Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane Visual Studio.NET

2 Programowanie w środowiskach zintegrowanych w wykładzie wykorzystano dostępne publicznie materiały firmy Microsoft, pochodzące z prezentacji.NET Framework & C#

3 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Konspekt bieżącego wykładu Systemy i środowiska zintegrowane.NET Framework Środowisko VS.NET Elementy środowiska

4 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Środowiska zintegrowane Założenia i motywacja Elementy środowiska zintegrowanego Integracja

5 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Założenia i motywacja [przypomnienie] Podstawowy celPodstawowy cel - przyspieszenie procesu powstawania aplikacji Założony cel osiąga się przez –Dostarczenie biblioteki predefiniowanych, silnie konfigurowanych komponentów –Zapewnienie możliwości wizualnej konfiguracji komponentów w czasie tworzenia aplikacji –Dostarczenie środowiska wyposażonego w różne narzędzia wspomagające pracę programisty –Rozszerzenia i modyfikacje składni języków oprogramowania –Integrację środowiska z otoczeniem aplikacji ( bazami danych, systemem plików, siecią komputerową, urządzeniami systemowymi); integracja poprzez komponenty –Integrację z gotowymi aplikacjami merytorycznymi (biznesowymi)

6 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Narzędzia wspomagające pracę programisty [przypomnienie] Inteligentny edytor ( rozumienie składni, kompilacja on-line, generator podpowiedzi ) Generator struktur kodowych Strukturalna przeglądarka kodu – możliwość wizualizacji kodu w postaci drzewa struktur kodowych Przeglądarki klas, komponentów i obiektów Edytor właściwości komponentów Zintegrowany lokalny debuger Zdalny debuger Integracja z serwerem IIS / SQLSerwer / CrystalReports

7 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Integracja środowiska z otoczeniem Interfejs dla baz danych w trybie ODBC, ADO Interfejs dla baz danych w trybie bezpośrednim (natywnym) Integracja z urządzeniami systemowymi Integracja z siecią komputerową Integracja z siecią Internet i jej usługami Interfejs programowania rozproszonego ( DCOM, CORBA ) Integracja z innymi aplikacjami na poziomie standardowych protokołów tekstowych ( XML, SYNCML, SOAP )

8 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Integracja z aplikacjami merytorycznymi Rozwój najbardziej typowych aplikacji na bazie określonego środowiska realizowany przez dostawcę środowiska Dostawca najpierw tworzy środowisko programistyczne, a później typowe aplikacje Najczęściej są to aplikacje wspomagające biznes (aplikacje biznesowe) Firma kupuje oprogramowanie wraz ze środowiskiem Zatrudniając programistów może wpływać na kształt zakupionego systemu

9 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Środowisko Visual Studio.NET Platforma.NET Elementy środowiska Języki programowania Biblioteki

10 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Platforma.NET Co to jest.NET Framework ? –środowisko aplikacyjne dla obecnych i przyszłych systemów Windows Cele projektowe: –Ułatwienie projektowania i programowania –Jednolity model projektowy –Środowisko szybkiego wykonywania programu –Wsparcie dla wielu języków programowania.NET Framework jako przeciwwaga dla platformy JAVA

11 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Platforma.NET Operating System Common Language Runtime Base Class Library ADO.NET and XML ASP.NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms Common Language Specification VBC++C#JScriptJ# Visual Studio.NET Języki programowania Specyfikacja języka Współdzielone biblioteki Środowisko CLR System operacyjny

12 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Ewolucja platformy.NET Przed modelem COM aplikacje były kompletnie niezależnymi encjami, które praktycznie się ze sobą nie komunikowały Aplikacje Kod i struktury danych

13 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Ewolucja platformy.NET Model COM wprowadził mechanizmy, dzięki którym aplikacje mogły być budowane w oparciu o wielokrotnie wykorzystywane komponenty; niestety COM nie był prosty i wymagał implementacji interfejsów

14 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Ewolucja platformy.NET Dzięki NET konieczność budowy interfejsów staje się zbędna..NET sama w sobie jest kontenerem dla wielu mogących ze sobą współpracować komponentów

15 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Common Language Runtime Operating System Common Language Runtime Base Class Library ADO.NET and XML ASP.NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms Common Language Specification VBC++C#JScriptJ# Visual Studio.NET

16 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Kompilacja i wykonywanie kodu Assembly Source Code Language Compiler kompilacja kompilacja podczas instalacji lub przy pierwszym wywołaniu metody JIT Compiler NativeCode wykonanie Code (IL) Metadata

17 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Uproszczenie kodowania Wspólny system typów (ang. Common Type System) –Wspólna definicja typów w ramach platformy Możliwości natywnego programowania OOP –Klasy i interfejsy –Konstruktory, cechy, metody, zdarzenia –Automatyczne zwalnianie pamięci (ang. garbage collector ) –Dziedziczenie pomiędzy klasami zbudowanymi w różnych językach Interoperacyjność –Z obiektami COM –Z natywnymi bibliotekami (Win32) DLL

18 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Wszystko jest obiektem Boxing –Alokuje obiekt, kopiuje wartość do obiektu Unboxing –Sprawdza typ obiektu, kopiuje wartość na zewnątrz Dim i As Integer = 123 Dim o As Object = i Dim j As Integer = CInt(o) 123 i o 123 System.In t32 123 j int i = 123; object o = i; int j = (int)o;

19 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Bezpieczeństwo Wbudowane mechanizmy zabezpieczeń Dostęp do kodu i jego wykonywanie jest bezpieczne –Identyfikacja kodu –Admistracja przez polisy Różne mechanizmy zabezpieczeń dla ASP.NET –wbudowane w Windows, Passport®, oparte na formach, … Biblioteki kryptograficzne oparte na XML DSIG –Cyfrowe sygnatury dla XML (www.w3.org/signature)www.w3.org/signature

20 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Zarządzanie i utrzymanie kodu Bezproblemowa instalacja –Konfiguracja bez konieczności konfiguracji rejestru windows –Aplikacje i komponenty mogą być dzielone bądź prywatne Zmiany wersji –Środowisko umożliwia koegzystencje wielu wersji tych samych komponentów zainstalowanych w systemie Komponenty –Mogą zawierać informacje o wzajemnej zależności

21 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Języki i narzędzia Operating System Common Language Runtime Base Class Library ADO.NET and XML ASP.NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms Common Language Specification VBC++C#JScriptJ# Visual Studio.NET

22 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Zunifikowany model programowy Windows API.NET Framework Wspólny model programowy dla wszystkich języków programowania ASP Kod zaszyty w stronach WWW MFC/ATL Podział na klasy, biblioteki, serializacja itp VB Forms RAD, Kompozycja, Delegacja

23 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework Base Class Library ADO.NET and XML Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms ASP.NET

24 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework System System.DataSystem.Xml System.Web Globalization Diagnostics Configuration Collections Resources Reflection Net IO Threading Text ServiceProcess Security Common OleDb SQLTypes SqlClient XPath XSLT Runtime InteropServices Remoting Serialization ConfigurationSessionState CachingSecurity Services Description Discovery Protocols UI HtmlControls WebControls System.Drawing Imaging Drawing2D Text Printing System.Windows.Forms DesignComponentModel

25 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework: SYSTEM System Threading Text ServiceProcess Security Resources Reflection Net IO Globalization Diagnostics Configuration Collections Runtime Serialization Remoting InteropServices

26 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework: SYSTEM :Data i XML System.Data System.Xml SQLTypes SQLClient Common OleDb Serialization XPath XSLT

27 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework: ASP.NET System.Web Caching Configuration ServicesUI SessionState HtmlControls WebControls Description Discovery Security Protocols

28 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Biblioteki.NET framework: Windows ® Forms System.Drawing Drawing2D Imaging Printing Text System.Windows.Forms DesignComponentModel

29 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Operating System Common Language Runtime Base Class Library ADO.NET and XML ASP.NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms Common Language Specification VBC++C#JScriptJ# Visual Studio.NET Języki programowania

30 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Języki programowania Środowisko jest niezależne od języka –można używać praktycznie dowolnego języka –można zmieniać języki w czasie pisania kodu –można implementować biblioteki w różnych językach Common language specification –zestaw cech, które muszą być zawarte w języku w celu zagwarantowania jego zgodności z platformą Zestaw języków dostępny w VS.NET: –Visual Basic ®, C++, C#, J#, JScript ® Zewnętrzne języki –APL, COBOL, Delphi, Pascal, Eiffel, Haskell, ML, Oberon, Perl, Python, Scheme, Smalltalk… Języki preferowane: C# i Visial Basic

31 Programowanie w środowiskach zintegrowanych.NET posumowanie Spójny model programowy Ułatwienie kodowania Wspólny model bibliotek Możliwa adaptacja dla innych platform Alternatywa dla języka java w świecie PC

32 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Visual Studio.NET Operating System Common Language Runtime Base Class Library ADO.NET and XML ASP.NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit WindowsForms Common Language Specification VBC++C#JScriptJ# Visual Studio.NET

33 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy środowiska VS.NET Okno główne i paski narzędziowe Inspektor obiektów Okno drzewa obiektów, przeglądarka klas Edytor kodu i diagramów Generator podpowiedzi i skrótów Menedżer projektów Zintegrowany debugger Biblioteki komponentów Komponenty dostępne na rynku komponentów

34 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Elementy środowiska VS.NET Pasek Menu Projekt Komponenty Właściwości Klasy Pomoc Serwery Zakładki z plikami źródłowymi Komunikaty, błędy, ostrzeżenia

35 Programowanie w środowiskach zintegrowanych VS.NET typy projektów Języki programowania Szablony projektów Aplikacje typu SETUP Bazy danych i rozszerzenia IDE Inne rozwiązania wybór projektu i szablonu determinuje jakie pliki zostaną automatycznie dopięte do projektu i jakimi komponentami będziemy dysponować

36 Programowanie w środowiskach zintegrowanych VS.NET przykład HelloWorld w C# using System; namespace HalloWorld { /// /// Nasza pierwsza aplikacja. /// class MyClass { /// /// Metoda startowa. /// [STAThread] static void Main(string[] args) { // // TODO: Add code to start application here // Console.WriteLine("Hello world"); }

37 Programowanie w środowiskach zintegrowanych VS.NET przykład HelloWorld w C# W oknie projektu (Solution Explorer) widzimy nazwy plików składających się na pakiet, informacje o metadanych, definicję ikony oraz drzewo zależności które potrzebne są do prawidłowego działania modułu W widoku klas (Class View) widzimy informacje o przestrzeni nazw, klasach, polach metodach i klasach bazowych klas; ikony oznaczają typ dostępu Po kliknięciu prawym klawiszem myszy i wybraniu Properties widzimy cechy obiektu bądź – jak w tym przypadku – klasy; można je dynamicznie zmieniać

38 Programowanie w środowiskach zintegrowanych VS.NET debugowanie i uruchamienie

39 Programowanie w środowiskach zintegrowanych Na wykładzie Wprowadzenie do.NET framework Założenie i motywacja Języki Środowisko wykonywania Przegląd bibliotek Środowisko Visual Studio IDE Elementy środowiska


Pobierz ppt "Programowanie w środowiskach zintegrowanych wykład 1 PSZ Programowanie w Środowiskach Zintegrowanych > Systemy i środowiska zintegrowane > Środowisko zintegrowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google