Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEOPOLD STAFF W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEOPOLD STAFF W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ"— Zapis prezentacji:

1 LEOPOLD STAFF W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Prezentacja materiałów o związkach poety z naszym miastem, gromadzonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej

2 LEOPOLD STAFF 1878 - 1957 Ostatnie lata życia poety związa-
ne były ze Skarżyskiem. Często tu przyjeżdżał, tu powstał jeden z tomików jego wierszy „Wiklina”, tu również dosięgła go śmierć. Nie wszystkim jednak wiadomo, dlaczego Leopold Staff znalazł się w tym robotniczym mieście.

3 Leopold Staff z żoną w towarzystwie księży z parafii Św
Leopold Staff z żoną w towarzystwie księży z parafii Św.Józefa w Skarżysku-Kamiennej W parafii Św.Józefa funkcję proboszcza sprawował ksiądz Antoni Boratyński. Los zetknął go z Heleną i Leopoldem Staffami w Starachowicach w 1944 r., gdzie znale- źli się po Powstaniu Warszawskim.Przy- jaźń z wikarym przetrwała lata. Gdy więc w 1953 r. ksiądz Boratyński objął samo- dzielne probostwo w Skarżysku-Bzinie, zaprosił do siebie poetę, by mógł incognito spędzić kilka letnich tygodni i podkurować swoje niedomagające serce. 10 czerwca 1953 r. państwo Staffowie po raz pierwszy przybyli do miasta nad Kamienną.

4 Leopold Staff z żoną Heleną w Skarżysku-Kamiennej
O kolejnych pobytach L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej wiadomo niewiele. Poeta unikał rozgłosu. Nadszedł rok W marcu,po dłu- gich cierpieniach zmarła na raka pani Helena Staffowa. Staff, który jest po dwóch zawałach serca decyduje się na wyjazd do Skarżyska-Kamiennej. 31 maja 1957 r. około godziny 10 ra- no umiera.

5 Leopold Staff na plebanii w Skarżysku-Kamiennej
W skarżyskiej Bibliotece Pedagogi- cznej obejrzeć można zbiór dokumen- talnych fotografii (tych przedstawio- nych i wiele innych), wykonanych prawdopodobnie w 1955r. w ogrodzie i w pokoiku na plebanii.Uwieczniły one poetę, jego żonę i ulubionego psa.Na kilku zdjęciach widać również księży: Antoniego Boratyńskiego, Feliksa Stradomskiego, Władysława Sadzę.

6 31 maja 1957 r. – śmierć Leopolda Staffa
Z 1957 r. pochodzą zdjęcia wykonane przez Jana Kosidowskiego.Przedsta- wiają one ciało Leopolda Staffa oraz rodzinę i przyjaciół u łoża śmierci, a także moment wynoszenia trumny z plebanii. Zostały one zamieszczone w nume- rze 23 tygodnika „Świat” z dnia 9 czerwca 1957 r.

7 Skarżysko-Kamienna pamięta o Staffie
Miasto hołubi pamięć po Leopoldzie Staffie. Ma ulicę, Centrum Kultury, od 37 lat Ogólnopolski Turniej Recytatorski jego imienia. W 10 rocznicę zgonu poety odsłonię- to pamiątkową tablicę,ustawioną w przykościelnym ogrodzie przy ul.Legionów. W stulecie urodzin Staffa stanął w Skarżysku jego pomnik. W 1998r. ogłoszono Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa.

8 Odsłonięcie pomnika Leopolda Staffa
W 1978 r. w stulecie urodzin nastąpi- ło odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Leopolda Staffa. Autorami postumentu są lubelscy rzeźbiarze : Sławomir Mieleszko i Roman Müller. Uczestniczący w ceremonii Tadeusz Różewicz tak opisał swoje wrażenia: „…byłem smutny, zrezygnowany, milczący, po tym co zobaczyłem, kiedy białe prześcieradła opadły z kamiennego Poldka.”

9 Sesja popularnonaukowa zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin poety
8 grudnia 1978 r. odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji setnej rocznicy urodzin poety.Organizatora- mi jej byli : Filia PBW w Skarżysku i ZNP. Spotkanie to uświetnili : przyjaciel poety, Tadeusz Różewicz, siostrzeni- ca – Halina Radlicz-Rühle, bratanica- Elżbieta Staff-Zielińska, zaprzyjaźnio- ny z poetą – ks. Antoni Boratyński, a także pracownik naukowy UJ – doc.dr.hab. Zbigniew Siatkowski.

10 Manuskrypt wiersza Leopolda Staffa
napisanego w czasie okupacji, po zniszczeniu 31 maja 1940 r. przez hitlerowców pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie. Rękopis ten przekazała w 1978 r. Bibliotece Pedagogicznej w Skarży- sku siostrzenica Leopolda Staffa, Pani Halina Radlicz-Rühlowa.

11 Ogólnopolski Turniej Recytatorski im.Leopolda Staffa
Od 1972 r. w Skarżysku-Kamiennej odbywa się Ogólnopolski Turniej Recytatorski im.Leopolda Staffa. W Bibliotece Pedagogicznej przecho- wywane są wszelkiego rodzaju zaproszenia, programy i zdjęcia z tych turniejów.

12 Ogólnopolski Konkurs Literacki im.Leopolda Staffa
W 1998 r. po raz pierwszy, z inicjaty- wy Grupy Literackiej „Wiklina”, ogłoszono Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Literacki im.Leopolda Staffa Z tej okazji wydawane są tomiki z pracami laureatów konkursów. Oczywiście Biblioteka Pedagogiczna wszystkie je gromadzi i można z nich skorzystać na miejscu w czytelni.

13 Rok Staffowski Rok 2007 prezydent Skarżyska ogło-
sił Rokiem Staffowskim.Uroczyście obchodzono 50 rocznicę śmierci poety. Zorganizowano sesję popular- nonaukową, zaistniał tzw.Plenerowy Zakątek Pamięci L.Staffa oraz wydano niniejszy tomik. Oprócz prac typowo literackich, szczególną uwagę zwracają w tym tomie wspo- mnienia osób, które zetknęły się z poetą, pamiętają go, a nawet tych, którzy wówczas tylko słyszeli o jego bytności i śmierci w naszym mieście.


Pobierz ppt "LEOPOLD STAFF W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google