Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Intersieci – protokoły warstwy sieciowej i transportowej TCP/IP - cd. Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Intersieci – protokoły warstwy sieciowej i transportowej TCP/IP - cd. Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 4."— Zapis prezentacji:

1 Intersieci – protokoły warstwy sieciowej i transportowej TCP/IP - cd. Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 4

2 Trasowanie IP - wybór ścieżki w intersieci, po której będzie przesyłany pakiet NO R1 R2 R3 R R6 R5

3 K R1R1 R2R2 trasa do innych sieci i komputerów trasa do innych sieci i komputerów Trasowanie - komputer musi zdecydować, czy posłać datagramy do rutera R 1 czy do R 2

4 Trasowanie: Dostarczanie bezpośrednie: przesyłanie datagramu między dwoma maszynami w ramach tej samej sieci fizycznej - nie wymagane pośrednictwo ruterów - wspólny prefiks adresowy identyfikujący sieć Dostarczanie pośrednie: nadawca i adresat są w różnych sieciach fizycznych, więc musi być pośrednictwo ruterów - tablice tras IP: informacje o możliwych adresatach i trasach do nich - potrzeba minimalizacji (ukrywania) informacji w tablicach tras Rutery w intersieci TCP/IP to struktura połączonych elementów, współpracujących ze sobą. Datagramy IP są przesyłane między kolejnymi ruterami, aż trafią do rutera mogącego dostarczyć je bezpośrednio

5 Trasowanie etapami Każda pozycja w tablicy tras to para: N - adres sieci R - adres rutera (next hop) Adres IP docelowej sieci Adres IP następnego rutera w drodze do tej sieci Tablice tras IP przechowują informacje i możliwych adresatach i trasach do nich Ograniczanie (ukrywanie) informacji do trasy intersieci - przechowywanie informacji jedynie o adresach docelowych sieci a nie komputerów

6 Sieć 20.0.0.0 P R T Sieć 10.0.0.0 Sieć 30.0.0.0 Sieć 40.0.0.0 10.0.0.12 20.0.0.12 20.0.0.23 30.0.0.23 40.0.0.34 30.0.0.34 20.0.0.0bezpośrednio 30.0.0.0 10.0.0.0 40.0.0.0 bezpośrednio 20.0.0.12 30.0.0.34 siećtrasa do niej Tablica tras dla rutera R Trasowanie etapami

7 Trasy domyślne: - jeżeli docelowej sieci nie ma w tablicy tras, pakiet kierowany jest do rutera domyślnego (bramy domyślnej) - korzystne w przypadkach komputerów mających tylko jeden ruter łączący z resztą intersieci Trasy specyficzne: - określane przez administartorów sieci lokalnych w celu kontrolowania wykorzystania sieic, wykonywania testów, sprawy bezpieczeństwa, usuwanie błędów w tablicach tras

8 Z zawartości datagramu ustal adres IP odbiorcy - D oraz prefix sieci - N N jest równe adresowi którejś z sieci bezpośrednio przyłączonych Dostarcz datagram do adresata D za pośrednictwem tej sieci Dostarcz datagram do nastepnego etapu podanego w tablicy Tablica zawiera trasę specyficzną dla komputera D Tablica zawiera trasę do sieci N Dostarcz datagram do nastepnego etapu podanego w tablicy Tablica zawiera trasę domyślną Dostarcz datagram do rutera domyślnego podanego w tablicy Zgłoś błąd trasowania tak nie Algorytm wybierania trasy dla datagramu

9 ICMP (Internet Control Message Protocol) przesyłanie komunikatów kontrolnych (sprawdzających) przesyłanie komunikatów o błędach przyczyny błędów: - błędy linii komunikacyjnych i procesorów - odłączenie czasowe lub stałe docelowej maszyny od sieci - wyczerpanie czasu życia pakietu - przeciążenie ruterów powiadamianie jedynie pierwotnego nadawcy

10 Nagłówek ICMPDane ICMP Nagłówek datagramuCzęść datagramu z danymi Nagłówek ramkiCzęść ramki z danymi Dwa poziomy kapsułkowania komunikatu ICMP Pole Protokół datagramu zawiera watość 1 - identyfikacja datagramu jako komunikatu ICMP

11 Wartość w polu typTyp komunikatu ICMP 0 3 4 5 8 11 12 13 14 15 16 17 18 odpowiedź z echem odbiorca nieosiągalny tłumienie nadawcy zmień trasowaniee prośba o echo przekroczenie terminu datagramu problem z parametrami datagramu prośba o czas odpowiedź z czasem prośba o informację odpowiedź z informacją prośba o maskę adresową odpowiedź z maska adresową Znaczenia niektórych wartości pola typ w komunikacie ICMP

12 Wartość w polu typTyp komunikatu ICMP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sieć nieosiągalna węzeł nieosiągalny protokół nieosiągalny port nieosiągalny konieczna fragmentacja (ust. Nie) błąd trasy nadawcy nieznana siec odbiorcy nieznany węzeł odbiorcy węzeł nadawcy odizolowany komun. z siecią odbiorcy zabroniona komun. z węzłem odbiorcy zabroniona sieć niedostępna dla takiej usługi węzeł niedostępna dla takiej usługi Znaczenia wartości pola kod w komunikacie ICMP

13 Typ (8 lub 0)KodSuma kontrolna IdentyfikatorNumer kolejny Opcjonalne dane.......... 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP prośba o echo i odpowiedź z echem ping Odpowiedź zawiera kopię ewentualnych danych zawartych w prośbie

14 Typ (3)Kod (0-12)Suma kontrolna Nagłówek i pierwsze 64 bity datagramu.......... 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP odbiorca nieosiągalny Nieużywane (równe 0) Przyczyny nieosiągalności: - czasowe nie działanie sprzętu - podanie przez nadawcę nieistniejącego odbiorcy - nieznajomość trasy przez ruter

15 Typ (4)Kod (0)Suma kontrolna Nagłówek i pierwsze 64 bity datagramu.......... 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP tłumienie nadawcy Nieużywane (równe 0) Komunikat ten to prośba o zmniejszenie liczby wysyłanych datagramów

16 Typ (5)Kod (0-3)Suma kontrolna Nagłówek i pierwsze 64 bity datagramu.......... 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP zmień trasowanie Intersieciowy adres rutera Wartość w polu KODZnaczenie 01230123 zmień trasowanie datagramów do sieci zmień trasowanie datagramów do węzła zmień trasowanie datagramów o danym typiee obsługido sieci zmień trasowanie datagramów o danym typie obsługido węzła Rutery znają poprawne trasy. Węzły rozpoczynają pracę z minimum wiadomości o trasach, a o nowych trasach dowiadują się od ruterów

17 Typ (12)Kod (0-1)Suma kontrolna Nagłówek i pierwsze 64 bity datagramu.......... 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP problem z parametrami Intersieciowy adres rutera

18 Typ (13 lub 14)Kod (0)Suma kontrolna IdentyfikatorNumer kolejny Czas początkowy Czas otrzymania 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP prośba o czas i odpowiedź z czasem Czas odesłania

19 Typ (17 lub 18)Kod (0)Suma kontrolna IdentyfikatorNumer kolejny Maska adresowa 0 8 16 31 Format komunikatów ICMP prośba o maskę adresową i odpowiedź z maską adresową

20 Rozszerzenia adresowe dla podsieci W oryginalnym mechanizmie adresowania IP każda sieć fizyczna ma unikalny adres. Problemy związane z szybkim rozrastaniem się intersieci: ogromna administracja wspomagająca zarządzanie adresami sieci bardzo duzy rozmiar tras tablic w ruterach bliskie wyczerpanie się przestrzeni adresowej Rozszerzenia adresacji IP zaradzające tym problemom (minimalizacja liczby sieci): niewidoczne rutery proxy ARP standardowe podsieci IP adresowanie bezklasowe

21 K1 R Sieć główna Sieć ukryta Metoda pośrednie ARP (proxy ARP) odwzorowywania prefixu sieciowego adresu IP na dwa adresy fizyczne Sieć ukryta widziana jest przez sieć główną jako pojedynczy adres IP (rutera), czyli jest w całości traktowana jako pojednyczny komputer w sieci głównej

22 NAT – Network Adress Translation Translacja adresów sieciowych Mechanizm który był odpowiedzią na szybko kurczący sią zakres adresów IP Przydzielenie (np. firmie) jednego (lub maksymalnie kilku) adresów IP Wewnątrz firmy każdy komputer otrzymuje unikatowy adres IP do komunikacji wewnętrznej Gdy pakiet opuszcza firmę odbywa się translacja adresu (NAT) 3 zakresy adresów prywatnych 10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16

23 Adresowanie z uwzględnieniem podsieci (trasowanie z podsieciami) Zewnętrzna intersieć K1K2 K3K4 R 128.10.0.0 Sieć 128.10.3.0 Sieć 128.10.4.0 128.10.3.1128.10.3.2 128.10.4.1 Połączenie między wszystkimi lokalnymi podsieciami a pozostałą intersiecią ma jeden adres IP

24 Część identyfikująca siećCzęść lokalna Sieć fizycznaKomputerCzęść identyfikująca sieć Podział adresu IP (32-bitowego) w mechanizmie oryginalnym i rozszerzenie tego mechanizmu o podział części lokalnej

25 R1 R2R3 R4R5 Sieć 1 Sieć 2Sieć 3 Sieć 4Sieć 5 Na zewnątrz - do intersieci Przykład podziału sieci lokalnej na podsieci fizyczne, np. podziału sieci klasy B na......

26 Maska podsieci Maska podsieci, maska adresu - liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera mamy otrzymać adres IP całej sieci, do której należy ten komputer. Model adresowania w oparciu o maski adresów wprowadzono w odpowiedzi na niewystarczający podział adresów na klasy A, B i C. Pozwala on w elastyczny sposób dzielić duże dowolne sieci na mniejsze podsieci. np. 11111111 11111111 11111111 00000000 11111111 11111111 00011000 01000000

27 Uwzględnienie podsieci w algorytmie trasowania Pozycja w tablicy tras: N - adres sieci R - adres rutera (next hop) M - maska podsieci

28

29

30


Pobierz ppt "Intersieci – protokoły warstwy sieciowej i transportowej TCP/IP - cd. Ryszard Wiatr Przedmiot: Sieci komputerowe Wykład 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google