Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2004 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 7

Коpie: 2
Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2006 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 5

Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2004 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 7"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2004 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 7 Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-wdi/

2 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wprowadzenie Problem konwersji plików FName:Jurek SName:Busz Salary 585 FName:Alek SName:Gor Salary 700 FName SName Salary Jurek Busz 585 Alek Gor 700

3 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wprowadzenie Problem konwersji plików #include FILE *fin; char token[200]; char gettoken(void) {int i=0; char c; do {c = getc(fin); if (c == EOF) return (EOF); } while (c < !); #include FILE *fin; char token[200]; char gettoken(void) {int i=0; char c; do {c = getc(fin); if (c == EOF) return (EOF); } while (c < !); Rozwiązanie w C: 40 linii kodu

4 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wprowadzenie Problem konwersji plików BEGIN {FS=":| ";} NR == 1 {print $1, "\t", $3, "\t", $5;} {gsub(/,/, "., $6); print $2, "\t", $4, "\t", $6;} BEGIN {FS=":| ";} NR == 1 {print $1, "\t", $3, "\t", $5;} {gsub(/,/, "., $6); print $2, "\t", $4, "\t", $6;} Rozwiązanie w AWK

5 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wprowadzenie Powstanie języka AWK: Aho, Weinberger, Kernighan Bell Labs, New Jersey (USA), 1977 Platformy: Unix, MS DOS/Windows Podobieństwo do C

6 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne

7 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Pole Wiersz Pola: $1, $2, $3,... Plik wejściowy

8 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Schemat programu w AWK wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Reguła przetwarzania

9 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

10 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

11 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

12 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

13 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

14 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

15 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

16 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

17 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski $0 oznacza bieżący wiersz

18 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne

19 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawrocki Jerzy Malinowski Adam $4==I1 { print $2, $1; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Ile pól na wyjściu? Najprostsze programy

20 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Jerzy Nawrocki 43089 I1 Adam Malinowski 43990 I1 Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 $4==I1$4==I1 Ile pól na wyjściu? Najprostsze programy

21 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawrocki Jerzy Kowalski Jan Malinowski Adam { print $2, $1; } { print $2, $1; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Jakie pole najpierw? Najprostsze programy

22 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne

23 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce wiersza Początek i koniec tekstu Relacje Wzorce złożone Wzorce zakresu Wyrażenia regularne

24 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK ----- Kowalski Jan ***** BEGIN { print -----; } $4==I2 { print $2, $1; } END { print *****; } BEGIN { print -----; } $4==I2 { print $2, $1; } END { print *****; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Początek i koniec tekstu

25 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK 12 11 $1 > $2 12 11 2 11 2 11 Relacje

26 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce złożone || lub (alternatywa) $1==1 || $2==1 && i (koniunkcja) $1==1 && $2==1 ! nie (zaprzeczenie) ! $1==1

27 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Jerzy Adam 43089 I1 Adam Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 $4==I1 && $1==Adam { print $2, $1; } Malinowski Adam Wzorce złożone

28 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne

29 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! $1 ~ /^A$/

30 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! $1 ~ /^A$/ A mój pozostanie...

31 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! $1 ~ /^A/

32 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! $1 ~ /^A/ A mój pozostanie... Ale patrząc na panią,

33 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / $1 ~ /dzi$/

34 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / $1 ~ /dzi$/ Szydzi z prawdziwej sztuczna:

35 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Podciąg Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Ciąg_zn ~ / wyr_reg / Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / $1 ~ /dzi/

36 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Podciąg Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Ciąg_zn ~ / wyr_reg / Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / $1 ~ /dzi/ Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Szydzi z prawdziwej sztuczna: Wdzięk pani wkrótce minie

37 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Podciąg Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Ciąg_zn ~ / wyr_reg / Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / $0 ~ /dzi/ Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: Wdzięk pani wkrótce minie

38 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Wzorce z wyrażeniami regularnymi Koniec Podciąg Ciąg_zn ~ / wyr_reg $/ Ciąg_zn ~ / wyr_reg / Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg $/ $0, $1, $2,.. Np. znak lub ciąg znaków Cały ciąg Początek Ciąg_zn ~ /^ wyr_reg / /dzi//dzi/ Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: - Krótkie twoje trwanie, Wdzięk pani wkrótce minie A mój pozostanie... - Tak - rzecze wonna róża, Rumieniąc się skromnie – Ale patrząc na panią, Myśleć będą o mnie! Róża prawdziwa i sztuczna Szydzi z prawdziwej sztuczna: Wdzięk pani wkrótce minie $0 ~ / wyr_reg / / wyr_reg / =

39 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Znaki specjalne. dowolny znak [ ] zbiór znaków \n nowa linia \. kropka \ znak cudzysłowu \ddd znak o kodzie oktalnym ddd

40 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Znaki specjalne Co robi ten program? /^.$/ /[0123456789]/ /[0-9]/

41 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Dopełnienie zbioru znaków /[^0-9]/ Co za różnica? /^[0-9]/ [^... ]

42 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Alternatywa (lub) wyr_reg | wyr_reg

43 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Alternatywa (lub) Ząbki listka Nic tak nie potrafi gryźć Jak cudzy laurowy liść. wyr_reg | wyr_reg

44 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Alternatywa (lub) Co robi ten program? /fi | ki/ Ząbki listka Nic tak nie potrafi gryźć Jak cudzy laurowy liść. wyr_reg | wyr_reg

45 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Ząbki listka Nic tak nie potrafi gryźć Alternatywa (lub) Co robi ten program? /fi | ki/ Ząbki listka Nic tak nie potrafi gryźć Jak cudzy laurowy liść. wyr_reg | wyr_reg

46 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /[0-9]/ 1 2 3 Rok 1984 4 damy Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą.

47 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /[0-9]/ 1 2 3 Rok 1984 4 damy Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1 2 3 4 damy

48 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /[0-9]/ 1 2 3 Rok 1984 4 damyPo3maj 2 raki Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1 2 3 4 damy Po3maj 2 raki

49 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] $/ 1 2 3 Rok 1984 4 damy Po3maj 2 raki Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1-cyfrową.

50 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą 1-cyfrową. 1 2 3 Rok 1984 4 damy 1 2 3 4 damy Po3maj 2 raki

51 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1 2 3 Rok 1984 4 damy 1 2 3 4 damy Po3maj 2 raki 2 raki Po3maj 32 raki 0 0

52 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] | [0-9][0-9] $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą 1 2 3 Rok 1984 4 damy Po3maj 2 raki 1- lub 2-cyfrową. Po3maj 32 raki 0 1 cyfra2 cyfry

53 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] | [0-9][0-9] $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą 1- lub 2-cyfrową. 1 2 3 Rok 1984 4 damy 1 2 3 4 damy Po3maj 2 raki Po3maj 32 raki 0 0 Po3maj 120 zl 32 raki Brak 120 zł !

54 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9] | [0-9][0-9] | [0-9][0-9][0-9] $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1 2 3 Rok 1984 4 damy Po3maj 2 raki Po3maj 32 raki 0 Po3maj 32 raki 120 zl 1 cyfra2 cyfry3 cyfry

55 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania [0-9] = 1 [0-9] 1 [0-9][0-9] = 2 [0-9] 2 [0-9][0-9][0-9] = 3 [0-9] 3......... 1 [0-9] 1 2 | [0-9] 2 3 | [0-9] 3 |... = [0-9]+

56 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania $1 ~ /^ [0-9]+ $/ Wypisz wszystkie wiersze, w których pierwsze pole jest liczbą. 1 2 3 Rok 1984 4 damy 1 2 3 4 damy Po3maj 2 raki Po3maj 32 raki 0 0 Po3maj 120 zl 32 raki 120 zl

57 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Operator powtarzania * w+ = w | ww | www |... w* = | w | ww | www |... Ciąg pusty x = x w+ = w w*= w* w w*x = x | w+x x w* = x | x w+ Musi przynajmniej raz wystąpić w. Może wystąpić sekwencja w. ( ) w( | w | ww | www |.. )= w|ww|www|wwww|..

58 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zagadka Co robi ten program? $2 ~ /^[0-9][0-9]*$/

59 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zagadka Co robi ten program? $2 ~ /^[0-9]+$/ Nadgodziny 2001/02 ================ Nawrocki 60 Complak 359

60 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawrocki 60 Complak 359 Zagadka Co robi ten program? $2 ~ /^[0-9]+$/ Nadgodziny 2001/02 ================ Nawrocki 60 Complak 359

61 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawiasy /^[0-7]+(Q|O)$/ /^[0-7]+Q|O$/

62 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawiasy /^[0-7]+(Q|O)$/ /^[0-7]+Q|O$/

63 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawiasy /^[0-7]+(Q|O)$/ /^[0-7]+Q|O$/ 17Q10O17Q10OO

64 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Nawiasy /^[0-7]+(Q|O)$/ /^[0-7]+Q|O$/ 17Q10O 17Q10OO 17QO

65 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Opcjonalność /^ [0-9]+(D|d)? $/ 1415D16dD17D1415D16d

66 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne

67 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne Zmienne wprowadzone przez programistę (typ: ciąg znaków; wartość początkowa: ciąg pusty / zero) Zmienne polowe $1, $(i+j-1),.. Zmienne wbudowane (mają standardowe znaczenie)

68 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Przykładowe zmienne wbudowane NF - liczba pól w wierszu NR - numer wiersza FILENAME - nazwa pliku

69 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;}

70 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNF12total 0

71 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2

72 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2

73 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21

74 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3

75 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3

76 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3

77 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33

78 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6

79 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6

80 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6

81 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43

82 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43 9

83 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43 9

84 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43 9

85 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43 94?

86 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Zmienne {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} {total= total + NF;} END {print "Pol: ", total; print "Wierszy: ", NR;} Reguly sitwy ------------ Zero do zera A bedzie kariera. NRNFtotal 120 2 21 3 33 6 43 94? Pol: 9 Wierszy: 4

87 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Podsumowanie gawk -f prog.awk out.txt Wyrażenia regularne Zmienne Inne mechanizmy AWK: Instrukcje złożone (if, while,..) Tablice dynamiczne Funkcje wbudowane (gsub,..) Wreszcie!

88 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Literatura A. Aho, B. Kernighan, P. Weinberger, The AWK Programming Language, Addison- Wesley, Reading, 1988. J. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do przetwarzania tekstów w języku AWK, Pro Dialog 2 (1994), 23-46.

89 J.Nawrocki, Przetwarzanie tekstów i AWK Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2004 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do informatyki Wykład 7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google