Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów."— Zapis prezentacji:

1 Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wykorzystano materiały ze strony http://www-users.mat.uni.torun.pl/~dzik/seminarium/icmp.pdf

2 Komunikaty sterujące TCP/IP ponieważ w protokole IP nie ma wbudowanego mechanizmu wysyłania komunikatów o błędach i komunikatów sterujących, są one wysyłane i odbierane przez hosty w sieci poprzez protokół ICMP. Komunikaty ICMP opisane są w dokumencie RFC 792

3 Komunikaty sterujące TCP/IP Logicznie działa w warstwie sieci (razem z IP), i jest integralną częścią protokołu IP. Komunikat ICMP jest zapakowany w datagram IP i jest protokołem bezpołączeniowym (nie gwarantuje dostarczenia komunikatu). ICMP nie koryguje problemu sieciowego. ICMP po prostu zgłasza nadawcy odpowiedni status.

4 Miejsce ICMP w stosie TCP/IP

5 Enkapsulacja ICMP Komunikaty ICMP są poddawane enkapsulacji w datagramach w taki sam sposób jak inne dane przesyłane przez protokół IP:

6 Podział komunikatów ICMP Obecnie raczej nie wykorzystywane

7 Ogólna zasada (informacje o błędach) Jeśli router nie może dostarczyć pakietu IP do odbiorcy zgłasza problem w postaci komunikatu ICMP do nadawcy.

8 Ogólne zasady działania ICMP Komunikat ICMP Error nie może być wysłany na inny komunikat ICMP Error. Komunikaty ICMP w przypadku fragmentowanych pakietów IP, są wysyłane tylko na pierwszy fragment (nr 0). Komunikaty ICMP nie są wysyłane na pakiety kierowane na adres multicastowy oraz broadcastowy.

9 Rodzaje komunikatów ICMP Unikatowy typ komunikatu ICMP

10 Format komunikatu ICMP Przykład dla echo request lub echo replay Komunikat ICMP zawiera: -Typ -Kod -Sumę kontrolną -Pola Identyfikator i Numer sekwencyjny są unikatowe dla echo request i echo replay. Pola te służą do dopasowania odpowiedzi na echo do konkretnego żądania.

11

12 Działanie polecenia PING Jeśli adresat odbierze żądanie echa ICMP, utworzy odpowiedź (echo reply) w celu wysłania jej z powrotem do nadawcy. Jeśli nadawca odbierze odpowiedź (echo reply), to uzyska potwierdzenie, że odbiorca jest dostępny. Proces ten inicjuje się poleceniem ping.

13 Działanie polecenia PING Pakiet echo replay zawiera pole TTL – czas życia pakietu

14

15 Komunikaty wykrywania routera Po uruchomieniu hosta, dla którego nie skonfigurowano bramy domyślnej, może on zdobyć informacje o routerach przy użyciu procesu wykrywania routera. Proces zaczyna się od wysłania komunikatu wywołania do wszystkich routerów przy użyciu adresu grupowego 224.0.0.2. Jeśli komunikat wywołania routera zostanie wysłany do routera, który nie obsługuje procesu wykrywania, nie udzieli on odpowiedzi. Jeśli proces jest obsługiwany, router odpowie komunikatem ogłaszania.

16

17 Komunikat o niedostępnym adresie

18 Kod dostarcza dodatkowych informacji

19

20 Bramy domyślne wysyłają komunikaty ICMP żądania przekierowania wtedy, gdy spełniony zostanie warunek: Interfejs wejściowy danego pakietu jest jednocześnie interfejsem wyjściowym.

21 Komunikat z żądaniem przekierowania Adres przekierowania

22 Komunikaty przesłania informacji Komunikaty ICMP żądania przesłania informacji i komunikaty odpowiedzi miały pierwotnie służyć do określania przez hosta numeru sieci, w której się znajduje. Obecnie jednak używa się do tego protokołów BOOTP i DHCP.

23

24 Komunikaty sterowania przeciążeniem Rezultatem przeciążenia sieci jest utrata danych. Aby zmniejszyć ilość traconych danych, do nadawcy muszą zostać wysłane komunikaty ICMP o przeciążeniu. Ten typ komunikatu ICMP nosi nazwękomunikatu tłumienia źródła Tłumienie źródła: kod komunikatu 4

25

26 Podsumowanie


Pobierz ppt "Komunikaty sterujące zestawu protokołów TCP/IP Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google