Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP"— Zapis prezentacji:

1 Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP
Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Wykorzystano materiały ze strony

2 Komunikaty sterujące TCP/IP
ponieważ w protokole IP nie ma wbudowanego mechanizmu wysyłania komunikatów o błędach i komunikatów sterujących, są one wysyłane i odbierane przez hosty w sieci poprzez protokół ICMP. Komunikaty ICMP opisane są w dokumencie RFC 792

3 Komunikaty sterujące TCP/IP
Logicznie działa w warstwie sieci (razem z IP), i jest integralną częścią protokołu IP. Komunikat ICMP jest zapakowany w datagram IP i jest protokołem bezpołączeniowym (nie gwarantuje dostarczenia komunikatu). ICMP nie koryguje problemu sieciowego. ICMP po prostu zgłasza nadawcy odpowiedni status.

4 Miejsce ICMP w stosie TCP/IP

5 Enkapsulacja ICMP Komunikaty ICMP są poddawane enkapsulacji w datagramach w taki sam sposób jak inne dane przesyłane przez protokół IP:

6 Podział komunikatów ICMP
Obecnie raczej nie wykorzystywane

7 Ogólna zasada (informacje o błędach)
Jeśli router nie może dostarczyć pakietu IP do odbiorcy zgłasza problem w postaci komunikatu ICMP do nadawcy.

8 Ogólne zasady działania ICMP
Komunikat ICMP Error nie może być wysłany na inny komunikat ICMP Error. Komunikaty ICMP w przypadku fragmentowanych pakietów IP, są wysyłane tylko na pierwszy fragment (nr 0). Komunikaty ICMP nie są wysyłane na pakiety kierowane na adres multicastowy oraz broadcastowy.

9 Rodzaje komunikatów ICMP
Unikatowy typ komunikatu ICMP

10 Format komunikatu ICMP
Komunikat ICMP zawiera: Typ Kod Sumę kontrolną Pola Identyfikator i Numer sekwencyjny są unikatowe dla echo request i echo replay. Pola te służą do dopasowania odpowiedzi na echo do konkretnego żądania. Przykład dla echo request lub echo replay

11

12 Działanie polecenia PING
Jeśli adresat odbierze żądanie echa ICMP, utworzy odpowiedź (echo reply) w celu wysłania jej z powrotem do nadawcy. Jeśli nadawca odbierze odpowiedź (echo reply), to uzyska potwierdzenie, że odbiorca jest dostępny. Proces ten inicjuje się poleceniem ping.

13 Działanie polecenia PING
Pakiet echo replay zawiera pole TTL – czas życia pakietu

14

15 Komunikaty wykrywania routera
Po uruchomieniu hosta, dla którego nie skonfigurowano bramy domyślnej, może on zdobyć informacje o routerach przy użyciu procesu wykrywania routera. Proces zaczyna się od wysłania komunikatu wywołania do wszystkich routerów przy użyciu adresu grupowego Jeśli komunikat wywołania routera zostanie wysłany do routera, który nie obsługuje procesu wykrywania, nie udzieli on odpowiedzi. Jeśli proces jest obsługiwany, router odpowie komunikatem ogłaszania.

16

17 Komunikat o niedostępnym adresie

18 Komunikat o niedostępnym adresie
Kod dostarcza dodatkowych informacji Komunikat taki może zostać wysłany także wtedy, gdy w celu jego przekazania konieczna jest fragmentacja. Fragmentacji zazwyczaj używa się podczas przekazywania datagramu z sieci Token Ring do sieci Ethernet. Jeśli datagram nie zezwala na fragmentację, pakiet nie może zostać przekazany, dlatego wysyłany jest komunikat o niedostępnym adresacie. Komunikaty takie mogą także być generowane, jeśli usługi IP, takie jak FTP lub WWW, są niedostępne. Aby skutecznie rozwiązywać problemy z siecią IP, konieczne jest poznanie różnych przyczyn wysyłania komunikatów ICMP o niedostępnym adresacie.

19

20 Bramy domyślne wysyłają komunikaty ICMP żądania przekierowania wtedy, gdy spełniony zostanie warunek: Interfejs wejściowy danego pakietu jest jednocześnie interfejsem wyjściowym.

21 Komunikat z żądaniem przekierowania
Adres przekierowania Bramy domyślne wysyłają komunikaty ICMP żądania przekierowania/zmiany tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki: Interfejs wejściowy danego pakietu jest jednocześnie interfejsem wyjściowym. Podsieć/sieć adresu IP nadawcy jest podsiecią/siecią adresu IP następnego przeskoku routowanego pakietu. Trasa datagramu nie została określona przez nadawcę (ang. source-routed). Trasa przekierowywana nie jest kolejnym przekierowaniem ICMP ani trasą domyślną. Router został skonfigurowany do wysyłania żądań przekierowania.

22 Komunikaty przesłania informacji
Komunikaty ICMP żądania przesłania informacji i komunikaty odpowiedzi miały pierwotnie służyć do określania przez hosta numeru sieci, w której się znajduje. Obecnie jednak używa się do tego protokołów BOOTP i DHCP.

23

24 Komunikaty sterowania przeciążeniem
Rezultatem przeciążenia sieci jest utrata danych. Aby zmniejszyć ilość traconych danych, do nadawcy muszą zostać wysłane komunikaty ICMP o przeciążeniu. Ten typ komunikatu ICMP nosi nazwę „komunikatu tłumienia źródła” Komunikaty ICMP tłumienia źródła mogą być skutecznie używane w scenariuszu małego lub domowego biura (SOHO, ang. small office, home office). Tego typu niewielkie biuro może składać się z czterech komputerów połączonych kablem CAT-5 i korzystać ze współużytkowanego połączenia z Internetem poprzez modem 56 kb/s. Dane z biurowej sieci LAN o przepustowości 10 Mb/s mogą szybko przytłoczyć łącze WAN o przepustowości 56 kb/s, co zazwyczaj powoduje ich utratę i powtórzenia transmisji. Host będący bramą może za pomocą komunikatu ICMP tłumienia źródła zażądać, aby pozostałe hosty zmniejszyły szybkość transmisji w celu zapobieżenia dalszej utracie danych. Tłumienie źródła: kod komunikatu 4

25

26 Podsumowanie


Pobierz ppt "Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google