Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Mirosław Kutyłowski, Instytut Matematyki i Informatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Mirosław Kutyłowski, Instytut Matematyki i Informatyki"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Mirosław Kutyłowski, Instytut Matematyki i Informatyki
Podpis elektroniczny osoby prawnej w Republice Czeskiej. Koncepcja prawna, technologiczna i zastosowania gospodarcze Prawo Umów Elektronicznych CBKE, 2005 Prof. Mirosław Kutyłowski, Instytut Matematyki i Informatyki

2 Cele informatyzacji obiegu informacji gospodarczej
redukcja kosztów efektywność, elastyczność działania otwarcie nowych możliwości i pól aktywności

3 Redukcja kosztów – przykład wrocławska platforma logistyczna AX4
geneza: przemysł budowlany, zamówienia, wielu dostawców, wielu odbiorców, logistyka pierwotnie: ręcznie, zamówienia faxem, olbrzymia liczba papierowych dokumentów, wysokie koszty AX4: cały obieg informacji w łańcuchu dostaw realizowany elektronicznie

4 Efektywność działania – system sprzedaży biletów kolejowych DB
bilety drukowane przez podróżnego w domu eliminacja kolejek, mniejsza liczba kas wysoki poziom bezpieczeństwa postać biletu: bilet

5 Nowe możliwości –Ez-link - Singapore
Elektroniczna portmonetka: przejazdy komunikacją publiczną opłaty drogowe opłaty parkingowe drobne zakupy Korzyści: sprawiedliwe opłaty komunikacyjne optymalizacja ruchu ulicznego zmniejszenie kosztów obsługi w sklepach

6 Masowa obsługa klientów - scenariusz
duży system z wielką liczbą klientów każdy klient zawiera drobną liczbę transakcji obowiązki wynikające z ochrony konsumenta - obowiązki informacyjne, zawarcie umowy,…

7 Uwarunkowania technologiczne
odpowiednio wydajne serwery do obsługi klientów – bez problemu komunikacja z klientem – coraz łatwiejsza (malejące koszty dostępu do Internetu, wzrost liczby klientów, …) technologie bezpieczeństwa – dostępne (choć z oporami wprowadzane – IP v.6, bezpieczny DNS, …)

8 Uwarunkowania prawne procedury nie zawsze przystają do możliwości technologicznych

9 Masowa obsługa klientów -cele
Elektronizacja całego łańcucha: informacja umowa płatność logistyka usługi

10 Niezbędne narzędzia podpis klienta płatności elektroniczne
podpis podmiotu

11 Tradycyjne metody uwierzytelniania
papier firmowy podpis pieczątka

12 Elektroniczne metody uwierzytelniania
papier firmowy – brak sensownego rozwiązania technicznego podpis elektroniczny osoby fizycznej – z wadami, ale jest pieczątka elektroniczna – jest, ale nie w Polsce

13 Własności funkcjonalne pieczątki
W zasadzie powinny być takie jak podpisu: identyfikacja właściciela pieczęci nierozerwalny związek z opieczętowanym dokumentem tylko właściciel pieczęci może ją utworzyć

14 Tradycyjna pieczątka łatwość podrobienia
przestała ułatwiać sporządzenie dokumentu nadal używana, choć znika np. z faktur czasami drukowana wraz z całym dokumentem

15 Pieczątka elektroniczna i podpis elektroniczny – różnice
technologia – ta sama podpisujący – osoba fizyczna składający pieczęć – osoba prawna, jednostka organizacyjna, … złożenie podpisu – poprzedzone akceptacją podpisującego złożenie pieczęci - automatycznie

16 Dlaczego podpis elektroniczny nie zastąpi elektronicznej pieczątki
Wymaganie dyrektywy UE: konieczność podjęcia decyzji o złożeniu podpisu przez osobę podpisującą na podstawie otrzymanego dokumentu. Decyzja ta nie może być domniemana na podstawie uruchomienia odpowiedniego urządzenia. Konsekwencje: niemożność rozpoczęcia procedury podpisania przed otrzymaniem dokumentu ochrona osoby fizycznej

17 Dlaczego podpis elektroniczny nie zastąpi elektronicznej pieczątki
Część państw dopuszcza składanie podpisów przez osoby prawne (Irlandia, Czechy, Austria,…) jednak w żadnym podpis elektroniczny nie może funkcjonować w trybie real time bez udziału człowieka

18 Pieczątka elektroniczna w Polsce
deklaracje ZUS-owskie podpis cyfrowy RSA przyporządkowany do podmiotu/ZUSu a nie do osoby fizycznej świadczenie usług certyfikacyjnych – poświadczenie elektroniczne jest pieczątką elektroniczną

19 Dalsze potrzeby w Polsce
uwierzytelnianie elektronicznych dokumentów bankowych (rozporządzenie) potwierdzanie dostarczenia dokumentów elektronicznych (projekt rozporządzenia) wystawianie faktur w trybie real time (obecnie niemożliwe poza EDI)

20 Sytuacja prawna wiele cząstkowych regulacji idących w kierunku zdefiniowania elektronicznej pieczątki chaos definicyjny brak całościowej koncepcji

21 Model czeski –rodzaje podpisu
elektronický podpis podpis elektroniczny zaručený elektronický podpis bezpieczny podpis elektroniczny elektronicka značka elektroniczna pieczątka

22 elektronicka značka elektronickou značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky 1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, 2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředku pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,

23 elektronicka značka elektronicka značka– dane w postaci elektronicznej, które są dołączone do danych elektronicznych lub są z nimi logicznie powiązane i które spełniają następujące wymagania: 1. są związane z osobą znakującą i umożliwiają jej identyfikację za pomocą kwalifikowanego certyfikatu systemowego, 2. były wytworzone i dołączone do dokumentu elektronicznego przy pomocy urządzenia do składania elektronickej značky, a które osoba wystawiająca znacznik może utrzymać pod swoją wyłączną kontrolą, 3. są dołączone do dokumentu elektronicznego, do którego się odnosi, w taki sposób, że można wykryć jakąkolwiek późniejszą zmianę danych.

24 Certyfikat systemowy Podobny do certyfikatu dla osoby fizycznej, jednak zaznaczone explicite, że to certyfikat dla elektronickej značky

25 Urządzenie do składania
Tak jak bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego

26 Osoby składające označující osobou fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která drží prostředek pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou,

27 Osoby składające osoba znakująca – osoba fizyczna, osoba prawna lub organ państwa, która dysponuje urządzeniem do składania znaczników elektronicznych i która opatruje dokument elektroniczny znacznikiem elektronicznym

28 Konsekwencje prawne Použití elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu a vytvořené pomocí prostředku pro vytváření elektronických značek umožňuje ověřit, že datovou zprávu označila touto elektronickou značkou označující osoba. Użycie znacznika elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie systemowym i sporządzonego przy pomocy urządzenia do składania znaczników elektronicznych umożliwia uwierzytelnienie, że dokument elektroniczny został opatrzony znacznikiem elektronicznym przez osobę znakującą.

29 Konsekwencje prawne Pokud označující osoba označila datovou zprávu, má se za to, že tak učinila automatizovaně bez přímého ověření obsahu datové zprávy a vyjádřila tím svou vůli. O ile osoba znakująca oznaczyła dokument elektroniczny, to uważa się, że tak uczyniła automatycznie bez bezpośredniego uwierzytelnienia zawartości dokumentu elektronicznego i wyraziła tym swoją wolę.

30 Realizacja – ceny PostSignum QCA
Certifikáty pro ověření elektronického podpisu zaměstnance, 190 Kč Certifikáty organizace pro ověření elektronické značky, 2856 Kč Certifikáty pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby, 190 Kč Certifikáty pro ověření elektronické značky fyzické osoby, 2856 Kč

31 Konkluzje pieczątka elektroniczna jest niezbędna funkcjonalnie w gospodarce i administracji publicznej pod względem technologicznym łatwa w realizacji i stosunkowo tania nieuchronna dotychczas silny opór niektórych środowisk (Ministerstwo Finansów, UNIZETO, …)


Pobierz ppt "Prof. Mirosław Kutyłowski, Instytut Matematyki i Informatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google