Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE MIKROKAPSUŁEK BIAŁKOWYCH JAKO NOŚNIKÓW LEKÓW PRACOWNIA ELEKTROCHEMII KIEROWNIK PRACY: dr Maciej Mazur Paulina Głowala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE MIKROKAPSUŁEK BIAŁKOWYCH JAKO NOŚNIKÓW LEKÓW PRACOWNIA ELEKTROCHEMII KIEROWNIK PRACY: dr Maciej Mazur Paulina Głowala."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE MIKROKAPSUŁEK BIAŁKOWYCH JAKO NOŚNIKÓW LEKÓW PRACOWNIA ELEKTROCHEMII KIEROWNIK PRACY: dr Maciej Mazur Paulina Głowala

2 PLAN PREZENTACJI 1. Cel pracy magisterskiej 2. Synteza mikrostruktur 3. Charakterystyka otrzymanych struktur 4. Podsumowanie

3 C EL PRACY MAGISTERSKIEJ Synteza mikrostruktur białkowych z albuminy oraz kapsułkowanie doksorubicyny we wnętrzu otrzymanych struktur

4 TWORZENIE EMULSJI

5 DENATURACJA BIAŁKA

6

7 ZAMYKANIE LEKU

8

9 OBRAZOWANIE STRUKTUR 1. Elektronowy Mikroskop Skaningowy (SEM) Thakkar H, Sharma RK, Mishra AK, Chuttani K, Murthy RR. Albumin Microspheres as Carriers for the Antiarthritic Drug Celecoxib. AAPS PharmSciTech. 2005; 06(01): E65-E73 SEM, zakapsułkowany celecoxib w mikrosferach albuminy Wizualizacja oraz pomiar mikrostrutur

10 OBRAZOWANIE STRUKTUR 2. Elektronowy Mikroskop Transmisyjny (TEM) 1- kolumna mikroskopu 2- działo elektronowe 3- wiązka elektronów 4- katoda 5- anoda 6- cewki ogniskujące 7- próbka 8- obiektyw 9- okular 10- detektor yjny Sprawdzenie wnętrza mikrostruktur – czy są puste w środku?

11 OBRAZOWANIE STRUKTUR 2. Elektronowy Mikroskop Transmisyjny (TEM) Journal of Controlled Release 113 (2006) 15–22; Using TEM to couple transient protein distribution and release for PLGA microparticles for potential use as vaccine delivery vehicles; Aiying Zhao, V.G.J. Rodgers Obraz TEM - mikrostruktura PLGA pusta w środku

12 OBRAZOWANIE STRUKTUR 2. Elektronowy Mikroskop Transmisyjny (TEM) Journal of Controlled Release 113 (2006) 15–22; Using TEM to couple transient protein distribution and release for PLGA microparticles for potential use as vaccine delivery vehicles; Aiying Zhao, V.G.J. Rodgers Obraz TEM – mikrostruktura PLGA wypełniona albuminą

13 OBRAZOWANIE STRUKTUR 3. Mikroskop Sił Atomowych (AFM) Badanie kapsułek zaadsorbowanych

14 OBRAZOWANIE STRUKTUR 3. Mikroskop Sił Atomowych (AFM) Obraz AFM 3D mikrokapsułek albuminy Journal of Magnetism and Magnetic Materials Volume 225, Issues 1-2, 2001, Pages 21-29

15 CHARAKTERYSTYKA OTOCZKI BIAŁKOWEJ Ludzka albumina osocza krwi pl.wikipedia.org/wiki/Albuminy Albumina - hydrofilowe białko - główny składnik osocza krwi - metabolizowane w organizmie ludzkim - działanie buforujące pH - odpowiada za ciśnienie onkotyczne - transportuje niektóre hormony, leki

16 CHARAKTERYSTYKA OTOCZKI BIAŁKOWEJ 4. Spektroskopia w podczerwieni (FTIR) (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) - spektroskopia stosująca promieniowanie podczerwone - otrzymywanie widm oscylacyjnych - ustalanie grup funkcyjnych obecnych w badanym związku - analiza struktury oraz oddziaływań z otoczeniem - metoda komplementarna do spektroskopii ramanowskiej

17 CHARAKTERYSTYKA OTOCZKI BIAŁKOWEJ Biophysical Chemistry 107 (2004) 175–187 Obraz IR albuminy osocza ludzkiego -·- w temperaturze pokojowej --- po ogrzewaniu w temperaturze 58,8˚C przez 120min

18 CHARAKTERYSTYKA OTOCZKI BIAŁKOWEJ 5. Spektroskopia Ramana - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana - warunkiem pojawienia się pasma ramanowskiego jest zmiana polaryzowalności cząsteczki w czasie drgania normalnego w taki sposób, że nie ma ona ekstremum w położeniu równowagi - spektroskopia ramanowska wzajemnie uzupełnia się ze spektroskopią w podczerwieni

19 CHARAKTERYSTYKA OTOCZKI BIAŁKOWEJ Studies on egg albumen and whey protein interactions by FT-Raman spectroscopy and rheology Sekai Ngarize, Alf Adams and Nazlin K. Howell 1) Albumina jaja kurzego 2) Albumina jaja kurzego ogrzana w 90˚C przez 30min Widma Ramana

20 CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIĘTEJ DOKSORUBICYNY !Doxorubicin_chemical_structure.png Doksorubicyna - antybiotyk z rzędu antracyklin o działaniu cytostatycznym - stosowana w leczeniu nowotworów

21 CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIĘTEJ DOKSORUBICYNY 6. Spektroskopia Fluorescencyjna Spektrofluorymetr Spektrofotometr o bardzo wysokiej czułości wykonujący pomiary fluorescencji. Umożliwia on pomiary widm próbek ciekłych oraz stałych w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Rejestruje widma emisyjne i wzbudzeniowe.

22 CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIĘTEJ DOKSORUBICYNY 6. Spektroskopia Fluorescencyjna Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Volume 15, Issue 22, 15 November 2005, Pages Widmo emisyjne - Komórki rakowe z doksorubicyną

23 CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIĘTEJ DOKSORUBICYNY 7. Mikroskopia Fluorescencyjna próbka zwierciadło dichroiczne detektor filtr fali emitowanej filtr fali wzbudzającej 19 Schemat działania mikroskopu epi- fluorescencyjnego

24 CHARAKTERYSTYKA ZAMKNIĘTEJ DOKSORUBICYNY 7. Mikroskopia Fluorescencyjna Mikroskop świetlny, którego działanie oparte jest na zjawisku fluorescencji i fosforescencji. Fluorescencja próbki może być pochodzenia naturalnego lub być wynikiem dołączenia do elementów obserwowanej próbki fluoroforów. Fluorofory to substancje chemiczne, które fluoryzują po wzbudzeniu światłem o odpowiedniej długości.

25 PODSUMOWANIE Doksorubicyna jest toksyczną substancją. Stosowana jest w leczeniu nowotworów. Niestety wywołuje negatywne zmiany w organizmie. Poszukiwane są najlepsze (bezpieczne) metody wprowadzania doksorubicyny do chorych tkanek. Mikrostruktury albuminy mogą stać się bardzo dobrymi nośnikami leku. Albumina to białko nietoksyczne, które jest metabolizowane w organizmie człowieka w naturalny sposób.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE MIKROKAPSUŁEK BIAŁKOWYCH JAKO NOŚNIKÓW LEKÓW PRACOWNIA ELEKTROCHEMII KIEROWNIK PRACY: dr Maciej Mazur Paulina Głowala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google