard opracowany w 1974 r. przez CCITT dla publicznych sieci pakietowych (kolejne modyfikacje i usprawnienia 1976, 1978, 1980, 1984, 1988,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci X.25 standard opracowany w 1974 r. przez CCITT dla publicznych sieci pakietowych (kolejne modyfikacje i usprawnienia 1976, 1978, 1980, 1984, 1988,"— Zapis prezentacji:

1 Sieci X.25 standard opracowany w 1974 r. przez CCITT dla publicznych sieci pakietowych (kolejne modyfikacje i usprawnienia 1976, 1978, 1980, 1984, 1988, 1993) w Polsce wykorzystują X.25 sieci POLPAK, TELBANK, KOLPAK technologia sieci WAN komutacja pakietów, znaczące funkcje sieciowe przypisane urządzeniom sieciowym, urządzenia końcowe posiadały małe możliwości szybkość transmisji: tradycyjnie 64 kbit/s, 2,048 Mbit/s

2 Urządzenia w sieci DTE (Data Terminal Equipment) -urządzenie końcowe transmisji danych, zlokalizowane u abonenta sieci np. komputer DCE (Data Communication Equipment) - węzeł sieci, urządzenie komunikacyjne transmisji danych, należy ono do sieci (właściciela sieci)

3 DCE sieć X.25 DTE

4 Urządzenia w sieci X.25 pracują w trzech pierwszych warstwach modelu ISO/OSI DTE DCE węzeł X.25

5 Warstwa fizyczna połączenie między DTE-DCE kilka standardów: X.21, EIA-422, X.21, X.21 bis (interfejs V.24/V.28), EIA-232-D, RS-232-C, V.35 Warstwa łącza danych pozwala utworzyć niezawodny kanał logiczny - kontrola błędów - sterowanie przepływem danych - numerowanie ramek -prowadzenie statystyk wszystkich typów ruchu stosowany protokół LAP-B (Link Access Procedure Balanced) stanowi podzbiór protokołu HDLC

6 LAP-B komunikacja dwupunktowa w trybie asynchronicznym równoprawnym adresacja - w ramce adres docelowy: gdy DTE – gdy DCE – możliwe dwa zakresy numerów sekwencyjnych: modulo 8 i modulo 128

7 format ramkikomendaodpowiedź informacyjnaI-ramka nadzorczaRR RNR REJ nienumerowanaSABME DISC SABM FRMR DM UA komendy i odpowiedzi:

8 Warstwa sieciowa – poziom pakietowy zapewnia łączność pomiędzy urządzeniami końcowymi protokół pakietowy PLP (Packet Layer Protocol) standardu X.25: -wybór trasy przesyłania pakietów przez podsieć komunikacyjną, -przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci, -definiuje formaty pakietów (30 typów: dane + ruch służbowy) przesyłanych między DTE-DTE, -współpraca między sieciami, przezroczysty przekaz danych między sieciami, segmentacja i składanie pakietów transmisja połączeniowa maksymalna długość pakietów 4096 bajtów każdy pakiet podróżuje przez sieć przez ustalone przy zestawianiu połączenia łącze wirtualne, pakiet przenosi w nagłówku numer łącza wirtualnego suma kontrolna realizowana na poziomie warstwy drugiej

9 Połączenia wirtualne Połączenie wirtualne jest kanałem logicznym łączącym dwóch użytkowników w sieci. W połączeniu wirtualnym pakiety są przesyłane kolejno i dochodzą do miejsca przeznaczenia w takiej kolejności w jakiej zostały wysłane. Dla każdego połączenia wirtualnego pakiety są kolejno numerowane, niezależnie dla każdego kierunku transmisji (zasada sekwencyjnej numeracji). Maksymalna liczba połączeń wirtualnych na jednym łączu fizycznym wynosi Zwielokrotnianie (multipleksacja) statystyczne Każde połączenie wirtualne jest identyfikowane przez numer LCN (Logical Channel Number)

10 PVC (Permanent Virtual Connection) – stałe połączenie wirtualne, ustanawiane między użytkownikami końcowymi na dłuższy czas (między dwoma ustalonymi DTE), nie musi być zestawiane dla każdej sesji SVC (Switched Virtual Connection) – tymczasowe połączenie wirtualne, połączenie ustanawiane tylko na czas trwania sesji i likwidowane po jej zakończeniu. Zestawiane są takie połączenia z wykorzystaniem specjalnych pakietów organizacyjnych: -połączenia przychodzące: DTE może przyjmować tylko przychodzące od innych DTE -połączenia wychodzące: DTE może generować tylko połączenia do innych DTE -połączenia mieszane: DTE może przyjmować i generować połączenie związane z innymi DTE

11 Format pakietów -dopuszczalne maksymalne długości pakietów: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, każdy pakiet z DTE zawiera co najmniej 3 bajty - nagłówek (dla modulo 8, dla modulo 128 nagłówek 4 bajty) poniżej przykładowy nagłówek pakietów sterujących związanych z ustanawianiem połączenia, pola zapisane kursywą są charakterystyczne dla wszystkich typów pakietów ADSSLGCN LCN Typ pakietu LCGN (Logical Channel Group Number) – numer grupy kanałów logicznych SS – określa sposób numeracji, SS=01 modulo 8, SS=10 modulo 128 D (Delivery Confirmation) – D=1 ustawiany gdy DTE chce otrzymywać potwierdzenia A – określa sposób przyjętej adresacji, gdy A=0 standard adresacji wg X.121 LCN (Logical Channel Number) – numer kanału logicznego

12 Typy pakietów w X.25 pakiety służące do ustanowienia i rozłączania połączenia typ pakietuusługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC Incomming CallCall RequestX Call ConnectedCall AcceptedX Clear IndicationClear RequestX DCE Clear ConfirmationDTE Clear ConfirmationX

13 format pakietów Call Request i Incomming Call oraz Call Accepted i Call Connected w wersji rozszerzonej ADSSLGCN LCN Dług. adresu nadawczego DTEDług. adresu odbiorczego DTE Adres nadawczego DTE Adres odbiorczego DTE Długość pola udogodnień Udogodnienia Dane użytkownika typ pakietu

14 usługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC DCE DataDTE DataXX DCE InterruptDTE InterruptXX DCE Interrupt Confirmation DTE Interrupt Confirmation XX pakiety danych i przerwań

15 format pakietu DTE Data i DCE Data QD01LGCN LCN N(R)MN(S)0 Dane D=0 oznacza, że N(R) zawiera potwierdzenie otrzymania pakietu przez sieć tzn. DCE D=1 oznacza, że N(R) zawiera potwierdzenie otrzymania pakietu przez odległe DTE, potwierdzenie end-to-end Q (Qualifier) określa czy przesyłane są dane czy informacja sterująca, Q=0 dane, Q=1 informacje sterujące pochodzące z warstwy transportowej M (More) określa czy grupa pakietów stanowi całość, ostatni pakiet z grupy stanowiącej całość ma M=0, wcześniejsze M=1

16 pakiety sterowania przepływem i zerowanie typ pakietuusługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC DCE RRDTE RRXX DCE RNRDTE RNRXX DTE REJXX Reset IndicationReset RequestXX DCE Reset ConfirmationDTE Reset ConfirmationXX

17 format pakietów RR, RNR, REJ 0001LGCN LCN N(R)Typ pakietu

18 pakiety restartu (wznowienia) typ pakietuusługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC Restart IndicationRestart RequestXX DCE Restart ConfirmationDTE Restart ConfirmationXX pakiet diagnostyczny typ pakietuusługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC DiagnosticXX pakiety rejestracji typ pakietuusługa DCE do DTEDTE do DCESVCPVC Registration ConfirmationRegistration RequestXX

19 Adresacja X.121


Pobierz ppt "Sieci X.25 standard opracowany w 1974 r. przez CCITT dla publicznych sieci pakietowych (kolejne modyfikacje i usprawnienia 1976, 1978, 1980, 1984, 1988,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google