Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda naukowa 2. 2 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda naukowa 2. 2 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani."— Zapis prezentacji:

1 Metoda naukowa 2

2 2 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani.

3 Metoda naukowa 23 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) x S(a, x) …

4 Metoda naukowa 24 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) …jest pokojem = P(x) x [ S(a, x) P(x) …

5 Metoda naukowa 25 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) …jest pokojem = P(x) …jest z… = Z(x, y) x [ S(a, x) P(x) Z(x, y) …

6 Metoda naukowa 26 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) …jest pokojem = P(x) …jest z… = Z(x, y) …jest oddzielnym wejściem = Q(y) x { S(a, x) P(x) y [Q(y) Z(x, y)] …

7 Metoda naukowa 27 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) …jest pokojem = P(x) …jest z… = Z(x, y) …jest oddzielnym wejściem = O(y) …jest starszą panią = R(z) x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y)] z R(z) …

8 Metoda naukowa 28 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. (ja) poszukuję… = S(a, x) …jest pokojem = P(x) …jest z… = Z(x, y) …jest oddzielnym wejściem = O(y) …jest starszą panią = R(z) …jest dla… = D(?, z) x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y)] z [R(z) D(?, z) ] }

9 Metoda naukowa 29 Amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y) z R(z) D(x, z) ] }

10 Metoda naukowa 210 Amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y) z R(z) D(x, z) ] } Poszukuję pokoju dla starszej pani z oddzielnym wejściem.

11 Metoda naukowa 211 Amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y) z R(z) D(x, z) ] } Poszukuję pokoju dla starszej pani z oddzielnym wejściem

12 Metoda naukowa 212 Amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani. x { S(a, x) P(x) [ y Q(y) Z(x, y) z R(z) D(x, z) ] } Poszukuję pokoju dla starszej pani z oddzielnym wejściem. Dla starszej pani poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem.

13 Metoda naukowa 213 Amfibologie Przedsiębiorstwo zamieni obiekt kolonijny na 100 dzieci. x y [ Z(a, x, y) Q(x) R(?) ]

14 Metoda naukowa 214 Amfibologie Przedsiębiorstwo zamieni obiekt kolonijny na 100 dzieci. x y [ Z(a, x, y) Q(x) R(?) ] Przedsiębiorstwo zamieni (z innym przedsiębiorstwem) obiekt kolonijny na równorzędny, mieszczący 100 dzieci.

15 Metoda naukowa 215 Amfibologie Buzek jest przyjacielem Krzaklewskiego, który zawsze słucha jego rad. P(b, k) S(?, ?)

16 Metoda naukowa 216 Amfibologie Buzek jest przyjacielem Krzaklewskiego, który zawsze słucha jego rad. P(b, k) S(?, ?) Buzek przyjaźni się z Krzaklewskim i zawsze słucha jego rad.

17 Metoda naukowa 217 Niejawne kwantyfikatory Marks postulował, aby człowiek panował nad społeczeństwem.

18 Metoda naukowa 218 Niejawne kwantyfikatory Marks postulował, aby człowiek panował nad społeczeństwem. Powstaje jednak pytanie, który człowiek (L. Kołakowski).

19 Metoda naukowa 219 Niejawne kwantyfikatory Marks postulował, aby człowiek panował nad społeczeństwem. Powstaje jednak pytanie, który człowiek (L. Kołakowski). x [ H(x) P(x) ]; x [ H(x) P(x) ]

20 Metoda naukowa 220 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali.

21 Metoda naukowa 221 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; xP(x)...

22 Metoda naukowa 222 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; x(P(x) ? y [ Q(?, ? ) …

23 Metoda naukowa 223 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; x { P(x) y [ Q(?, ? ) …

24 Metoda naukowa 224 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; x { P(x) y [ Q(y, x ) …

25 Metoda naukowa 225 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R( ?, ? ) ] }

26 Metoda naukowa 226 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} y[Q(y, x) := istnieje przynajmniej jeden ogonek pliszki

27 Metoda naukowa 227 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} y[Q(y, x) := istnieje przynajmniej jeden ogonek (pliszki) … R(x, y)] := (który) ona chwali

28 Metoda naukowa 228 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} Każda pliszka ma co najmniej jeden ogonek, który chwali (może mieć inne i ich nie chwalić).

29 Metoda naukowa 229 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} Każda pliszka ma co najmniej jeden ogonek, który chwali (może mieć inne i ich nie chwalić). Może nie być ani jednej pliszki.

30 Metoda naukowa 230 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} Każda pliszka ma co najmniej jeden ogonek, który chwali (może mieć inne i ich nie chwalić). Każda pliszka chwali każdy swój ogonek (ale może nie mieć żadnego).

31 Metoda naukowa 231 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka swój ogonek chwali. P = …jest pliszką; Q = …jest ogonkiem (czyim?)…; R = …chwali (co?) … x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) ]} Niech pliszka ma dokładnie jeden ogonek, który chwali x{P(x) y[Q(y, x) R(x, y)] z[Q(z, x) z = y]}

32 Metoda naukowa 232 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka tylko swój ogonek chwali. Niech nie chwali żadnego cudzego ogonka

33 Metoda naukowa 233 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka tylko swój ogonek chwali. x { P(x) y { Q(y, x) R(x, y) z[(Q(y, z) R(x, y) z = x)] } } Każda pliszka chwali swój ogonek, a żadnego cudzego (ale nadal może mieć więcej niż jeden ogonek, wystarczy, że tylko jeden z nich chwali i nadal może w ogóle nie być żadnych pliszek).

34 Metoda naukowa 234 Niejawne kwantyfikatory Każda pliszka tylko swój ogonek chwali. x { P(x) y { Q(y, x) R(x, y) z[(Q(y, z) R(x, y) z = x)] } } Niech każda pliszka chwali swój ogonek, a poza tym nic innego nie chwali x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) z(R(x, z) z = y) ] } Teraz na dodatek każda pliszka chwali tylko jeden ze swoich ogonków, o ile w ogóle są jakieś pliszki.

35 Metoda naukowa 235 Niejawne kwantyfikatory x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) z(R(x, z) z = y) ] } Teraz na dodatek każda pliszka chwali tylko jeden ze swoich ogonków, o ile w ogóle są jakieś pliszki. Dopuśćmy, że (niektóre) pliszki mają więcej ogonków i też je chwalą, a poza tym nic innego.

36 Metoda naukowa 236 Niejawne kwantyfikatory x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) z(R(x, z) z = y) ] } Teraz na dodatek każda pliszka chwali tylko jeden ze swoich ogonków, o ile w ogóle są jakieś pliszki. Dopuśćmy, że (niektóre) pliszki mają więcej ogonków i też je chwalą, a poza tym nic innego. x { P(x) y [ R(x, y) Q(y, x) ] } Każda pliszka, jeżeli cokolwiek chwali, to to, co chwali, jest jej ogonkiem.

37 Metoda naukowa 237 Niejawne kwantyfikatory x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) z(R(x, z) z = y) ] } Teraz na dodatek każda pliszka chwali tylko jeden ze swoich ogonków, o ile w ogóle są jakieś pliszki. Dopuśćmy, że (niektóre) pliszki mają więcej ogonków i też je chwalą, a poza tym nic innego. x { P(x) y [ R(x, y) Q(y, x) ] } Każda pliszka, jeżeli cokolwiek chwali, to to, co chwali, jest jej ogonkiem. Niestety, to dopuszcza także, że (niektóre) pliszki, o ile jakieś istnieją, w ogóle nic nie chwalą. Jak to poprawić?

38 Metoda naukowa 238 Niejawne kwantyfikatory x { P(x) y [ Q(y, x) R(x, y) z(R(x, z) z = y) ] } Teraz na dodatek każda pliszka chwali tylko jeden ze swoich ogonków, o ile w ogóle są jakieś pliszki. Dopuśćmy, że (niektóre) pliszki mają więcej ogonków i też je chwalą, a poza tym nic innego. x { P(x) x R(x, y) y [ R(x, y) Q(y, x) ] } Każda pliszka, jeżeli cokolwiek chwali, to to, co chwali, jest jej ogonkiem. Każda pliszka coś chwali, w tym przynajmniej jeden ze swoich ogonków. Niekoniecznie wszystkie swoje ogonki.

39 Metoda naukowa 239 Empiryzm logiczny Koło Wiedeńskie, 1922-1936 (1929-1931) Kryterium demarkacji: sensowne (naukowe) są zdania weryfikowalne empirycznie i tylko one związek z behawioryzmem Moritz Schlick (1882-1936) Rudolf Carnap (1891-1970)

40 Metoda naukowa 240 Empiryzm logiczny Logika i matematyka są narzędziami nauki Zadanie filozofii: analiza języka nauki Moritz Schlick (1882-1936) Rudolf Carnap (1891-1970)

41 Metoda naukowa 241 Trudności empiryzmu logicznego Czy jakakolwiek weryfikacja jest możliwa? Wymóg weryfikowalności można zastąpić słabszym wymogiem potwierdzalności (stopniowalnej).

42 Metoda naukowa 242 Nauka i pseudonauka Dążenie do potwierdzeń jest właściwe pseudonauce. Przykłady: astrologia marksizm psychoanaliza Freuda Karl Popper (1902-1994) Logik der Forschung 1934 The Logic of Scientific Discovery 1959

43 Metoda naukowa 243 Nauka i pseudonauka Zdania, które mogą się tylko potwierdzić, nie mówią nic o świecie. Kryterium demarkacji: zdanie jest naukowe wtedy i tylko wtedy, gdy jest falsyfikowalne.

44 Metoda naukowa 244 Zasada krytycyzmu Należy wysuwać śmiałe hipotezy, a następnie usiłować je obalić. Logiczny schemat falsyfikacji: x(W(x) Z(x)), W(a) ------------------------------ Z(a) W(a), Z(a) -------------------------- x(W(x) Z(x)) Nauka składa się ze zdań przyjętych na próbę.

45 Metoda naukowa 245 Uteoretyzowanie obserwacji Uteoretyzowanie obserwacji (theory-impregnation, theory-ladeness): Nie istnieje zdanie, które można byłoby rozstrzygnąć na podstawie samej obserwacji bez wcześniejszych założeń teoretycznych bez wcześniejszych oczekiwań

46 Metoda naukowa 246 Uteoretyzowanie obserwacji

47 Metoda naukowa 247 Uteoretyzowanie obserwacji Małe dzieci widzą na zdjęciu obok dziewięć delfinów.

48 Metoda naukowa 248 Hipoteza a eksperyment Hipoteza poprzedza eksperyment. Hipoteza jest niezależnym od doświadczenia domysłem, który następnie jest sprawdzany w doświadczeniu.

49 Metoda naukowa 249 Hipoteza a eksperyment Hipotezy są genetycznie a priori, metodologicznie empiryczne hipotezy organizują eksperyment podobnie jak według Kanta formy zmysłowości organizują doświadczenie ale inaczej niż formy zmysłowości, hipotezy są falsyfikowalne (podważalne przez doświadczenie ) Falsyfikacjonizm jest formą fallibilizmu (antyfundamentyzmu)

50 Metoda naukowa 250 Realizm naukowyInstrumentalizm Przedmioty teoretyczne (hipotetycznie) istniejąsą dogodnymi fikcjami Teorie naukowe sądomys ł ami na temat prawdynarzędziami przewidywania zjawisk Celem nauki jestposzukiwanie prawdy przewidywanie zjawisk panowanie nad przyrodą postęp techniczny Argumenty (motywy) Potrzeby: wyjaśniania heurystyki idei regulatywnej nieufno ść do metafizyki (empiryzm) niejasno ść pojęcia prawdy


Pobierz ppt "Metoda naukowa 2. 2 Błędy logiczne: amfibologie Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani."

Podobne prezentacje


Reklamy Google