Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ilościowe zarządzanie przedsięwzięciem Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki, Adam Wojciechowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ilościowe zarządzanie przedsięwzięciem Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki, Adam Wojciechowski"— Zapis prezentacji:

1 Ilościowe zarządzanie przedsięwzięciem Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki, Adam Wojciechowski Doskonalenie Procesów Programowych Wykład 5

2 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

3 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Nieważne Ważne Pilne Nie naglące I Gaszenie pożarów, walka z czasem, robienie rzeczy na wczoraj III Przerwania, telefony, niektóre spotkania,... II Zapobieganie, planowanie, szkolenia, penetracja możliwości IV Oglądanie stron www, niektóre listy dyskusyjne, gazety, programy TV.. Być skutecznym

4 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Z poprzedniego wykładu: Szeregowanie zadań Rozmiar kodu Nakład pracy Kalendarz Uszeregowanie Inne zajęcia

5 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Z poprzedniego wykładu: Metody oceny intuicyjnej e E M e e e E M e e e - estimates, E - your estimate, M - median estimate

6 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

7 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Na dobry początek Cel szacowania rozmiaru oprogramowania (kodu) Wiarygodne planyWiarygodne plany Ocena pracochłonnościOcena pracochłonności Optymalne szeregowanie zadań produkcyjnychOptymalne szeregowanie zadań produkcyjnych Sizing represents the project planners first major challengeSizing represents the project planners first major challenge -- R.S. Pressman

8 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Pomiary a CMM CMM ver 2.0 (level 2) Software Project Control:Software Project Control: tracking software project performance against estimates, commitments, and plans Software Project Planning:Software Project Planning: developing estimates of the planning parameters for the work to be performed

9 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Pomiary a PSP Szacowanie złożoności w modelu PSP bazuje na danych historycznychSzacowanie złożoności w modelu PSP bazuje na danych historycznych Kosztowna inwestycja – wiarygodne planowanie poprzedzone jest pracą programistyczną i zbieraniem danychKosztowna inwestycja – wiarygodne planowanie poprzedzone jest pracą programistyczną i zbieraniem danych Potencjalne korzyści oddalone w czasiePotencjalne korzyści oddalone w czasie

10 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

11 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Metoda wartości rozmytych Putnam92: Oszacowanie złożoności musi być wiarygodne, choć nie koniecznie precyzyjne.Oszacowanie złożoności musi być wiarygodne, choć nie koniecznie precyzyjne. Estymacja powinna być konstruowana na bazie danych historycznychEstymacja powinna być konstruowana na bazie danych historycznych Wysoki Średni Niski

12 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Metoda wartości rozmytych Rozmyte przedziały wielkości

13 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Metoda wartości rozmytych Mając najmniejszy (S) oraz największy (L) rozmiar programu, poszukujemy granic przedziałów A, B, C, D takich, że S, A, B, C, D, L tworzą szereg geometryczny. A/S = B/A = C/B = D/C = L/D = p L/S = p 5 p = (L/S) 0.2 Jeżeli S= i L= , to p=4 B.duży: D - L Duży: C - D Średni: B - C Mały: A - B B. mały: S - A

14 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Fuzzy-logic method Uwagi: Potrzebne są dane historyczne odnoszące się do wielu programów różnej wielkości.Potrzebne są dane historyczne odnoszące się do wielu programów różnej wielkości. Zamiast zmieniać zakresy istniejących przedziałów lepiej jest dodać nowy przedział wielkości.Zamiast zmieniać zakresy istniejących przedziałów lepiej jest dodać nowy przedział wielkości. Wysoki Średni Niski ? Wysoki Średni Niski ?

15 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

16 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Metoda standardowego składnika Putnam92 System dekomponujemy w formie zestawu standardowych składników (ekrany/formularze, pliki, moduły itd.)System dekomponujemy w formie zestawu standardowych składników (ekrany/formularze, pliki, moduły itd.) Z każdym standardowym składnikiem mamy związane historyczne dane opisujące rozmiarZ każdym standardowym składnikiem mamy związane historyczne dane opisujące rozmiar

17 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Metoda standardowego składnika Co musimy wiedzieć o każdym typie składników: S – minimalna liczba składników danego typu; L – maksymalna liczba składników tego typu M – liczba najbardziej prawdopodobna Szacowana liczba składników danego typu: (S+4*M+L) / 6 Dla każdego typu znamy średni rozmiar LOC.

18 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

19 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 PSP0 – proces podstawowy Wymagania Planowanie ProjektKompilacjaKodowanieTest Budowa Postmortem Gotowy produkt, dane o procesie, raport końcowy

20 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Program pomiarów w PSP WymaganiaPlanowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Gotowy produkt Skrypty Plan realizacji Raport końcowy Raport końcowy Dzien- nik

21 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Dziennik rejestracji czasu GraphColor :109+79:4721PlanBoss +książka Faza czy zadanie?

22 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Dziennik rejestracji błędów GraphColor CM1 Brak ; Faza czy zadanie? P: Planning D: Design C: Coding M: coMpilation T: Testing 2 20 C M 1 Brak dekl. var 3 20 M M 1 2 Brak, 3 20 M M 1 2 Brak,

23 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Standard klasyfikacji błędów 10 Dokumentacja: komentarze… 20 Składnia: ortografia, interpunkcja… 30 Łączenie pakietów: zarz.wersjami, bibliot. 40 Wyrażenie: deklaracja zm., zakres,.. 50 Interfejs: wołanie procedur, parametry,.. 60 Weryfikacja: niepoprawne warunki 70 Dane: struktura, zawartość 80 Funkcja: logika, rekurencja, pętla.. 90 System: czas, pamięć, konfiguracja Środowisko: problem z kompilatorem,..

24 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Alternatywna klasyfikacja błędów Przyczyna błędu 3 - Edukacja (nie wiedziałem/am, że...) 2 - Komunikacja (myślałem/am, że partner/ka to zrobił/a) 1 - Przeoczenie (nie zauważyłem/am lub zapomniałem/am, że...) 0 - Pisownia (źle wpisałem/am nazwę zniennej itp...) Rodzaj i miejsce błędu A - Algorytm, implementacja I - Interfejs (np. pomiędzy modułami) T - Test O - Opis zadania N - Narzędzia programowania S - System (hardware+sys. operacyjny)

25 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan realizacji Czas pracy w poszczeg. fazach

26 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan realizacji Wprowadzone błędy

27 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan realizacji Usunięte błędy

28 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 PSP0 - Proponowany program pomiarów Specyfikacja problemu (zadanie) Formularz planu realizacji Dziennik rejestracji czasu Dziennik rejestracji błędów Standard klasyfikacji błędów Stoper (dla skrupulatnych) Co jest nam potrzebne?

29 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Plan wykładu Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie Przypomnienie metod intuicyjnychPrzypomnienie metod intuicyjnych Rola pomiarów w modelach dojrzałościRola pomiarów w modelach dojrzałości Metoda wartości rozmytychMetoda wartości rozmytych Metoda standardowego składnikaMetoda standardowego składnika PSP-0: Proces podstawowyPSP-0: Proces podstawowy PodsumowaniePodsumowanie

30 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Podsumowanie Warto zaczynać od metod intuicyjnychWarto zaczynać od metod intuicyjnych Dla wzrostu precyzji oszacowań niezbędne jest tworzenie bazy danychDla wzrostu precyzji oszacowań niezbędne jest tworzenie bazy danych –Pomiar czasu –Pomiar błędów Metody ilościowe zakładają możliwość odwołania do danych z wcześniej realizowanych projektówMetody ilościowe zakładają możliwość odwołania do danych z wcześniej realizowanych projektów –Metoda wartości rozmytych –Metoda standardowego składnika PSP-0 oferuje gotowe procedury i szablony dokumentów rejestracji postępówPSP-0 oferuje gotowe procedury i szablony dokumentów rejestracji postępów

31 J.Nawrocki, A.Wojciechowski, DPP - wykład 5 Ocena wykładu 1. Ogólne wrażenie? (1 - 6) 2. Za szybko, czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś(-aś) się czegoś ciekawego? 4. Co można zmienić na lepsze i w jaki sposób?


Pobierz ppt "Ilościowe zarządzanie przedsięwzięciem Copyright, 2001 © Jerzy R. Nawrocki, Adam Wojciechowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google