Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompresja stratna obrazów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompresja stratna obrazów"— Zapis prezentacji:

1 Kompresja stratna obrazów

2 Stratna kompresja obrazów
Algorytm JPEG (stratny) Algorytm JPEG2000

3 Nowoczesne metody kompresji obrazów
Algorytmy predykcyjne na podstawie modelu obrazu już przetworzonej części obrazu znanego otoczenia danego piksela spróbuj przewidzieć barwę piksela (predykcja) kompresuj błąd predykcji (różnicę między przewidzianą i rzeczywista barwą) Algorytmy transformacyjne, kodowanie podpasmowe obraz przekształć odpowiednią transformatą (DCT, DWT) kodowania predykcyjnego nie uznaje się za kodowanie transformacyjne kompresuj macierz współczynników transformaty stosowane głównie w algorytmach stratnych

4 Algorytm JPEG (stratny)
Opracowany przez Komitet JPEG w 1992 r. Popularny do dziś transformacyjny algorytm kompresji stratnej obrazów barwnych oraz w stopniach szarości, oparty o całkowitoliczbową transformatę kosinusową DCT oraz koder Huffmana algorytm bazowy (baseline codec) rozszerzenia (extensions) Wallace, G. K.: The JPEG Still Picture Compression Standard. Communications of the ACM, April 1991, Vol 34(4), s

5 Algorytm bazowy JPEG ― zarys
Kroki algorytmu Transformacja przestrzeni barw (opcjonalnie) Podpróbkowanie składowych chrominancji (opcjonalnie) Podział składowych na bloki 8x8 pikseli i zastosowanie transformaty DCT dla każdego bloku Kwantyzacja macierzy współczynników transformaty na podstawie tabeli kwantyzacji Kodowanie współczynników za pomocą kodów Huffmana lub arytmetycznie (rozszerzenie) Zapisanie zakodowanych danych w pliku o strukturze opisanej przez standard

6 Algorytm bazowy JPEG Transformacja przestrzeni barw (opcjonalnie)
Przestrzenie zawierające oddzielne składowe luminancji i chrominancji, np. YCrCb, lub pominięcie transformacji i kompresja wprost obrazu multispektralnego (jak RGB, CMYK, do 255 składowych) Kilka celów dekorelacja składowych, które są kodowane niezależnie od siebie, zatem poprawa współczynników/jakości umożliwienie kodowania różnych składowych z różną jakością

7 Algorytm bazowy JPEG Podpróbkowanie składowych chrominancji (opcjonalnie) Oko ludzkie jest znacznie bardziej czułe na jasność obrazu niż na kolor zarówno pod względem rozdzielczości jak i głębi Skoro kompresujemy stratnie to można „straty” wprowadzić z uwzględnieniem czułości oka składowe chrominancji są podpróbkowane, ich rozdzielczość jest 2-krotnie mniejsza od składowej luminancji (BTW: obraz komputerowy to dane już po wstępnym próbkowaniu i kwantyzacji)

8 Algorytm bazowy JPEG Kodowanie składowej
Podział składowych na bloki 8x8 pikseli Transformata DCT dla każdego bloku Kwantyzacja współczynników transformaty Kodowanie entropijne

9 Algorytm bazowy JPEG Transformata DCT dla bloku 8x8 pikseli
DCT przeprowadzamy po sprowadzeniu nominalnego zakresu jasności pikseli do przedziału symetrycznego względem 0 [ N – 1] → [–2N – N – 1 – 1] Współczynniki transformaty niskich częstotliwości zgrupowane są blisko lewego górnego rogu macierzy Sam lewy górny róg to składowa stała jasności bloku

10 Algorytm bazowy JPEG Kwantyzacja macierzy współczynników transformaty na podstawie tabeli kwantyzacji (o rozmiarze 8x8) po DCT, dla składowej o głębi N bpp, współczynniki transformaty wymagają N+3 bitów czyli najpierw mamy ekspansję danych typowo większość współczynników AC ma małe wartości ... ... tym mniejsze im wyższej częstotliwości odpowiadają ... ... i małe znaczenie dla percepcji obrazu każdy z współczynników transformaty DCT dzielimy przez odpowiadający mu element tabeli kwantyzacji ... ... i zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej

11 Algorytm bazowy JPEG Kwantyzacja macierzy współczynników transformaty na podstawie tabeli kwantyzacji (o rozmiarze 8x8) ― c.d. tabela kwantyzacji jest parametrem algorytmu komitet JPEG przygotował tabele standardowe dobrane na podstawie eksperymentów z rzeczywistymi obrazami oraz rzeczywistymi urządzeniami akwizycji inne dla luminancji (np. →) inne dla chrominancji dzieląc wszystkie współczynniki przez stałą wartość kontrolujemy współczynnik kompresji

12 Algorytm bazowy JPEG Kwantyzacja macierzy współczynników transformaty na podstawie tabeli kwantyzacji (o rozmiarze 8x8) po kwantyzacji układamy (linearyzujemy) macierz współczynników w kolejności Zig-Zag i kodujemy entropijnie

13 Algorytm bazowy JPEG Kodowanie współczynników za pomocą kodów prefiksowych Kodujemy odmiennie współczynniki DC i AC, oba rodzaje współczynników z użyciem kodów prefiksowych wygenerowanych algorytmem Huffmana (w dość złożony sposób ― szczegóły: patrz artykuł Wallace’a) Współczynniki DC kodujemy różnice współczynników DC kolejnych bloków Współczynniki AC ciąg współczynników AC bloku zwykle zawiera długie podciągi zer; sufiks ciągu zwykle jest długim ciągiem zer kodujemy wariantem algorytmu RLE połączonym z kodowaniem Huffmana

14 Algorytm bazowy JPEG Dlaczego JPEG jest stratny? przede wszystkim
podpróbkowanie składowych chrominancji kwantyzacja również nie-odwracalne transformacja przestrzeni barw DCT

15 Algorytm JPEG ― rozszerzenia
Rozszerzenia standardu tryb progresywny względem jakości tryb hierarchiczny (piramidowy) kodowanie arytmetyczne (QM-Coder zamiast algorytmu Huffmana) inne (praktycznie nie stosowane)

16 JPEG2000 Nowy standard komitetu JPEG dla stratnej i bezstratnej kompresji obrazów ITU-T; ISO/IEC: Information technology – JPEG 2000 image coding system: Core coding system. ITU-T Recommendation T.800 and ISO/IEC International Standard , August 2002. Z roku 2000, następca algorytmu JPEG i Lossless JPEG, wyłoniony w drodze konkursu (ogłoszonego w 1997) oparty o algorytm CREW (Zandi, Allen, Schwartz, Boliek) Algorytm CREW był zgłoszony w odpowiedzi na konkurs, który miał wyłonić algorytm JPEG-LS. Jako podstawę JPEG-LS wybrano LOCO-I, lecz bogactwo dodakowych własności algorytmu CREW (innych niż stratna/bezstratna kompresja obrazu jako całości) skłoniło komitet do rozpoczęcia prac nad JPEG2000. Christopoulos, C.; Skodras, A.; Ebrahimi, T.: The JPEG2000 Still Image Coding System an Overview. IEEE Transactions on Consumer Electronics, November 2000, Vol. 46(4), pp

17 JPEG2000 ― zarys Cechy algorytmu
Algorytm stratnej/bezstratnej kompresji obrazów multispektralnych, barwnych oraz w stopniach szarości oparty o transformatę falkową Dla kompresji stratnej i bezstratnej, dostępne możliwości kodowanie progresywne, w tym progresja: stratne → bezstratne kodowanie piramidowe kodowanie progresywne względem ROI (region of interest) dostęp swobodny do fragmentów obrazu Dla stratnej lepsza jakość od JPEG przy tym samym współczynniku dla współczynników poniżej 0.25 bpp znacznie lepsza ROI w standardzie (w JPEG formalnie również było jako extension) niezła odporność na błędy transmisji poprawienie współczynnika (kosztem pogorszenia jakości) nie wymaga pełnego dekodowania

18 JPEG2000 ― zarys Kroki algorytmu
Sprowadzenie nominalnego zakresu jasności pikseli do przedziału symetrycznego względem 0 (jak w JPEG) Transformacja przestrzeni barw (opcjonalnie) Podział składowej na kafelki (opcjonalnie) Transformata falkowa kafelka (opcjonalnie) dekompozycja/kodowanie podpasmowe (subband decomposition) reprezentacja wielorozdzielcza Kwantyzacja współczynników transformaty (właściwie również opcjonalnie) Kodowanie arytmetyczne skwantowanych współczynników po dekompozycji na składowe/kafle/warstwy/percints „obcinanie strumienia bitów” Zapisanie zakodowanych danych w pliku o strukturze opisanej przez standard struktura elastyczna, tzn. możliwość kodowania dla wybranej preferencji progresji

19 Transformacja przestrzeni barw
ICT (Irreversible Color Transform) RGB → YCrCb Tylko do użycia z nie-odwracalną transformatą falkową (9-7) RCT (Reversible Color Transform) stałopozycyjna aproksymacja ICT dla C1 i C2 ekspansja alfabetu

20 Podział składowej na kafelki
Realizowany przez nałożenie prostokątnej siatki na obraz, przy czym krawędzie siatki nie muszą pokrywać się z krawędziami obrazu można dopasować podział do treści obrazu oraz zasobów komputera cały obraz może być jednym kafelkiem rozmiar kafelka typowo jest rzędu 28 x 28 pikseli

21 Kodowanie podpasmowe

22 Transformata falkowa L H LL HL LH HH
Transformata falkowa rzędu I obrazu 2D ... realizowana za pomocą jednowymiarowej transformaty falkowej zastosowanej najpierw do wierszy obrazu (otrzymujemy pasma L i H) a następnie do kolumn już przetransformowanego obrazu (otrzymujemy pasma LL, HL, LH, HH) L H LL HL LH HH

23 Transformata falkowa LL HL LH HH

24 Transformata falkowa LL HL LH HH Transformata falkowa wyższych rzędów
do pasma LL zastosuj ponownie transformatę rzędu I (poniżej rzędy I i III) reprezentacja wielorozdzielcza: dla rzędu transformaty i mamy i + 1 poziomów rozdzielczości typowy rząd transformaty w JPEG2000: V LL HL LH HH

25 Transformata falkowa w JPEG2000
Transformata nie-odwracalna do zastosowania przy kompresji stratnej filtr 9-tap/7-tap Daubechies real-to-real Transformata odwracalna dla kompresji bezstratnej oraz stratnej filtr 5-tap/3-tap Daubechies integer-to-integer szczegóły na następnym slajdzie Realizowalne metodą liftingu (9-7 ― w 6 krokach, 5-3 ― w 2 krokach) (Ingrid Daubechies, Wim Sweldens „Factoring Wavelet Transforms into Lifting Steps”) Przed transformatą ekstrapolujemy wiersze: (wiersz rozszerzony wiersz) ... C B A A B C D E F G H H G F ... ... A B C C B A A B C C B A A B C C B A ...

26 Transformata falkowa 5-3
Transformata DWT, implementacja metodą liftingu (X ― piksele wiersza przed transformatą, Y ― po transformacie, 2 koki: najpierw nieparzyste Y) następnie parzyste Y to tworzą pasmo L, nieparzyste ― pasmo H przekształcenie jest odwracalne kosztem ekspansji alfabetu (o ile?) Transformata odwrotna L H

27 Kwantyzacja współczynników transformaty
Dla kompresji bezstratnej z krokiem 1 Dla stratnej (U ― współczynniki przed kwantyzacją, V ― po kwantyzacji, Δ ― krok kwantyzacji) koder dobiera krok kwantyzacji tak, aby osiągnąć zadany współczynnik krok dobierany jest dla każdego podpasma z osobna jego wartość dołączana jest do zakodowanego obrazu koder może stosować różne strategie doboru kroku kwantyzacji kwantyzacja nie jest jedyną metodą kontroli współczynnika w JPEG2000

28 Kodowanie współczynników po kwantyzacji
Etap 1. Podpasma kafelka są dzielone na bloki kodowe (przez nałożenie siatki prostokątnej na kafelek po kwantyzacji), typowy rozmiar bloku to 64x64. Blok kodowy dekomponowany jest na płaszczyzny bitowe (w kodowaniu płaszczyzn mniej znaczących bitów uwzględnia się te bardziej znaczące) Poszczególne bloki kodowe są kodowane niezależnie od siebie (MQ-Coder) Kodowanie każdej z płaszczyzn bitowych wykonywane jest w trzech przebiegach kodowania (Significance/Refinement/Cleanup). Wynikiem etapu 1 jest kolekcja ciągów bitów uzyskanych w przebiegach kodowania płaszczyzn bitowych bloków kodowych pasm komponentu po kwantyzacji i DCT Etap 1. pozwala na uwzględnienie preferencji kodowania (współczynnik kompresji vs. szybkość/ odporność na błędy; ROI)

29 Kodowanie współczynników po kwantyzacji
Etap 2. Definiuje się warstwy jakości rekonstrukcji obrazu przypisując poszczególnym warstwom przebiegi kodowania warstwy mogą by warunkowo odrzucane Przebiegi kodowania bloków kodowych grupowane są w pakiety Podpasma kafelka dzielone są na prostokątne obszary ― precints ograniczenie: każdy z bloków kodowych podpasma musi w całości zawierać się w jednym z precints sposób podziału podpasm na obszary precints jest zależny od poziomu rozdzielczości odpowiadającego danemu podpasmu pakiet zawiera wszystkie przebiegi kodowania płaszczyzn bitowych należące do danej warstwy jakości danego precint Pakiet opisuje dane obrazowe związane z konkretnym obszarem kafelka składowej, konkretnym podpasmem (a więc poziomem rozdzielczości) i konkretną warstwą jakości. Grupowanie zakodowanych płaszczyzn bitowych bloków kodowych w pakiety a następnie określenie kolejności umieszczenia pakietów w strumieniu bitów umożliwia transmisję progresywną względem jakości albo rozdzielczości

30 to był tylko zarys podstawowego standardu ...
JPEG2000 UWAGA: to był tylko zarys podstawowego standardu ... ... są również rozszerzenia standardu uogólniona transformata falkowa inna kwantyzacja transformacje przestrzeni barw inne ... (standard liczy 200 stron a rozszerzenia standardu ― ponad 300)

31 Algorytm bazowy JPEG2000 Dlaczego JPEG2000 jest stratny?
przede wszystkim kwantyzacja odrzucanie pakietów wyższych warstw jakości (podpróbkowanie składowych chrominancji jak w JPEG można zrealizować za pomocą warstw jakości) również nie-odwracalne transformacja przestrzeni barw DWT

32 Inne metody stosowane w kompresji stratnej obrazów
Kodowanie predykcyjne Kwantyzacja wektorowa Kompresja fraktalna


Pobierz ppt "Kompresja stratna obrazów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google