Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i higiena pracy"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chapter 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy

2 Ten dział zawiera: Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy
Zapobieganie wypadkom Pierwsza pomoc Ogień Przenoszenie ładunków Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia Sprawdź również: Rozdział pierwszy- Higiena osobista Rozdział drugi- Ubrania robocze Rozdział trzeci- Bezpieczeństwo żywności

3 Polityka zdrowia i bezpieczeństwa
Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać organizacji pracy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Szkolenie Wszyscy pracownicy powinni odbyć niezbędne szkolenia, aby móc wykonywać swoje zadania bezpieczniej.

4 2. Accident Prevention Wypadki ..... można im zapobiec!

5 Co to jest wypadek? “ Nieplanowanie i niekontrolowanie zdarzenie , które może spowodować szkody dla ludzi, innych istot lub jakiejkolwiek innej rzeczy. ” Najczęstsza przyczyną urazu podczas pracy jest pośliźnięcie lub potknięcie się. Każdy w pracy może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia pośliźnięcia się i upadku poprzez przestrzeganie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

6 Efekty wypadków w przedsiębiorstwach:
Pracownik na zwolnieniu lekarskim Przerwy w produkcji Uszkodzenie sprzętu i koszt naprawy Niskie morale Grzywny / Odszkodowania / Niższy prestiż zakładu Zgłaszaj swojemu pracodawcy wszystkie wypadki i niebezpieczne sytuacje.

7 Wypadki w Gastronomii Pośliźnięcia i upadki Porażenie prądem
Oparzenie wrzątkiem Poparzenia Skaleczenia

8 Zachowuj zasady bezpieczeństwa
Bądź ostrożny - uważaj na przeszkody Uważaj na nierówne lub uszkodzone podłogi Unikaj końcówek kabli i przewodów Sprzątaj rozlane płyny-posyp mokrą podłogę solą, by uniknąć pośliźnięcia Używaj na znaki bezpieczeństwa Nie należy używać urządzeń elektrycznych, gdy się ma mokre ręce Nigdy nie należy używać wadliwego lub uszkodzonego sprzętu Używaj stopni do wchodzenia, nie skrzynek Podnoś ładunki o bezpiecznym ciężarze w bezpiecznej pozycji

9 Wszystko, co może spowodować szkody.
Co to jest zagrożenie? Wszystko, co może spowodować szkody. Przykłady: elektryczność, niebezpieczne substancje, praca na wysokości, rozgrzany tłuszcz, mokre podłogi…

10 Co należy zrobić, gdy pojawi się zagrożenie?
Usuń je, a jeśli to niemożliwe, zgłoś odpowiedniej osobie Ustaw znak np. : ‘Uwaga, śliska podłoga’ Oznacz zagrożony obszar linami lub barierami Ostrzeż innych pracowników w miejscu pracy

11 Rodzaje zagrożeń: 6. Transport 7. Elektryczność 8. Chemikalia
1. Pośliźnięcie/ Potknięcie się/ Upadek 2. Upadek z wysokości 3. Urządzenia elektryczne 4. Maszyny 5. Spadające przedmioty 6. Transport 7. Elektryczność 8. Chemikalia 9. Hałas/ Drgania 10. Ogień/ Eksplozja 11. Gorące nawierzchnie

12 Ocena ryzyka Dogłębna analiza tego, co może spowodować szkody dla ludzi w pracy. Celem jest upewnienie się, że nikomu nie stanie się krzywda.

13 Kto jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka?
Wszyscy Bezpieczna praca jest wymogiem prawnym.

14 Jak ocenić ryzyko? Nikt nie będzie ranny, nikt nie zachoruje
Prawne wymagania Zwyczaje troski o bezpieczeństwo Świadomość pracowników Morale pracowników

15 3. Pierwsza Pomoc Chronić życie Zapobiegać pogorszeniu się zdrowia
Przyspieszać powrót do zdrowia Cele pierwszej pomocy (3P’s)

16 Sprzęt pierwszej pomocy
Zależy od: rozmiaru możliwych zagrożeń rodzaju pracy wyznaczonej osoby do udzielania pomocy apteczki pierwszej pomocy pomieszczenia medycznego (>400)

17 Obowiązek pierwszej pomocy
Pracodawcy muszą zapewnić: Osoby do udzielania pomocy Wyznaczone osoby Sprzęt pierwszej pomocy Pomieszczenia pierwszej pomocy Instrukcje

18 Zawartość apteczki pierwszej pomocy
Minimalna zawartość apteczki pierwszej pomocy: Karta instrukcji udzielania pomocy 20 oddzielnie zapakowanych, sterylnych i wodoodpornych opatrunków różnych rozmiarów 43 x 25 g opakowania waty bawełnianej 12 agrafek 2 bandaże trójkątne 2 sterylne opatrunki na oczy, z zamocowaniem 4 średnie, 2 duże sterylne opatrunki Pincety i nożyczki Notes zapisu urazów

19 Informowanie pracowników o zasadach pierwszej pomocy:
Wszyscy pracownicy powinni być powiadomieni o umiejscowieniu sprzętu pierwszej pomocy oraz sposobie kontaktu z osobą wyznaczoną Miejsce przechowywania sprzętu powinno być jasno oznakowane

20 Osoba wyznaczona do pierwszej pomocy powinna być:
godna zaufania zachowująca spokój w obliczu wypadku zdolna do fizycznego wysiłku w stanie przerwać pracę i natychmiast podążyć na miejsce wypadku Zdolna do podejmowania intensywnego szkolenia i do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności

21 Co powinna robić osoba wyznaczona do pierwszej pomocy?
Ocenić sytuację Zdiagnozować przypadek Udzielić natychmiastowej / stosownej pomocy Skontaktować się z lekarzem / zawieźć do szpitala

22 Jakie informacje podać osobie udzielającej pierwszej pomocy?
Historia wypadku Jak Gdzie Kiedy Co Objawy Miejsce bólu Oznaki Zmiany Leczenie Koc Znane warunki

23 Co powinna zrobić osoba, która jest świadkiem wypadku?
Zachować spokój! Podnieść alarm przy pomocy wyznaczonej osoby Podnieść na duchu ofiarę wypadku Nie pozwolić poszkodowanemu na poruszanie się Nie podawać mu nic do picia! Wyłączyć dopływ gazu lub prądu Przenieść poszkodowanego tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia Nie dotykać osoby porażonej prądem WYŁĄCZ PRĄD!

24 Kontakt ze służbami ratowniczymi
PAMIĘTAJ Zachowj spokój Poproś służby, które uważasz za potrzebne Urazy ciała Karetka pogotowia Pożar / uwięzieni ludzie Straż pożarna Zagrożenie bezpieczeństwa / Większy wypadek Policja Wypadki na morzu Straż morska Kiedy połączysz się, trzeba będzie podać: Twój numer telefonu Miejsce wypadku – podaj dokładne dane! Rodzaj wypadku i jak jest on poważny Poszkodowani – ich liczba, płeć, wiek Rodzaj obrażeń Pomoc szczególna – atak serca

25 Raport z wypadku zawiera: Datę/godzinę wypadku Nazwisko osoby/osób
Zawód/stanowisko Rodzaj i powagę obrażeń Miejsce zdarzenia Jak do tego doszło Świadkowie Jest to dokument prawny

26 Ewakuować wszystkich z zakładu
4. Pożar Priorytety: Ewakuować wszystkich z zakładu Zadzwonić po straż pożarną

27 Wszystkie gaśnice przeciwpożarowe powinny:
Odpowiadać aktualnym standardom Być opatrzone znakiem ważności

28 Klasyfikacja pożarów Ciecze łatwopalne: Drewno Plastyk Smary Farby
Pożar ciał stałych palnych: Ciecze łatwopalne: Drewno Plastyk Smary Farby Papier Tłuszcze itp. Węgiel itp. Benzyna

29 Pożary urządzeń elektrycznych
Gazy łatwopalne

30 Czerwone Wskazuje gaśnicę wodną
Nadaje się do gaszenia pożarów typu „A”

31 Niebieskie Wskazuje gaśnicę proszkową
Nadaje się do gaszenia pożarów typu „A” „B” i „C” oraz pożarów urządzeń elektrycznych Gaśnica ta nie posiada efektu chłodzenia, więc może wystąpić ponowny zapłon

32 Gaśnica pianowa Wskazuje gaśnicę pianową
Nadaje się do gaszenia pożarów typu „A” i „B”

33 Czarne Wskazuje gaśnicę na dwutlenek węgla (CO2)
Nadaje się do gaszenia pożarów typu „B” i pożarów urządzeń elektrycznych

34 Koc gaśniczy Musi stosować się do standardów
Wykonany z ognioodpornego materiału Idealny w kuchni do tłumienia pożaru patelni Używany do okrycia osoby, której ubrania się palą Koc gaśniczy

35 Usytuowanie gaśnic Przymocowane do ściany Łatwo widoczne
Łatwo dostępne Na drodze ewakuacyjnej

36 Ważne zasady Pożar można gasić tylko w początkowej fazie i tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Sprzęt gaśniczy sprawdzany jest co najmniej raz w roku Naprawiany i doglądany przez autoryzowanego dealera Zatwierdzony odpowiednim certyfikatem

37 Jak używać gaśnicy? Weź gaśnicę Skieruj na cel Ściśnij Gaś pożar

38 Weż gaśnicę

39 Skieruj na cel

40 Ściśnij

41 Gaś pożar

42 5. Ręczne przemieszczanie ciężarów

43 Ręczne przemieszczanie ciężarów
Name:_______________________ Manual Handling Ręczne przemieszczanie ciężarów Jest to przewożenie albo przenoszenie ładunku przy pomocy rąk lub w inny sposób przy użyciu siły fizycznej. Obejmuje: podoszenie przenoszenie odkładanie pchanie ciągnięcie przesuwanie podpieranie Yvonne Swan

44 Krok 1: Zidentyfikować obiekt, który masz przenosić:
dokąd musisz przenieść ładunek? czy jego zawartość można usunąć dla obniżenia wagi? czy potrzebujesz kogoś do pomocy? czy jest przygotowane miejsce do odłożenia ciężaru?

45 Krok 2: Podejmij decyzję jak i gdzie chwycić przedmiot
Sprawdź dokładnie, czy powierzchni e ładunku nie pokrywa olej lub smar, który mógłby uczynić przedmiot trudniejszy do uchwycenia. Umieść stopy w rozstawie, z silniejszą nogą nieznacznie do przodu; dzięki temu osiągniesz stabilniejszą równowagę.

46 Krok 3: Obecnie trzeba wziąć pod uwagę twoją postawę :
Zegnij kolana Utrzymuj plecy prosto Dobrze trzymając paczkę, przechyl się do przodu jeśli to konieczne Zachowaj poziom łopatek w tym samym kierunku co biodra. Należy przyjąć pozycję, która zapewni ci wystarczającą stateczność, więc upewnij się, że masz solidną podstawę, na której rozłożysz ciężar.

47 Krok 4: Jesteś gotowy do podniesienia:
Trzymaj ramiona w obrębie granicy stworzonej przez twoje nogi. Uchwyt haka jest mniej męczący niż z prostymi palcami, ale zależy to od obciążenia, które podnosisz. Podnoś się płynnie i nie skręcaj ciała.

48 Krok 5. Chodząc z ładunkiem :
Trzymaj go jak najbliżej swojego ciała, możliwie z ramionami wyprostowanymi. Najcięższa strona powinna znajdować się bliżej twojego ciała.

49 Krok 6. Gdy dochodzisz do miejsca docelowego:
Odkładając ładunek, dostosuj się do stanowiska. Jeżeli umieszczasz ładunek na podłodze, musisz przyjąć tę samą bezpieczną postawę jak w kroku 3.

50 Istnieją pewne sprawy, które trzeba wziąć pod uwagę:
nadmierne zmęczenie zła postawa niechlujność miejsca pracy przenoszenie niewygodnyh ładunków powracające problemy przy dźwiganiu Nigdy nie próbuj podnieść czegoś, co wydaje ci się za ciężkie.

51 TECHNIKA PODNOSZENIA Podnoś etapami. Obejmij przedmiot.
Nie przesłaniaj widoku. Ugnij kolana, następnie zbliż się do podłogi. Z powrotem się wyprostuj. Nie przekręcaj ciała.

52 6. Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia

53 Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) wymaga od pracodawców oceny ryzyka dla zdrowia przed wprowadzeniem prac, które mogą narazić pracowników na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Dowiedz się, jakie substancje są używane we wszystkich obszarach. Wprowadzić w rejestr COSHH wszystkie substancje, wraz z arkuszami ich danych technicznych.

54 Sprzątanie Utrzymywać pomieszczenie, wyposażenie i przyrządy w czystości i w odpowiedniej sprawności technicznej. Sprzątnij przed wyjściem. Sprzątaj to, co upadnie, na bieżąco. Czyść produkty zgodnie z zaleceniami producenta. Zawsze okrywaj i przechowuj żywość z daleka od środków czyszczących. Zawsze używaj odzieży ochronnej do sprzątania. Postępuj zgodnie z harmonogramem sprzątania. Niesprawny sprzęt składować w osobnym miejscu i informować o awarii natychmiast. Przechowuj szkodliwe środki czystości w bezpiecznym obszarze z dala od jedzenia. Unieszkodliwić odpady zgodnie z ustalonymi zasadami.

55 Źródła alth


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google