Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i higiena pracy Chapter 3 Ten dział zawiera: 2 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i higiena pracy Chapter 3 Ten dział zawiera: 2 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy 2."— Zapis prezentacji:

1

2 Bezpieczeństwo i higiena pracy Chapter 3

3 Ten dział zawiera: 2 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Zapobieganie wypadkom 3. Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc 4. Ogień 5. Przenoszenie ładunków Przenoszenie ładunków 6. Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia Sprawdź również: Rozdział pierwszy- Higiena osobista Rozdział drugi- Ubrania robocze Rozdział trzeci- Bezpieczeństwo żywności

4 Polityka zdrowia i bezpieczeństwa 3 Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać organizacji pracy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Szkolenie Wszyscy pracownicy powinni odbyć niezbędne szkolenia, aby móc wykonywać swoje zadania bezpieczniej.

5 2. Accident Prevention

6 Co to jest wypadek? 5 Nieplanowanie i niekontrolowanie zdarzenie, które mo ż e spowodowa ć szkody dla ludzi, innych istot lub jakiejkolwiek innej rzeczy. Najczęstsza przyczyną urazu podczas pracy jest pośliźnięcie lub potknięcie się. Każdy w pracy może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia pośliźnięcia się i upadku poprzez przestrzeganie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

7 Efekty wypadków w przedsiębiorstwach: 6 Pracownik na zwolnieniu lekarskim Przerwy w produkcji Uszkodzenie sprzętu i koszt naprawy Niskie morale Grzywny / Odszkodowania / Niższy prestiż zakładu Zgłaszaj swojemu pracodawcy wszystkie wypadki i niebezpieczne sytuacje.

8 Wypadki w Gastronomii 7 Pośliźnięcia i upadki Porażenie prądem Oparzenie wrzątkiem Poparzenia Skaleczenia

9 Zachowuj zasady bezpieczeństwa 8 Bądź ostrożny - uważaj na przeszkody Uważaj na nierówne lub uszkodzone podłogi Unikaj końcówek kabli i przewodów Sprzątaj rozlane płyny-posyp mokrą podłogę solą, by uniknąć pośliźnięcia Używaj na znaki bezpieczeństwa Nie należy używać urządzeń elektrycznych, gdy się ma mokre ręce Nigdy nie należy używać wadliwego lub uszkodzonego sprzętu Używaj stopni do wchodzenia, nie skrzynek Podnoś ładunki o bezpiecznym ci ęż arze w bezpiecznej pozycji

10 Co to jest zagrożenie? 9 Wszystko, co może spowodować szkody. Przykłady: elektryczność, niebezpieczne substancje, praca na wysokości, rozgrzany tłuszcz, mokre podłogi…

11 Co należy zrobić, gdy pojawi się zagrożenie? 10 Usuń je, a jeśli to niemożliwe, zgłoś odpowiedniej osobie Ustaw znak np. : Uwaga, śliska podłoga Oznacz zagrożony obszar linami lub barierami Ostrzeż innych pracowników w miejscu pracy

12 Rodzaje zagrożeń: 11 1. Pośliźnięcie/ Potknięcie się/ Upadek 2. Upadek z wysokości 3. Urządzenia elektryczne 4. Maszyny 5. Spadające przedmioty 6. Transport 7. Elektryczność 8. Chemikalia 9. Hałas/ Drgania 10. Ogień/ Eksplozja 11. Gorące nawierzchnie

13 Ocena ryzyka 12 Dogłębna analiza tego, co może spowodować szkody dla ludzi w pracy. Celem jest upewnienie się, że nikomu nie stanie się krzywda.

14 Kto jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka? 13

15 Jak ocenić ryzyko? 14 Nikt nie będzie ranny, nikt nie zachoruje Prawne wymagania Zwyczaje troski o bezpieczeństwo Świadomość pracowników Morale pracowników

16 3. Pierwsza Pomoc 15 Cele pierwszej pomocy (3Ps)

17 Sprzęt pierwszej pomocy 16 Zale ż y od: rozmiaru mo ż liwych zagro ż e ń rodzaju pracy wyznaczonej osoby do udzielania pomocy apteczki pierwszej pomocy pomieszczenia medycznego (>400)

18 Obowiązek pierwszej pomocy 17 Pracodawcy musz ą zapewni ć : Osoby do udzielania pomocy Wyznaczone osoby Sprz ę t pierwszej pomocy Pomieszczenia pierwszej pomocy Instrukcje

19 Zawartość apteczki pierwszej pomocy 18 Minimalna zawartość apteczki pierwszej pomocy: Karta instrukcji udzielania pomocy 20 oddzielnie zapakowanych, sterylnych i wodoodpornych opatrunków różnych rozmiarów 43 x 25 g opakowania waty bawełnianej 12 agrafek 2 bandaże trójkątne 2 sterylne opatrunki na oczy, z zamocowaniem 4 średnie, 2 duże sterylne opatrunki Pincety i nożyczki Notes zapisu urazów

20 Informowanie pracowników o zasadach pierwszej pomocy: 19 Wszyscy pracownicy powinni by ć powiadomieni o umiejscowieniu sprz ę tu pierwszej pomocy oraz sposobie kontaktu z osob ą wyznaczon ą Miejsce przechowywania sprz ę tu powinno by ć jasno oznakowane

21 Osoba wyznaczona do pierwszej pomocy powinna być: 20 godna zaufania zachowuj ą ca spokój w obliczu wypadku zdolna do fizycznego wysiłku w stanie przerwa ć prac ę i natychmiast pod ąż y ć na miejsce wypadku Zdolna do podejmowania intensywnego szkolenia i do stosowania nabytej wiedzy i umiej ę tno ś ci

22 Co powinna robić osoba wyznaczona do pierwszej pomocy? 21 Oceni ć sytuacj ę Zdiagnozowa ć przypadek Udzieli ć natychmiastowej / stosownej pomocy Skontaktowa ć si ę z lekarzem / zawie źć do szpitala

23 Jakie informacje podać osobie udzielającej pierwszej pomocy? Historia wypadku Jak Gdzie Kiedy Co Objawy Miejsce bólu Oznaki Zmiany Leczenie Koc Znane warunki 22

24 Co powinna zrobić osoba, która jest świadkiem wypadku? 23 Zachowa ć spokój! Podnie ść alarm przy pomocy wyznaczonej osoby Podnie ść na duchu ofiar ę wypadku Nie pozwoli ć poszkodowanemu na poruszanie si ę Nie podawa ć mu nic do picia! Wył ą czy ć dopływ gazu lub pr ą du Przenie ść poszkodowanego tylko wtedy, gdy istnieje zagro ż enie ż ycia Nie dotyka ć osoby pora ż onej pr ą dem WYŁ Ą CZ PR Ą D!

25 Kontakt ze służbami ratowniczymi 24 Kiedy poł ą czysz si ę, trzeba b ę dzie poda ć : Twój numer telefonu Miejsce wypadku – podaj dokładne dane! Rodzaj wypadku i jak jest on powa ż ny Poszkodowani – ich liczba, płe ć, wiek Rodzaj obra ż e ń Pomoc szczególna – atak serca PAMIĘTAJ 999 Zachowj spokój Poproś służby, które uważasz za potrzebne Urazy ciała Karetka pogotowia Pożar / uwięzieni ludzie Straż pożarna Zagrożenie bezpieczeństwa / Większy wypadek Policja Wypadki na morzu Straż morska

26 Raport z wypadku 25 zawiera: Dat ę /godzin ę wypadku Nazwisko osoby/osób Zawód/stanowisko Rodzaj i powag ę obra ż e ń Miejsce zdarzenia Jak do tego doszło Ś wiadkowie Jest to dokument prawny

27 4. Pożar Priorytety: Ewakuować wszystkich z zakładu Zadzwonić po straż pożarną

28 27 Odpowiada ć aktualnym standardom By ć opatrzone znakiem wa ż no ś ci Wszystkie gaśnice przeciwpożarowe powinny:

29 Klasyfikacja pożarów 28 Pożar ciał stałych palnych: Drewno Papier Plastyk Węgiel itp. Ciecze łatwopalne: Farby Benzyna Smary Tłuszcze itp.

30 Gazy łatwopalne Pożary urządzeń elektrycznych 29

31 Czerwone Wskazuje gaśnicę wodną Nadaje się do gaszenia pożarów typu A 30

32 Niebieskie Wskazuje gaśnicę proszkową Nadaje się do gaszenia pożarów typu A B i C oraz pożarów urządzeń elektrycznych Gaśnica ta nie posiada efektu chłodzenia, więc może wystąpić ponowny zapłon 31

33 Gaśnica pianowa Wskazuje gaśnicę pianową Nadaje się do gaszenia pożarów typu A i B 32

34 Czarne Wskazuje gaśnicę na dwutlenek węgla (CO2) Nadaje się do gaszenia pożarów typu B i pożarów urządzeń elektrycznych 33

35 Koc gaśniczy Musi stosować się do standardów Wykonany z ognioodpornego materiału Idealny w kuchni do tłumienia pożaru patelni Używany do okrycia osoby, której ubrania się palą 34

36 Usytuowanie gaśnic Przymocowane do ściany Łatwo widoczne Łatwo dostępne Na drodze ewakuacyjnej 35

37 Ważne zasady 36 Pożar można gasić tylko w początkowej fazie i tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Sprzęt gaśniczy sprawdzany jest co najmniej raz w roku Naprawiany i doglądany przez autoryzowanego dealera Zatwierdzony odpowiednim certyfikatem

38 Jak używać gaśnicy? 37 1)Weź gaśnicę 2)Skieruj na cel 3)Ściśnij 4)Gaś pożar

39 38

40 39

41 40

42 41

43 5. Ręczne przemieszczanie ciężarów 42

44 Ręczne przemieszczanie ciężarów 43 Jest to przewożenie albo przenoszenie ładunku przy pomocy rąk lub w inny sposób przy użyciu siły fizycznej. Obejmuje: podoszenie przenoszenie odkładanie pchanie ciągnięcie przesuwanie podpieranie

45 Krok 1: Zidentyfikować obiekt, który masz przenosić: dokąd musisz przenieść ładunek? czy jego zawartość można usunąć dla obniżenia wagi? czy potrzebujesz kogoś do pomocy? czy jest przygotowane miejsce do odłożenia ciężaru?

46 Krok 2: Podejmij decyzję jak i gdzie chwycić przedmiot Sprawdź dokładnie, czy powierzchni e ładunku nie pokrywa olej lub smar, który mógłby uczynić przedmiot trudniejszy do uchwycenia. Umieść stopy w rozstawie, z silniejszą nogą nieznacznie do przodu; dzięki temu osiągniesz stabilniejszą równowagę. 45

47 Krok 3: Obecnie trzeba wziąć pod uwagę twoją postawę : Zegnij kolana Utrzymuj plecy prosto Dobrze trzymając paczkę, przechyl się do przodu jeśli to konieczne Zachowaj poziom łopatek w tym samym kierunku co biodra. Należy przyjąć pozycję, która zapewni ci wystarczającą stateczność, więc upewnij się, że masz solidną podstawę, na której rozłożysz ciężar.

48 Krok 4: Jesteś gotowy do podniesienia: Trzymaj ramiona w obrębie granicy stworzonej przez twoje nogi. Uchwyt haka jest mniej męczący niż z prostymi palcami, ale zależy to od obciążenia, które podnosisz. Podnoś się płynnie i nie skręcaj ciała. 47

49 Krok 5. Chodząc z ładunkiem : Trzymaj go jak najbliżej swojego ciała, możliwie z ramionami wyprostowanymi. Najcięższa strona powinna znajdować się bliżej twojego ciała.

50 Krok 6. Gdy dochodzisz do miejsca docelowego: Odkładając ładunek, dostosuj się do stanowiska. Jeżeli umieszczasz ładunek na podłodze, musisz przyjąć tę samą bezpieczną postawę jak w kroku 3. 49

51 Istnieją pewne sprawy, które trzeba wziąć pod uwagę: nadmierne zmęczenie zła postawa niechlujność miejsca pracy przenoszenie niewygodnyh ładunków powracające problemy przy dźwiganiu Nigdy nie próbuj podnieść czegoś, co wydaje ci się za ciężkie.

52 TECHNIKA PODNOSZENIA 51 Podnoś etapami. Obejmij przedmiot. Nie przesłaniaj widoku. Ugnij kolana, następnie zbliż się do podłogi. Z powrotem się wyprostuj. Nie przekręcaj ciała.

53 6. Kontrola substancji niebezpieczn ych dla zdrowia 52

54 53 Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) wymaga od pracodawców oceny ryzyka dla zdrowia przed wprowadzeniem prac, które mogą narazić pracowników na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Dowiedz się, jakie substancje są używane we wszystkich obszarach. Wprowadzić w rejestr COSHH wszystkie substancje, wraz z arkuszami ich danych technicznych.

55 Sprzątanie 54 Utrzymywać pomieszczenie, wyposażenie i przyrządy w czystości i w odpowiedniej sprawności technicznej. Sprzątnij przed wyjściem. Sprzątaj to, co upadnie, na bieżąco. Czyść produkty zgodnie z zaleceniami producenta. Zawsze okrywaj i przechowuj żywość z daleka od środków czyszczących. Zawsze używaj odzieży ochronnej do sprzątania. Postępuj zgodnie z harmonogramem sprzątania. Niesprawny sprzęt składować w osobnym miejscu i informować o awarii natychmiast. Przechowuj szkodliwe środki czystości w bezpiecznym obszarze z dala od jedzenia. Unieszkodliwić odpady zgodnie z ustalonymi zasadami.

56 Źródła http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_he alth http://osha.europa.eu/en/ www.hse.gov.uk/ www.euissuetracker.com


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i higiena pracy Chapter 3 Ten dział zawiera: 2 1. Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google