Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY MINERALURGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY MINERALURGII"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY MINERALURGII
= PRZERÓBKA KOPALIN I …………………………………

2 prof. dr hab. inż. Jan Drzymała
Prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Drzymała konsultacje: pokój 512

3 Wymagania niezbędne do zdania egzaminu
- obecności (powyżej 50%) - pozytywny test wzbogacanie - pozytywny test klasyfikacja - pozytywny test minerały - pozytywny test egzaminacyjny - pozytywna rozmowa egzaminacyjna

4 Wprowadzenie do mineralurgii
Wykład 1 Wprowadzenie do mineralurgii czyli: przeróbka kopalin to nauk królowa

5 Wielki Wybuch

6 Przyszłość Wszechświata

7 Fermions (matter carriers) Bosons (force carriers)
Presently known elementary particles of the universe Elementary particles Fermions  (matter carriers) Bosons  (force carriers) Leptons Quarks Weak (bosons) Strong (gluons) Electro-magnetic (photon) Gravity (graviton) electron neutrino up W- boson color 1 E1=h1 * electron down W+ boson color 2 E2=h2 muon neutrino charm Zo boson color 3 muon strange E3=h3 tau neutrino top En=hn tau bottom * not yet discovered

8 KWARKI Górny (up) Dolny (down) Dziwny (strange) Powabny (charm) Spodni (bottom) Szczytowy (top) Obecnie znanych jest kilkaset cząstek elementarnych 1 kwark – fermion 2 kwarki – mezon 3 kwarki - barion 5 kwarków – pentakwarki n kwarków – materia dziwna

9 Istnieje 6 rodzajów ("zapachów") kwarków
górny (u, up) o ładunku +2/3e i masie 4 MeV dolny (d, down) o ładunku -1/3e i masie 8 MeV powabny (c, charm) o ładunku +2/3e i masie 1,5 GeV dziwny (s, strange) o ładunku -1/3e i masie 150 MeV szczytowy (również wysoki lub prawdziwy) (t, top lub true) o ładunku +2/3e i masie 176 GeV () spodni (również denny, niski lub piękny) (b, bottom lub beauty) o ładunku -1/3e i masie 4,7 GeV Wikipedia, 2007

10 a to właśnie istnienie trzech lekkich kwarków postulowali.
Hipotezę istnienia kwarków wysunęli niezależnie G. Zweig i Gell-Mann w 1964 roku. Nazwę zaproponował Gell-Mann. Słowo "quark" wyczytał on w zdaniu "Three quarks for Mister Mark!" w powieści Finnengans Wake autorstwa Jamesa Joyce’a. Spodobało mu się to zdanie, bo była w nim mowa o trzech "kwarkach" a to właśnie istnienie trzech lekkich kwarków postulowali. Wraz z rozwojem fizyki. Lista kwarków została powiększona o trzy cięższe kwarki Element Polski Joyce będąc w Niemczech na targu usłyszał Drei Mark for Muster Quark czyli Trzy marki za idealny twaróg. Słowo niemieckie Quark pochodzi od słowiańkiego twark czyli twaróg Wikipedia, 2007; Wiedza i Zycie, maj 2000, 71

11

12 Serkies, 1972 JUWENILNY DOPŁYW
WIETRZENIE-TRANSPORT-SEDYMENTACJA-DIAGENEZA POMAGMOWE PROCESY MAGMOWE -PALINGENEZA-ANATEKSIS-METAMORFOZA- JUWENILNY DOPŁYW Cykl rozwojowy skorupy ziemskiej Serkies, 1972

13

14 Związek pierwiastków z typami skał magmowych

15

16 Substancje krystaliczne

17 7 układów krystalograficznych (a, b, c, , , )
14 typów sieci przestrzennej (a, b, c, , , , P, C, I, F) 32 klasy symetrii (, , , , , ) 230 grup przestrzennych Dowolny minerał musi należeć do jednej z 230 grup przestrzennych Symbolika grup przestrzennych: międzynarodowa - np. NaCl - Fm3m Fiodorowa-Schoenfliesa - np.. NaCl - Oh5

18 Stałe indywidua chemiczne występujące w przyrodzie noszą nazwę
minerałów Odkryto dotąd około minerałów Zaleca się stosownie nazw zatwierdzonych przez Komisję Nazw Minerałów i Nowych Minerałów Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej adoptowanych do języka polskiego Polecane źródło: A. Bolewski, A. Manecki Mineralogia szczegółowa Przykłady: carnallit (nie karnalit) montmorillonit (nie montmorylonit) goethyt (nie getyt)

19 Pamiętaj: Naucz się nazw 100 najważniejszych minerałów

20

21

22 Tradycyjne ujęcie przeróbki kopalin

23 Procesy przeróbcze to procesy separacji

24 Ustalić terminy egzaminów!!!


Pobierz ppt "PODSTAWY MINERALURGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google