Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Powłoki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Powłoki."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Powłoki na bazie CrN Koszalin 2009 POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna

2 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Technologia - szybkość nanoszenia Szybkość osadzania powłok monowarstwych CrNx. Urządzenie: TINA 900 M Metoda nanoszenia: katodowe odparowanie łukowe Podłoża: SW7M Odległość źródło – podłoże: 18 cm Czyszczenie jonowe: -600 V, 10 min, Ar - 0,5 Pa Temperatura podłoży: 300 Napięcie polaryzacji podłoży: -70 V Prąd łuku: 80 A Atmosfera: N 2, 0,2 – 2,0 Pa Podwarstwa: 0,1 m Cr B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Powierzchni 3 (2009) 27-33

3 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Dyfraktogramy powłok CrN x nanoszonych przy różnych ciśnieniach cząstkowych azotu. Dron 2 Promieniowanie Co K B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Powierzchni 3 (2009) 27-33

4 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna twardość Metoda Vickersa: mikroskop Neophot 2 + przystawka Hannemanna. Obciążenia w przedziale 0,1 1,0 N. Odciski - scanningowy mikroskop elektronowy. Twardość wyznaczono stosując metodę Jönssona - Hogmarka B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Powierzchni 3 (2009) 27-33

5 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna adhezja Cr - N Metoda rysy: Revetest® Scratch-Tester z wgłębnikiem diamentowym Rockwella typu C. Parametry: 10 mm/min i 200 N/min. Siła krytyczna Lc 2 - całkowite oderwanie powłoki od podłoża. B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Powierzchni 3 (2009) 27-33

6 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna adhezja Siła krytyczna Lc 2 dla różnych powłok.

7 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna adhezja – CrCN A. Gilewicz, B. Warcholiński, Z. Kukliński, Inżynieria Materiałowa 5 (2006)

8 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna adhezja – CrCN i CrCN/CrN B. Warcholiński, A. Gilewicz, IV Symposium on Vacuum Based Science and Technology, Koszalin-Kołobrzeg 2009 Grubość powłoki ~ 2,9 μm Zawartość węgla ~ 10 % at. Grubość modułu ~ 400 nm Stosunek podziału warstw CrCN:CrN - 1:5

9 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna tarcie - CrCN B. Warcholiński, A. Gilewicz, Z. Kukliński, P. Myśliński, Vacuum 83 (2009)

10 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna tarcie - drewno B. Warcholinski, A. Gilewicz, Z. Kuklinski, P. Myslinski, J. Staskiewicz, W. Gulbinski, E-MRS, Strasbourg 2008 Grubość powłoki ~ 2,9 μm Grubość modułu ~ 400 nm Stosunek podziału warstw CrCN:CrN - 1:5 h=40mm Φ = 6mm Przekrój promieniowy Przekrój poprzeczny Przekrój styczny sworzeń

11 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna B. Warcholiński, A. Gilewicz, Z. Kukliński, P. Myśliński, Vacuum 83 (2009) zużycie - CrCN

12 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna zużycie - powłoki wielowarstwowe CrCN/CrN Stosunek podziału warstw CrCN:CrN 1:11:5 Grubość powłoki ~ 2,9 μm Zawartość węgla ~ 10 % at. Grubość modułu ~ 400 nm B. Warcholiński, A. Gilewicz, IV Symposium on Vacuum Based Science and Technology, Koszalin-Kołobrzeg 2009

13 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna zużycie Profilograf Hommel Werke T 2000 Wskaźnik zużycia k v V - objętość usuniętego materiału, l - droga tarcia, F - siła. B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Powierzchni 3 (2009) 27-33

14 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Zużycie – powłoki wielowarstwowe CrCN/CrN B. Warcholinski, A. Gilewicz, Z. Kuklinski, P. Myslinski, J. Staskiewicz, W. Gulbinski, E-MRS, Strasbourg 2008 Grubość powłoki ~ 2,9 μm Grubość modułu ~ 400 nm Stosunek podziału warstw CrCN:CrN - 1:5

15 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna zużycie nóż krawędź ostrza A S - pole zużycia ostrza SV część pracująca ostrza B. Warcholiński, A. Gilewicz, Inżynieria Materiałowa 6 (2009) A. Gilewicz, Rozprawa doktorska

16 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna powierzchnia drewna po frezowaniu drewna sosnowego Noże – nóż płaski 40x30x4 Powłoka CrCN/CrN Grubość powłoki ~ 2,9 μm Grubość modułu ~ 400 nm Powłoka Cr 2 N/CrN Stosunek podziału warstw 1:1 A. Gilewicz, rozprawa doktorska

17 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna PROPOZYCJE Powłoki wielowarstwowe CrCN/CrN testowane w skali laboratoryjnej, Grubość ~ 2,9 μm Ilość modułów - 7 Grubość modułu ~ 400 nm Podwarstwa – Cr0,1 μm Stosunek podziału warstw 1:2 II etap – zmniejszanie grubości modułu poniżej 100 nm z zachowaniem pozostałych parametrów powłoki III etap – dodatek Al, CrAlN H 700˚C ~ 22,5 GPa, CrN H 700˚C ~ 7,5 GPa H.C. Barshilia, N. Selvakumar, B. Deepthi, K.S. Rajam, A comparative study of reactive direct current magnetron sputtered CrAlN and CrN coatings, Surf. Coat. Technol. 201 (2006) 2193–2201

18 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna A. Gilewicz, B. Warcholiński, Inżynieria Materiałowa, przyjęty do druku twarde powłoki ta-C otrzymane metodą impulsowego katodowego odparowania łukowego WłasnośćWartość Twardość [GPa]45±2 Moduł Younga [GPa]385±6 Naprężenia wewnętrzne [GPa]-1,9±0,2 10*H/E1,16 Adhezja L c2 71 N Wsp ó łczynnik tarcia 0,09 0,02 Wskaźnik zużycia powłoki1.3 x m 3 /Nm Wskaźnik zużycia przeciwpr ó bki 4.8 x m 3 /Nm spektrometr Ramana T64000 (Yvon-Yobin), laser argonowy o długości fali 514,5 nm

19 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna ta-C cd. A. Gilewicz, B. Warcholiński, Inżynieria Materiałowa, przyjęty do druku Lc2=71,0 N L=22,2 N Lc1=33,8 N N Przeciwpróbka Al2O3 – 6 mm Obciążenie – 20 N Szybkość - 0,1 m/s Droga tarcia m Przeciwpróbka – sworzeń bukowy, 6 mm Obciążenie – 50 N Szybkość - 1,2 m/s

20 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna TiAlCrN B. Warcholinski, A. Gilewicz, P. Myslinski, Rev. Adv. Mater. Sci. 21(2009) 14-34

21 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna TiAlN TiN CrN TiAlN

22 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna TiAlN TiN

23 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechnika Koszalińska POIG - Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna chropowatość a zużycie

24 Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Dziękuję za uwagę Badania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie


Pobierz ppt "Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Powłoki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google