Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany ECE w Szczecinie: GALERIA KASKADA Wartość inwestycji: 160 mln euro Powierzchnia sprzedaży: ok. 42 tys. m 2 Ilość sklepów: 145 Miejsca parkingowe:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany ECE w Szczecinie: GALERIA KASKADA Wartość inwestycji: 160 mln euro Powierzchnia sprzedaży: ok. 42 tys. m 2 Ilość sklepów: 145 Miejsca parkingowe:"— Zapis prezentacji:

1 Plany ECE w Szczecinie: GALERIA KASKADA Wartość inwestycji: 160 mln euro Powierzchnia sprzedaży: ok. 42 tys. m 2 Ilość sklepów: 145 Miejsca parkingowe: 1250 Planowany termin otwarcia: wiosna 2010 r. Czas budowy: 22 miesiące

2 Spółka celowa CHP 1 zbuduje Galerię Kaskada Przystąpienie miasta do spółki celowej CHP 1 Sp. z o.o., budującej Galerię Kaskada, stanowi realizację postanowień umowy o współpracy Miasta Szczecin i ECE. Miasto Szczecin obejmuje 23% udziałów w spółce CHP 1 i wnosi aportem nieruchomości Pozostałe 77% udziałów ma spółka z grupy ECE, Cura Beteiligungsgesellschaft Polen, która wnosi wkład gotówkowy. CHP1 realizuje budowę Galerii Kaskada.

3 KONCEPCJA - CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - LOKALIZACJA

4

5

6

7

8 KONCEPCJA - CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJI CENTRUM USŁUGOWO - HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE – OPIS INWESTYCJI Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest obiekt - Centrum Usługowo-Handlowe, o roboczej nazwie Galeria Kaskada, nawiązujący do już nieistniejącego budynku Kombinatu Gastronomiczno - Rozrywkowego Kaskada, stojącego niegdyś w narożniku ul. Obrońców Stalingradu i Al. Niepodległości. Obecnie projektowany obiekt Galerii Kaskada to zespół przestrzeni ogólnodostępnych, w których zlokalizowane będą sklepy różnych branż i różnej wielkości, lokale usługowe i gastronomiczne oraz biura. Obiekt wyposażony będzie w infrastrukturę techniczną, parkingi dla klientów i pomieszczenia obsługi. Lokalizacja Projektowany obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum Szczecina, w obszarze ulic Al. Niepodległości, Obrońców Stalingradu, Św. Wojciecha i Kaszubskiej. Teren lokalizacji jest objęty ochroną konserwatorską. Podstawowe dane Planowany obiekt ma pełnić funkcje handlowe i usługowe. Pomieszczenia handlowe i usługowe zajmować będą kondygnacje podziemną oraz parter i 1.piętro. Wyższe kondygnacje wykorzystane zostaną na parkingi, pomieszczenia techniczne oraz warsztaty. Dodatkowo na ostatnich kondygnacjach na narożniku od pl. Żołnierza zaprojektowane zostały powierzchnie biurowe. Podstawowe wymiary projektowanej inwestycji wynoszą: powierzchnia zabudowy ok m2 powierzchnia brutto (bez pustek powietrznych)ok m2 powierzchnia netto sprzedażyok m2 Ukształtowanie przestrzenne zabudowy Z uwagi na strukturę przestrzenną miasta, projekt Centrum Usługowo-Handlowego przewiduje zabudowę kwartału w obszarze ww. ulic w takim kształcie, aby nowa inwestycja była dobrze wkomponowana w zabudowę otaczającą i odpowiadała charakterystycznemu pierzejowemu ukształtowaniu zabudowy miasta. Wprowadzenie pierzejowej zabudowy w tym ekstensywnie użytkowanym obszarze śródmieścia Szczecina i odtworzenie historycznych linii zabudowy ul. Św. Wojciecha, Obrońców Stalingradu i Al. Niepodległości przywróci temu rejonowi miasta charakter wielkomiejski. fot. W. Chromiński

9 KONCEPCJA - CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJI Na odcinku będącym przedłużeniem ul. Kaszubskiej, gdzie w kondygnacji podziemnej planuje się ciągłość zabudowy Centrum, w kondygnacjach wyższych (parter i 1.piętro) zaproponowano transparentny łącznik pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią budynku. Łącznik ten zwieńczony jest nieprzezroczystą przewiązką 2. i 3. piętra, a oś ulicy Kaszubskiej jest dodatkowo podkreślona wycofaniem fasad od obu stron i zastosowaniem wewnątrz pasażu historycznych linii zabudowy ulicy. Układ funkcjonalny Przewidywany rozkład funkcji na poszczególnych kondygnacjach budynku: kondygnacja podziemna poziom :-6,20 / -5,00m handel, usługi, pasaż ogólnodostępny, pom. socjalne, pom. techniczne (poziom -5,00), strefa zaopatrzenia (plac manewrowy poziom -6,20) parterpoziom +0,00 handel, usługi, pasaż ogólnodostępny, pom. socjalne, wjazdy/wyjazdy na parkingi i do strefy dostaw, pom. techniczne 1 piętropoziom +5,00 handel, usługi, pasaż ogólnodostępny, magazyny, pom. socjalne, pom. techniczne 2 piętropoziom +10,00 parkingi, pom. socjalne, pom. techniczne, magazyny 3 piętropoziom +13,50 parkingi, pom. techniczne, warsztaty, pom. socjalne, biuro Zarządu Centrum Handlowo-Usługowego 4 piętropoziom +17,00 parkingi, pom. techniczne, biura 5 piętropoziom +20,80 biura fot. W. Chromiński

10 KONCEPCJA - CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJI Konkretny podział pomieszczeń i przeznaczenia poszczególnych obszarów sprzedaży zostanie ustalony dopiero w trakcie prac wykończeniowych przez poszczególnych najemców (użytkowników). Pod względem podziału funkcji, na trzech kondygnacjach usługowo-handlowych wyróżnia się zasadniczo dwa obszary: -otwarta przestrzeń publiczna - główny trzon obiektu ukształtowany w formie pasażu usługowo-handlowego, służący celom komunikacyjnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, -wydzielona strefa usługowo-handlowa usytuowana wzdłuż pasażu, obejmująca bogatą ofertę zarówno usług (np. usługi gastronomiczne, oddziały banków, poczta, zakłady fryzjerskie, usługi pralnicze, kosmetyczne, biura podróży, naprawa kluczy i obuwia, itp.) jak i sklepów (np. tekstylne, sportowe, sprzętu gospodarstwa domowego, księgarnie, spożywcze, kosmetyczne, obuwnicze, z zabawkami) Wejścia do budynku Z uwagi na atrakcyjne położenie planowanego obiektu w centrum miasta, uwzględniono konieczność dobrej dostępności z różnych kierunków i zaprojektowano cztery wejścia dla klientów (od strony pl. Żołnierza Polskiego, od Al. Niepodległości, w ul. Kaszubskiej i od ul. Obrońców Stalingradu). Komunikacja zewnętrzna i parkowanie Wzrost ilości pojazdów, a także sposób obsługi planowanego Centrum Usługowo- Handlowego powoduje konieczność przebudowy wlotu ul. Obrońców Stalingradu przy pl. Żołnierza, a także zmian geometrycznych na omawianym skrzyżowaniu tak, by możliwy był wjazd i wyjazd pojazdów dostawczych z kierunku Trasa Zamkowa. Na ulicy Obrońców Stalingradu i na fragmencie dojazdowym do rampy dostawczej ul. Św. Wojciecha będzie przywrócony ruch dwukierunkowy. Parkingi i ich skomunikowanie Parkingi samochodów osobowych klientów Galerii Kaskada będą usytuowane na trzech poziomach o łącznej pojemności ok miejsc parkingowych. Dwa poziomy parkingowe, tj. 2 i 3 piętro budynku będą zaprojektowane jako garaże otwarte. Trzeci poziom parkingowy (4 piętro) będzie usytuowany bezpośrednio na dachu. Wjazd na poziomy parkingowe będzie odbywać się pochylnią spiralną od strony Al. Niepodległości, natomiast wyjazd zlokalizowany będzie od strony ul. Św. Wojciecha i odbywać się będzie rampą. Dla skomunikowania samych poziomów parkingowych zaprojektowano dodatkową rampę o ruchu dwukierunkowym. fot. W. Chromiński fot. W. Wojtkiewicz

11 KONCEPCJA - CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE - OPIS INWESTYCJI Zaopatrzenie sklepów Zaopatrzenie sklepów Centrum Usługowo-Handlowego projektuje się od strony ul. Św. Wojciecha poprzez rampę w budynku Galerii prowadzącą do poziomu piwnic (poziom - 5,00) do strefy dostaw z placem manewrowym (poziom -6,20). Dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych Budynek będzie w pełni dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie będzie posiadał barier architektonicznych, a wszystkie kondygnacje dostępne dla klientów będą połączone dźwigami osobowymi. Na parkingach przewiduje się wydzielenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Ukształtowanie elewacji Z uwagi na tak ważną w mieście lokalizację planowany obiekt prezentować będzie wysokiej jakości architekturę. Na wysoką jakość architektury (elewacje, wnętrza) będą wpływać użyte materiały, takie jak: szkło, kamień naturalny, ceramika elewacyjna, masy sztukatorsko- tynkarskie, stal nierdzewna. Elewacje reprezentacyjne (od strony Al. Niepodległości i ul. Obrońców Stalingradu) zaprojektowane są z podziałem fasad na mniejsze sekcje i z zaakcentowaniem stref wejściowych. Narożnik obiektu (od strony pl. Żołnierza) nawiązywać będzie w swojej stylistyce do nieistniejącego już w tym miejscu obiektu Kombinatu Gastronomiczno - Rozrywkowego Kaskada. Z uwagi na jego ekspozycję projektuje się miejscowe podwyższenie budynku w tym narożniku do wysokości ok. 25m. Charakter wszystkich elewacji projektowanej zabudowy będzie odpowiadał współczesnym tendencjom w architekturze z zachowaniem specyfiki lokalnej architektury Szczecina. fot. K. Łyczywek

12 KONCEPCJA – CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE GALERIA KASKADA W SZCZECINIE

13

14

15

16

17

18

19 ECE – ponad 40 lat doświadczeń na świecie

20 15 krajów, 91 centrów handlowych w zarządzaniu najemców na 2,7 mln m kw. powierzchni sprzedaży Obroty centrów handlowych ECE przekraczają 10,4 mld euro rocznie 26 centrów handlowych w budowie ECE realizuje również obiekty komunikacyjne, centra logistyczne, kompleksy biurowe i inne obiekty specjalistyczne

21 ECE – 10 lat inwestycji w Polsce Całkowita wartość dotychczasowych inwestycji to 630 mln euro (ponad 2 mld zł) Pięć nowoczesnych galerii handlowych w śródmiejskich lokalizacjach: Galeria Dominikańska we Wrocławiu Galeria Łódzka Galeria Krakowska Galeria Bałtycka w Gdańsku Alfa Centrum w Gdańsku

22 22 Otwarcie: 4 października 2007 Czas budowy – 18 miesięcy Wartość inwestycji: 140 mln euro 39,5 tys. m kw. powierzchni sprzedaży 200 sklepów 1050 miejsc parkingowych

23 Plany ECE w Szczecinie: TEATR PLECIUGA Miasto wykorzystuje unikalną okazję budowy nowego budynku dla ważnej instytucji kulturalnej Pełna funkcjonalność artystyczna i użytkowa, wypracowana i uzgodniona z Teatrem Czas budowy: jesień 2007 r. – jesień 2008 r. (12 miesięcy) Całkowita powierzchnia: ok m kw. Szacunkowy koszt inwestora: 35 mln zł.

24 24 Wizualizacja nowego budynku Teatru Pleciuga


Pobierz ppt "Plany ECE w Szczecinie: GALERIA KASKADA Wartość inwestycji: 160 mln euro Powierzchnia sprzedaży: ok. 42 tys. m 2 Ilość sklepów: 145 Miejsca parkingowe:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google