Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINERALURGIA = PRZERÓBKA KOPALIN = INŻYNIERIA MINERALNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINERALURGIA = PRZERÓBKA KOPALIN = INŻYNIERIA MINERALNA"— Zapis prezentacji:

1 MINERALURGIA = PRZERÓBKA KOPALIN = INŻYNIERIA MINERALNA http://www.minproc.pwr.wroc.pl/zpkio/student/matstud.htm

2 Prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Drzymała konsultacje: pokój 512, K-3 pl. Teatralny 2, W-w

3 Wymagania niezbędne do zaliczenia przedmiotu - obecności (powyżej 50%) - pozytywny test wzbogacanie - pozytywny test klasyfikacja - pozytywny test minerały - pozytywne testy zaliczeniowe - pozytywna rozmowa zaliczeniowa

4 Materiały do nauki Jan Drzymała, Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza PWr. 2001 wersja tylko drukowana Jan Drzymała, Podstawy mineralurgii, Oficyna Wydawnicza PWr. 2009 wersja tylko elektroniczna Jan Drzymała, Mineral Processing, Oficyna Wydawnicza PWr. 2007 wersje drukowana i elektroniczna http://www.minproc.pwr.wroc.pl/zpkio/index.html http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=2070&dirids=1 Biblioteki http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3111

5

6 Wprowadzenie do mineralurgii czyli: przeróbka kopalin to nauk królowa

7 Wielki Wybuch

8 Przyszłość Wszechświata

9 Obecnie znane cząstki elementarne Cząstki elementarne Fermiony (nośniki materii) Bozony (nośniki sił) LeptonyKwarki Słabe (bozony) Silne (gluony) Electro- magnetyc zne (fotony) Grawitacja (grawitony) neutrino elektronowe górny bozon W- kolor 1 E 1 =h 1 * electrondolnybozon W + kolor 2 E 2 =h 2 neutrino muonowe dziwnybozon Z o kolor 3 E 3 =h 3 muonpowabny E n =h n neutrino tauwierzchni cząstka tauspodni * Jeszcze nie odkryte bozon Higgsa

10 Cząstki elementarne z których zbudowana jest znana materia: sześć leptonów i sześć kwarków oraz bozony cechowania przenoszące oddziaływania. Bozon Higgsa nadaje masę cząstkom z którymi oddziałuje Wikipedia, 2012

11 Cząstki elementarne Modelu Standardowego lepton eμτ νeνe νμνμ ντντ kwarki uct dsb bozony cechowania γZ0Z0 W B0B0 gluon bozon Higgsa H0H0 odkryty 2012? Wikipedia, 2012

12 Górny (up) Dolny (down) Dziwny (strange) Powabny (charm) Spodni (bottom) Szczytowy (top) KWARKI 1 kwark 2 kwarki – mezon 3 kwarki - barion 5 kwarków – pentakwarki n kwarków – materia dziwna Obecnie znanych jest kilkaset cząstek elementarnych hadrony neutron, proton

13 Istnieje 6 rodzajów kwarków (inaczej zapachów, fermionów…) górny (u, up) o ładunku +2/3e i masie 4 MeV dolny (d, down) o ładunku -1/3e i masie 8 MeV powabny (c, charm) o ładunku +2/3e i masie 1,5 GeV dziwny (s, strange) o ładunku -1/3e i masie 150 MeV szczytowy (również wysoki lub prawdziwy) (t, top lub true) o ładunku +2/3e i masie 176 GeV () spodni (również denny, niski lub piękny) (b, bottom lub beauty) o ładunku -1/3e i masie 4,7 GeV Wikipedia, 2007

14 proton = dwa kwarki górne + jednej dolny (2/3 + 2/3 -1/3 =1) neutron = dwa kwarki dolne + jeden górny (-1/3-1/3+2/3=0)

15 Pojedynczy kwark ma ułamkowy ładunek elektryczny, który jednak nigdy nie jest obserwowany, gdyż kwarki nie wystepują pojedynczo. Tworza one cząstki zwane hadronami. Suma ładunku elektrycznego kwarków tworzących hadron jest zawsze całkowita. HADRONY Wielki Zderzacz Hadronów, LHC, Large Hadron Collider – największy na świecie akcelerator cząstek (hadronów), znajdujący się w Europejskim Ośrodku LHC)is a gigantic scientific instrument near Geneva, where it spans the border between Switzerland and France about 100 m underground. It is a particle accelerator used by physicists to study the smallest known particles – the fundamental building blocks of all things. It will revolutionise our understanding, from the minuscule world deep within atoms to the vastness of the Universe.particle accelerator

16 Hipotezę istnienia kwarków wysunęli niezależnie G. Zweig i Gell-Mann w 1964 roku. Nazwę zaproponował Gell-Mann. Słowo "quark" wyczytał on w zdaniu "Three quarks for Mister Mark!" w powieści Finnengans Wake autorstwa Jamesa Joycea. Spodobało mu się to zdanie, bo była w nim mowa o trzech "kwarkach" -a to właśnie istnienie trzech kwarków postulowali. Wraz z rozwojem fizyki lista kwarków została powiększona o trzy cięższe kwarki Element Polski Joyce będąc w Niemczech na targu usłyszał Drei Mark fur Muster Quark czyli Trzy marki za idealny twaróg. Słowo niemieckie Quark pochodzi od słowiańkiego twark czyli twaróg Wikipedia, 2007; Wiedza i Zycie, maj 2000, 71

17

18 JUWENILNY DOPŁYW Cykl rozwojowy skorupy ziemskiej Serkies, 1972

19

20 Związek pierwiastków z typami skał magmowych

21

22 wietrzenie, transport, sedymentacja Wietrzenie: rozpuszczanie

23

24

25 Substancje krystaliczne

26 7 układów krystalograficznych (a, b, c,,, ) 14 typów sieci przestrzennej (a, b, c,,,, P, C, I, F) 32 klasy symetrii (,,,,, ) 230 grup przestrzennych Dowolny minerał musi należeć do jednej z 230 grup przestrzennych Symbolika grup przestrzennych: międzynarodowa - np. NaCl - Fm3m Fiodorowa-Schoenfliesa - np. NaCl - O h 5

27 Stałe indywidua chemiczne występujące w przyrodzie noszą nazwę minerałów Odkryto dotąd około 4 000 minerałów Zaleca się stosownie nazw zatwierdzonych przez Komisję Nazw Minerałów i Nowych Minerałów Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej adoptowanych do języka polskiego Polecane źródło: A. Bolewski, A. Manecki Mineralogia szczegółowa Przykłady: carnallit (nie karnalit) montmorillonit (nie montmorylonit) goethyt (nie getyt)

28 Naucz się nazw 100 najważniejszych minerałów Pamiętaj

29 Minerały miedzi miedź rodzima Cu chalkopirytCuFeS 2 bornit Cu 2 S (Fe,Cu)S covellinCuS chalkozynCu 2 S tetraedrytCu 3 SbS 4-5 energitCu 3 AsS 4 kuprytCu 2 O tenorytCuO malachitCu 2 (CO 3 )(OH) 2 azurytCu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2 chryzokola CuSiO 3 nH 2 O srebro rodzimeAg elektrum(Au, Ag) argentytAg 2 S pirargyrytAg 3 SbS 3 chlorargyrytAgCl Minerały srebra złoto rodzimeAu sylvanitAuAgTe 4 calaveryt(Au,Ag)Te 2 Minerały złota galenaPbS cerusytPbCO 3 anglezytPbSO 4 bietiechtinitPb(Cu, Fe) 21 S 15 Minerały ołowiu

30 sfalerytZnS smitsonitZnCO 3 willemitZn 2 (SiO 4 ) franklinitZnFe 2 O 4 Minerały cynku diaspor -AlOOH boehmit -AlOOH gibbsyt -Al(OH) 3 leucytK(AlSi 2 O 6 ) Minerały glinu pentlandyt – (Fe,Ni) 9 S 8 milleryt – -NiS gersdorfit – NiAsS nikiel-skutterudyt (dawniej chloantyt) – (Ni,Co)As 3-2 nikielin – NiAs annabergit - Ni 3 (AsO 4 ) 2 8H 2 O MINERAŁY NIKLU MINERAŁY KOBALTU linneit – Co 3 S 4 cobaltyn –CoAsS skutterudyt –CoAs 3 asbolan – m(Co, Ni)O MnO 2 nH 2 O erytryn – Co 3 [AsO 4 ] 2 nH 2 O

31 Minerały żelaza Magnetyt Fe 3 O 4 Hematyt Fe 2 O 3 Goethyt -FeOOH Syderyt FeCO 3 Szamozyt (Fe 2+, Mg,Fe 3+ ) 5 Al[(O,OH) 8 |AlSi 3 O 10 ] Żelazo rodzime Fe Piryt (regularny) FeS 2 Markasyt (rombowy) FeS 2 Pirotyn FeS IlmenitFeTiO 3 Pierwiastki rodzime Grafit C DiamentC FullerytC Siarka S Złoto Au Srebro Ag Żelazo Fe Miedź Cu Platyna Pt

32 Minerały typu sole łatwo rozpuszczalne VilliaumitNaF SylvinKCl HalitNaCl CarnalitKMgCl 3 6H 2 O SalmiakNH 4 Cl BischofitMgCl 2 H 2 O KizerytMgSO 4 H 2 O Minerały typu sole trudno rozpuszczalne Fluoryt CaF 2 KryolitNa 3 [AlF 6 ] BarytBaSO 4 Anhydryt CaSO 4 Gips CaSO 4 H 2 O CelestynSrSO 4 Kizeryt MgSO 4 H 2 O KalcytCaCO 3 DolomitCaMg (CO 3 ) 2 MagnezytMgCO 3

33 Minerały skałotwórcze KwarcSiO 2 OpalSiO 2 H 2 O Ortoklaz (jednoskośny)K[AlSi 3 O 8 ] Mikroklin (trójskośny) K[AlSi 3 O 8 ] Albit Na[AlSi 3 O 8 ] AnortytCa[Al 2 Si 2 O 8 ] MuskowitK(Al) 2 (OH) 2 [AlSi 3 O 10 ] BiotytK(Mg,Fe) 3 (OH) 2 [AlSi 3 O 10 ] Oliwiny(Mg,Fe) 2 [SiO 4 ] KaolinitAl 4 (OH) 8 [Si 4 O 10 ] IllitK(Mg,Fe) 3 (OH) 2 [AlSi 3 O 10 ] MagnesiohornblendaCa 2 Mg 4 (Al., Fe 3+ )[OH] 2 [(AlSi 7 O 22 ] Augit(Ca, Mg, Fe +2, Fe +3, Ti, Al) 2 [(Si, Al) 2 O 6 ]

34

35 nadawa METALURGIA EKSTRAKCYJNA MINERALURGIA (separacja bez zmian chemicznych) METALURGIA (separacja ze zmianami chemicznymi) SEPARACJA rozdrabnianie przesiewanie flotacja i inne SEPARACJA wytapianie ługowanie elektroliza koncentrat metal odpad Wprow2.

36 Obecnie pokutujące spojrzenie Wzbogacanie -flotacyjne -grawitacyjne -magnetyczne -itd. Konfekcjonowanie -suszenie -pobieranie prób -porcjowanie -itd. Rozdrabnianie Klasyfikacja

37 Proponowane spojrzenie na procesy mineralurgiczne SEPARACJA -flotacyjna -grawitacyjna -magnetyczna -itd. SEPARACJA -suszenie -pobieranie prób -porcjowanie -itd. Separacja mechaniczna (Rozdrabnianie) Separacja ziarnowa ( Klasyfikacja) SEPARACJE

38 Ustalić termin zaliczenia !!!


Pobierz ppt "MINERALURGIA = PRZERÓBKA KOPALIN = INŻYNIERIA MINERALNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google